12 juni 2020

Wist je dat...

Lees hier diverse wetenswaardigheden in de vorm van wist je datjes!

Wist je dat vier op de tien ouderen een toenemende drukte ervaren nu de coronamaatregelen worden versoepeld?

Dit komt naar voren uit een peiling van ouderenbond ANBO onder 5500 ouderen. Vooral in de supermarkt en in winkelstraten vinden zij het lastig om 1,5 meter afstand te houden. Ruim tweederde van hen slaagt er wel in om deze afstand te bewaren als zij buiten wandelen of fietsen. Ondanks het advies van het RIVM om bezoek te beperken, ontvangt bijna 60 procent van de ouderen weer bezoek bij hen thuis. 30 procent krijgt nog geen bezoek en één op de tien ouderen twijfelt of zij familie of vrienden thuis kunnen en willen ontvangen. Bijna de helft van de ouderen die voorheen op hun kleinkinderen pasten willen dit weer gaan doen, zo blijkt uit de peiling.

Lees verder 

Wist je dat ongeveer 75 procent van het financiële misbruik bij ouderen plaatsvindt binnen de familiaire kring?

Dit benadrukte ouderenbond ANBO onlangs in een interview met Trouw. Uit dit interview komt naar voren dat veel ouderen jaarlijks het slachtoffer worden van financieel misbruik. Bovendien zijn zij door de huidige coronacrisis extra kwetsbaar. Deze crisis zorgt ervoor dat zij geen geld kunnen pinnen, geen boodschappen kunnen doen en bijvoorbeeld geen cadeautje kunnen kopen. Daarom schakelen zij vrienden, familieleden of buren in. Door deze afhankelijkheidsrelatie neemt de kans op financieel misbruik toe. De schattingen hierover lopen uiteen van enkele honderden tot tienduizenden keren.
Ouderen maken uit angst of schaamte vaak geen melding van het misbruik. Ook vrezen zij dat de broodnodige hulp wegvalt. Hierdoor nemen zij het bijvoorbeeld voor lief dat degene die boodschappen voor hen doet een tientje voor zichzelf pint. Er zijn diverse vormen van financieel misbruik. Meestal gaat het om diefstal van contant geld, misbruik van een pinpas of het verdwijnen van sieraden of andere waardevolle spullen. Ook komt het voor dat een familielid de bankrekening beheert en de oudere financieel kort houdt. De dader bepaalt welke uitgave wel of niet gedaan wordt zonder instemming van de oudere. In sommige gevallen gaat het zo ver dat het lukt om de oudere ervan te overtuigen het testament te veranderen. Daarnaast zijn er ook nog de babbeltrucs en digitale oplichting via sms’jes en e-mails.

Wist je dat negen van de tien Nederlanders boven de 70 jaar een onbekende niet altijd om hulp durven te vragen als dit nodig is vanwege de coronacrisis?

Dit komt naar voren uit een onderzoek van het Rode Kruis, dat hiervoor meer dan duizend Nederlanders ondervroeg. Van de 70-plussers durft slechts 9 procent zonder meer hulp te vragen aan een onbekende. Bijna de helft heeft hier helemaal het lef niet voor. Bij een bekende aankloppen voor een helpende hand is voor hen een stuk makkelijker. Het gaat dan om hulpvragen als boodschappen doen, de hond uitlaten, medicijnen halen of vervoer regelen naar de huisarts. Advies vragen over coronagerelateerde zaken blijkt gemakkelijk. Het lastigst voor 70-plussers is hulp inschakelen bij eenzaamheid. Vind jij het lastig om persoonlijke hulp te vragen aan 'vreemden' of voel je je eenzaam? Bel dan met familie, vrienden, oud-collega’s of buren. Zij kunnen je mogelijk een luisterend oor bieden.

Wist je dat eenzaamheid in algemene zin toeneemt als je ouder wordt en dat dit vooral geldt voor sociale eenzaamheid?

Sociale eenzaamheid betekent kortweg dat je minder contact met mensen hebt dan je wenst. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam (het missen van een hechte intieme band met één of meerdere personen) voelt, neemt pas toe vanaf 75 jaar. Boven deze leeftijd is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen, zoals het overlijden van de partner en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid door verminderd functioneren. In 2016 was ruim 40% van de 65 – 74-jarigen, meer dan de helft van de 75- tot 84-jarigen en ruim 60% van de 85-plussers eenzaam. Ernstige eenzaamheid komt meer voor onder niet-westerse allochtone Nederlanders (64%), dan onder westerse allochtonen (51%) en autochtone Nederlanders (39%).
Helemaal in deze moeilijke coronavirustijd is het erg belangrijk om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen.

Wist je dat de kwaliteit van het leven van ouderen aanwijsbaar toeneemt door de toepassing van technologische hulpmiddelen?

Dit komt naar voren uit een onderzoek, dat is uitgevoerd door de Campus Den Haag van het Leids Universitair Medisch Centrum en de gemeente Den Haag. Zij voerden het grootste onderzoek ooit uit naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Hun onderzoeksconclusie is dat ouderen door het gebruik van technologie een betere kwaliteit van (het fysieke) leven ervaren. Dit heeft tot gevolg dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de afname van de fysieke kwaliteit van leven door ouderen minder wordt dankzij het gebruik van technologie. Hierbij gaat het zowel om digitale als om analoge technologie, die aansluit op hun specifieke behoeften.
Lees meer over de onderzoeksresultaten!

Wist je dat de meeste ouderen in hun eigen huis wonen en dat vooral onder 85-plussers het percentage thuiswonenden snel toeneemt?

Dit blijkt uit de eerste monitor ‘Zorg voor ouderen’ van de Nederlandse Zorgautoriteit. De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 en 75 jaar. Aan de ouderen die in een verpleeghuis wonen, wordt 40 procent van de zorguitgaven voor ouderen besteed. In Nederland wonen nu ruim 3 miljoen ouderen. In 2040 zal dat 4,5 miljoen zijn, een kwart van de bevolking. Ouderen boven de 85 jaar maken met name gebruik van de wijkverpleging en van langdurige zorg. Vroeger gingen mensen met 65 jaar naar het bejaardenhuis. Vandaag de dag willen ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven.
Lees meer over de monitor 'Zorg voor ouderen'!

Wist je dat ouderen voor een flinke groei van de toerismesector zorgen?

Tussen 2013 en 2019 was er sprake van een absolute stijging van 50% van senioren die op vakantie gingen. Dit komt naar voren uit het onlangs verschenen onderzoek ‘Vijftig tinten grijs op reis’ van ABN AMRO. Ouderen zijn niet gebonden aan schoolvakanties. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo zorgt dit voor een betere spreiding van het toerisme over een jaar.

Ouderen kunnen bijvoorbeeld in het voor- en naseizoen op vakantie, waardoor zij hun kosten kunnen beperken. Ook blijken zij steeds langer op vakantie te gaan. Bovendien geven zij vaak niet langer de voorkeur aan strandvakanties. Veel ouderen ruilen het strand en de zon in voor een cultureel uitje of stadsverkenningen. Gepensioneerden hebben tegenwoordig vaak nog een actieve levensstijl en dit komt tot uiting tijdens hun vakanties. Lees via deze link meer over het onderzoek.

Wist je dat je ieder jaar je AOW-leeftijd moet checken?

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Als je na 31 december 1958 geboren bent, dan is deze leeftijd nog onbekend. Maar deze is dan minimaal 67 jaar. Kijk elk jaar in januari wat je AOW-leeftijd is. Deze is 5 jaar van tevoren bekend. Je kunt deze checken via deze site.

Bij Defensiemedewerkers en hun partner komt het regelmatig voor dat hun opgebouwde AOW-tijd niet klopt. Dit kan bij jou voorkomen als je in het buitenland hebt gewerkt en gewoond. Daarom is het verstandig om je opgebouwde AOW-tijd te controleren ruim voordat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Deze opgebouwde tijd kun je controleren op MijnSVB in het menu AOW-opbouw.
Per jaar bouw je 2% AOW op met een maximum van 100%.

Op MijnSVB zie je deze gegevens staan:
• U heeft tot nu toe opgebouwd: 80% (voorbeeld)
• Als uw situatie niet verandert tot 29-10-2027 (AOW datum), bereikt u een opbouw van 94%

Dit betekent dat je niet het maximum aan AOW hebt opgebouwd. Je mist 6%, oftewel 3 jaar, dat kan met een buitenlandplaatsing te maken hebben. Wanneer het bij jou niet klopt, is de kans groot dat dit ook het geval is bij jouw partner. De SVB corrigeert in principe alleen als je een verklaring van Defensie hebt. Stuur voor het verkrijgen van deze verklaring een e-mail naar Defensie en verzoek om ‘een AOW-diensttijdverklaring t.b.v. de SVB. Vergeet niet om je gegevens in de mail te zetten. Vervolgens stuurt het DCHR jou een ‘Dienstverklaring t.b.v. de SVB’. Deze kun je nadat je enkele gegevens hebt ingevuld, versturen naar de SVB. De SVB corrigeert dan je AOW opbouw.