9 februari 2014

Knelpuntcategorieën Wat te doen

Bij de totstandkoming van het Sociaal Beleidskader 2012 is afgesproken dat in overleg met de vakbonden de knelpuntcategorieën worden vastgesteld. De eerste lijst is al eerder gepubliceerd, evenals een aanvulling hierop.

Inmiddels is er een vierde aanvulling op het bestand met knelpuntcategorieën vastgesteld (zie de bovenste pdf onderaan dit bericht).
Het is belangrijk te weten dat dit bestand voortdurend in beweging is. In de loop van de tijd zullen nog andere knelpuntcategorieën worden toegevoegd, dan wel de nu bestaande zullen verdwijnen. Ook dan zal dat in overleg met de vakbonden plaatsvinden.

Wat te doen
Behoor je tot een knelpuntcategorie dan kan je een verzoek indienen om gebruik te maken van het daarvoor beschikbare instrumentarium. Dit betreft:

  • de stimuleringspremie bij vrijwillig ontslag of;
  • het gegarandeerd maandelijks inkomen bij vrijwillig ontslag of;
  • de loonaanvulling bij vrijwillig ontslag of;
  • de voorzieningen in verband met zelfstandig ondernemerschap.

Let op, aan het aantal mensen dat gebruik kan maken van deze instrumenten is per categorie een maximum verbonden. Indien er meer vraag is dan het beschikbare quotum, dan zal op basis van de in het SBK genoemde aspecten een keus worden gemaakt. Bij het bepalen van die keus moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de Medewerker. Heb je een verzoek gedaan en ben je het niet eens met de uitkomst of met de procedure, of met beide, dan kun je advies vragen aan de Centrale Toetsingscommissie

Niet te vroeg juichen
Betekent de verschijning van deze lijst dat de categorieën personeel die niet in het vastgestelde bestand zijn opgenomen zich geen zorgen hoeven te maken? Het antwoord daarop is ondubbelzinnig NEE. Ook als je niet tot een knelpuntcategorie behoort kan je bij een reorganisatie of na einde functieduurvervulling in het herplaatsingstraject terecht komen. Maar uiteraard kun je ook dan gebruik maken van het Sociaal Beleidskader.

april_2014_actueel_overzicht_knelpuntcategorieen_o_b_v_sbk_2012.pdf
knelpuntencategorieen_oktober_2013.pdf

Meer over:
C&R
SOD