12 februari 2014

Brief AFMP over WUL: onacceptabel onderscheid

De AFMP heeft heeft in 2013 samen met de Marechausseevereniging en de ABVAKABO een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, over de kwalijke effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).


De AFMP heeft heeft in 2013 samen met de Marechausseevereniging en de ABVAKABO een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, over de kwalijke effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).
Tweede Kamer
Hierin geven we aan dat het onderscheid dat met de WUL wordt gemaakt tussen militairen en gewone werknemers onacceptabel is. De brief (zie de pdf bijlage) is verstuurd met het oog op de extra vergadering van de vaste Kamercommissie voor Defensie op dinsdag 15 januari 2013.

De commissieleden worden met deze brief extra geïnformeerd over de effecten van de WUL voor militairen en de achtergronden, zoals de bijzondere positie die militairen hebben vergeleken met gewone werknemers, en waarmee dan ook rekening gehouden zou moeten worden. De militair heeft vanwege zijn taken voor de Nederlandse samenleving een bijzondere positie die mede tot uitdrukking komt in diverse bijzondere regelingen,die bedoeld zijn om de inzetbaarheid van de militair altijd te garanderen.

Deze inzetbaarheid wordt door de vele politici in Nederland regelmatig uitgebreid geroemd, maar helaas wordt er te weinig rekening mee gehouden als er nieuwe wetten komen, zoals bijvoorbeeld de WUL en de Wet Woonlandbeginsel.

svl4222_14012410260.pdf