14 juli 2022

Rechtspositie voor burgermedewerkers

Burgermedewerkers hebben een andere rechtspositie dan militairen. De overeenkomst is dat ook burgermedewerkers zich vaak suf zoeken naar de juiste informatie in de vele regelingen die voor hen op de MP-bundels staan.

Als leidraad bij het zoeken, bieden we je een overzicht van de meest gezochte burgerregelingen en onderwerpen. Ben jij burgermedewerker bij Defensie en kom je er ondanks dit overzicht niet uit? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we met je mee.

Loopbaan, van aanstelling tot ontslag
In het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD) vind je onder andere informatie over je aanstelling, loopbaan, werktijden, verlof en ontslag. Via deze link vind je het BARD.

Inkomen, toelagen en vergoedingen

Zoals de naam al doet vermoeden, staat er in het Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IBBAD) van alles over je inkomen. Je vindt hierin niet alleen info over bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, maar ook over vergoedingen voor andere situaties, zoals ziekte, overwerk of onregelmatige diensten (TOD). Via
deze link vind je het IBBAD.

Een aantal toelagen, premies en vergoedingen is verder uitgewerkt in de Inkomstenregeling Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IRBAD). Via deze link vind je het IRBAD.

Reiskosten, woon-werk en dienstreizen
Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt van alles rond verplaatsingen. Niet alleen als het gaat om woon-werkverkeer, maar bijvoorbeeld ook om verhuizen. Via deze link vind je het VKBD.

Verschillende onderwerpen uit het VKBD zijn verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD). Via
deze link vind je de VKBD

Voor dienstreizen gelden weer afwijkende regels. Die zijn gebaseerd op het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD). Via
deze link vind je het BDD.

Meer informatie over reiskosten en verblijfkosten tijdens een dienstreis kun je vinden in de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD). Via deze link vind je de RDD.

Buitenland
Krijg je als burgermedewerker een functie in het buitenland? Dan is het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD) op jou van toepassing. Via deze link vind je het VBD.