26 juni 2023

Nieuw pensioenstelsel: het arbeidsongeschiktheidspensioen

In onze eerder gepubliceerde pensioenartikelen vertelden we jullie dat je in het nieuwe pensioenstelsel straks pensioen opbouwt via een persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt het pensioen voor jou persoonlijker. Wat niet persoonlijker wordt, is het delen van risico’s. Ook in het nieuwe stelsel delen jij en de andere deelnemers dan risico’s, zoals het risico op arbeidsongeschiktheid, met elkaar. Tijdens de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel bekijken we hoe we met de bestaande afspraken over arbeidsongeschiktheid moeten omgaan. Hierbij zijn er verschillen tussen militairen en burgerambtenaren. Die verschillen lichten we in dit artikel toe.

Als een defensiemedewerker door arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, dan heeft hij of zij onder voorwaarden recht op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV betaalt deze uitkering in beginsel tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd uit.

Ben je burgerambtenaar?

Ben je burgerambtenaar? Dan is er voor jou een aanvullende uitkering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid geregeld in het pensioenreglement van pensioenfonds ABP. Dit is het zogeheten ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen. In de periode waarin je recht hebt op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maak je ook aanspraak op laatstgenoemd arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van deze aanvulling op je wettelijke uitkering is afhankelijk van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Ben je militair?

Ben je militair? Dan heb je recht op een vergelijkbare aanvullende pensioenvoorziening als je arbeidsongeschikt bent. Jouw arbeidsongeschiktheidspensioen verloopt echter niet via het ABP-pensioenreglement voor militairen. Defensie heeft dit afzonderlijk geregeld in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. Hierin zijn ook andere aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit vastgelegd, die te maken hebben met jouw bijzondere positie als militair.

Premievrije pensioenopbouw

Word je als burgerambtenaar of militair op basis van arbeidsongeschiktheid ontslagen en maak je aanspraak op een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan kun je premievrij pensioen opbouwen. Dit komt erop neer dat je tijdens jouw arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwt, zonder dat je daarvoor pensioenpremie hoeft te betalen.
Ben je burgerambtenaar, dan heb je recht op een maximaal opbouwpercentage van 50% als je geen dienstongeval hebt gehad en/of geen erkende beroepsziekte hebt opgelopen, en een percentage van 100% als hiervan wél sprake is geweest.
Als militair kun je rekenen op een maximaal opbouwpercentage van 70%. Als jouw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een dienstongeval of een erkende beroepsziekte, dan is dit percentage 100%.

Gevolgen voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
In het nieuwe pensioenstelsel kunnen het huidige arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrije pensioenopbouw worden voortgezet. De sociale partners moeten nog afspreken of de huidige regelingen straks in ongewijzigde vorm gehandhaafd blijven. Net als voor de andere delen van jouw pensioen moeten Defensie en de bonden belangrijke keuzes maken als het gaat om de voorwaarden en financiering van jouw toekomstige arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Lees dan de eerdere AFMP-artikelen over de twee typen pensioencontracten van dit nieuwe pensioenstelsel, het transitieplan waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd en de wijze waarop jouw pensioenopbouw straks plaatsvindt. Uitleg over de nieuwe pensioenregels op hoofdlijnen staat op www.onsnieuwepensioen.nl en algemene informatie over het nieuwe pensioenstelsel vind je via deze link.