12 maart 2020

Wist je dat...

Lees hier diverse wetenswaardigheden in de vorm van wist je datjes!

---------------------------------
Wist je dat de kwaliteit van het leven van ouderen aanwijsbaar toeneemt door de toepassing van technologische hulpmiddelen?


Dit komt naar voren uit een onderzoek, dat is uitgevoerd door de Campus Den Haag van het Leids Universitair Medisch Centrum en de gemeente Den Haag. Zij voerden het grootste onderzoek ooit uit naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Hun onderzoeksconclusie is dat ouderen door het gebruik van technologie een betere kwaliteit van (het fysieke) leven ervaren. Dit heeft tot gevolg dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de afname van de fysieke kwaliteit van leven door ouderen minder wordt dankzij het gebruik van technologie. Hierbij gaat het zowel om digitale als om analoge technologie, die aansluit op hun specifieke behoeften.
Lees meer over de onderzoeksresultaten!

Wist je dat de meeste ouderen in hun eigen huis wonen en dat vooral onder 85-plussers het percentage thuiswonenden snel toeneemt?

Dit blijkt uit de eerste monitor ‘Zorg voor ouderen’ van de Nederlandse Zorgautoriteit. De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 en 75 jaar. Aan de ouderen die in een verpleeghuis wonen, wordt 40 procent van de zorguitgaven voor ouderen besteed. In Nederland wonen nu ruim 3 miljoen ouderen. In 2040 zal dat 4,5 miljoen zijn, een kwart van de bevolking. Ouderen boven de 85 jaar maken met name gebruik van de wijkverpleging en van langdurige zorg. Vroeger gingen mensen met 65 jaar naar het bejaardenhuis. Vandaag de dag willen ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven.
Lees meer over de monitor 'Zorg voor ouderen'!

Wist je dat ouderen voor een flinke groei van de toerismesector zorgen?

Tussen 2013 en 2019 was er sprake van een absolute stijging van 50% van senioren die op vakantie gingen. Dit komt naar voren uit het onlangs verschenen onderzoek ‘Vijftig tinten grijs op reis’ van ABN AMRO. Ouderen zijn niet gebonden aan schoolvakanties. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo zorgt dit voor een betere spreiding van het toerisme over een jaar.

Ouderen kunnen bijvoorbeeld in het voor- en naseizoen op vakantie, waardoor zij hun kosten kunnen beperken. Ook blijken zij steeds langer op vakantie te gaan. Bovendien geven zij vaak niet langer de voorkeur aan strandvakanties. Veel ouderen ruilen het strand en de zon in voor een cultureel uitje of stadsverkenningen. Gepensioneerden hebben tegenwoordig vaak nog een actieve levensstijl en dit komt tot uiting tijdens hun vakanties. Lees via deze link meer over het onderzoek.

Wist je dat je ieder jaar je AOW-leeftijd moet checken?

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Als je na 31 december 1958 geboren bent, dan is deze leeftijd nog onbekend. Maar deze is dan minimaal 67 jaar. Kijk elk jaar in januari wat je AOW-leeftijd is. Deze is 5 jaar van tevoren bekend. Je kunt deze checken via deze site.

Bij Defensiemedewerkers en hun partner komt het regelmatig voor dat hun opgebouwde AOW-tijd niet klopt. Dit kan bij jou voorkomen als je in het buitenland hebt gewerkt en gewoond. Daarom is het verstandig om je opgebouwde AOW-tijd te controleren ruim voordat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Deze opgebouwde tijd kun je controleren op MijnSVB in het menu AOW-opbouw.
Per jaar bouw je 2% AOW op met een maximum van 100%.

Op MijnSVB zie je deze gegevens staan:
• U heeft tot nu toe opgebouwd: 80% (voorbeeld)
• Als uw situatie niet verandert tot 29-10-2027 (AOW datum), bereikt u een opbouw van 94%

Dit betekent dat je niet het maximum aan AOW hebt opgebouwd. Je mist 6%, oftewel 3 jaar, dat kan met een buitenlandplaatsing te maken hebben. Wanneer het bij jou niet klopt, is de kans groot dat dit ook het geval is bij jouw partner. De SVB corrigeert in principe alleen als je een verklaring van Defensie hebt. Stuur voor het verkrijgen van deze verklaring een e-mail naar Defensie en verzoek om ‘een AOW-diensttijdverklaring t.b.v. de SVB. Vergeet niet om je gegevens in de mail te zetten. Vervolgens stuurt het DCHR jou een ‘Dienstverklaring t.b.v. de SVB’. Deze kun je nadat je enkele gegevens hebt ingevuld, versturen naar de SVB. De SVB corrigeert dan je AOW opbouw.