9 september 2014

AOW Dossier

De AFMP blijft strijden om het AOW-gat te dichten. Een van de belangrijke stappen was de rechtszaak over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd (en het AOW-gat dat hiervan het gevolg is), op donderdag 16 januari 2014. Op 26 februari 2014 verklaarde de Rechtbank Den Haag deze rechtsgang voor vakbonden voor gesloten. Tegen die uitspraak is de AFMP in hoger beroep gegaan. Maar er is in het overleg natuurlijk ook al heel wat aan vooraf gegaan.

In juli 2012 wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de eindloonregeling Defensie door invoering van de wet die verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk maakt. In het overleg wordt onder meer besproken wat voor onze leden de gevolgen zijn. In dit verband komt in het overleg ook de zogenoemde versleepvariant aan de orde, evenals de wijziging van het pensioenreglement.

Hieronder ziet u een overzicht van relevante artikelen in OpLinie, verslagen van de werkgroep PA van het georganiseerd overleg, en links naar andere artikelen in dit AOW-dossier.

OpLinie 4-2015, pag. 8
Politiek negeert kwalijke gevolgen versneld verhogen AOW-leeftijd
(Klik hier voor OpLinie 4-2015)

OpLInie 4-2015 pag. 9
Verzoek / bezwaar AOW-gat? Stel het ABP in gebreke
(Klik hier voor OpLinie 4-2015)

OpLinie 3-2015 pag. 4
Leden zeggen resoluut ‘nee ’tegen eerste deelresultaat AVW
(Klik hier voor OpLinie 3-2015)

OpLinie 3-2015 pag. 8
‘Eerste Kamer moet plan versnelde ophoging AOW-leeftijd stoppen’
(Klik hier voor OpLinie 3-2015)

OpLinie 2-2015 pag. 12
Asscher: ‘UGM is nergens mee te vergelijken’
(Klik hier voor OpLinie 2-2015)

OpLinie 2-2015 pag. 13
Sneller verhogen AOW-leeftijd vergroot werkloosheid
(Klik hier voor OpLinie 2-2015)

OpLinie 1-2015 pag. 7
AOW-gat? Dien bezwaar in! (Of een verzoek)
(Klik hier voor OpLinie 1-2015)


2014-07-15_verslag_pa.pdf
2014-06-24_verslag_pa.pdf
2014-05-27_verslag_pa.pdf
2014-04-22_verslag_pa.pdf
2014-04-08_verslag_pa.pdf
2014-02-28_notitie_abp_doorberekening_versleepvariant.pdf
2014-02-27_uitspraak_crvb.pdf
2014-02-25_verslag_pa.pdf
2014-02-06-oplinie_1-2014_rechtszaak_aow-gat.pdf
2014-01-21_verslag_pa.pdf
2014-01-10_notitie_abp_fin_gevolgen_versleepvariant.pdf
2013-12-10_verslag_afr.pdf
2013-12-06_brief_ccoop_fin_gevolgen_versleepvariant.pdf
2013-09-24_verslag_pa.pdf
2013-05-28_verslag_pa.pdf
2013-05-22_voorstel_def_wijzigingen_pensioenreglement.pdf
2013-04-23_verslag_pa.pdf
2013-04-17_voorstel_wijzging_pensioenregelement_ivm_ophogen_aow-leeftijd.pdf
2012-12-13_voortgang_proces_werkgroep_toekomst_pensioenregeling.pdf
2012-12-13_verslag_ap.pdf
2012-11-27_verslag_pa.pdf
2012-11-22_artikel_fd_fnv_bondgenoten_compensatie_pech-vutters.pdf
2012-11-21_brief_defensie_aanpassingen_pensioenreglement.pdf
2012-11-01_brief_defregelingen_waarop_verhoging_aow-leeftijd_effect_heeft.pdf
2012-10-30_voorstel_wijziging_h17_pensioenreglement.pdf
2012-10-30_verslag_pa.doc
2012-10-23_brief_acop_aanpassingen_pensioenreglement.pdf
2012-10-18_brief_def_voorstel_tot_wijziging_h17_pensioenreglement.pdf
2012-10-10_uitspraak_crvb_ugm-ww.pdf
2012-09-25_verslag_pa.pdf
2012-09-07_pk_voorstellen_aanpassing_pensioen_bij_verhoging_aow-leeftijd.pdf
2012-09-07_pk_uitwerking_analyse_voorstel_verhoging_aow-leeftijd.pdf
2012-08-28_verslag_pa.doc
2012-08-28_letterlijk_verslag_pa.pdf
2012-07-11_pk_analyse_voorstel_verhoging_aow-leeftijd.pdf