19 juni 2014

Defensie conditieproef

In 2012 zakten 3.300 militairen voor de jaarlijkse Defensie Conditieproef (DCP). Ruim 15.000 collega’s lieten de verplichte test aan zich voorbij gaan. De AFMP was onaangenaam verrast door deze cijfers, maar begrijpt wel waarom de animo zo laag is.

De DCP is een eenvoudig sportexamen; hij bestaat uit opdrukken, sit-ups en hardlopen. Hij zou voor iedere gezonde militair makkelijk te doen moeten zijn, maar in de praktijk brengt een flink aantal het er belabberd vanaf vanwege een slechte conditie. Goedpraten wil de AFMP het ontlopen van de conditieproef niet, maar enig begrip voor een gebrek aan enthousiasme is er wel. Je kunt niet verwachten dat je personeel gemotiveerd dat soort tests komt doen als je jarenlang bezuinigt op hun arbeidsvoorwaarden en ze het gevoel geeft dat je hun werk niet serieus neemt. De politiek beweert bij hoog en bij laag dat er meer waardering moet komen voor het werk van militairen, maar weigert zelf de daad bij het woord te voegen.

Operationele eenheden
De AFMP twijfelt er niet aan dat de fysieke gesteldheid van de operationele eenheden dik in orde is. Daar wordt nog wel regelmatig in de tijd van de baas gesport. Het zijn vooral de oudere collega’s die jarenlang operationele functies hebben vervuld en nu in staf- en ondersteunende functies terecht zijn gekomen die de Defensie conditieproef links laten liggen. Door alle bezuinigingen is hun werkdruk zo hoog opgelopen dat ze gewoon geen tijd hebben voor het sporten in de tijd van de werkgever.

Inspanning commandanten nodig
De AFMP vindt dat commandanten zich zouden moeten inspannen om deze mensen alsnog te bewegen een keer per jaar de DCP te doen. Dat kunnen ze doen door voor hen verplichte sporttijd in te roosteren. Ook kunnen ze het goede voorbeeld geven door zelf de DCP te doen, ze zouden begeleiding kunnen regelen als dat nodig is en ze zouden medewerkers kunnen aanspreken als die verzuimen om te sporten.

Geen rechtspositionele gevolgen
Om de DCP met succes te kunnen afleggen moet je één keer per jaar fit genoeg zijn. De werkgever zou ernaar moeten streven dat zijn medewerkers constant fysiek fit zijn. De mogelijkheden om die fitheid op peil te houden worden echter al meer dan tien jaar ondermijnd door bezuinigingen en inkrimpingen. Daardoor zijn er onvoldoende faciliteiten beschikbaar. Zolang dat niet verbetert, stemmen wij niet in met het koppelen van rechtspositionele gevolgen aan het zakken voor de Defensie conditieproef.

Journaal

20 mei 2014: Centrale CCOP stuurt brief aan werkgroep AP waarin wordt gemeld dat er wel degelijk rechtspositionele gevolgen worden verbonden aan het niet behalen van de DCP, ondanks eerdere bevestigingen dat dit niet het geval zou zijn.
22 april 2014: In de werkgroep AP wordt herbevestigd dat er geen rechtspositionele gevolgen zijn bij het niet behalen van de DCP.
16 april 2014: het Ministerie van Defensie geeft cijfermatige informatie over de DCP
22 maart 2013: De ACOP (AFMP, MARVER en ABVAKABO) stuurt een brief naar de voorzitter van de Werkgroep AP, waarin wordt gesteld dat de uitkomsten van de DCP geen rechtspositionele gevolgen mogen hebben
13 februari 2013: Naar aanleiding van een bericht in Algemeen Dagblad (13 februari 2014) reageert AFMP-onderhandelaar René Schilperoort in verschillende media. Hij geeft aan dat we ons als AFMP zorgen maken over de situatie. Het standpunt van de AFMP is dat fysieke fitheid vanwege de eisen die de werkgever stelt een gedeelde verantwoordelijkheid is die de werkgever niet kan afschuiven op de werknemer. Om onder meer deze redenen zijn rechtspositionele maatregelen voor de AFMP op dit moment niet bespreekbaar. Eerst moeten de randvoorwaarden goed worden ingevuld. Als dat allemaal gebeurd is willen we de discussie wel aan als het gaat om mensen die er écht niets aan willen doen.

Stukken

2014-05-20_brief_centrale_ccoop_over_rechtspositionele_gevolgen_dcp.pdf
2014-04-22_verslag_bespreking_werkgroep_dcp.pdf
2014-04-16_brief_minister_aan_werkgroep_ap.pdf
2014-03-22_brief_acop_over_dcp.pdf
2014-03-19_eisen_dcp.pdf

Meer over:
WGAP
GVW