Wat zijn de gevolgen als de FNV niet instemt met het pensioenakkoord?

Dan zijn de afgesproken wijzigingen van tafel en staan we met ‘lege handen’. De AOW-leeftijd gaat dan per 1 januari 2020 omhoog naar 66 jaar en 8 maanden in plaats van nog twee jaar 66 jaar en 4 maanden te blijven. Ook zullen sommige pensioenfondsen hun uitkeringen dan vanaf 1 januari fors moeten korten omdat ze al te lang onder de dekkingsgraad van 104,3 procent zitten. Gezien het verloop van het onderhandelingsproces zal het bijkans onmogelijk zijn om met het huidige kabinet nogmaals in gesprek te komen over een gezamenlijk afsprakenpakket voor het aanpassen van het pensioenstelsel, de AOW-leeftijd en ‘zware beroepen’.