30 januari 2017

Centrales verbaasd over AVW-bericht SG

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD) zijn verbaasd en niet te spreken over de inhoud van een intern bericht van de SG (Secretaris-Generaal) richting de defensiemedewerkers. De SG geeft hierin onder meer aan dat de centrales uit het overleg zijn weggelopen. Naast het feit dat dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid is, bevreemdt het de centrales dat de Minister dat als werkgever zelf dan niet communiceert. Of desnoods de Hoofddirecteur Personeel, die namens haar is gemandateerd om het (arbeidsvoorwaarden) overleg voor te zitten. De SG heeft daar in ieder geval géén rol in.

In de bijgevoegde brief van de SCOD d.d. 30 januari 2017 spreken de centrales de Minister hierop aan. Ook maken we hierin duidelijk dat ze een onjuist beeld over het vastlopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg heeft voorgespiegeld. De SCOD-brief stelt dat duidelijk was dat er een onoverbrugbare kloof zit tussen wat de Minister te bieden heeft en datgene wat de centrales minimaal nodig achten, waardoor langer doorpraten geen zin heeft.

De brief van de SCOD is hieronder bijgevoegd, samen met nog een aantal andere documenten die relevant zijn in het kader van het vastlopen van de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen.


Stukken

wg_av_sod_annuleren_wg_av_29092016.pdf
sod_verslag_29-09-2016.pdf
sod_verslag_27-10-2016.pdf
sod_verslag_06-12-_2016.pdf
sod_structureel_niet_nakomen_afspraken_sod.pdf
sod_reactie_op_brief_met_kenmerk_2016_sco_rs2_-_sod_16.00642.pdf
sod_opgeschorte_arbeidsvoorwaardenoverleg.pdf