25 januari 2023

Worden jouw structurele toelagen uitbetaald tijdens de vakantie?

Je beseft het als AFMP-lid misschien niet, maar er bestaan diverse incidentele toelagen die een structureel karakter hebben. Voorbeelden hiervan zijn de vaartoelage, het vlieggeld en de duiktoelage. Houd scherp in de gaten of jouw werkgever deze toelage(n) wel doorbetaalt tijdens jouw vakantie. Gebeurt dit niet? Dan ontvang je in de maand daarna minder nettoloon. In dat geval kan de AFMP, net als bij diverse collega’s die je de afgelopen tijd voorgingen, namens jou hiertegen bezwaar maken.

Stuur hiervoor een mail naar dit e-mailadres. Wil je weten of je tijdens jouw vakantie recht hebt op doorbetaling van specifieke incidentele toelagen met een structureel karakter? Lees dan grondig dit artikel door, dat we op 19 september jl. hierover publiceerden op onze website en in onze ledenapp!