7 oktober 2022

Eerste kwesties rond vakantieloon van start

Ontvang je een toelage die op papier incidenteel, maar in werkelijkheid structureel is? Dan kan de AFMP, net als bij enkele collega’s die je de afgelopen dagen zijn voorgegaan, bezwaar voor je maken als de toelage tijdens je vakantie niet wordt doorbetaald. Je hebt veel incidentele toelagen met een structureel karakter, zoals de vaartoelage, het vlieggeld of de duiktoelage.

Wil je weten of je tijdens jouw vakantie recht hebt op doorbetaling van specifieke toelagen? Lees dan via deze link het artikel dat wij eerder publiceerden over dit onderwerp.