19 mei 2023

Nieuwsberichten

Check hier de nieuwsberichten die relevant zijn voor jou als postactief lid.

Nieuw pensioenstelsel: het transitieplan & de contracttypen
19 mei 2023 - Naast het communicatietraject dat Defensie hierover is gestart, informeert de AFMP je de komende tijd ook zelf regelmatig over de nog lange weg die te gaan is naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat dit lastige materie is, die voor velen bovendien nog een ver-van-mijn-bed-show lijkt.
In dit artikel, dat we op 28 april publiceerden op onze website en in onze ledenapp, geven we je uitleg over het nog te presenteren transitieplan waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Hierover kun je in het najaar jouw mening geven.

Tweede artikel
In een tweede artikel, dat we afgelopen woensdag publiceerden, vind je meer informatie over de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling, de twee typen pensioencontracten van het nieuwe pensioenstelsel.
Als defensiemedewerker spaar je samen met Defensie voor jouw pensioen, dat wordt opgebouwd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De bestaande pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Dit is een regeling met een gezamenlijk pensioenvermogen, waarbij de deelnemers de winsten en verliezen delen.

Afspraken
Sociale partners maken daarbij afspraken over de hoogte van je pensioenuitkering. Het ABP rekent daarna uit hoeveel premie de werkgever en de werknemer moeten betalen om die uitkering aan je te kunnen betalen als je met pensioen gaat.
Het pensioenakkoord van 2019 gaat leiden tot een nieuw pensioenstelsel. Daarin is sprake van een eigen persoonlijk pensioenvermogen.

Lees het volledige artikel over de twee contracttypen!            

Miljarden voor legerpensioen
19 mei 2023 - Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel moet het kabinet 8,5 miljard euro uittrekken om de pensioenpotjes van tienduizenden militairen te vullen. Dat is nodig om oude militaire pensioenen van vóór 1 juni 2001 over te hevelen naar dit stelsel. Omdat de pensioenen uit die tijd op een andere manier zijn gefinancierd, is hiervoor een miljardenbedrag nodig. Dat geld stelde minister Kaag van Financiën beschikbaar in de Voorjaarsnota. Hiermee is de strijd trouwens nog niet gestreden. De militaire vakbonden, waaronder de AFMP, onderhandelen nog over de voorwaarden die voor het oude pensioendeel moeten gelden.

Probleemdossier
Naast de enorme extra uitgaven voor asielopvang, de snel gestegen rente en tegenvallers bij de toeslagenaffaire heeft het kabinet dus ook een fors bedrag nodig voor de militaire pensioenen. Het gaat om een probleemdossier dat zijn oorsprong vindt in 2001. Tot 1 juni van dat jaar werden militaire pensioenen betaald uit de jaarlijkse defensiebegroting. Pas sinds 1 juni 2001 bouwen militairen hun oudedagsvoorziening op bij een pensioenfonds, zoals de meeste Nederlanders in loondienst. De militairen doen dat bij pensioenfonds ABP. Het pensioendeel van vóór 2001 keert het ABP inmiddels ook uit. Maar dat verloopt op een andere manier dan gebruikelijk, omdat over dat deel nooit premie is ingelegd. Het ABP keert dat pensioen wel uit en stuurt de rekening vervolgens naar Den Haag. Dit komt ten laste van de defensiebegroting.

In één keer
Die financieringsmethode sluit echter niet aan op het nieuwe pensioenstelsel, waarover de Eerste Kamer zich overigens nog moet buigen. Tegenover de toekomstige pensioenbetalingen moet dan namelijk al een pot geld beschikbaar staan. Voor de militaire deelnemers moet het pensioendeel dat zij tot juni 2001 opbouwden daarom in één keer worden ingelegd, omdat nooit premie is betaald. Het gaat om 8,5 miljard euro voor rekening van het ministerie van Defensie. Het kabinet heeft beloofd dat dit niet ten koste zal gaan van uitgaven aan de krijgsmacht. Overigens is niet uit te sluiten dat er meer dan 8,5 miljard euro nodig is bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

YouTube-filmpje over het opbouwen van pensioen
19 mei 2023 - Hoe gaat het ABP om met jouw pensioenvermogen als het nieuwe pensioenstelsel er is? In dit korte YouTube-filmpje geeft hoofdeconoom Thijs Knaap van de APG antwoord op deze vraag. Als de Eerste Kamer straks instemt met het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp), dan wil het ABP op 1 januari 2026 volgens de nieuwe regels gaan werken. Het nieuwe pensioenstelsel gaat voor iedereen gelden, ook als je al met pensioen bent. Meer informatie vind je via deze link. Check hier de antwoorden op veel gestelde vragen op pensioengebied.

ABP blikt terug op onzeker jaar

19 mei 2023 - Het ABP publiceerde op 28 april zijn jaarverslag over 2022. Het pensioenfonds blikt hierin naar eigen zeggen terug op 'een onzeker jaar, onder meer door de oorlog in de Oekraïne’. Toch kon het in het afgelopen jaar twee keer de pensioenen van alle deelnemers verhogen. Ook zette het ABP flinke stappen voorwaarts in de voorbereiding op de nieuwe pensioenregels. De belangrijkste ambitie was en is om de pensioenen te laten meegroeien met de stijging van de prijzen.

- Eind november besloot het ABP de pensioenen voor 2023 te verhogen met 11,96%. Dit was gelijk aan de prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022.
- In juli had het pensioenfonds de pensioenen tussentijds al verhoogd met 2,39%. Dit is gelijk aan de prijsstijging van een jaar eerder.

Het ABP kon de pensioenen verhogen, dankzij zijn goede financiële positie.

Check het complete ABP-bericht, inclusief jaarverslag!            

PA-bijeenkomsten komend najaar
19 mei 2023 - In het najaar van 2023 heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland staan voor jullie als postactieve leden. De uitnodigingen worden circa 4 weken voor de bijeenkomst verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, dien je je vooraf aan te melden. Hoe je dit kunt doen, lees je in de uitnodiging. Check diverse locaties en data in onderstaand overzicht!

PA-bijeenkomst IJsselland
Datum: maandag 16 oktober 2023
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis
Adres: Mariënrade 3
Plaats: Wezep

PA-bijeenkomst Apeldoorn & Salland
Datum: maandag 2 oktober 2023
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp
Adres: Violierenplein 101
Plaats: Apeldoorn

PA-bijeenkomst Twente
Datum: vrijdag 29 september 2023
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ’t Lansink
Adres: Twijnstraat 8
Plaats: Hengelo (O)

PA-bijeenkomst Assen & Groningen
Datum: woensdag 4 oktober 2023       
Aanvang: 10.00 uur     
Locatie: Buurthuis De Maasstee
Adres: Maasstraat 25  
Plaats: Assen

PA-bijeenkomst Emmen
Datum: woensdag 4 oktober 2023       
Aanvang: 13.30 uur     
Locatie: Dorpshuis 't Hoefijzer Zuidbarge        
Adres: Zuidbargerstraat 94      
Plaats: Emmen

PA-bijeenkomst Utrecht e.o. & ’t Gooi
Datum: vrijdag 6 oktober 2023
Aanvang: 10.00 uur      
Locatie: Buurtkamer De Groote Hond  
Adres: Diepenbrocklaan 145   
Plaats: Nieuwegein

PA-bijeenkomst De Baronie & Rijen
Datum: vrijdag 6 oktober 2023
Aanvang: 13.30 uur     
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum ’t Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12 
Plaats: Breda

PA-bijeenkomst NO-Veluwe
Datum: maandag 9 oktober 2023         
Aanvang: 10.00 uur     
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure    
Adres: Tesselschadelaan 1     
Plaats: Harderwijk

PA-bijeenkomst Eemland & Doorn
Datum: maandag 9 oktober 2023        
Aanvang: 13.30 uur     
Locatie: AFMP-gebouw        
Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 46        
Plaats: Amersfoort

PA-bijeenkomst Venlo/Roermond/Poort Limburg

Datum: woensdag 11 oktober 2023    
Aanvang: 13.30 uur    
Locatie: Gemeenschapshuis Kepel      
Adres: Kerkstraat 27  
Plaats: Panningen

Bekijk hier alle overige geplande PA-bijeenkomsten!

Data van UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten

19 mei 2023 - Ook in 2023 verzorgt de AFMP weer UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden zowel op locatie als in de vorm van webinars georganiseerd. Iedereen die behoort tot de doelgroep ontvangt ongeveer 8 maanden voor zijn of haar ontslag c.q. pensioendatum een uitnodiging. In de uitnodiging lees je hoe jij je kunt inschrijven voor een bijeenkomst.
Omdat Defensie ons als AFMP niet informeert of je hebt gekozen voor oDER of nDER, heb je mogelijk geen uitnodiging van ons ontvangen. Neem in dat geval contact op met onze ledenadministratie via la@afmp.nl. Dit zijn de data van de nieuwe UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten:

UGM-voorlichtingsbijeenkomsten
Vrijdag 26 mei 2023 (webinar)
Vrijdag 9 juni 2023 (op locatie)
Vrijdag 22 september 2023 (op locatie)
Vrijdag 24 november 2023 (webinar)

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten
Woensdag 24 mei 2023 (webinar)
Woensdag 7 juni 2023 (op locatie)
Woensdag 27 september 2023 (op locatie)
Woensdag 29 november 2023 (webinar)                          

Data van UGM- en Pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten
28 april 2023 - Ook in 2023 verzorgt de AFMP weer verschillende UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden zowel op locatie als in de vorm van webinars georganiseerd. Iedereen die tot de doelgroep behoort, krijgt hiervoor ongeveer 8 maanden voor zijn of haar ontslag c.q. pensioendatum een uitnodiging. Hierin lees je hoe jij je kunt inschrijven. Dit zijn de vastgelegde data voor onze UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten:

UGM-voorlichtingen
Vrijdag 26 mei 2023 (webinar)
Vrijdag 9 juni 2023 (op locatie)
Vrijdag 22 september 2023 (op locatie)
Vrijdag 24 november 2023 (webinar)

Pensioenvoorlichtingen
Woensdag 24 mei 2023 (webinar)
Woensdag 7 juni 2023 (op locatie)
Woensdag 27 september 2023 (op locatie)
Woensdag 29 november 2023 (webinar)

Actuele dekkingsgraad van ABP: 111,9%
28 april 2023 - De actuele dekkingsgraad van pensioenfonds ABP op 31 maart 2023 was 111,9%, terwijl de beleidsdekkingsgraad neerkwam op 118,6%. Eerstgenoemde, aan het eind van elke maand vastgestelde dekkingsgraad laat zien of het ABP voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is deze 100%? Dan heeft het pensioenfonds voor elke € 100- die het (straks) aan pensioen moet betalen exact hetzelfde bedrag aan vermogen.

Gemiddelde
De beleidsdekkingsgraad vormt het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Omdat het om een gemiddelde gaat, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. Deze geeft daardoor een stabieler beeld van de financiële situatie bij ABP. De beleidsdekkingsgraad wordt daarom gehanteerd bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en de verhoging of verlaging van de pensioenen.

Prijs-loonindex
Het ABP maakt eind dit jaar bekend of en hoeveel er wordt geïndexeerd. Het pensioenfonds mag maximaal de prijs- loonindex indexeren. Indexatie mag alleen plaatsvinden als de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt. De definitieve peildatum moet echter nog worden bepaald. Waarschijnlijk wordt dit 1 november 2023.

Fraudehelpdesk biedt helpende hand
28 april 2023 - Zoals aangekondigd in het voorwoord van deze nieuwsbrief, attenderen we je graag op de Fraudehelpdesk. Deze probeert namelijk zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van enige vorm van fraude.
De Fraudehelpdesk biedt fraudeslachtoffers de helpende hand door hen hierover te adviseren en naar de juiste instantie te verwijzen. Ook maakt zij burgers en bedrijven bewust van frauderisico’s en geeft zij praktische tips over hoe zij die risico’s kunnen beperken.

Rapportages
Door fraudemeldingen te registreren, houdt de Fraudehelpdesk toezicht op de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied. Via haar website, Facebook en Twitter waarschuwt zij mensen voor uiteenlopende vormen van fraude. Ook verstuurt zij hierover regelmatig rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij heeft geen opsporingsbevoegdheid als het gaat om fraudegevallen. 

Pas op voor gevaarlijke berichten via Messenger!
28 april 2023 - De laatste weken ontvingen wij meerdere meldingen van AFMP-leden die uit naam van een ‘bekende’ berichten ontvingen via Messenger. Het ging om berichten met een zogenaamde persoonlijke boodschap die voorzien was van een link. Deze link is frauduleus. Klik hier dus niet op! De boodschappen in deze berichten lopen uiteen van ‘Kijk eens wat ik hier gevonden heb’ tot ‘Ben jij dat in de video?’ en ‘Kijk deze oude foto over jou’. In vrijwel alle berichten word je gemotiveerd om op de bijbehorende link te klikken. Doe je dit per ongeluk toch, dan kunnen er de volgende dingen gebeuren.

- Je komt terecht op een valse inlogpagina van Facebook. Dit is een phishing-website. Door via deze website in te loggen bij ‘Facebook’, stuur je jouw inloggegevens naar een oplichter. Deze kan vervolgens inloggen op jouw account en onder meer berichten naar jouw contacten versturen.
- Je krijgt niets te zien. Meerdere melders geven echter aan dat hun computer daarna trager werkt. Mogelijk heb je ongemerkt kwaadaardige software gedownload.
- Je ontvangt de melding dat je iets moet downloaden of openen. Als je dit doet, dan krijgt een oplichter toegang tot jouw Facebook-account. Via Messenger kan deze bedrieger vervolgens berichten naar jouw contacten sturen.

Adviezen
Ontvang je een frauduleus bericht via Messenger? Waarschuw dan de persoon van wie je dit bericht ontving en klik vooral niet op de link of de bijlage. Meld de ontvangst hiervan bij de Fraudehelpdesk en verwijder het vervolgens uit jouw inbox.
Heb je toch op een link geklikt? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk voor advies. Verander in elk geval jouw wachtwoord en scan jouw computer of andere apparaten met een virusscanner.

Verhoogde inkomensgrenzen: zorgtoeslag stijgt met 35 euro per maand
28 april 2023 - Dit jaar is de zorgtoeslag met ongeveer € 35 per maand gestegen naar in totaal € 154. Heb je een toeslagpartner? Dan bedraagt de zorgtoeslag maandelijks maximaal € 265. Omdat de zorgtoeslag hoger wordt en het afbouwpercentage hetzelfde blijft, hebben dit jaar meer huishoudens recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag gaat in 2023 voor 1 jaar extra omhoog. Ontvang je al zorgtoeslag? Check dan via deze link hoeveel zorgtoeslag je iedere maand krijgt.

Meer mensen
Meer mensen komen dit jaar in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen voor dit jaar eenmalig zijn verhoogd. Heb je geen toeslagpartner? Dan heb je in 2023 recht op zorgtoeslag als je inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit jaarlijks € 31.998. Heb je een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar. In 2022 was dit nog € 40.994.
De inkomensgrenzen voor zorgtoeslag zullen komend jaar weer behoorlijk gaan dalen. Dit zou kunnen betekenen dat je dit jaar recht op zorgtoeslag hebt, maar in 2024 niet meer.

Eigen vermogen
Eigen vermogen is bepalend voor de vraag of je al dan niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Voor een alleenstaande ligt de grens op € 127.582,- en voor iemand met een toeslagpartner is dat € 161.329,-. Krijg je nog geen zorgtoeslag? Controleer dan hier of je voldoet aan de voorwaarden hiervoor. Je kunt de zorgtoeslag aanvragen via Mijn toeslagen.

Netwerk Internationale Samenwerking AFMP in de steigers
31 maart 2023 - De AFMP is een vereniging met leden die vaak ook in de hele wereld actief zijn. Als militairen kunnen zij worden ingezet voor een missie, een uitzending of een bepaalde inzet en ook burgermedewerkers zijn dikwijls werkzaam buiten ons land. Soms is er sprake van een mix hiervan. Daar horen eveneens opleidingen en trainingen in het buitenland bij. Bovendien werken eenheden steeds vaker in internationaal verband, waardoor snel vergelijkingen op dit gebied ontstaan.
In een rap veranderende wereld wijzigen ook de omstandigheden waarin onze leden werken. Juist vanwege het dynamische, steeds groter wordende speelveld, zijn wij druk doende met de oprichting van het Netwerk Internationale Samenwerking AFMP, kortweg NISA.

Heb jij interesse?
Voor het NISA zoeken wij betrokken AFMP-leden die hun steentje willen bijdragen aan dit netwerk. Hun deelname zal zeker geen vrijblijvend karakter hebben en worden gekoppeld aan hun relevante internationale werkzaamheden.
Breng jij op persoonlijke titel kennis en ervaring op het gebied van internationale samenwerking met je mee en ben je geïnteresseerd in deelname aan het NISA? Maak dan jouw interesse hiervoor kenbaar via info@afmp.nl.
Voor meer informatie kun je terecht bij AFMP-voorzitter Ruud Bergsma (rbergsma@afmp.nl), Koos Stauthamer (kstauthamer@afmp.nl) of Appie Traanman (appie.afmp@gmail.com).

Lees verder!

PA-bijeenkomsten in de komende periode
31 maart 2023 - Dit voorjaar heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland staan voor jullie als postactieve leden. De uitnodigingen worden circa 4 weken voor de bijeenkomst verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, dien je je vooraf aan te melden. Hoe je dit kunt doen, lees je in de uitnodiging. Check alle locaties en data in onderstaand overzicht!

PA-groep Hart van Brabant      
Datum: dinsdag 4 april 2023      
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36     
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij 
Datum: dinsdag 4 april 2023      
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3           
Adres: Hoff van Hollantlaan 1
Plaats: Rosmalen

PA-groep Venlo/Roermond/Poort van Limburg            
Datum: vrijdag 7 april 2023        
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Kepel
Adres: Kerkstraat 27
Plaats: Panningen

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 12 april 2023              
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth
Adres: Bahnhofstrasse 41         
Plaats: Ochtrup

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 13 april 2023            
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Steffens Gasthof         
Adres: Krähenholzer Strasse 6
Plaats: Ohrel

PA-groep Blomberg     
Datum: vrijdag 14 april 2023     
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38       
Plaats: Blomberg

Ga naar de volledige AFMP-agenda!

FNV-belastingservice 2023: aangifte over het afgelopen jaar
31 maart 2023 - Als AFMP-lid kun je ook dit jaar rekenen op de gratis belastingservice van de FNV. De belastingdeskundigen van de FNV helpen je met het invullen van je jaarlijkse belastingaangiften en toeslagen. Behalve op een fysieke locatie kun je nu ook telefonisch of digitaal worden geholpen.

Je kunt via de website www.afspraakmakenfnv.nl een afspraak maken om je belastingaangifte over 2022 te laten verzorgen door een van de 3500 deskundige vrijwilligers. Zoek een invullocatie bij jou in de buurt en klik op het blauwe icoon ‘afspraak maken’. Wil je telefonisch een afspraak maken? Geef dan aan dat je lid van de AFMP bent. Mogelijk moet dan jouw lidnummer worden gecontroleerd. Let op: de aangifte kan alleen worden verzorgd als je een machtigingscode over het betreffende aangiftejaar hebt.

Speciale aangiften
Voor speciale aangiften, zoals bij een overlijden of het wijzigen van je hypotheek en/of problemen kun je aankloppen bij de AFMP-commissie Belasting via e-mail of telefoon: 06-53526079 / 085-9023967.

Mijn ABP en Mijnpensioenoverzicht.nl: hoeveel ouderdomspensioen heb jij opgebouwd?
31 maart 2023 - Wil je weten hoeveel ouderdoms- en nabestaandenpensioen je hebt opgebouwd? Dan kun je inloggen bij Mijn ABP of bij Mijnpensioenoverzicht.nl. Laatstgenoemde website brengt al jouw pensioengegevens samen, zowel die van het ABP als die van de SVB. Als je in het verleden bij een ander pensioenfonds pensioen opbouwde, dan vind je hierover ook informatie. Heb je een tweede pijlerproduct in de vorm van bijvoorbeeld het ANW AanvullingsPensioen van ASR? Dan zie je hiervan eveneens de gegevens. Heb je een partner? Dan kan hij of zij tegelijkertijd inloggen en kunnen jullie alle gegevens samenvoegen. Daarnaast kun je ook de invloed van situaties, zoals een overlijden, werkloos worden, met pensioen gaan, arbeidsongeschikt worden, verhuizen, uit elkaar gaan, trouwen/samenwonen en opname in een verpleeghuis, op de informatieve website bekijken.

Agenda UGM- en pensioenvoorlichtingen
31 maart 2023 - Ook in 2023 verzorgt de AFMP weer UGM- en pensioenvoorlichtingen. Deze worden zowel op locatie als in de vorm van een webinar gehouden. Iedereen die tot de doelgroep behoort, ontvangt circa 6 tot 8 maanden voor zijn of haar ontslag c.q. pensioendatum een uitnodiging hiervoor. In de uitnodiging lees je hoe jij je kunt inschrijven voor een voorlichtingsbijeenkomst. Dit zijn de data van de UGM- en Pensioenvoorlichtingen die de komende tijd gepland staan:

UGM-voorlichtingen
Vrijdag 26 mei 2023 (webinar)
Vrijdag 9 juni 2023 (op locatie)
Vrijdag 22 september 2023 (op locatie)
Vrijdag 24 november 2023 (webinar)

Pensioenvoorlichtingen
Vrijdag 2 juni 2023 (webinar)
Woensdag 7 juni 2023 (op locatie)
Woensdag 27 september 2023 (op locatie)
Woensdag 29 november 2023 (webinar)

Hoe gaat een oplichter te werk?
31 maart 2023 - Een oplichter belt je meestal anoniem of met een vals nummer. Wat hij of zij aan de telefoon tegen je zegt, is wisselend. Een oplichter zegt bijvoorbeeld dat hij of zij werkt voor een bepaalde instantie, dat jouw BSN-nummer wordt misbruikt, dat er een arrestatiebevel tegen je loopt of dat er iets mis is met jouw bankrekening. Dit zijn allemaal smoesjes en oplichtingstrucs. Heb je het gevoel dat iemand aan de telefoon je hiermee probeert op te lichten? Verbreek dan direct de verbinding.

Steeds een nieuwe truc
Het maakt eigenlijk niet uit namens wie je wordt gebeld, want criminelen bedenken steeds weer een nieuwe truc. Sommige criminelen doen zich ook voor als medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Hoge Raad en de Belastingdienst. Deze ‘nepmedewerkers’ proberen hun slachtoffers geld afhandig te maken en gaan zich ook geregeld te buiten aan intimidatie. Aan het eind hun contact met de oplichters zijn de slachtoffers soms duizenden euro’s armer. Goed en belangrijk om te weten is dat overheidsinstanties nooit vragen naar betaalgegevens en je niet verzoeken om software op je telefoon of op je computer te installeren.

Bankhelpdeskfraude
Door een handige truc van een oplichter kan het op het scherm van jouw mobiele telefoon lijken alsof jouw bank je belt. Als een cybercrimineel zich op deze manier voordoet als een bankmedewerker, dan noem je dat bankhelpdeskfraude. Dit fenomeen is ook wel bekend als spoofing. De oplichter maakt jou wijs dat jouw bankrekening gehackt is, omdat er verdachte transacties te zien zouden zijn op jouw rekening. Met deze leugen probeert hij of zij jou ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. Een oplichter gebruikt ook babbeltrucs om overtuigend over te komen. Soms kent hij of zij veel details over het slachtoffer door datalekken of ‘phishing’. Dit zijn twee manieren waarop een oplichter je probeert op te lichten:

- De oplichter dringt er op aan dat je geld overmaakt naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zo’n rekening bestaat niet, want in werkelijkheid gaat het om een rekening van de oplichter. De oplichter biedt aan jou te helpen bij het overboeken. Zo komt jouw geld op de rekening van de oplichter terecht en wordt het geld door hem of haar snel gepind.

- Een zogenaamde bankmedewerker komt langs om te ‘helpen’ met jouw probleem. Deze ‘medewerker’ probeert de inloggegevens van jouw telefoon, tablet of bankrekening te bemachtigen. Soms wil de oplichter de bankpas met pincode wel voor je ophalen. Met jouw bankpas en pincode verschaft hij of zij zich vervolgens toegang tot jouw rekening.

Beëindiging dossier VUT-equivalente premies
31 maart 2023 - In 2018 kwam de rechtszaak van Paul Eijkelenkamp ten einde over de wijze waarop in 2015 de VUT-equivalente premie werd beëindigd, die militairen sinds 1995 betaalden. Defensie herstelde indertijd de fouten voor iedere militair. Uitspraken van de landsadvocaat en de Hoofddirecteur Personeel (HDP) voedden toen twijfels over de rechtmatigheid van het gebruik van de VUT-equivalente premie. Of dat zo was, heeft het AC- en GOV-lid Paul Eijkelenkamp in samenwerking met de gezamenlijke bonden onderzocht en in een onderzoeksrapport vastgelegd. Na een juridische beoordeling door een advocaat naar de haalbaarheid van een juridische actie is gezamenlijk besloten het dossier VUT-equivalente premies te sluiten. In een artikel, waarvan je de volledige versie op onze website aantreft, verduidelijken wij daarom.

Lees verder!

Nieuwe kaderraadsleden bij sector Postactieven
10 maart 2023 - In de voorgaande editie van de Nieuwsbrief Postactieven stond een oproep voor nieuwe kaderraadsleden bij de sector Postactieven van de AFMP. Wij ontvingen hierop veel reacties. Uiteindelijk bleven er vier kandidaten over, die tijdens de verkiezingen van afgelopen woensdag zijn benoemd tot kaderraadslid:

- Dik de Jonge (groepshoofd Rijen/de Baronie)

- Arno van Orsouw (groepshoofd de Meijerij)
- Dennis Hogenkamp (kaderlid sector Marine)
- Cees Folmer (kaderlid sector Luchtmacht)

Wij feliciteren deze heren van harte met hun benoeming. Dennis en Cees zijn met leeftijdsontslag en maakten daarom de overstap naar de sector PA. Cees toonde zich bereid om reserve te zijn. Als onverhoopt een zittend kaderraadslid ermee stopt, dan kan Cees direct zijn plek innemen. Uiteindelijk trokken drie kandidaten voor het kaderraadlidmaatschap van de sector PA zich om uiteenlopende redenen terug. 

Wout Schapelhouman 70 jaar AFMP-lid
10 maart 2023 - Wout Schapelhouman is precies zeventig jaar als lid verbonden aan de AFMP. Vanwege deze bijzondere mijlpaal reikte Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van onze bond, samen met groepshoofd Friesland Kor Buruma, op 15 februari jl. een draagspeld en oorkonde aan hem uit. Wij bedanken Wout hartelijk voor zijn decennialange trouw aan onze bond. “Het draait allemaal om solidariteit,” zo verklaart de jubilaris zelf zijn bondstrouw.
Paul kijkt terug op een leuk en gezellig bezoek aan Wout. Tijdens dit bezoek vertelde Wout Schapelhouman niet alleen mooie oude verhalen, maar ging hij ook in op trieste gebeurtenissen. Zo kwam hij samen met Kor tot de conclusie dat veel van hun oud-collega’s al zijn overleden. Wout en Kor kennen elkaar al heel wat jaren. Zij werkten namelijk beiden gedurende een lange periode op Vliegbasis Leeuwarden.

Motortechniek
Wout kwam in 1952 op bij de Prins Hendrikkazerne in Nijmegen voor de onderofficiersopleiding van de Luchtmacht (LIMOS), gevolgd door een vervolgopleiding in Deelen. Wout volgde ook een technische opleiding, specifiek gericht op straalmotortechniek. Na zijn opleiding werd hij naar Vliegbasis Leeuwarden overgeplaatst. Daar werkte hij bij het technisch squadron in hangar 4.
Tijdens het bezoek van Paul en Kor wist de partner van Wout veel interessants te vertellen over hun tijd in Leeuwarden. Zo was de band tussen Wouts privéleven en zijn werkende bestaan destijds veel hechter dan tegenwoordig bij de meeste militairen het geval is. In 1962 werkte hij gedurende ruim 3 maanden in Nieuw Guinea bij het 322 squadron. Ook was Wout voor opleidingen regelmatig op Vliegbasis Twente. Ook ging hij met enige regelmaat naar het Canadese Goose Bay voor trainingen.

Vertrouwde vliegbasis

Vandaag de dag kan Wout zich nog druk maken over het feit dat het bijna niet meer mogelijk voor hem is om een bezoek te brengen aan de hem zo vertrouwde vliegbasis. Zo dien je bij een bezoek een verklaring van goed gedrag te kunnen voorleggen, waarvan de kosten 40 euro bedragen. “Dit voelt niet goed,” benadrukte hij bij het bezoek van Paul en Kor. “Ik heb er tientallen jaren gewerkt en nu ben ik er gevoelsmatig niet meer welkom.”

PA-bijeenkomsten in het voorjaar

10 maart 2023 - In het voorjaar van 2023 staan weer door heel ons land regiobijeenkomsten voor postactieve AFMP-leden gepland. De uitnodigingen worden circa 4 weken voor deze bijeenkomst verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, dien je je vooraf aan te melden. Hoe je dit kunt doen, lees je in de uitnodiging. Check de diverse locaties en data in onderstaand overzicht!

PA-groep NO-Veluwe   
 
Datum: maandag 13 maart 2023           
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure
Adres: Tesselschadelaan 1      
Plaats: Harderwijk

PA-groep Eemland & Doorn 
     
Datum: maandag 13 maart 2023           
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Restaurant De Amershof         
Adres: Snouckaertlaan 11        
Plaats: Amersfoort

PA-groep Rijnmond      
Datum: dinsdag 14 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg
Adres: Dalmeyerplein 10          
Plaats: Dordrecht

PA-groep Haaglanden   
Datum: dinsdag 14 maart 2023 
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Veteranencafé Heeswijk          
Adres: Heeswijkstraat 60          
Plaats: Voorburg

PA-groep Zeeland        
Datum: vrijdag 17 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Wijkgebouw de Spinne
Adres: Joseph Lunslaan 7        
Plaats: Goes

PA-groep Roosendaal & W-Brabant       
Datum: vrijdag 17 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Het Fort
Adres: Bernadettestraat 4        
Plaats: Bergen op Zoom

PA-groep Kennemerland           
Datum: dinsdag 21 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Boerderij, zaal 2    
Adres: Lutulistraat 139 
Plaats: Hoofddorp

PA-groep Veluwe         
Datum: dinsdag 21 maart 2023 
Tijd: 14.00 uur
Locatie: de Velder       
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep De Kempen   
Datum: woensdag 22 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC           
Adres: Vijfkamplaan 1/3           
Plaats: Eindhoven

PA-groep Noord-Holland-Noord  
Datum: vrijdag 24 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de MOOC       
Adres: Spoorstraat 56  
Plaats: Den Helder

PA-groep ZO-Veluwe    
Datum: maandag 27 maart 2023           
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing         
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Brabant Noord-Oost   
Datum: dinsdag 28 maart 2023 
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49     
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen     
Datum: woensdag 29 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek
Adres: Roerdompstraat 6         
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Friesland       
Datum: vrijdag 31 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein     
Adres: Goudenregenstraat 77   
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk      
Datum: vrijdag 31 maart 2023   
Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Opgang    
Adres: Kerkstraat 22    
Plaats: Steenwijk

PA-groep Hart van Brabant       
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36     
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij     
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3         
Adres: Hoff van Hollantlaan 1  
Plaats: Rosmalen

PA-groep Venlo/Roermond/Poort van Limburg    
Datum: vrijdag 7 april 2023      
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Kepel       
Adres: Kerkstraat 27
Plaats: Panningen

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 12 april 2023
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth    
Adres: Bahnhofstrasse 41        
Plaats: Ochtrup

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 13 april 2023          
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Steffens Gasthof        
Adres: Krähenholzer Strasse 6 
Plaats: Ohrel

PA-groep Blomberg      
Datum: vrijdag 14 april 2023     
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38       
Plaats: Blomberg

ABP-site in een nieuw jasje
10 maart 2023 - Misschien heb je al gezien dat de website van pensioenfonds ABP in een volledig nieuw jasje is gestoken. De site is hierdoor informatiever en overzichtelijk geworden. Rechtsboven op de homepage van ABP.nl staat ‘Kies uw situatie’. Daar kun je selecteren en aangeven dat je militair bent. Vervolgens krijg je alleen de ABP-informatie voorgeschoteld die voor jou als militair belang is.  

Mijnpensioenoverzicht.nl

10 maart 2023 - Een aanrader is trouwens ook www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze website verzamelt voor jou de relevante gegevens van het ABP, de SVB en de andere pensioenfondsen waar jij eventueel in het verleden pensioen opbouwde. Heb je een partner? Dan kan die tegelijkertijd met jou op de site inloggen via DigiD. Jullie zien jullie gegevens dan in één handig overzicht.  

Check of jij steun krijgt van het Tijdelijk Noodfonds Energie
10 maart 2023 - Regelmatig vangen wij alarmerende signalen op van actieve en postactieve AFMP-leden, die in deze lastige tijd hun energierekening niet meer kunnen betalen. Speciaal voor hen en voor talloze anderen die hierdoor kampen met financiële problemen, is onlangs het Tijdelijk Noodfonds Energie in het leven geroepen. Dit noodfonds biedt steun aan kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening. Voor huishoudens die in aanmerking komen voor deze steun, wordt een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 betaald. Denk jij hiervoor in aanmerking te komen? Dan kun je deze steun vanaf nu met terugwerkende kracht aanvragen voor de genoemde periode.
Via deze link vind je nuttige informatie over deze aanvraag.
Antwoorden op veel gestelde vragen staan hier. Binnenkort wordt een nieuwe app gelanceerd, waarmee je eenvoudig steun kunt aanvragen.

Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden voor steun van het Tijdelijk Noodfonds Energie:

-Jouw huishouden moet een bruto-inkomen hebben van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dit bruto-inkomen moet lager zijn dan 2980 euro als je alleenstaand bent of minder dan 3794 euro als je samenwonend bent. Let op: de genoemde bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.

-Als huishouden moet je zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte hebben bij een energieleverancier. Het maakt niet uit welke energieleverancier dit is. Jouw energierekening dient, afhankelijk van jouw inkomen, hoger te zijn dan 10 tot 13% van het (gezamenlijke) bruto-inkomen.

Het noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan dit percentage van het bruto-inkomen.

Oud-AFMP-voorzitter bezoekt regiobijeenkomst
Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, werd op vrijdag 3 maart op de terugweg van Heerlen naar Apeldoorn gebeld door de secretaresse van de burgermeester van Apeldoorn, Ton Heerts. De burgemeester wilde namelijk graag de PA-bijeenkomst van de regio Apeldoorn/Salland op 6 maart in wijkcentrum De Stolp bijwonen. Paul stemde hiermee in, omdat Ton in het verleden voorzitter van de AFMP is geweest. Ton volgde de bijeenkomst uiteindelijk met grote belangstelling en roerde zich in discussies met de andere aanwezigen over het nieuwe pensioenstelsel. Hij kon na de pauze helaas niet blijven voor het tweede deel, omdat hij een afspraak had op het gemeentehuis. Ook namens Geert Peters, contactpersoon van de PA-groep Apeldoorn, bedanken wij Ton hartelijk voor zijn bezoek aan de PA-bijeenkomst.  

Wil jij kaderlid worden bij de Sector Postactieven?
17 februari 2023 - Omdat de twee kaderleden Koos Stauthamer en Ron Groenewegen sinds kort deel uitmaken van het AFMP-bestuur en ons erelid John Knottenbelt onlangs is overleden, zijn er binnen de Sector Postactieven drie vacante posities als kaderlid.Lijkt het je interessant om als kaderlid mee te praten over postactieve zaken en verenigingsaangelegenheden die belangrijk zijn voor deze sector? Dan kun je contact opnemen met Paul Engelbertink, Sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon: 06-12905748.
Wil jij je kandidaat stellen? Dan heb je nog tot uiterlijk zaterdag 4 maart de tijd om dit aan ons door te geven via bovengenoemde link. De verkiezingen voor de kaderleden van de Sector PA vinden op 8 maart plaats tijdens het kaderberaad.

Actieve rol
Zodra je als militair of burger met leeftijdsontslag/pensioen gaat, treedt je toe tot de Sector PA van de AFMP. Zoals je misschien weet, bestaat deze sector uit kaderleden die de belangen van onze leden behartigen en deze bespreken met het AFMP-bestuur en met de andere sectoren van onze bond voor actieve militairen en burgermedewerkers. Kaderleden spelen een actieve rol bij het beleid en de uitvoering hiervan als het gaat om de belangen van onze postactieve leden. Zij komen regelmatig bij elkaar in de zogeheten kaderraad, waarin gekozen leden in de positie van kaderlid zitting hebben. De kaderraad vertegenwoordigt de Sector PA tijdens de Bondsvergaderingen en de Sectorenberaden van de AFMP.

Drie vacante posities
Volgens de statuten mag de Sector PA uit 10 kaderleden bestaan (per 500 leden 1 kaderraadslid + 1). De aan het kaderberaad deelnemende kaderleden, groepshoofden en contactpersonen kiezen de kaderleden. Door het toetreden van de kaderleden Koos Stauthamer en Ron Groenewegen tot het Algemeen Bestuur van de AFMP en het overlijden van ons erelid John Knottenbelt zijn er binnen de Sector PA dus drie posities vrijgekomen als kaderlid.

MIP voor zieke militair na jarenlange strijd
17 februari 2023 - Na een jarenlange strijd en diverse gerechtelijke procedures kende het ABP onlangs een Militair Invaliditeits Pensioen (MIP) toe aan een militair die na het werken met het wapenreinigingsmiddel PX10 Non-Hodgkin lymfoom kreeg. Het ABP ging aanvankelijk niet overstag, omdat er te veel tijd zou hebben gezeten tussen de blootstelling aan PX10 en het moment waarop deze ziekte zich openbaarde. Uiteindelijk is echter de conclusie getrokken dat de ziekte, die op de zogeheten PX10-lijst staat vermeld, al eerder in het lichaam van de militair aanwezig was.

De erkenning voor de ziek geworden militair kwam uitgebreid aan bod in een uitzending van EenVandaag op 6 februari. Naar aanleiding van deze uitzending stelde SP-Kamerlid Jasper van Dijk Kamervragen aan staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Van Dijk wil van de staatssecretaris weten of hij daadwerkelijk vindt dat het ABP een fout heeft gemaakt bij zijn onderzoek in deze zaak omdat de regelgeving van vóór 2011 zou zijn gehanteerd. Van der Maat stelde dit namelijk in een eerste reactie op de uitslag van de zaak van de bewuste militair.
Via deze link lees je meer over de gestelde Kamervragen.
Lees hier over het aan de zieke militair toegekende MIP!

Groepshoofden gezocht voor Sector PA
17 februari 2023 - Voor 7 van de in totaal 29 Nederlandse regio’s is de Sector Postactieven van de AFMP op zoek naar een nieuw groepshoofd. Wil jij als groepshoofd deelnemen aan onze kaderberaden en daar meepraten over postactieve onderwerpen en relevante verenigingsthema’s? En lijkt het jou een mooie uitdaging om in één van de hieronder genoemde regio’s het eerste aanspreekpunt voor postactieve leden te vormen? Neem dan nu contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP! Hij is bereikbaar via telefoon (06-12905748) of e-mail.

Op zoek
Dit zijn de specifieke regio’s waarvoor de Sector PA van de AFMP een nieuw groepshoofd zoekt:

- regio Emmen te Emmen
- regio Apeldoorn/Salland te Apeldoorn
- regio de Baronie/Rijen te Breda
- regio Rijnmond te Dordrecht
- regio Haagland te Voorburg
- regio Brabant Noord-Oost te Volkel
- regio Steenwijk te Steenwijk

29 regio’s
De Sector PA van de AFMP is onderverdeeld in 29 verschillende regio’s. In deze regio’s zijn een groepshoofd en een eventuele contactpersoon actief. Als groepshoofd neem je niet alleen deel aan de kaderberaden en vorm je het eerste aanspreekpunt voor postactieve leden binnen jouw regio, maar ben je ook verantwoordelijk voor het vastleggen van de locatie waar twee keer per jaar de PA-bijeenkomst voor jouw specifieke regio wordt georganiseerd. Natuurlijk pak je dit samen met jouw eventuele contactpersoon en met sectorhoofd Paul Engelbertink op. Het kan natuurlijk gebeuren dat je als groepshoofd een vraag van een PA-lid niet kunt beantwoorden. In dat geval verwijs je hem of haar door naar Paul voor verdere informatie.

Tekst en uitleg over de aanvraag van de ‘Energiepreispauschale’
17 februari 2023 - Net als in Nederland kun je ook in Duitsland een energietoeslag aanvragen. Jan Stadman, groepshoofd Blomberg/Rheine/Münster, heeft samen met een aantal AFMP-collega’s uitgezocht hoe jullie dit kunnen aanpakken. Hierdoor deed hij navraag bij uitkeringsinstantie Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See in Bochum. Dit leverde onderstaande informatie over de ‘Energiepreispauschale op’, die wij voor alle duidelijkheid in het Nederlands hebben vertaald.

In Nederlands vertaalde informatie:
Ontvangers van uitkeringen van de wettelijke pensioenverzekering van andere lidstaten van de Europese Unie (Nederlandse AOW) kunnen, als zij in Duitsland wonen en hier onbeperkt belastingplichtig* zijn, rekenen op een energietoelage (‘Energiepreispauschale’). Als je meerdere pensioenen ontvangt, zoals ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, krijg je de energietoelage slechts eenmaal uitbetaald.
Je kunt hiervoor nog tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen bij uitkeringsinstantie Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See in Bochum.
Let echter wel op dat door de Duitse fiscus de toeslag als inkomen wordt gezien.

Het aanvraagformulier (de ‘Antrag’) voor de energietoeslag vind je via deze link op de website van deze uitkeringsinstantie. Om privacyredenen mag je het ingevulde aanvraagformulier niet via e-mail versturen. Dit is het adres waar het naartoe moet:

Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Energiepreispauschale 
44781 Bochum 

1) Wanneer ben je onbeperkt belastingplichtig?
Om als onbeperkt belastingplichtig te kunnen worden beschouwd, moet je allereerst een natuurlijk persoon zijn. Het is vrij eenvoudig om aan deze eis te voldoen: ieder mens is een natuurlijk persoon. Bovendien moet jouw woonplaats (§ 8 AO) of verblijfplaats (§ 9 AO) zich in Duitsland bevinden. (§ 1 Abs. 1 EStG).

Duitstalige informatie
Hieronder vind je voor de volledigheid de originele, Duitstalige informatie:

Guten Tag
Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union erhalten eine Energiepauschale, wenn sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben und hier unbeschränkt steuerpflichtig sind. 
Soweit mehrere Renten bezogen werden (z.B. Altersrente und Witwenrente), wird die Energiepreispauschale nur einmal gezahlt. 
Hierfür ist in der Zeit vom 9. Januar bis zum 30. Juni 2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ein Antrag zu stellen. 
Das Antragsformular finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

Das Antragsformular ist aus Datenschutzgründen nicht per Email, sondern ausschließlich per Post an folgende Anschrift zu senden: 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Energiepreispauschale 
44781 Bochum 

Um als unbeschränkt steuerpflichtig zu gelten, muss man zunächst eine natürliche Person sein. Diese Voraussetzung zu erfüllen, ist recht einfach: Eine natürliche Person ist jeder Mensch. Außerdem müssen Sie entweder einen Wohnsitz (§ 8 AO) oder einen gewöhnlichen Aufenthalt (§ 9 AO) im Inland haben. Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG).

Belastingservice AFMP 2023: aangifte 2022
17 februari 2023 - Als AFMP-lid kun je ook in 2023 gebruik maken van de gratis belastingservice van de FNV. De belastingdeskundigen van de FNV helpen je met het invullen van je jaarlijkse belastingaangiften en toeslagen. Behalve op een fysieke locatie is het nu ook mogelijk om telefonisch of digitaal te worden geholpen.

Je kunt sinds deze maand via de website www.afspraakmakenfnv.nl een afspraak maken om je belastingaangifte te laten verzorgen door een van de 3500 deskundige vrijwilligers. Zoek een invullocatie bij jou in de buurt en klik op het blauwe icoon ‘afspraak maken’.
Wil je telefonisch een afspraak maken? Geef dan aan dat je lid van onze bond bent. Mogelijk moet dan je lidnummer worden gecontroleerd.
Let op: de aangifte kan alleen worden verzorgd als je een machtigingscode over het betreffende aangiftejaar hebt. 

Speciale aangiften
Voor speciale aangiften, zoals bij een overlijden of bij het wijzigen van een hypotheek, en/of bij problemen kun je je melden bij de AFMP-commissie Belasting via e-mail of telefoon: 06-53526079 / 085-9023967.

Opnieuw uitstel van bedrag ineens bij pensionering
17 februari 2023 - De mogelijkheid om bij pensionering ‘een bedrag ineens’, ofwel lumpsum, te krijgen is opnieuw uitgesteld. Minister Carola Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeerde de Tweede Kamer onlangs dat deze keuzemogelijkheid vooralsnog wordt opgeschoven naar 1 januari 2024. Eerder was de maatregel al uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2023.
Het bedrag ineens is 10% van het totale pensioenvermogen dat voor een aankomende gepensioneerde staat gereserveerd. Voor een pensioen van € 10.000 per jaar bedraagt dat vermogen ongeveer € 220.000. Bij pensionering – en alleen in dat geval - kan een deelnemer de € 22.000 in één keer laten uitkeren. Dat betekent wel dat de jaarlijkse pensioenuitkering 10% lager wordt. Verder vervalt de keuze voor een hoog-laagconstructie, waarbij iemand eerst een periode een hoger en daarna een lager pensioen ontvangt.

Goede informatie
De invoering is vertraagd, omdat pensioenfondsen hun deelnemers goed moeten informeren over de gevolgen van hun keuze voor het bedrag ineens. Zo valt de deelnemer door de hoge uitkering vaak in een ander, hoger belastingtarief. Verder kan hij of zij zorg- of huurtoeslagen verliezen. Het Nibud rekende uit dat vooral mensen met wat lagere pensioenen slechts 30% van de eenmalige uitkering kunnen overhouden.

PA-bijeenkomsten komend voorjaar
17 februari 2023 - In het voorjaar van 2023 heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland staan voor jullie als postactieve leden. De uitnodigingen worden circa 4 weken voor de bijeenkomst verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, dien je je vooraf aan te melden. Hoe je dit kunt doen, lees je in de uitnodiging. Check alle locaties en data in onderstaand overzicht!

PA-groep Assen & Groningen
Datum: woensdag 1 maart 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Buurthuis De Maasstee
Adres: Maasstraat 25
Plaats: Assen

PA-groep Emmen    
Datum: woensdag 1 maart 2023      
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Dorpshuis 't Hoefijzer Zuidbarge  
Adres: Zuidbargerstraat 94      
Plaats: Emmen

PA-groep Zuid-Limburg
Datum: vrijdag 3 maart 2023    
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Café d'r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47        
Plaats: Heerlen

PA-groep IJsselland  
Datum: maandag 6 maart 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis      
Adres: Mariënrade 3    
Plaats: Wezep

PA-groep Apeldoorn & Salland         
Datum: maandag 6 maart 2023
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp 
Adres: Violierenplein 101         
Plaats: Apeldoorn

PA-groep Twente       
Datum: dinsdag 7 maart 2023  
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sportclub Enschede   
Adres: Weggelhorstweg 30     
Plaats: Enschede

PA-groep Utrecht e.o. & 't Gooi        
Datum: vrijdag 10 maart 2023  
Tijd: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw  
Adres: Hertogswetering 159    
Plaats: Utrecht

PA-groep De Baronie & Rijen
Datum: vrijdag 10 maart 2023  
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest          
Adres: Tweeschaar 12 
Plaats: Breda

PA-groep NO-Veluwe 
Datum: maandag 13 maart 2023          
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure
Adres: Tesselschadelaan 1     
Plaats: Harderwijk

PA-groep Eemland & Doorn  
Datum: maandag 13 maart 2023          
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Restaurant De Amershof        
Adres: Snouckaertlaan 11        
Plaats: Amersfoort

PA-groep Rijnmond   
Datum: dinsdag 14 maart 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg
Adres: Dalmeyerplein 10         
Plaats: Dordrecht

PA-groep Haaglanden
Datum: dinsdag 14 maart 2023
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Veteranencafé Heeswijk         
Adres: Heeswijkstraat 60         
Plaats: Voorburg

PA-groep Zeeland      
Datum: vrijdag 17 maart 2023  
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Wijkgebouw de Spinne
Adres: Joseph Lunslaan 7       
Plaats: Goes

PA-groep Roosendaal & W-Brabant  
Datum: vrijdag 17 maart 2023  
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Het Fort
Adres: Bernadettestraat 4        
Plaats: Bergen op Zoom

PA-groep Kennemerland       
Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Boerderij, zaal 2    
Adres: Lutulistraat 139 
Plaats: Hoofddorp

PA-groep Veluwe       
Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: 14.00 uur
Locatie: de Velder       
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep De Kempen
Datum: woensdag 22 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC           
Adres: Vijfkamplaan 1/3           
Plaats: Eindhoven

PA-groep Noord-Holland-Noord        
Datum: vrijdag 24 maart 2023  
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de MOOC       
Adres: Spoorstraat 56  
Plaats: Den Helder

PA-groep ZO-Veluwe 
Datum: maandag 27 maart 2023          
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing        
Adres: Deelenseweg 28           
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Brabant Noord-Oost          
Datum: dinsdag 28 maart 2023
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49    
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen 
Datum: woensdag 29 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek           
Adres: Roerdompstraat 6         
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Friesland    
Datum: vrijdag 31 maart 2023  
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein     
Adres: Goudenregenstraat 77  
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk   
Datum: vrijdag 31 maart 2023  
Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Opgang    
Adres: Kerkstraat 22   
Plaats: Steenwijk

PA-groep Hart van Brabant   
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36     
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij 
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3         
Adres: Hoff van Hollantlaan 1  
Plaats: Rosmalen

PA-groep Venlo/Roermond/Poort van Limburg        
Datum: vrijdag 7 april 2023      
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Kepel      
Adres: Kerkstraat 27
Plaats: Panningen

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 12 april 2023           
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth  
Adres: Bahnhofstrasse 41       
Plaats: Ochtrup

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 13 april 2023          
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Steffens Gasthof        
Krähenholzer Strasse 6
Ohrel

PA-groep Blomberg   
Datum: vrijdag 14 april 2023    
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38      
Plaats: Blomberg

Alle PA-bijeenkomsten voor komend voorjaar
27 januari 2023 - In het voorjaar van 2023 heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland staan voor jullie als postactieve leden. De uitnodigingen worden circa 4 weken voor de bijeenkomst verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, dien je je vooraf aan te melden. Hoe je dit kunt doen, lees je in de uitnodiging. Check alle locaties en data in onderstaand overzicht!

PA-groep Assen & Groningen
Datum: woensdag 1 maart 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Buurthuis De Maasstee
Adres: Maasstraat 25
Plaats: Assen

PA-groep Emmen       
Datum: woensdag 1 maart 2023           
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Dorpshuis 't Hoefijzer Zuidbarge         
Adres: Zuidbargerstraat 94       
Plaats: Emmen

PA-groep Zuid-Limburg
Datum: vrijdag 3 maart 2023    
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Café d'r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47        
Plaats: Heerlen

PA-groep IJsselland   
Datum: maandag 6 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis      
Adres: Mariënrade 3     
Plaats: Wezep

PA-groep Apeldoorn & Salland  
        
Datum: maandag 6 maart 2023 
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp  
Adres: Violierenplein 101         
Plaats: Apeldoorn

PA-groep Twente        
Datum: dinsdag 7 maart 2023  
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sportclub Enschede   
Adres: Weggelhorstweg 30      
Plaats: Enschede

PA-groep Utrecht e.o. & 't Gooi          
Datum: vrijdag 10 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw  
Adres: Hertogswetering 159     
Plaats: Utrecht

PA-groep De Baronie & Rijen 
Datum: vrijdag 10 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12  
Plaats: Breda

PA-groep NO-Veluwe  
Datum: maandag 13 maart 2023           
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure
Adres: Tesselschadelaan 1      
Plaats: Harderwijk

PA-groep Eemland & Doorn   
Datum: maandag 13 maart 2023           
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Restaurant De Amershof         
Adres: Snouckaertlaan 11        
Plaats: Amersfoort

PA-groep Rijnmond    
Datum: dinsdag 14 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg
Adres: Dalmeyerplein 10          
Plaats: Dordrecht

PA-groep Haaglanden 
Datum: dinsdag 14 maart 2023 
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Veteranencafé Heeswijk          
Adres: Heeswijkstraat 60          
Plaats: Voorburg

PA-groep Zeeland       
Datum: vrijdag 17 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Wijkgebouw de Spinne
Adres: Joseph Lunslaan 7        
Plaats: Goes

PA-groep Roosendaal & W-Brabant    
Datum: vrijdag 17 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Het Fort
Adres: Bernadettestraat 4        
Plaats: Bergen op Zoom

PA-groep Kennemerland        
Datum: dinsdag 21 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Boerderij, zaal 2    
Adres: Lutulistraat 139 
Plaats: Hoofddorp

PA-groep Veluwe        
Datum: dinsdag 21 maart 2023 
Tijd: 14.00 uur
Locatie: de Velder       
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep De Kempen 
Datum: woensdag 22 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC           
Adres: Vijfkamplaan 1/3           
Plaats: Eindhoven

PA-groep Noord-Holland-Noord         
Datum: vrijdag 24 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de MOOC       
Adres: Spoorstraat 56  
Plaats: Den Helder

PA-groep ZO-Veluwe  
Datum: maandag 27 maart 2023           
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing         
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Brabant Noord-Oost
Datum: dinsdag 28 maart 2023 
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49     
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen  
Datum: woensdag 29 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek
Adres: Roerdompstraat 6         
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Friesland    
Datum: vrijdag 31 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein     
Adres: Goudenregenstraat 77   
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk    
Datum: vrijdag 31 maart 2023   
Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Opgang    
Adres: Kerkstraat 22    
Plaats: Steenwijk

PA-groep Hart van Brabant     
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36     
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij  
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3         
Adres: Hoff van Hollantlaan 1  
Plaats: Rosmalen

PA-groep Venlo/Roermond/Poort van Limburg         
Datum: vrijdag 7 april 2023      
Tijd: 13.30 uur
Locatie: volgt  
Adres: volgt    
Plaats: Panningen

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 12 april 2023
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth    
Adres: Bahnhofstrasse 41        
Plaats: Ochtrup

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 13 april 2023          
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Steffens Gasthof        
Krähenholzer Strasse 6
Ohrel

PA-groep Blomberg    
Datum: vrijdag 14 april 2023     
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38       
Plaats: Blomberg

In Memoriam: Erelid John Knottenbelt 
27 januari 2023 - Tot verdriet van iedereen binnen de AFMP, de MARVER en FNV Veiligheid bereikte ons vorige week woensdag het aangrijpende bericht dat op dinsdagavond 17 januari op 75-jarige leeftijd ons erelid John Knottenbelt is overleden. In uiteenlopende functies en hoedanigheden was John decennialang van onschatbare waarde voor ons. We zullen ons niet alleen zijn altijd waardevolle inbreng, kennis en expertise blijven herinneren, maar vooral ook zijn aimabele persoonlijkheid, vriendelijkheid, enthousiasme en uitstekende communicatieve eigenschappen. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het een plek geven van het grote gemis van John.
John was tot op het laatst kaderraadslid en groepshoofd Rijnmond van de sector Postactieven van de AFMP. Daarnaast maakte hij deel uit van de financiële adviescommissie van de AFMP en stond hij mede aan de wieg van het Netwerk Veteranen FNV, waaraan hij jarenlang als voorzitter leiding gaf. John was zeer betrokken bij dit netwerk en organiseerde tal van activiteiten, waaronder de jaarlijkse Veteranendag.

Grote meerwaarde
In het verleden was John in uiteenlopende functies van grote meerwaarde voor de AFMP. Zo maakte hij deel uit van het AFMP-bestuur en was hij nauw betrokken bij de wervingsactiviteiten van onze bond. Met zijn aansprekende persoonlijkheid en zijn schat aan bondservaring wist hij talloze militairen en burgermedewerkers bij Defensie ervan te overtuigen om zich als lid bij de AFMP aan te sluiten. John ontving op 30 september 2022 nog een jubileumoorkonde en speld vanwege zijn vijftigjarige lidmaatschap van de AFMP. Hij kreeg deze versierselen toen uit handen van Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP.
John was een graag geziene persoonlijkheid. Hij zal enorm gemist worden.

Meld je online aan voor een pensioenbijeenkomst van de FNV!

27 januari 2023 - Als lid van de AFMP ben je van harte welkom bij één van de 14 regionale pensioenbijeenkomsten die het Pensioenteam van de FNV organiseert in de eerste drie maanden van 2023. Tijdens deze bijeenkomsten brengt dit team je op de hoogte van de actuele stand van zaken in het parlementaire proces rond de Wet toekomst pensioenen en van de belangrijkste wijzigingen die deze wet tot gevolg heeft. De bijeenkomsten informeren je ook in grote lijnen over de belangrijkste pensioenonderwerpen die spelen. Je moet je verplicht aanmelden en kunt kiezen uit de locaties Utrecht, Groningen, Alkmaar, Rotterdam, Deventer, Sittard of Eindhoven.
Via deze link kun je je inschrijven voor één van de informatiebijeenkomsten van het FNV-pensioenteam. Deze bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur en hebben een mogelijke uitloop voor vragen van deelnemers. Verschillende FNV-bestuurders zijn aanwezig om jouw individuele pensioenvragen te beantwoorden.

Aanmelding
Nadat je de datum en locatie van jouw voorkeur online hebt geselecteerd, kun je het tijdstip dat op jou van toepassing is aanvinken. De pensioenbijeenkomst voor gepensioneerden start om 15.00 uur en die van de overige belangstellenden om 19.30 uur. De velden in het aanmeldformulier waar een sterretje (*) bij staat, moet je verplicht invullen. Bij de vraag of je FNV-lid bent, antwoord je nee. Wij raden je aan om het hierna verschijnende veld om jouw telefoonnummer in te vullen voor meer informatie over het FNV-lidmaatschap open te laten. Om jouw aanmelding voor één van de pensioenbijeenkomsten af te ronden, dien je nog even aan te geven of je wel of niet wilt dat de FNV contact met jou opneemt over relevante pensioenonderwerpen. Klik tenslotte op ‘aanmelding afronden’.

Maak een afspraak met de gratis FNV-belastingservice
27 januari 2023 - Leden van de FNV en van de hierbij aangesloten bonden, zoals de AFMP en de MARVER, kunnen rekenen op de gratis hulp van de FNV-belastingservice. Vanaf komende maand kun jij hiervoor een afspraak maken via www.afspraakmakenfnv.nl of via het telefoonnummer van het Contactcenter van de FNV: 088-3680368. Dit Contactcenter is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
Maak je een afspraak via bovengenoemde website? Dan kun je net als vorig jaar jouw persoonlijke gegevens invullen en een afspraak op de door jou gewenste locatie maken. Wil je telefonisch een afspraak maken? Houd dan rekening met een mogelijk lange wachttijd. Het kan zijn dat jouw lidnummer als AFMP-lid niet bekend is bij de FNV. Aan de telefoon kunnen in dat geval aanvullende gegevens, zoals jouw postcode, van je worden gevraagd.

Machtigingscode
Zonder machtigingscode kan de belastingservice van de FNV jou niet helpen. Deze code heeft zij nodig om namens jou het belastingformulier te kunnen invullen. Wees gewaarschuwd! Anders dan in voorgaande jaren stuurt de Belastingdienst je deze code niet automatisch toe. Je moet deze zelf aanvragen. Je kunt op twee verschillende manieren één machtigingscode inkomstenbelasting en toeslagen aanvragen. Let op! Vul bij de vraag om jouw e-mail te bevestigen jouw eigen e-mailadres in!

1. Als je over een DigiD-code beschikt, log je in bij DigiD en via ‘machtigingen’ kun je dan een machtigingscode opvragen. Vraag een code aan voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Dit is de eerste optie die je kunt aanvragen. De code is direct beschikbaar.

2. Voor een machtigingscode kun je ook bellen met DigiD: 088 - 1236555. DigiD is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur. Geef je BSN-nummer door en vraag een machtigingscode aan voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Dit is één code. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat je deze code thuis via de post ontvangt. Houd hiermee rekening bij het inplannen van een afspraak.

Je hebt een machtigingscode nodig als AFMP-lid en een code voor je partner als je gezamenlijk aangifte wilt doen. Heb je eerder gebruik gemaakt van de FNV-belastingservice? Dan kun je haar via DigiD ook direct machtigen. Je hoeft dan niet opnieuw een code aan te vragen. Via deze link vind je een voorbeeld van de DigiD-pagina, waarop je de FNV kunt aanklikken.

Hier vind je welke gegevens je nodig hebt voor jouw belastingaangifte over 2022!

Nieuwe data van UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten
27 januari 2023 - Ook in 2023 verzorgt de AFMP weer UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten in het hele land. Deze bijeenkomsten worden zowel op locatie als in de vorm van een webinar gehouden. Iedereen die tot de doelgroep behoort, ontvangt ongeveer 8 maanden voor zijn of haar ontslag c.q. pensioendatum een uitnodiging hiervoor. In de uitnodiging lees je hoe jij je kunt inschrijven. Dit zijn de definitieve data van de UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten:

UGM-voorlichtingen
Vrijdag 24 februari 2023 (op locatie)
Vrijdag 26 mei 2023 (webinar)
Vrijdag 9 juni 2023 (op locatie)
Vrijdag 22 september 2023 (op locatie)
Vrijdag 24 november 2023 (webinar)

Pensioenvoorlichtingen
Vrijdag 2 juni 2023 (webinar)
Woensdag 24 mei 2023 (webinar)
Woensdag 27 september 2023 (op locatie)
Woensdag 29 november 2023 (webinar)

Strenge privacycontroles: inlogopties bij Mijn SVB & Mijn Belastingdienst wijzigen
27 januari 2023 - Let op! Vanaf 10 mei a.s. kun je door een strengere privacycontrole bij Mijn SVB niet meer uitsluitend inloggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Aan het inloggen wordt dan een extra beveiliging toegevoegd, waardoor jouw gegevens nog beter zijn beschermd. Om diezelfde reden kun je vanaf 1 juli 2023 ook niet meer alleen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen bij Mijn Belastingdienst.

Per 10 mei 2023 heb je wel de mogelijkheid om in te loggen via Mijn SVB met:

- jouw DigiD-gebruikersnaam, -wachtwoord én sms-controle
- de DigiD-app 
-een Europees erkend inlogmiddel

Log je nu nog alleen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord in en heb je geen sms-controle of DigiD-app? Regel dit dan nu alsnog om Mijn SVB ook na 10 mei 2023 te kunnen blijven gebruiken. Check hier wat je hiervoor moet doen.

Mijn Belastingdienst
Vanaf 1 juli is inloggen met uitsluitend jouw gebruikersnaam en wachtwoord dus ook niet meer mogelijk bij Mijn Belastingdienst. Je kunt vanaf die datum alleen nog inloggen met je DigiD of met een nationaal inlogmiddel van een ander Europees land. Regel zo snel mogelijk sms-controle of de DigiD-app als je nog steeds inlogt bij Mijn Belastingdienst met uitsluitend jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
Via DigiD.nl/buitenland kun je vanuit het buitenland een DigiD aanvragen. Ontvang je binnenkort AOW? Vraag dan een DigiD aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via deze website vind je hierover meer informatie. In sommige Europese landen kun je met een Europees erkend nationaal inlogmiddel inloggen. Op nederlandwereldwijd.nl/europees-erkende-inlogmiddelen lees je of het land waarin je woonachtig bent een Europees erkend inlogmiddel heeft. Is dit het geval? Dan kun je een inlog bij de verantwoordelijke organisatie in jouw land aanvragen.

Volg een interessante cursus of opleiding!

27 januari 2023 - Op 28 februari is er weer een nieuwe budgetronde voor de bekende STAP-subsidie voor het volgen van een training, cursus of opleiding in ons land. Tijdens deze budgetronde kun je rekenen op een tegemoetkoming in de opleidings- of trainingskosten van maximaal 1000 euro per jaar. Vraag deze wel tijdig aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat het geld aan de door jou gekozen opleider overmaakt. Anders vis je misschien achter het net!

Voorwaarden
Het STAP-budget wordt alleen verstrekt voor scholingsactiviteiten die in het DUO-scholingsregister staan vermeld. Als je dit budget aanvraagt, dan moet je op het moment van jouw aanvraag aan deze voorwaarden voldoen:

- Je dient minstens 18 jaar, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd te zijn;
- Je moet een EU-nationaliteit hebben of familielid zijn van een EU-burger;
- In de referteperiode moet je tenminste zes maanden zijn verzekerd voor volksverzekeringen, zoals de AOW. Dit is een periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

Meer info over zorgtoeslag 2023
27 januari 2023 - De maandelijkse zorgtoeslag zal dit jaar met ongeveer 35 euro stijgen naar 154 euro. Heb je een toeslagpartner? Dan bedraagt deze zorgtoeslag maximaal € 265 per maand. Omdat de zorgtoeslag hoger wordt en het afbouwpercentage hetzelfde blijft, hebben in 2023 meer huishoudens recht hierop. In 2023 gaat de zorgtoeslag gedurende één jaar extra omhoog. Ontvang je al zorgtoeslag? Bekijk dan via deze link hoeveel zorgtoeslag je iedere maand krijgt in 2023.
Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd. Heb je geen toeslagpartner? Dan heb je in 2023 recht op zorgtoeslag als jouw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit jaarlijks € 31.998. Heb je een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar. In 2022 was dit € 40.994.

Eigen vermogen
Let op! Eigen vermogen heeft invloed of je wel of niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Als je alleenstaand bent, ligt de grens op € 127.582,-. Heb je een toeslagpartner? Dan is dit € 161.329,-.

Krijg je nog geen zorgtoeslag? Check dan hier of je aan de voorwaarden voldoet. Je kunt de zorgtoeslag aanvragen via Mijn toeslagen. 

PA-bijeenkomsten in voorjaar van 2023
23 december 2022 - In het voorjaar van 2023 heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland staan voor onze postactieve leden. De uitnodigingen worden circa 4 weken voor de bijeenkomst verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, dien je je vooraf aan te melden. Hoe je dit kunt doen, lees je in de uitnodiging. De data in onderstaand overzicht zijn plandata en kunnen daarom nog wijzigen. In de uitnodigingsbrief staat de definitieve datum van een bijeenkomst.

PA-groep Assen & Groningen
Datum: woensdag 1 maart 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Buurthuis De Maasstee
Adres: Maasstraat 25
Plaats: Assen

PA-groep Emmen

Datum: woensdag 1 maart 2023
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Dorpshuis 't Hoefijzer Zuidbarge
Adres: Zuidbargerstraat 94
Plaats: Emmen

PA-groep Zuid-Limburg

Datum: vrijdag 3 maart 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Café d’r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47
Plaats: Heerlen

PA-groep Venlo & Roermond 
  
Datum: vrijdag 3 maart 2023    
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Hotel Wilhelmina
Adres: Kaldenkerkerweg 1       
Plaats: Venlo

PA-groep IJsselland 
   
Datum: maandag 6 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis
Adres: Mariënrade 3     
Plaats: Wezep

PA-groep Apeldoorn & Salland
Datum: maandag 6 maart 2023 
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp  
Adres: Violierenplein 101         
Plaats: Apeldoorn

PA-groep Twente
         
Datum: dinsdag 7 maart 2023  
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sportclub Enschede   
Adres: Weggelhorstweg 30      
Plaats: Enschede

PA-groep Utrecht e.o. & 't Gooi

Datum: vrijdag 10 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw  
Adres: Hertogswetering 159     
Plaats: Utrecht

PA-groep De Baronie & Rijen
   
Datum: vrijdag 10 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12  
Plaats: Breda

PA-groep NO-Veluwe
   
Datum: maandag 13 maart 2023           
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure     
Adres: Tesselschadelaan 1      
Plaats: Harderwijk

PA-groep Eemland & Doorn  
  
Datum: maandag 13 maart 2023           
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Restaurant De Amershof         
Adres: Snouckaertlaan 11        
Plaats: Amersfoort

PA-groep Rijnmond     
Datum: dinsdag 14 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg 
Adres: Dalmeyerplein 10          
Plaats: Dordrecht

PA-groep Haaglanden

Datum: dinsdag 14 maart 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Veteranencafé Heeswijk          
Adres: Heeswijkstraat 60          
Plaats: Voorburg

PA-groep Zeeland  
     
Datum: vrijdag 17 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Wijkgebouw de Spinne           
Adres: Joseph Lunslaan 7        
Plaats: Goes

PA-groep Roosendaal & W-Brabant     
Datum: vrijdag 17 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Paviljoen Rozenoord   
Adres: Beukenlaan 14  
Plaats: Bergen op Zoom

PA-groep Kennemerland          
Datum: dinsdag 21 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Boerderij, zaal 2    
Adres: Lutulistraat 139 
Plaats: Hoofddorp

PA-groep Veluwe 
        
Datum: dinsdag 21 maart 2023 
Tijd: 14.00 uur
Locatie: de Velder       
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep De Kempen
  
Datum: woensdag 22 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC           
Adres: Vijfkamplaan 1/3
Plaats: Eindhoven

PA-groep Noord-Holland-Noord           
Datum: vrijdag 24 maart 2023   
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de MOOC       
Adres: Spoorstraat 56  
Plaats: Den Helder

PA-groep ZO-Veluwe 
  
Datum: maandag 27 maart 2023           
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing         
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Poort van Limburg   
Datum: dinsdag 28 maart 2023 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dagopvanglocatie BeekCwartier, ruimte 050
Adres: Beekstraat 54   
Plaats: Weert

PA-groep Brabant Noord-Oost 
Datum: dinsdag 28 maart 2023 
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel          
Adres: Reestraat 49     
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen    
Datum: woensdag 29 maart 2023         
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek
Adres Roerdompstraat 6          
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Friesland  
    
Datum: vrijdag 31 maart 2023   
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein     
Adres: Goudenregenstraat 77   
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk     
Datum: vrijdag 31 maart 2023   
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Klincke
Adres: Kerkstraat 16    
Plaats: Steenwijk

PA-groep Hart van Brabant  
    
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor          
Adres: Schaepmanstraat 36     
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij 
   
Datum: dinsdag 4 april 2023    
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3         
Adres: Hoff van Hollantlaan 1  
Plaats: Rosmalen

PA-groep Rheine/Münster        
Datum: woensdag 12 april 2023
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth    
Adres: Bahnhofstrasse 41        
Plaats: Ochtrup

PA-groep Seedorf 
      
Datum: donderdag 13 april 2023
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Gasthof Zur Linde       
Adres: Wallweg 2         
Plaats: Zeven-Brauel

PA-groep Blomberg     
Datum: vrijdag 14 april 2023     
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini 
Adres: Neue Torstrasse 38       
Plaats: Blomberg

Ruud Bergsma benoemd tot nieuwe AFMP-voorzitter

23 december 2022 - Tijdens de 47e Bondsvergadering in Berghotel Amersfoort op 15 23 december 2022 - december is de 56-jarige Ruud Bergsma met een meerderheid van stemmen benoemd als nieuwe AFMP-voorzitter. Na zijn benoeming ontving Ruud een bos bloemen uit handen van René Schilperoort, vicevoorzitter en onderhandelaar namens de AFMP. Appie Traanman werd benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur. 
In zijn speech vlak na zijn benoeming benadrukte Ruud er veel zin in te hebben om de handschoen als nieuwe voorzitter van de AFMP te gaan oppakken. “Het mooie aan de AFMP is dat wij als bond losstaan van Defensie, ons daarom vrij kunnen bewegen en zo kunnen opkomen voor de rechtspositie van onze leden,” zo benadrukte Ruud, die zelf 32 jaar terug al lid werd van onze bond. “Ik ben blij dat ik hierin als voorzitter een rol mag spelen. Dit kan ik echter niet alleen, maar moeten we met elkaar doen. Ik vind het belangrijk om als AFMP meer zichtbaar te zijn, zowel binnen als buiten Defensie. De komende tijd hoop ik wat dat betreft dat de AFMP de kans krijgt om zijn gezicht in de media te laten zien.”
Aan het slot van zijn speech ontvouwde hij een belangrijke ambitie. “Ik zou graag zien dat de AFMP als bond de komende jaren gaat groeien en weer de grootste defensiebond van Nederland wordt.” 

Persoonlijke contacten
In een interview in de op 17 december verschenen editie van OpLinie gaat Ruud verder in op zijn belangrijkste ambities als nieuwe AFMP-voorzitter. "Ik wil voorzitter op pad gaan en het gesprek aangaan met verschillende mensen binnen en buiten de AFMP en vooral ook met onze leden," zo benadrukt hij in dit interview. "Tijdens persoonlijke contacten met leden wil ik hen motiveren om samen te werken aan concrete verbeteringen. Daarnaast vind ik het belangrijk om me verder in te lezen in uiteenlopende bondsonderwerpen en vooral ook om te leren van verschillende mensen. Daar waar mogelijk, wil ik onder andere het bestuur, de sectoren, de sectorhoofden en de kaderleden ondersteunen."

In gesprek
Verder hoopt Ruud als voorzitter in gesprek te komen met de bewindslieden op het ministerie van Defensie en met ambtenaren die dicht op het vuur zitten. "Heel belangrijk vind ik ook om met de hoofden van de defensieonderdelen en met de andere bonden te gaan praten over mogelijke samenwerking op specifieke dossiers. Het zou fijn zijn als er in de toekomst een nog betere en meer open samenwerking is met alle betrokken partijen. Vanuit vertrouwen in elkaar en met voortdurend zicht op het allerbelangrijkste: een goede rechtspositie van alle defensiemedewerkers."

De ins & outs van de huurtoeslag 2023
23 december 2022 - In deze Nieuwsbrief Postactieven brengen we je op de hoogte van de ins & outs van de huurtoeslag volgend jaar. Niet iedereen die een huis huurt, kan deze toeslag tegemoet zien. Om hiervoor in aanmerking te komen, mag je namelijk niet te veel verdienen. Een andere voorwaarde is dat de huur niet te hoog, maar ook weer niet al te laag mag zijn. We zoomen kort in op de belangrijkste voorwaarden voor huurtoeslag.

Je inkomen mag niet te hoog zijn
Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Via deze link vind je hierover meer informatie.

Je huur mag niet te hoog zijn
Je huur mag in 2023 niet hoger zijn dan € 808,06 (dit was € 763,47 in 2022).

Je vermogen mag niet te hoog zijn
Je mag ook niet te veel vermogen bezitten, bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2023 maximaal € 33.748 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2023 maximaal € 67.496 in kas hebben. In 2022 was dat € 31.747 zonder partner en € 63.494 met partner. Wil je weten of je in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening via deze link. Als je de gegevens over jouw situatie hebt ingevuld, zie je direct of je huurtoeslag krijgt.

Strenge privacycontroles: inlogopties bij Mijn SVB & Mijn Belastingdienst veranderen
23 december 2022 - Let op! Vanaf 10 mei volgend jaar kun je vanwege een strengere privacycontrole bij Mijn SVB niet meer uitsluitend inloggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Aan het inloggen wordt dan namelijk een extra beveiliging toegevoegd, waardoor jouw gegevens nog beter zijn beschermd. Om diezelfde reden kun je vanaf 1 juli 2023 ook niet meer alleen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen bij Mijn Belastingdienst.

Per 10 mei 2023 heb je wel de mogelijkheid om in te loggen via Mijn SVB met:

- jouw DigiD-gebruikersnaam, -wachtwoord én sms-controle
- de DigiD-app 
-een Europees erkend inlogmiddel

Log je nu nog alleen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord in en heb je geen sms-controle of DigiD-app? Regel dit dan nu alsnog om Mijn SVB ook na 10 mei 2023 te kunnen blijven gebruiken. Check hier wat je hiervoor moet doen.

Mijn Belastingdienst
Vanaf 1 juli is inloggen met uitsluitend jouw gebruikersnaam en wachtwoord dus ook niet meer mogelijk bij Mijn Belastingdienst. Je kunt vanaf die datum alleen nog inloggen met je DigiD of met een nationaal inlogmiddel van een ander Europees land. Regel zo snel mogelijk sms-controle of de DigiD-app als je nog steeds inlogt bij Mijn Belastingdienst met uitsluitend jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
Via DigiD.nl/buitenland kun je vanuit het buitenland een DigiD aanvragen. Ontvang je binnenkort AOW? Vraag dan een DigiD aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via deze website vind je hierover meer informatie. In sommige Europese landen kun je met een Europees erkend nationaal inlogmiddel inloggen. Op nederlandwereldwijd.nl/europees-erkende-inlogmiddelen lees je of het land waarin je woonachtig bent een Europees erkend inlogmiddel heeft. Is dit het geval? Dan kun je een inlog bij de verantwoordelijke organisatie in jouw land aanvragen.

Alles over de Wmo
23 december 2022 - Regelmatig kloppen leden aan bij de AFMP met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning, ofwel de Wmo. Zij vragen zich bijvoorbeeld af wat hun rechten hierop zijn. Als jouw gemeente op dit gebied niet wil meewerken, dan kunnen wij jou als AFMP met raad en daar bijstaan.

Zo lang mogelijk thuis
We leggen je kort uit hoe de Wmo in elkaar steekt. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wmo bieden zij daarom ondersteuning thuis. Officieel gaat het om de wet Wmo 2015. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

-begeleiding en dagbesteding;
-ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
-een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
-opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Wmo-loket of wijkteams
Elke gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen bijvoorbeeld voor het Wmo-loket, andere gemeenten voor sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Onderzoek

Als iemand een verzoek tot ondersteuning bij de gemeente indient, dan moet onderzoek worden gedaan naar iemands persoonlijke situatie. In spoedgevallen is er echter geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt dan een tijdelijke maatwerkvoorziening. zoals (extra) huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of opvang elders. De gemeente maakt direct ook een start met het onderzoek naar de persoonlijke situatie. 

Persoonsgebonden budget
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage Wmo
Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij mensen thuis bieden. Sinds 2020 betaal je voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen, bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Contact
Loop je als AFMP-lid tegen problemen met de Wmo aan en vind je dat jouw gemeente op dit terrein in gebreke blijft? Neem dan contact met ons op via dit e-mailadres.

ABP verhoogt pensioenen met bijna 12 procent
2 december 2022 - ABP verhoogt vanaf 1 januari 2023 de pensioenen met bijna 12 procent. Deze verhoging van 11,96 procent komt overeen met de volledige prijsstijging in de periode van september vorig jaar tot september 2022. Het pensioenfonds verhoogt de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu pensioen opbouwen of die in het verleden pensioen opbouwden bij ABP. Naar eigen zeggen is ABP onder meer dankzij zijn goede financiële positie in staat deze verhoging door te voeren. Het Verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde hier positief over.

Vooruitgekeken 
Volgens bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen is ABP niet over één nacht ijs gegaan bij het besluit om de pensioenen te verhogen. “We hebben niet alleen gekeken of de rekensom volgens de regels klopt, maar ook of de verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt,” zo benadrukt hij. “En we hebben vooruitgekeken, omdat we op langere termijn financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Zeker in de onrustige tijd waarin we nu leven, is het goed om wat vet op de botten te houden. Nadat we dit alles hadden gewogen, vonden we dat volledige verhoging van bijna 12% verantwoord en evenwichtig is.”

Check hoeveel zorgtoeslag jij in 2023 krijgt
2 december 2022 - De zorgtoeslag gaat in 2023 omhoog met circa € 35 per maand naar maandelijks € 154. Omdat de zorgtoeslag toeneemt en het afbouwpercentage hetzelfde blijft, hebben volgend jaar meer huishoudens recht op die toeslag.
In 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog. Ontvang jij al zorgtoeslag? Bekijk dan via deze link hoeveel zorgtoeslag je elke maand zal krijgen volgend jaar. Heb je geen toeslagpartner? Dan heb je in 2023 recht op zorgtoeslag als jouw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 kwam dit jaarlijks neer op € 31.998. Heb je een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie jaarinkomen niet hoger is dan € 48.224. In 2022 was dit € 40.994. Krijg je nog geen zorgtoeslag? Check dan hier of je voldoet aan de voorwaarden. Je kunt de zorgtoeslag aanvragen onder Mijn toeslagen.
 
Meld je aan voor de 47e Bondsvergadering van de AFMP!
2 december 2022 - Berghotel Amersfoort aan de Utrechtseweg 25 in die stad vormt op 15 december het decor van de 47e Bondsvergadering van de AFMP. Deze vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur. Aansluitend is er een borrel. Wil jij als AFMP-lid onze BV bijwonen? Meld je dan aan via dit e-mailadres.

Agenda

Dit zijn de agendapunten van de komende BV:

01. Opening en vaststelling agenda

02. Afhandeling statutaire aangelegenheden
2.1  Appèl afgevaardigden uit de sectoren
2.2  Vaststellen Reglement van Orde
2.3  Instellen stembureau
2.4  Vaststellen agenda

03. Mededelingen
3.1  Huishoudelijke mededelingen
3.2  Overige mededelingen

04. Notulen 46e Bondsvergadering van 17 juni 2022
4.1  Bespreking
4.2  Vaststelling

05. Vaststelling basiscontributie 2023
Voorgesteld wordt de basiscontributie ad € 12,25 ingaande 1 januari 2023 met 3,65% (salarisverhoging defensiepersoneel per 1 januari 2023) te verhogen en als zodanig vast te stellen.

06. Benoeming leden Algemeen Bestuur
6.1  Benoeming Ruud Bergsma als voorzitter AFMP
6.2  Benoeming Appie Traanman als lid Algemeen Bestuur

07. Rondvraag

08. Sluiting stembureau en vergadering

Aansluitend vindt een borrel plaats van 15.30 tot 17.00 uur.
 
Alle soorten fraude en oplichting op een rij
 2 december 2022 - In deze Nieuwsbrief Postactieven zetten we de verschillende soorten fraude en oplichting die er bestaan voor je op een rij, zodat jij je hier beter tegen kunt weren.

Fraude
Bij fraude bedriegt of misleidt een oplichter je. Zijn of haar doel is om door oplichting geld aan jou te verdienen of om er op een andere manier beter van te worden. Veel fraude vindt online plaats. Een voorbeeld hiervan is Marktplaatsfraude. Lees via deze link welke vormen van fraude er zijn.

Datingfraude
Bij datingfraude word je opgelicht door iemand die je hebt ontmoet via een datingsite, website, de sociale media of een online game. Hij of zij doet zich voor als jouw mogelijke nieuwe liefde, maar is in werkelijkheid een oplichter die alleen op je geld uit is. Lees hier wat je kunt doen bij datingfraude.

Oplichting via Marktplaats
Je kunt ook worden opgelicht via Marktplaats of een andere webshop. Heb je online iets gekocht en dit nooit ontvangen? Of verkocht je iets en heeft de koper nooit betaald? Dan ben je het slachtoffer van oplichting met online aankopen of verkopen. Ontdek via deze link hoe jij je hiertegen kunt wapenen.

Beleggings- en bitcoinfraude
Fraude met (online) beleggen is een steeds vaker voorkomende oplichtingsvorm. Je denkt bijvoorbeeld te investeren in beleggingen, zoals aandelen, NFT´s, bitcoins of andere cryptomunten. Hierbij worden vaak hoge rendementen beloofd. In het echt maak je echter geld over aan een oplichter en dit krijg je niet meer terug. Hier vind je wat je hiertegen kunt doen.

Malware en ransomware
Malware en ransomware zijn twee vormen van hacken. Bij malware is er kwaadaardige software op je computer, tablet of mobiele telefoon gezet. Bij ransomware staat er gijzelsoftware op je apparaat, waardoor je niet bij je bestanden kunt. Ben je gehackt? Dan is ons advies: laat je niet intimideren, betaal de hackers niet en doe aangifte bij de politie. Klik op deze link voor een uitleg wat je verder kunt doen.

Identiteitsfraude
Bij identiteitsfraude misbruikt iemand je persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens op je paspoort, je Burgerservicenummer of je handtekening. Diefstal van gegevens vindt vaak online of bijvoorbeeld via het oud papier plaats. Meer informatie over identiteitsfraude vind je hier.

Babbeltruc
Een babbeltruc is een vorm van misleiding. Onbekenden spreken je aan, bijvoorbeeld bij je thuis of bij een pinautomaat. Met smoezen proberen zij jouw vertrouwen te winnen. Vervolgens stelen zij jouw geld, bankpas en pincode of waardevolle bezittingen. Hier lees je wat je kunt doen na een babbeltruc.

WhatsApp-fraude
Bij WhatsApp-fraude of sms-fraude vraagt een zogenaamd familielid of ‘goede bekende’ je via WhatsApp of sms om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Dit is echter geen familielid of bekende, maar een oplichter. Die slaagt er vaak in om je te laten geloven dat hij of zij écht je zoon of dochter, broer of zus of goede vriend is. De oplichter appt of sms’t je bijvoorbeeld over je kinderen, je werk of over iets wat onlangs is gebeurd. Die oplichter heeft deze gegevens gevonden op internet, op Marktplaats waar je iets verkocht hebt, op Facebook of bijvoorbeeld via LinkedIn. Via deze link is meer te vinden over WhatsApp-fraude.

Skimmen
Bij skimming stelen criminelen de gegevens van jouw bankpas. Hiermee kunnen zij betalingen doen vanaf je rekening. Soms maken zij misbruik van contactloos betalen. Ben je slachtoffer geworden van skimming? Dan staat hier welke stappen je moet zetten.

Check de vergelijkingssites: basisverzekering Zorgzaam stijgt
2 december 2022 - Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen, gaat de zorgpremie fors omhoog. De grootste oorzaak is het feit dat het kabinet bij wet heeft besloten dat de collectiviteitskorting niet meer mag worden toegepast op de basispremie. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen die bij Zorgzaam is verzekerd. De collectiviteitskorting van ruim € 13,- mag bijvoorbeeld niet meer worden toegepast.
 Wij wijzen jullie daarom graag op de mogelijkheid om tot 1 januari 2023 te wisselen van zorgverzekeraar. Check de diverse vergelijkingssites die er zijn om hierover een weloverwogen keuze te maken. Zorgkiezer.nlZorgwijzer.nlPricewise.nl en Independer.nl zijn voorbeelden van deze vergelijkingssites. Online kun je daar precies aangeven welke extra zorg naast de basisverzekering je wenst.

Natura- of restitutiepolis
Check vooral ook of de zorgverzekeraar een natura- of een restitutiepolis aanbiedt. Met een naturapolis kun je kiezen voor zorgverleners met een contract. Als je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, dan betaal je een deel zelf. Een naturapolis is daarom goedkoper dan een restitutiepolis. Bij deze polis krijg je een volledige vergoeding en heb je meer keuzevrijheid tussen zorgaanbieders.
Heb je vragen over de veranderingen in het basispakket en wil je weten waarop je moet letten als je wilt overstappen? Check dan deze link.

Nieuwe salaristabel werkt door in alle UGM-uitkeringen
11 november 2022 - De nieuwe salaristabel gaat doorwerken in alle UGM-uitkeringen. Dat is de positieve uitkomst van een recent overleg in de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van het Sectoroverleg Defensie (SOD). Gespreksonderwerp van dit overleg was de uitwerking van de avw-afspraak dat de uitkeringsgrondslag voor militairen met UGM die vanaf 1 juli 2022 met leeftijdsontslag zijn gegaan, wordt verhoogd op basis van de bedragen van de nieuwe, op 1 januari 2023 in te voeren salaristabel. Besloten is dat niet alleen deze groep, maar alle militairen met een UGM-uitkering deze maand een herberekening van de UGM krijgen en daarmee een hogere uitkering tegemoet kunnen zien.

Reacties
Oplettende leden hebben waarschijnlijk al gezien dat er in Mijn ABP UGM-bedragen stonden vermeld die absoluut niet overeenkwamen met datgene wat zij verwachten. Althans, dat dachten velen van hen, zo viel af te lezen aan het grote aantal reacties op onze social media-kanalen.

Verhoging uitkeringsgrondslag
De afgelopen weken spraken Defensie en de bonden veel over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 - 2023. Eén van de besproken onderwerpen was de afspraak over de verhoging van de uitkeringsgrondslag van de UGM vanwege de invoering van de nieuwe salaristabel voor de groep militairen die vanaf 1 juli 2020 met leeftijdsontslag zijn gegaan.

Aanvullende afspraken
Uiteindelijk bleek dat de gemaakte afspraak niet kon worden nagekomen. Dit heeft te maken met het feit dat de in de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM) opgenomen definitie van ‘laatst genoten bezoldiging’ ervoor zorgt dat wijzigingen in het pensioengevend inkomen van actieve militairen automatische doorwerken naar de (hoogte van de) UGM-uitkering. Omdat de invoering van een nieuwe salaristabel op 1 januari 2023 ook dit gevolg heeft, moesten Defensie en de bonden in het georganiseerd overleg aanvullende afspraken maken.

23 november
Afgesproken is om die verhoogde salarisbedragen al met ingang van 1 juli 2022 uit te betalen en niet pas vanaf 1 januari 2023. Daarom kunnen ook de militairen met UGM vanaf die datum een hogere uitkering tegemoet zien, wat natuurlijk erg goed nieuws is voor deze groep. Deze maand keert ABP de verhoogde UGM-uitkering op 23 november uit. Vier dagen eerder is de betaalspecificatie al beschikbaar via Mijn ABP.

Zo vraag je de energietoeslag aan!

11 november 2022 - Talloze postactieve leden legden de afgelopen weken bij ons de vraag neer hoe zij een energietoeslag kunnen aanvragen. In deze nieuwsbrief laten we je weten of en hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen.
Je kunt de energietoeslag aanvragen bij jouw gemeente. Je hebt er recht op de toeslag als je:

- minder verdient dan € 1.310,05 (als alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand;
- een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als je deze uitkering krijgt, dan krijg je de energietoeslag automatisch van jouw gemeente.

Meer informatie over de energietoeslag vind je op deze website van de Rijksoverheid.

Verwachte AOW-bedragen 2023 bekend
11 november 2022 - Via de Miljoenennota heeft het kabinet indicaties afgegeven van de nieuwe AOW-bedragen voor 2023. Alhoewel de exacte bedragen nog niet bekend zijn door volgend jaar door te voeren fiscale wijzigingen, zijn hiervan al wel inschattingen gemaakt. Eind december maakt de SVB de exacte bedragen bekend.

Welke bedragen kun je verwachten in 2023?

Situatie                              AOW 2022      Verwachte AOW 2023  Verschil    Per jaar meer

Getrouwd/samenwonend
beiden AOW                         
€ 863,88          € 951,56*                   € 87,68      € 1.052,21

Alleenstaand                     € 1.261,52         € 1.389,56*                  € 128,04    € 1.536, 53

Deze bedragen zijn inclusief de inkomensondersteuning van bruto € 5,- en met loonheffingskorting.

Versierselen voor jubilerend kaderraadslid: John Knottenbelt halve eeuw AFMP-lid
11 november 2022 - John Knottenbelt kreeg onlangs tijdens het kaderberaad van de sector Postactieven van de AFMP een oorkonde en speld uitgereikt, vanwege zijn vijftigjarige lidmaatschap van onze bond. John ontving deze versierselen uit handen van Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP.
John is op dit moment kaderraadslid en groepshoofd Kennemerland van de sector Postactieven van de AFMP. Daarnaast maakt hij deel uit van de financiële adviescommissie van de AFMP en was hij medeoprichter van Netwerk Veteranen FNV. Tot op de dag van vandaag spant John zich in voor dit netwerk. In het verleden vervulde John nog veel meer functies binnen de AFMP. Zo was hij niet alleen bestuurslid, maar vervulde hij ook een belangrijke rol bij de wervingsactiviteiten van onze bond. Dankzij zijn uitstekende communicatieve eigenschappen haalde hij talloze nieuwe leden voor de AFMP binnen. Wij feliciteren John nogmaals van harte met zijn 50-jarige jubileum. Wij hopen nog lang gebruik te mogen maken van zijn inbreng, kennis en expertise.

Brochure met tips tegen oplichting ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’
11 november 2022 - We kunnen je er als AFMP niet vaak genoeg op attenderen: pas op voor oplichters in jouw omgeving of op internet! Met allerlei listige trucs, zoals het versturen van phishingmails, proberen zij je namelijk geld afhandig te maken. En de manieren waarop zij dit doen, lijken steeds slimmer en geavanceerder te worden. Hoe kun jij je hiertegen weren? Het antwoord op deze vraag staat in de nieuwe brochure ‘Senioren en Veiligheid – Maak het oplichters niet te makkelijk’, uitgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via deze link vind je de brochure, die talloze nuttige tips en belangrijke achtergrondinformatie bevat.

Al 70 jaar trouw lid uit solidariteit: speld en oorkonde voor 90-jarige jubilaris
11 november 2022 - In Steenwijk reikte Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP onlangs een jubileumspeld en -oorkonde uit aan Henk Olthof, die precies 70 jaar lid is van onze bond. De dag van de uitreiking was bijzonder, omdat deze samenviel met de negentigste verjaardag van de jubilaris. Henk benadrukte tijdens het bezoek van Paul dat hij al zeven decennia lid is uit solidariteit. Zijn vrouw kreeg van Paul een mooie bos bloemen. Wij feliciteren Henk nogmaals van harte met zijn 70-jarige jubileum!

Wet toekomst pensioenen gaat later in
21 oktober 2022 - Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen maakte onlangs bekend dat de Wet toekomst pensioenen later zal ingaan. Deze wet met vernieuwde pensioenregels zou aanvankelijk op 1 januari 2023 ingaan. Volgens de minister is voor een gedegen behandeling van deze regels in de Tweede Kamer echter meer tijd nodig. Als alles volgens de nieuwe planning verloopt, dan zal de wet nu op 1 juli 2023 van kracht zijn. Na de behandeling in de Tweede Kamer gaat de conceptwet nog naar de Eerste Kamer.

Beter werkend pensioenstelsel
De vernieuwde pensioenregels moeten de basis leggen onder een beter werkend pensioenstelsel. Als het nu goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen namelijk soms toch niet omhoog. Ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de bestaande pensioenregels niet goed.
Tegelijkertijd blijven veel zaken op pensioengebied hetzelfde. Zo blijf je AOW ontvangen en krijg je na jouw pensionering de rest van jouw leven pensioen. Als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, ontvangt jouw (ex-)partner een nabestaandenpensioen.

Geen gevolgen
Het uitstellen van de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen heeft geen gevolgen voor ABP. Dit pensioenfonds streeft er nog steeds naar om op 1 januari 2026 over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel.

Onsnieuwepensioen.nl
De vernieuwde pensioenregels worden nog verder uitgewerkt. Zodra duidelijk is welke gevolgen deze regels zullen hebben voor pensioenfonds ABP en voor jouw pensioen, dan informeren wij jou hierover in deze nieuwsbrief.
Wil je voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit terrein? Ga dan naar Onsnieuwepensioen.nl, een speciale site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met actueel nieuws en achtergrondinformatie over het nieuwe pensioenstelsel.

Mijn Pensioenoverzicht.nl: hoeveel pensioen heb jij al opgebouwd?

21 oktober 2022 - Wil je weten hoeveel pensioen je tot nog toe hebt opgebouwd? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website vind je, naast je opgebouwde AOW en pensioen tot nu, het pensioenbedrag dat je straks zult ontvangen, tips & tricks om aan de slag te gaan met je pensioen en uitleg over life events en andere pensioenzaken. Verder kun je ook de pensioengegevens van je partner via de website koppelen aan jouw gegevens. Zo kun je precies zien wat jullie samen op pensioengebied kunnen verwachten. Hiervoor moeten jij en je partner ieder afzonderlijk wel even inloggen via DigiD.

Samenvallende diensttijd met pensioen van jouw partner
21 oktober 2022 - Tijdens de in de afgelopen weken georganiseerde PA-bijeenkomsten kreeg Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP veel vragen van leden over de aanvulling samenvallende diensttijd. In dit bericht geven wij antwoord op alle vragen die wij daar voorbij hoorden komen.

Bouwde je in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen op bij pensioenfonds ABP én heeft jouw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heb je mogelijk recht op de aanvulling samenvallende diensttijd. Via deze link vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen hierover. Neem de onderstaande drie vragen door en ontdek of je recht hebt op de aanvulling samenvallende diensttijd!

1. Bouwden jij en jouw partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen op?
• Nee: je hebt geen recht op de aanvulling.
• Ja: ga door naar vraag 2.

2. Hebben jij en jouw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt?
• Nee: je hebt pas recht op de aanvulling als jullie beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt.
• Ja: ga door naar vraag 3.

3. Bouwde jouw partner vóór 1-1-1995 (ook) pensioen op bij een ander pensioenfonds dan ABP?
• Nee: ABP beoordeelt de aanvulling zelf. Je hoeft hiervoor niets te doen.
• Ja: je hebt mogelijk recht op de aanvulling.

Download hier het formulier ‘samenvallende diensttijd’ en stuur dit naar de pensioenuitvoerder(s) waar jouw partner pensioen heeft opgebouwd vóór 1 januari 1995. Antwoorden op veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd zijn te vinden via deze link.

Militair InvaliditeitsPensioen eindelijk geïndexeerd
21 oktober 2022 - Defensie en de vakbonden hebben in de werkgroep postactieven (PA) van het SOD onlangs overeenstemming bereikt over de indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP). Het MIP is bestemd voor (ex-)militairen bij wie invaliditeit is vastgesteld, veroorzaakt door het verrichten van militaire werkzaamheden. Door de nieuwe indexatie gaat het pensioen fors omhoog.

WIA
Vanaf 2023 wordt het MIP op dezelfde manier geïndexeerd als de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast wordt het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de WIA-indexatie zoals die sinds 2010 is toegepast. Daarbij bepaalt het jaar van ontslag de verhoging. Voor iemand met het ontslagmoment in 2008 of eerder betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met ongeveer 26%. Een later ontslagmoment levert een lagere eenmalige verhoging op. De exacte verhoging wordt binnenkort bekendgemaakt.

Verbetering financiële positie
De verhoging in één keer geldt voor meerdere regelingen, zoals de aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (AO/IV), de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (BMNP).
De AFMP vindt het jammer dat het in het overleg met de werkgever niet gelukt is om een indexatie van het MIP met terugwerkende kracht af te spreken. Desondanks zijn wij blij dat in de toekomst de financiële positie verbetert van de (ex-)militairen die in aanmerking komen voor de genoemde voorzieningen.

Passende indexatiemethode
Tijdens de gesprekken over het nieuwe pensioenstelsel die de komende tijd worden gevoerd, gaan de vakbonden en Defensie opnieuw met elkaar in discussie over de wijze van indexatie van het MIP om te bezien of de WIA ook dan nog de meest passende indexatiemethode is.

Banken lanceren online training tegen oplichting: ‘Frauderen. Zo werkt het!’
21 oktober 2022 - De in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verenigde banken introduceerden onlangs de nieuwe online training ‘Frauderen. Zo werkt het!’ om mensen beter te wapenen tegen oplichters. Met deze nieuwe training willen de banken ervoor zorgen dat iedereen de werkwijze en de trucs van fraudeurs (beter) gaat herkennen. In tien lessen leren mensen niet alleen om fraude te herkennen, maar ook om deze te voorkomen. Tijdens deze lessen passeren onderwerpen als phishing, babbeltrucs aan de deur en datingfraude de revue. Hier vind je de gratis te volgen lessen.

Nieuwe manieren
Criminelen verzinnen steeds sneller nieuwe manieren om mensen geld afhandig te maken. Ouderen zijn hiervan vaak een gemakkelijk slachtoffer. Onlangs werden nog drie mannen uit Den Haag opgepakt voor bankpasfraude. Rekeningen van tientallen ouderen werden geplunderd door oplichters die zich voordeden als bankmedewerkers. Vaak spelen criminelen in op de actualiteit. Zo verspreidden zij kort geleden een nep-e-mail waarin ‘Eneco’ zegt dat mensen geld terugkrijgen, omdat de gasprijs is gedaald. In de mail staat dat mensen alleen maar op een linkje hoeven te klikken en hun gegevens hoeven in te vullen. Dit is natuurlijk oplichting!

Oorkonde en speld voor 87-jarige jubilaris: George Kok maar liefst 70 jaar AFMP-lid
21 oktober 2022 - Op vrijdag 14 oktober reikte Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP een oorkonde en draagspeld uit aan George Kok, die maar liefst 70 jaar lid is van de AFMP. De 87-jarige jubilaris kreeg deze versierselen tijdens de recent georganiseerde PA-bijeenkomst West-Brabant en Roosendaal.
Paul blikt met plezier terug op de feestelijke uitreiking. “Dit was een aparte ervaring voor mij, want toen George lid werd, kenden mijn ouders elkaar nog niet,” benadrukt hij. “Nadat ik een mooi boeket bloemen aan hem had uitgereikt, nam hij zelf nog het woord. Hij bedankte de AFMP voor de speld, de oorkonde en het boeket. Daarna gaf hij in zeer duidelijke woorden aan dat solidariteit een belangrijk reden is om lid te zijn én te blijven van de AFMP.”

PA-bijeenkomsten komend najaar
21 oktober 2022 - Komend najaar heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland voor onze postactieve leden. De uitnodigingen zijn allemaal verstuurd. Dit is gebeurd via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging is ook een agenda gevoegd. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, moet je je vooraf aanmelden. Hoe je dit moet doen, staat in de uitnodigingsbrief. De bijeenkomsten met *** zijn inclusief een lezing van Erfrechtplan.nl.

PA-groep Veluwe
Datum: dinsdag 25 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de Velder
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep Friesland
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein
Adres: Goudenregenstraat 77
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk ***
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Klincke
Adres: Kerkstraat 16
Plaats: Steenwijk

PA-groep ZO-Veluwe ***
Datum: maandag 31 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Poort van Limburg
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dagopvanglocatie BeekCwartier ruimte 050
Adres: Beekstraat 54
Plaats: Weert

PA-groep Brabant Noord-Oost ***
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen
Datum: woensdag 2 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek
Adres: Roerdompstraat 6
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Zuid-Limburg ***
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Café d'r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47
Plaats: Heerlen

PA-groep Venlo & Roermond
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Hotel Wilhelmina
Adres: Kaldenkerkerweg 1
Plaats: Venlo

PA-groep Hart van Brabant
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3
Adres: Hoff van Hollantlaan 1
Plaats: Rosmalen

PA-groep De Kempen ***
Datum: woensdag 9 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC
Adres: Vijfkamplaan 1/3
Plaats: Eindhoven

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 10 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Gasthof Zur Linde
Adres: Wallweg 2
Plaats: Zeven-Brauel

PA-groep Blomberg
Datum: vrijdag 11 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38
Plaats: Blomberg

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 16 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth
Adres: Bahnhofstrasse 41
Plaats: Ochtrup

PA-groep Utrecht e.o. & 't Gooi
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw
Adres: Hertogswetering 159
Plaats: Utrecht

PA-groep De Baronie & Rijen ***
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12
Plaats: Breda

AFMP kijkt kritisch naar indexatie militaire pensioenen
21 oktober 2022 - Onlangs bracht de Advocaat-Generaal een advies uit aan de Hoge Raad over de eenzijdige wijziging door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de onvoorwaardelijke indexatie van pensioenrechten in een voorwaardelijke. Naar verwachting wijst de Hoge Raad hierover binnen enkele maanden een arrest. Al sinds 2001 speelt er van alles, vooral rond de indexatie van de militaire pensioendelen die tot op de dag van vandaag nog worden gefinancierd via de defensiebegroting. De AFMP houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De komende tijd onderzoeken wij of er aanleiding is om de indexatie van de militaire pensioenen ter discussie te stellen. Logischerwijs nemen wij het door de Hoge Raad te wijzen arrest nadrukkelijk mee in onze overwegingen hierover.

Van uniform naar in je hemd staan bij de Rabobank
30 september 2022 - Onlangs klopte een AFMP-lid bij ons aan, dat problemen ondervond bij het ophogen van zijn hypotheek bij de Rabobank. Op basis van een toets concludeerde de bank namelijk dat de UGM-uitkering die hij op dit moment namens Defensie ontvangt van pensioenfonds ABP niet als ‘vast en bestendig inkomen’ mag worden beschouwd en als ‘vroegpensioen’ niet wordt meegeteld voor een extra hypotheekverstrekking. Omdat deze uitkering naar onze overtuiging geen vroegpensioen is, maar een vast en bestendig inkomen, gaat de AFMP hierover een officiële klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Loop jij als UGM’er tegen vergelijkbare moeilijkheden bij jouw bank? Laat dit ons weten via dit e-mailadres! Ook hierover doen wij dan ons beklag bij het Kifid.

Aantal overzichten
Natuurlijk moest het desbetreffende lid in het kader van zijn verzoek tot ophoging van zijn hypotheek een aantal overzichten overhandigen aan de Rabobank. Hij leverde onder meer een inkomensverklaring van ABP, een jaaropgave van dit pensioenfonds en een laatste betaalspecificatie van zijn bij wet vastgestelde UGM-uitkering aan. Na een toets concludeerde de Rabobank dus vervolgens dat een UGM-uitkering een vroegpensioen is, dat niet mag worden gekwalificeerd als een ‘vast en bestendig inkomen’.

Reactie
Als UGM’er kreeg ons lid deze letterlijke reactie van de Rabobank: ‘De bank kan vroegpensioen, zoals in uw geval, voor een aanvullende of nieuwe hypothecaire geldlening niet meenemen als inkomen voor een financieringsaanvraag.’ De AFMP legt zich niet bij deze weigering om zijn hypotheek te verhogen neer en dient daarom een klacht in bij het Kifid.
 
Nabetaling cao ontvangen of indexatie pensioen? Pas je huur- of zorgtoeslag aan!
30 september 2022 - Heb jij ook een nabetaling ontvangen van de loonsverhogingen uit het laatste avw-akkoord? Of is jouw ouderdomspensioen geïndexeerd met 2,39%? Wees dan gewaarschuwd: dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen, zoals jouw huur- of zorgtoeslag. Ons advies is daarom om jouw loonsverhoging of indexatie zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je later toeslagen moet terugbetalen.

Deze maand
Deze maand hebben alle militairen die in de periode januari 2021 en juli 2022 een UGM-uitkering ontvingen met terugwerkende kracht de loonsverhogingen uit het laatste avw-akkoord 2021-2023 nabetaald gekregen. Voor de gepensioneerden onder ons is het ABP-ouderdomspensioen per 1 juli verhoogd met 2,39%. Deze nabetalingen of verhogingen zorgen ervoor dat jouw jaarinkomen over 2022 stijgt. Dat is natuurlijk heel positief, maar kan wel gevolgen hebben als je maandelijks toeslagen ontvangt van de Belastingdienst, zoals de huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Ook kan het bijvoorbeeld van invloed zijn op het kindgebonden budget dat inkomensafhankelijk is.

Geschat jaarinkomen
Toeslagen berekent de Belastingdienst meestal vooraf op basis van een geschat jaarinkomen. Als dat jaarinkomen halverwege het jaar opeens stijgt, kan dat betekenen dat je eigenlijk minder of helemaal geen recht hebt op die toeslag. Om te voorkomen dat je later het teveel aan toeslag moet terugbetalen, is het erg belangrijk om elke loonstijging door te geven. Dit kun je doen door via de website van de Belastingdienst in te loggen bij ‘Mijn toeslagen’. Bij de desbetreffende toeslag maak je vervolgens een nieuwe inschatting van jouw inkomen.

Bijzondere situatie huurtoeslag
Bij de huurtoeslag kun je aan de Belastingdienst vragen om de nabetaling over het jaar 2021 niet mee te tellen voor de huurtoeslag van het jaar 2022. Dit doe je via het formulier ‘Verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag’ op de website van de Belastingdienst. Bij andere toeslagen zoals de zorgtoeslag bestaat zo’n regeling helaas niet en telt de nabetaling over 2021 mee in het jaarinkomen van 2022.

Bijzonder tarief
Alle avw-nabetalingen worden belast met het zogenoemde bijzonder tarief. Dat is geen keuze van Defensie, maar een verplichting van de fiscus. Door dat hogere tarief wordt er (mogelijk) meer belasting ingehouden dan dat je achteraf eigenlijk over 2022 had hoeven te betalen. Dat teveel aan belasting kun je terugvragen door begin 2023 belastingaangifte te doen. Heb je daar hulp bij nodig? Dan kun je vanaf februari via deze website een afspraak maken om je belastingaangifte gratis te laten verzorgen door één van onze deskundige vrijwilligers.

Het parlementaire proces tot het nieuwe pensioenstelsel
30 september 2022 - Pensioenen en het nieuwe pensioenstelsel vormen een onderwerp, dat enorm onder mensen leeft. Zij gaan voortdurend op zoek naar de juiste informatie over alle veranderingen op dit terrein die nog zullen volgen. Deze veranderingen zijn soms erg ingewikkeld of technisch. De AFMP krijgt regelmatig vragen van leden over de individuele gevolgen die deze kunnen hebben. Helaas kunnen wij hier op dit moment nog geen goed antwoord op geven. Wel duidelijk is dat alle sectoren zich aan het voorbereiden zijn op de aankomende pensioenstelselwijziging.

Sociale partners
Eerst moet het parlementaire proces worden doorlopen. Hierna moeten de sociale partners besluiten over de inhoud van de pensioenregeling. Hierbij kun je denken aan de militair-specifieke regelingen die nu in het pensioenreglement militairen staan. Over deze  regelingen gaan wij binnenkort met Defensie de eerste gesprekken beginnen. Vervolgens gaan de pensioenfondsen aan de slag om die regeling uit te voeren. Dan pas zal duidelijk worden welke impact de wijzigingen voor individuen hebben. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel nog bij de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt begin volgende maand meer duidelijk over de uitkomst van het parlementaire proces.

Behandeling & besluit
De Tweede Kamer heeft op 12 september jl. de hele dag en avond over het wetsvoorstel Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen gesproken. De volgende stap is de plenaire behandeling van het wetsvoorstel en de stemming hierover. Hiervoor worden twee dagen uitgetrokken. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Na de Tweede Kamer buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. De Eerste Kamer kan, in tegenstelling tot de Tweede Kamer, geen veranderingen aanbrengen in het wetsvoorstel.

Save-the-date! Pensioenwebinar van FNV op 12 oktober
30 september 2022 - Op 12 oktober 2022 om 19.00 uur verzorgt de FNV opnieuw een webinar over het nieuwe pensioenstelsel. We rekenen weer op een grote belangstelling van onze leden. Tijdens het webinar word je bijgepraat over de Wet Toekomst Pensioenen, die op dit moment in de Tweede Kamer wordt behandeld. Ook zal duidelijk worden gemaakt wat dit, zowel nu als straks, zal betekenen voor jouw pensioen. Check de webpagina www.fnv.nl/goedpensioen voor aanmelding en nadere details over het webinar. Zorg ervoor dat je er online bij bent! Natuurlijk blijft de AFMP alle belangrijke pensioenontwikkelingen zeer scherp in de gaten houden.

‘Pensioenfondsbestuurders moeten streven naar indexatie van minimaal 10%’
30 september 2022 - Het ledenparlement van de FNV heeft op 19 september een motie aangenomen waarin FNV-pensioenfondsbestuurders worden opgeroepen om te streven naar een indexatie van minimaal 10% voor alle pensioendeelnemers per 1 januari 2023. Pensioenfonds Hoogovens is één van de weinige pensioenfondsen die de pensioenen dit jaar al rond de 10% verhoogden. Met een krappe meerderheid van 45 stemmen voor, 42 stemmen tegen en 5 onthoudingen is de motie aangenomen. Deze vind je via deze link.
FNV-voorzitter Tuur Elzinga benadrukt dat het dagelijks bestuur van de FNV de motie inmiddels ook heeft omarmd. Hij wijst erop dat deze uitdrukkelijk voorschrijft dat pensioenfondsen bij hun indexatiebesluiten de beleidsregels van het fonds in acht dienen te nemen en, ook na indexatie, wel een dekkingsgraad van minimaal 105% moeten houden.
“Als fondsen nog geen voornemen hebben om ‘in te varen’, is de grens 110%. Bovendien zijn fondsen dan verplicht toekomstbestendig te indexeren, waardoor maar een deel van de indexatieruimte kan worden uitgedeeld.”

Soepele overstap
Pensioenfondsen moeten volgens Elzinga immers wel een zodanige dekkingsgraad houden dat zij ook nog soepel kunnen overstappen naar het nieuwe contract. “Daarin maakt elk fonds een eigen afweging. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds lag eind augustus weliswaar rond 117%, maar de grootste vijf fondsen zitten op BpfBouw na allemaal ruim onder dit niveau. Mochten de huidige dekkingsgraden tot het eind van het jaar gehandhaafd blijven, dan is het dus toch maar de vraag hoeveel pensioendeelnemers uiteindelijk die 10% indexatie tegemoet kunnen zien.”

Onwaarschijnlijk
Sommige fondsen, waaronder Pensioenfonds Hoogovens, verhoogden de pensioenen dit jaar al met bijna 10% vanwege de hoge inflatie dit jaar. “Dat ze dit volgend jaar nog eens doen, lijkt onwaarschijnlijk,” denkt Elzinga. “In de koopkrachtberekeningen die op Prinsjesdag werden gepubliceerd, gaat het ministerie van SZW uit van gemiddeld slechts 2,5% indexatie volgend jaar, maar die schatting is aan de conservatieve kant. 2,5% lijkt me wel erg laag. Ik denk dat de meeste fondsen in staat moeten zijn fors meer te indexeren."

Koopkrachtig inkomen
Het FNV-ledenparlement nam op 19 september ook een motie aan over de inkomenspositie van senioren in de Inkomensnota 2023. Deze motie bevatte het voorstel voor een vervangende tekst bij de passage over deze inkomenspositie in de nota. De titel ‘Een leefbaar inkomen uit de AOW’ moest volgens de motie worden vervangen door de nieuwe kop ‘Een koopkrachtig inkomen voor alle gepensioneerden’. “Deze wijzigingen zijn belangrijk, omdat de inkomens van zowel werkenden, uitkeringsgerechtigden als gepensioneerden op dit moment onder grote druk staan,” zo beargumenteerde het ledenparlement. “Dit verdient de volledige inzet van ons als FNV. Het is van groot belang dat alle sectoren zich in voldoende mate in de nota kunnen herkennen. De inkomenssituatie van gepensioneerden met een aanvullend pensioen wordt te rooskleurig weergegeven. Er moet aandacht zijn voor zowel de inkomenspositie van gepensioneerden met lagere inkomens als die met middeninkomens.”

Grote kans dat op 1 januari 2023 opnieuw wordt geïndexeerd
30 september 2022 - Bij pensioenfonds ABP is de dekkingsgraad dit jaar fors gestegen. De beleidsdekkingsgraad is hierdoor boven de 105% uitgekomen, maar de actuele dekkingsgraad ligt nog veel hoger. Hierdoor heeft ABP de pensioenen vanaf 1 juli 2022 kunnen verhogen met 2,39%. De afgelopen maand is de actuele dekkingsgraad opnieuw gestegen en dit geldt ook voor de beleidsdekkingsgraad die nu 114,8% is. Als deze trend zich voortzet, dan is de kans groot dat de pensioenen op 1 januari 2023 opnieuw zullen worden geïndexeerd. De grootte van die indexatie is op dit moment nog onduidelijk. Het bestuur van ABP is verplicht om bij al zijn besluiten met ieders belangen rekening te houden. Het pensioenfonds moet daarom een belangrijke afweging maken, waarbij de actuele dekkingsgraad, de hoge inflatie, de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de dekkingsgraad en andere factoren allemaal een rol spelen. Naar verluidt valt in november van dit jaar een besluit over de mogelijke indexatie.  

Tekst & uitleg over UGM-betaalspecificatie van deze maand
30 september 2022 - De UGM-betaalspecificatie van september is sinds de 19e van deze maand beschikbaar via Mijn ABP. Op deze betaalspecificatie zie je in de regel ‘Van bruto naar netto’ de kolommen ‘Deze maand’, ‘Correctie’ en ‘Eenmalig’ staan.

Deze maand
Bij ‘Deze maand’ is de loonstijging van 1,7% in 2021 en 2,95% in 2022 verwerkt. Het nettobedrag in de kolom ‘Deze maand" is dus het bedrag dat je tot en met december zult ontvangen. Onder het kopje ‘Correctie’ is de herberekening van 2021 en 2022 t/m augustus verwerkt. Bij het kopje ‘Eenmalig’ is naar mijn mening geen uitleg nodig.
Noot! Voor wat betreft de eenmalige uitkering willen we je nog op iets belangrijks wijzen. Heb je naast je UGM-uitkering een aanstelling als burgermedewerker bij Defensie en in augustus een eenmalige uitkering ontvangen? Dan moet je er rekening mee houden dat deze zal worden teruggevorderd. Je hebt echter recht op een eenmalige uitkering van maximaal € 1.750,-.

Toelage
De collega's die tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2022 met leeftijdsontslag militairen (LOM) zijn, ontvangen nog een toelage overbrugging salaristabel (TOS) in het kader van de invoering van de nieuwe loontabel vanaf 1 januari 2023. Deze toelage wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 uitgekeerd in oktober of november. Deze stopt per 1 januari 2023. Vanaf die datum wordt de nieuwe uitkeringsgrondslag gehanteerd volgens de nieuwe loontabel.

DigiD-instellingen
Om te kunnen inloggen bij Mijn ABP heb je de overheidsdienst DigiD nodig. Log je voor het eerst in bij Mijn ABP? Dan kun je misschien wat hulp gebruiken. Via Mijn ABP vind je informatie over jouw eigen pensioen. Je ziet hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en welke precieze gegevens ABP van je heeft. Meer informatie over Mijn ABP vind je via deze link. Heb je verdere hulp nodig, omdat je problemen ervaart bij het inloggen? Ga dan naar deze webpagina. En hier vind je alle antwoorden op veel gestelde vragen.

Publiekswebsite www.onsnieuwepensioen.nl in de lucht
30 september 2022 - Op initiatief van onder meer de sociale partners is onlangs de publiekswebsite www.onsnieuwepensioen.nl de lucht in gegaan. Deze inmiddels al drukbezochte site bevat veel informatie over de voorgenomen wijzigingen in het pensioenstelsel. Bezoek Onsnieuwepensioen.nl als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste pensioenontwikkelingen.

PA-bijeenkomsten komend najaar
30 september 2022 - Komend najaar heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland voor onze postactieve leden. De uitnodigingen zijn of worden ongeveer 5 tot 6 weken voor de bijeenkomsten verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen moet je je vooraf aanmelden. Hoe je je moet aanmelden staat in de uitnodiging. De bijeenkomsten met *** zijn inclusief een lezing van Erfrechtplan.nl.

PA-groep IJsselland
Datum: maandag 3 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis
Adres: Mariënrade 3
Plaats: Wezep

PA-groep Apeldoorn & Salland
Datum: maandag 3 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp
Adres: Violierenplein 101
Plaats: Apeldoorn

PA-groep Twente
Datum: dinsdag 4 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sportclub Enschede
Adres: Weggelhorstweg 30
Plaats: Enschede

PA-groep Assen & Groningen
Datum: woensdag 5 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Buurthuis De Maasstee
Adres: Maasstraat 25
Plaats: Assen

PA-groep Emmen
Datum: woensdag 5 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Dorpshuis 't Hoefijzer
Adres: Zuidbargerstraat 94
Plaats: Emmen

PA-groep NO-Veluwe ***
Datum: maandag 10 oktober 2022
Tijd:10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure”
Adres: Tesselschadelaan 1
Plaats: Harderwijk

PA-groep Eemland & Doorn ***
Datum: maandag 10 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Restaurant De Amershof
Adres: Snouckaertlaan 11
Plaats: Amersfoort

PA-groep Rijnmond
Datum: dinsdag 11 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg
Adres: Dalmeyerplein 10
Plaats: Dordrecht

PA-groep Haaglanden
Datum: dinsdag 11 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Veteranencafé Heeswijk
Adres: Heeswijkstraat 60
Plaats: Voorburg

PA-groep Zeeland
Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Wijkgebouw de Spinne
Adres: Joseph Lunslaan 7
Plaats: Goes

PA-groep Roosendaal & W-Brabant ***
Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Paviljoen Rozenoord
Adres: Beukenlaan 14
Plaats: Bergen op Zoom

PA-groep Kennemerland ***
Datum: dinsdag 18 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: ‘t Kattegat
Adres: Skagerrak 328
Plaats: Hoofddorp

PA-groep Noord-Holland-Noord ***
Datum: vrijdag 21 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de MOOC
Adres: Spoorstraat 56
Plaats: Den Helder

PA-groep Veluwe
Datum: dinsdag 25 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de Velder
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep Friesland
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein
Adres: Goudenregenstraat 77
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk ***
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Klincke
Adres: Kerkstraat 16
Plaats: Steenwijk

PA-groep ZO-Veluwe ***
Datum: maandag 31 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Poort van Limburg
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dagopvanglocatie BeekCwartier ruimte 050
Adres: Beekstraat 54
Plaats: Weert

PA-groep Brabant Noord-Oost ***
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen
Datum: woensdag 2 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek
Adres: Roerdompstraat 6
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Zuid-Limburg ***
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Café d'r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47
Plaats: Heerlen

PA-groep Venlo & Roermond
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Hotel Wilhelmina
Adres: Kaldenkerkerweg 1
Plaats: Venlo

PA-groep Hart van Brabant
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3
Adres: Hoff van Hollantlaan 1
Plaats: Rosmalen

PA-groep De Kempen ***
Datum: woensdag 9 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC
Adres: Vijfkamplaan 1/3
Plaats: Eindhoven

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 10 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Gasthof Zur Linde
Adres: Wallweg 2
Plaats: Zeven-Brauel

PA-groep Blomberg
Datum: vrijdag 11 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38
Plaats: Blomberg

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 16 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth
Adres: Bahnhofstrasse 41
Plaats: Ochtrup

PA-groep Utrecht e.o. & 't Gooi
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw
Adres: Hertogswetering 159
Plaats: Utrecht

PA-groep De Baronie & Rijen ***
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12
Plaats: Breda

Update over herberekeningen
9 september 2022 - De AFMP en de MARVER ontvingen de afgelopen weken veel vragen van leden over de herberekeningen van onder meer de UGM-uitkering en de FLO-uitkering. Deze herberekeningen betreffen de verhogingen met terugwerkende kracht van deze uitkeringen, zoals die zijn vastgelegd in het onlangs bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. In dit bericht informeren we je over de data waarop de uitbetalingen plaatsvinden.

- Voor defensiemedewerkers in actieve dienst is dit de afgelopen maand augustus;
- Voor wachtgelders en (B)WW’ers (bij WW+) is dit de afgelopen maand augustus;
- Voor UGM’ers (bij ABP) is dit de maand september;
- Voor FLO’ers (bij ABP) is dit de maand januari;

Eenmalige uitkering
Wij kregen ook veel inhoudelijke vragen over het recht op de eenmalige uitkering, die is afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord. De peildatum van deze eenmalige uitkering is 1 juli 2022. Was je op deze datum in actieve dienst of was je op die datum UGM’er, FLO’er, (B)WW’er of wachtgelder? Dan kun je de eenmalige uitkering tegemoet zien. Ben je naast je UGM-uitkering ook nog werkzaam als burgermedewerker bij Defensie? Dan heb je uiteraard maar recht op één keer deze uitkering.

Fysieke UGM-voorlichting op 26 oktober & UGM-webinar op 9 december

9 september 2022 - Na het schrappen van alle coronamaatregelen kan de AFMP wederom een fysieke UGM-voorlichting verzorgen. Ondertussen blijven veel leden ook behoefte houden aan deze voorlichting in de vorm van een webinar. Vooral voor onze in het buitenland wonende leden is dit een praktische oplossing. De eerstvolgende fysieke UGM-voorlichting vindt op woensdag 26 oktober plaats in Utrecht, terwijl het eerstvolgende UGM-webinar op vrijdag 9 december wordt gehouden. De doelgroep, bestaande uit leden die acht maanden voor hun ontslagdatum zitten, hebben hierover vóór de zomervakantie een brief en/of mail ontvangen.

Twee delen
Zowel het webinar als de fysieke voorlichtingsbijeenkomst bestaat uit 2 delen:

Deel 1 UGM en procedure, Pensioenen (10.00 uur)
Deel 2 Zorg en belastingen (13.00 uur)

Het is voor ons als AFMP steeds lastiger om de juiste doelgroep te benaderen. Daarom kan het zijn dat niet iedereen een uitnodiging heeft ontvangen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, terwijl je wel tot de doelgroep behoort? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via telefoon (085-8900410) of e-mail.

Pensioenvoorlichting op 19 oktober en 14 december 2022

9 september 2022 - Naast de fysieke UGM-voorlichting kan ook onze pensioenvoorlichting na de opheffing van de coronabeperkingen weer doorgaan op locatie. De eerstvolgende pensioenvoorlichting op locatie vindt plaats op woensdag 19 oktober in Utrecht. Omdat daarnaast ook behoefte blijft bestaan aan onze pensioenwebinars, wordt op woensdag 14 december een nieuw webinar verzorgd. De doelgroep van onze pensioenvoorlichting – leden die 8 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten – ontvingen vóór de afgelopen zomervakantie een brief en/of e-mail met een uitnodiging. Dit zijn diegenen die na 1 juli 2022, maar vóór 1 juli 2023 de leeftijd van 65 jaar bereiken.

Twee delen
Zowel het pensioenwebinar als de fysieke pensioenvoorlichting bestaat uit 2 delen:

Deel 1 Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (10.00 uur)
Deel 2 Zorg en belastingen (13.00 uur)

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar behoor je wel tot de doelgroep? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via e-mail of telefoon: 085-8900410.

Je kunt aanspraak maken op STAP-subsidie

9 september 2022- Op 1 september ging alweer de volgende budgetronde van start van STAP, de overheidssubsidie voor het volgen van een training, cursus of opleiding in Nederland. Iets meer dan twee uur nadat het loket voor het STAP-budget opnieuw was geopend, was het totale hiervoor beschikbare geld echter alweer op.
Onder meer als UGM’er kun je in de hierna volgende budgetronde weer aanspraak maken op een tegemoetkoming in jouw opleidings- of trainingskosten van maximaal 1000 euro per jaar. Wees er, gezien de grote belangstelling, dan snel bij! De tegemoetkoming kun je aanvragen bij het UWV via deze link. Uiteindelijk betaalt het UWV het bedrag aan de opleider.

Duo-scholingsregister
Het STAP-budget geldt alleen voor scholingsactiviteiten die zijn vastgelegd in het zogeheten DUO-scholingsregister. Als je dit budget aanvraagt, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

Je dient:
- tenminste 18 jaar te zijn, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd;
- een EU-nationaliteit te hebben of een familielid te zijn van een EU-burger;
- in de ‘referteperiode’ tenminste zes maanden verzekerd te zijn voor de volksverzekeringen, zoals de AOW. De referteperiode is de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

Grensarbeiders
Grensarbeiders die in de referteperiode in Nederland verzekerd waren voor de volksverzekeringen en voldoen aan de andere voorwaarden kunnen in Nederland een training, cursus of opleiding volgen met een STAP-budget.

Beleidsdekkingsgraad ABP nu 113%
9 september 2022 - De actuele dekkingsgraad van ABP is 119,6%, terwijl de nieuwste beleidsdekkingsgraad neerkomt op 113%. Eerstgenoemde dekkingsgraad is een momentopname. Deze laat zien of het pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. AIs de aan het eind van elke maand vastgestelde actuele dekkingsgraad 100% is, dan heeft ABP voor elke 100 euro die (straks) aan pensioen moet worden betaald precies dit bedrag aan vermogen. Op 31 juli 2022 was de dekkingsgraad dus 119,6%. Check via deze link de meest actuele financiële situatie bij ABP.

Gemiddelde
De nieuwste beleidsdekkingsgraad op 31 juli 2022 was 113%. Deze beleidsdekkingsgraad vormt het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Omdat het om een gemiddelde gaat, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. Deze geeft daardoor een stabieler beeld van de financiële situatie bij ABP. De beleidsdekkingsgraad wordt daarom gehanteerd bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen. Hier vind je de huidige beleidsdekkingsgraad.

Indexatie
ABP maakt eind november bekend of en hoeveel er op 1 januari volgend jaar wordt geïndexeerd. Het pensioenfonds mag maximaal de prijs-loonindex indexeren. Indexatie vindt alleen plaats als de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt. De peildatum moet echter nog worden bepaald.

Keuzemogelijkheid ‘(pensioen)bedrag ineens’ later ingevoerd
9 september 2022 - De overheid heeft onlangs bekendgemaakt dat de nieuwe keuzemogelijkheid ‘(pensioen)bedrag ineens’ later wordt ingevoerd dan de geplande datum 1 januari 2023. De nieuwe datum is vastgesteld op 1 juli 2023. Dit betekent dat deelnemers die op of ná 1 juli 2023 met pensioen gaan, maximaal 10% van de waarde van hun ouderdomspensioen in één keer kunnen opnemen. Zij ontvangen dit bedrag op hun pensioendatum.

Goed ingericht
De Tweede en Eerste Kamer hebben nog geen besluit genomen over het aangepaste wetsvoorstel waarin het bedrag ineens is opgenomen. Dit gebeurt naar verwachting pas in het najaar. Er is dan te weinig tijd over voor pensioenfondsen en verzekeraars om de nieuwe keuzemogelijkheid in te voeren vóór 1 januari 2023. Zij hebben tijd nodig om de wetgeving in te voeren. Voor deelnemers is het belangrijk dat de keuzebegeleiding voor het bedrag ineens goed wordt ingericht.

Afspraak pensioenakkoord
De mogelijkheid om een deel van jouw pensioen ineens te laten uitbetalen, is een van de afspraken uit het pensioenakkoord van 2019. Hierdoor kun je op het moment dat je met pensioen gaat een deel van jouw opgebouwde ouderdomspensioen ineens laten uitbetalen. Daarbij geldt een maximaal bedrag van 10% van jouw opgebouwde ouderdomspensioen. Je mag zelf kiezen waaraan je het geld besteedt. Besef wel dat het opnemen van een bedrag ineens betekent dat je een lagere maandelijkse pensioenuitkering ontvangt.

Nadelige gevolgen
Het opnemen van een bedrag ineens kan nadelig voor je zijn. Als je een bedrag in één keer op jouw bankrekening ontvangt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld jouw belastingaangifte of voor eventuele toeslagen die je krijgt, zoals huur- en zorgtoeslag. De specifieke gevolgen zijn onder meer afhankelijk van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en jouw persoonlijke situatie.

Kiezen
Ga je vóór jouw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kun je ervoor kiezen om eerst tijdelijk een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen van ABP. Vanaf jouw AOW-leeftijd ontvang je dan een lagere pensioenuitkering. Deze keuzemogelijkheid kun je echter niet combineren met een bedrag ineens. Je moet in dat geval dus kiezen tussen een tijdelijk hogere pensioenuitkering of een bedrag ineens.

Definitieve wetgeving
Op dit moment is nog niets te zeggen over de vraag wat de nieuwe keuzemogelijkheid precies voor jou betekent. Hiervoor is het wachten op de definitieve wetgeving. De verwachting is dat je een half jaar voordat de keuzemogelijkheid ingaat, kan worden geïnformeerd over wat het persoonlijk voor jou betekent.

Wetsvoorstel
Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verstuurde het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens’ op 30 juni aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft nog enkele ‘open eindjes’ als het gaat om het bedrag ineens. Ook wordt in dit wetsvoorstel de zogeheten geboortedagproblematiek aangepakt. Deze problematiek houdt in dat de deelnemer die in de eerste maanden van het jaar de AOW-leeftijd bereikt, minder belasting over het bedrag ineens betaalt, dan degene die later in het jaar deze leeftijd bereikt. Hierdoor zou de één netto meer overhouden dan de ander.
Om dit op te lossen, is in het wetsvoorstel opgenomen dat deelnemers die met pensioen gaan in de maand waarin zij de AOW-leeftijd bereiken of op de 1e dag van de maand daarna, de uitbetaling van het bedrag ineens mogen doorschuiven naar januari van het daarop volgende jaar. Als en deelnemer hiervoor kiest, wordt in het lopende pensioen vanaf de pensioendatum al rekening gehouden met het (nog uit te keren) bedrag ineens.

Pas op voor nep-controleurs van rookmelders!
9 september 2022 - Vanaf 1 juli zijn rookmelders in huis verplicht. Deze rookmelders zijn belangrijk met het oog op de brandveiligheid van jouw huis, maar vormen ook een kans voor criminelen om als nepcontroleurs op dit gebied bij jou aan de deur te komen. Met als excuus dat ze jouw rookmelders komen controleren, proberen zij jouw huis binnen te dringen. In feite gaat het om een nieuwe criminele babbeltruc.

Vraag naar legitimatie
De gemeente waarin je woont, is in principe verantwoordelijk voor de controle van de bij jou geïnstalleerde verplichte rookmelders. Als er iemand voor je deur staat die zegt dat hij controleur van de gemeente is, zou je daarom kunnen denken dat dit allemaal waar is. Ons advies: vertrouw iemand nooit zomaar en vraag naar diens legitimatie, waarop je kunt zien dat hij of zij echt van de gemeente is. Kan deze persoon dat niet, dan is het hoogstwaarschijnlijk een oplichter.
Doe direct je deur dicht als je het niet vertrouwt. Vermoed je dat er een oplichter bij jou op de stoep staat? Bel dan de politie en maak hiervan melding. Er is namelijk een grote kans dat de oplichter het ook bij jouw buren gaat proberen.

Phishing via ‘Mijn Overheid’ ligt op de loer!
9 september 2022 - Krijg je geld terug of moet je juist betalen? Berichten over belastingaangifte, kinderbijslag of toeslagen komen allemaal binnen via Mijnoverheid.nl. Daarom lijkt het meestal een goed idee om deze snel te openen en af te handelen. ‘Maar op dit moment circuleert er een valse e-mail die afkomstig lijkt te zijn van Mijn Overheid,’ zo waarschuwt de Fraudehelpdesk. Volgens deze e-mail staat er een bericht klaar in jouw berichtenbox. Verder vind je in deze mail een hyperlink om het bericht te kunnen bekijken via deze overheidswebsite.
Het gaat echter om een phishing-link, die leidt naar een criminele website die je vraagt om persoonlijke gegevens in te vullen. Criminelen maken vervolgens misbruik van deze gegevens. Lastig is dat phishing-mails meestal lastig te onderscheiden zijn van echte mails. Daarom is het geen goed idee om zomaar te klikken op linkjes of om persoonlijke informatie zonder nadenken te delen, zoals jouw paspoortgegevens, jouw DigiD of jouw pincodes.

ABP verhoogt pensioenen met 2,39%
24 juni 2022 - ABP verhoogt de pensioenen per 1 juli 2022 met 2,39%. Gepensioneerden zien dit hogere pensioen vanaf komende maand op hun rekening staan. Ook krijgen zij over het eerste half jaar van 2022 een nabetaling van 1,2%. De pensioenaanspraken van ABP-deelnemers die nog niet aan hun pensioen toe zijn, verhoogt ABP ook met 2,39%. Het ABP-bestuur besloot de tussentijdse pensioenverhoging per 1 juli van dit jaar in te voeren, omdat dit bijdraagt aan de ambitie van het fonds om een geïndexeerd pensioen te bieden. Dit is mogelijk, omdat de overheid de regels aanpaste in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast is de financiële positie van ABP goed met een beleidsdekkingsgraad eind mei van 110,1%. Ook keek het bestuur zorgvuldig naar de gevolgen voor diverse groepen deelnemers. Het Verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde positief over dit besluit.

24 euro netto
Bijna 975.000 gepensioneerden bij ABP plukken snel de vruchten van de pensioenverhoging. Vanaf juli krijgen zij 2,39% verhoging. Voor een pensioen van 1000 euro netto per maand betekent dat een verhoging van bijna 24 euro netto. Daarnaast ontvangen zij in juli ook een nabetaling van 1,2% waarmee de verhoging over de eerste helft van het jaar wordt nabetaald. Bij een pensioen van €1000 netto zorgt dat voor een nabetaling van ruim 140 euro netto.

Vakantiewaarschuwing: laat nooit zomaar een paspoortkopie maken!

24 juni 2022 - Zoals aangekondigd in het voorwoord bevat deze Nieuwsbrief Postactieven een belangrijke waarschuwing. Let op jouw vakantiebestemming in binnen- of buitenland goed op als jou in het hotel waar je verblijft om jouw paspoort wordt gevraagd. Een dame achter de balie vraagt ongetwijfeld vriendelijk aan je om hiervan ‘even een kopietje’ te mogen maken, maar voorkom dat er op eenvoudige wijze misbruik wordt gemaakt van jouw persoonsgegevens met behulp van deze kopie!

Paspoortnummer
Niet alleen hotels of campings willen vaak een kopie van jouw paspoort. Ook telefoonaanbieders, banken of overheidsinstanties vragen weleens om je persoonlijke gegevens. Ga eerst goed na of een kopie hiervan wel nodig is. Soms is alleen een paspoortnummer voldoende om in te checken bij een hotel. Alleen jouw werkgever, een bank of een notaris mag volgens de Nederlandse wet een volledige kopie van je identiteitsbewijs maken.

Hoge rekeningen
Een kopie van je paspoort laten maken lijkt onschuldig, maar met jouw naam, geboortedatum en Burgerservicenummer kan zomaar een lening of een telefoonabonnement worden afgesloten. Hier kom je echter pas achter als je hoge rekeningen krijgt gepresenteerd.

Handige app
Handig om problemen te voorkomen is deze gebruiksvriendelijke app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je een foto van jouw paspoort maken. Met een vinger streep je over de gegevens die je onzichtbaar wilt maken en daarna komt er een watermerk over de foto heen. De app werkt heel simpel: even mailen, printen of appen en klaar is Kees! Bij jouw eerstvolgende vakantie krijgt de hoteleigenaar hiervoor een kopie van jouw paspoort op een veilige manier!

Functie vacant in verschillende regio’s: wil jij groepshoofd worden bij de AFMP?
24 juni 2022 - De AFMP is naarstig op zoek naar nieuwe groepshoofden voor diverse groepen en regio’s van de ruim 5000 leden tellende Sector Postactieven (SPA). In de regio/groep Assen (locatie: Assen), Apeldoorn/Salland (locatie: Apeldoorn), Brabant Noordoost (locatie: Volkel), IJsselland (locatie: Wezep) en Steenwijk (locatie: Steenwijk) is de functie van groepshoofd vacant.

Als groepshoofd ben je de verbindingspersoon tussen de regioleden en ons sectorhoofd Postactieven Paul Engelbertink. Samen met de gekozen raadsleden en contactpersonen maak je deel uit van het PA-kader(be)raad. Tijdens dit kaderberaad kun je als groepshoofd onderwerpen uit jouw eigen regio/groep inbrengen en bespreken. Verder word je in deze functie volledig geïnformeerd over belangrijke zaken uit het overleg. Dat zijn onder meer van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de BAI (Beleid Arbeid en Inkomen) en het Sectorenberaad.

Ledencontact
Je onderhoudt als groepshoofd contact met de leden uit jouw groep. Dit contact vindt o.a. plaats tijdens de twee keer per jaar plaatsvindende (werk)bijeenkomsten en bij eventuele huisbezoeken. In samenwerking met sectorhoofd Paul regel je twee maal in het jaar een PA-bijeenkomst.

Individuele belangenbehartiging
Vanuit jouw verantwoordelijkheid als groepshoofd coördineer je activiteiten, waarborg je de individuele belangenbehartiging en verspreid je in overleg met het sectorhoofd belangrijke informatie. Daarnaast verleen je eventueel bijstand of nazorg bij het overlijden van een lid uit jouw groep. Hierbij gebruik je de handleiding nabestaanden van bedrijfsmaatschappelijk werk als richtlijn.
Wil je er niet alleen voor staan in de functie van groepshoofd? Dan kun je dit werk natuurlijk ook oppakken met een ander lid uit jouw regio en die wordt dan contactpersoon.

Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd in het werk van groepshoofd of heb je hierover verdere vragen? Neem dan contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP via telefoonnummer: 06-12905748. Je kunt ook bij één van de andere groepshoofden terecht voor meer informatie. Zij kunnen jou het beste vertellen wat jouw uitdagingen zijn als groepshoofd

Ben jij die energieke nieuwe werver voor de AFMP?
24 juni 2022 - Ben jij net met FLO of gebeurt dat binnenkort? Dan is de afwisselende en goedbetaalde functie als werver van de AFMP misschien iets voor jou! Woon je in de buurt van een opleidingscentrum van Defensie en vind je het leuk om op deze locatie de nieuwe defensiecollega’s te laten kennismaken met de AFMP? Neem dan nu contact met ons op!
Uiteraard zoeken wij hiervoor energieke leden die met overtuiging op de jonge doelgroep afstappen en die vol gedrevenheid de meerwaarde van het AFMP-lidmaatschap weten over te brengen. De uren die je in dit werk gaat steken, zijn variabel en stemmen we af op jouw mogelijkheden. Je verdient € 25,- bruto per uur en krijgt je reistijd gedeeltelijk gecompenseerd en je reiskosten à € 0,23 per kilometer vergoed.

Wil jij graag aan de slag als werver of wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Tina Bultman, hoofd ondersteunende diensten. Met uitzondering van de woensdag is zij op werkdagen bereikbaar via e-mail of telefoon: 085-8900403.

De nieuwe AOW-bedragen vanaf 1 juli
24 juni 2022 - Vanaf 1 juli 2022 zijn er nieuwe, verhoogde AOW-bedragen. Deze vind je via deze link

46e Bondsvergadering van AFMP
3 juni 2022 - Het Algemeen Bestuur van de AFMP brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 17 juni vanaf 10.30 uur de 46e Bondsvergadering wordt gehouden in Hotel ’t Paviljoen, Grebbeweg 103 - 105, 3911 AV in Rhenen. Tijdens deze vergadering worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. De betreffende vergaderstukken zijn sinds 19 mei 2022 in het bezit van de hoofden van de sectoren. De overige leden kunnen deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via: info@afmp.nl.

Klik op één van de links: ABP presenteert jaarverslag 2021

3 juni 2022 - ABP publiceerde op 6 mei 2022 zijn jaarverslag over 2021. Het gaat om het tweede geïntegreerde jaarverslag van het pensioenfonds in successie. Hierin laat ABP in tekst, beeld en cijfers zien wat er het afgelopen jaar op pensioengebied is bereikt voor zowel de deelnemers als de werkgevers. De belangrijkste feiten en cijfers uit het jaarverslag vind je op de website van ABP. Wil je op jouw laptop of computer het jaarverslag doorscrollen? Klik dan op deze link! Hier staat de downloadlink van de pdf van het jaarverslag.

Inkomensondersteuning AOW verlaagd: koppeling tussen minimumloon en AOW blijft gehandhaafd

3 juni 2022 - Na de veelvuldige bezwaren tegen het loslaten hiervan in de afgelopen tijd heeft het kabinet alsnog besloten om de koppeling van het minimumloon en de AOW te handhaven. Net als het minimumloon wordt vanaf volgend jaar ook de AOW verhoogd. Deze verhoging zal stapsgewijs plaatsvinden.

Achtergrond

Wat is ook alweer de recente achtergrondgeschiedenis van de AOW en het minimumloon? In het regeerakkoord kondigde het kabinet een verhoging van het minimumloon aan van 7,5% vanaf 2024. Verder stond in dit akkoord dat de extra verhoging niet zou gaan gelden voor de AOW. Hiertegen stak een storm van protest op. Hierop besloot het kabinet de verhoging van het minimumloon met één jaar te vervroegen. De totale verhoging blijft echter wel 7,5%. In tegenstelling tot dat wat werd aangekondigd in het regeerakkoord, blijft de volledige koppeling met de AOW van toepassing.

Teleurstellend
Wij vinden het wel teleurstellend dat het kabinet de kosten hiervan onder andere wil financieren uit een verlaging van de inkomensondersteuning AOW. Dit is een vaste, in de AOW verwerkte tegemoetkoming. Zodra er meer duidelijk wordt over het doorvoeren van deze verlaging, zullen wij jou hierover informeren in deze nieuwsbrief.

STAP-subsidie ook handig voor FLO’ers

3 juni 2022 - Op 1 juli volgt alweer de derde aanvraagronde voor het aanvragen van een zogeheten STAP-budget van maximaal 1000 euro per jaar voor een training, cursus of opleiding. Tijdens de eerste twee rondes was het door de overheid beschikbaar gestelde opleidingsbudget in no time vergeven. Als FLO’er kun je dus vanaf 1 juli weer een poging doen voor het aanvragen van een subsidie. 

Zichtbaarheid verbeteren 
Een training, cursus of opleiding biedt de mogelijkheid om je zichtbaarheid op de arbeidsmarkt in stand te houden of te verbeteren. Het STAP-budget is in maart van dit jaar in de plaats gekomen van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Het grote voordeel hiervan is dat je geen geld meer hoeft voor te schieten voor een opleiding of een training. Helaas geldt de nieuwe regeling niet voor gepensioneerden, maar FLO’ers kunnen zich hiervoor dus wel aanmelden.

STimulering Arbeidsmarkt Positie
STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het maximum bedrag van 1000 euro per jaar is lager dan bij de afgeschafte regeling met fiscale aftrek het geval was. Er is echter geen drempelbedrag meer. Om in aanmerking te kunnen komen voor de STAP-subsidie moet je een selectie maken uit een vooraf goedgekeurd opleidingsaanbod. Niet alle opleidingskosten komen hiervoor echter in aanmerking. Het moet gaan om les-, cursus-, college- of examengeld of om kosten van middelen die door de opleider verplicht zijn gesteld.
Je moet de opleiding starten binnen drie maanden na sluiting van het tijdvak waarin de aanvraag is ingediend. Een aanvraagtijdvak duurt twee maanden, dus de driemaandstermijn start maximaal twee maanden nadat je de subsidie aanvraagt. Heb je een opleiding uitgekozen? Dan controleert het UWV of je de cursus waarvoor je subsidie krijgt ook echt volgt.

Aanvraag

De STAP-subsidie voor een opleiding moet je zelf aanvragen bij het UWV via deze link. Vind je het lastig om dit via internet te regelen? Dan kun je terecht bij een van de 35 werkpleinen in de UWV-kantoren. Een UWV-medewerker helpt je daar met de subsidieaanvraag.

Dekkingsgraad ABP blijft stijgen

3 juni 2022 - De actuele dekkingsgraad van ABP is 123 procent. De meest recente beleidsdekkingsgraad van dit pensioenfonds is 108,2 procent. De aan het eind van elke maand vastgestelde, actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als deze 100% is, dan heeft het pensioenfonds voor elke 100 euro die (straks) aan pensioen moet worden betaald, precies dit bedrag aan vermogen. Op 30 april 2022 was de dekkingsgraad 123,0%. Bekijk hier de meest recente financiële situatie bij ABP.

Stabieler beeld
Op 30 april 2022 was de beleidsdekkingsgraad 108,2%. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Omdat het om een gemiddelde gaat, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad biedt daardoor een stabieler beeld van de financiële situatie bij ABP. Deze wordt daarom gebruikt bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen.

Boven de 105%
Eind deze maand bepaalt ABP of en hoeveel er wordt geïndexeerd. Het pensioenfonds mag hierbij maximaal de prijs-loonindex indexeren. Indexatie kan definitief plaatsvinden als de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt. De peildatum hiervan moet echter nog definitief worden bepaald. Naar aller waarschijnlijkheid wordt dit 1 juli 2022.

De ins & outs van jouw vakantiegeld
3 juni 2022 - Waar blijft mijn vakantiegeld? Menigeen zal zich dit de afgelopen maand hebben afgevraagd. Meestal krijg je die maand namelijk vakantiegeld. Als je werkt, dan kreeg je vakantiegeld van jouw werkgever. Krijg je AOW? Dan ontving je in mei vakantiegeld van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bij ABP is het vakantiegeld anders geregeld. Dit geld is namelijk al verwerkt in het pensioen dat je maandelijks ontvangt van het pensioenfonds. In dit pensioen is elke maand 1/12 deel van het vakantiegeld opgenomen.
Wil je weten wanneer je jouw pensioen krijgt? Via deze link vind je meer informatie over de uitbetaling van je pensioen. Daar tref je ook alle betaaldata in 2022 aan. Behalve pensioen van ABP, ontvang je vanaf jouw AOW-leeftijd ook AOW van de SVB. Over elke maand AOW bouw je vakantiegeld op. Dit vakantiegeld kreeg je in mei netto betaald. Meer info staat op de SVB-website. Heb je vragen over jouw pensioen? Neem dan de SVB-informatie speciaal voor gepensioneerden door of neem via deze link contact op met de SVB.

FNV-webinar over nieuw pensioencontract

3 juni 2022 - Twee weken geleden organiseerde de FNV een webinar over het nieuwe pensioencontract. Tijdens het webinar kwamen de ins & outs aan bod van dit contract. Wil je als (postactief) AFMP-lid dit webinar terugzien? Klik dan op deze link. Dit is absoluut de moeite waard!

Netwerk Veteranen FNV weer present op Veteranendag
3 juni 2022 - Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni 2022 zal het Netwerk Veteranen FNV, waarbij je je als postactief AFMP-lid gratis kunt aansluiten, met een stand acte de présence geven op het Malieveld in Den Haag. Deze stand siert de naam van het netwerk en bij het Malieveld zijn er diverse banners te bewonderen.
Na de coronacrisis is Veteranendag voor het eerst weer toegankelijk voor alle bezoekers. Tijdens deze dag kunnen 18 eenheden van de krijgsmacht een vaandelopschrift voor hun inzet in Afghanistan tegemoet zien. Deze bijzondere ceremonie komt in de plaats van de traditionele medaille-uitreiking. Voor genodigden start Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
Vervolgens vindt de uitreiking van de vaandelopschriften plaats op pontons op de Haagse Hofvijver. Na de uitreiking gaan de detachementen met hun vaandels voorop in het gebruikelijke defilé. De dag wordt op het Malieveld afgesloten met een hapje, een drankje en muziek.
Check voor meer informatie Veteranendag.nl.

Wereldwijd verzekerd als AFMP-lid: ins & outs van ongevallenverzekering
13 mei 2022 - In deze Nieuwsbrief Postactieven hebben we al diverse keren het nut en de noodzaak belicht om als actieve of postactieve militair of burgermedewerker lid te blijven van de AFMP. Eén van de vele voordelen van een lidmaatschap bij onze bond is de DFD-ongevallenverzekering met ruime 24-uursdekking waar je onder valt. 
Dankzij deze verzekering kun je profiteren van een wereldwijde dekking, zowel binnen als buiten werktijd. Je bent als lid bijvoorbeeld verzekerd als je een ongeluk krijgt tijdens jouw woon-werkverkeer of bij sportactiviteiten. Bijzonder aan de ongevallenverzekering is dat deze ook dekking biedt tijdens uitzendingen en dat zelfs molest is meeverzekerd. Dit laatste is bij andere verzekeringen meestal niet het geval.

Verzekerde bedragen
Het verzekerde bedrag bij overlijden is 5.000 euro, bij blijvende invaliditeit is dit 10.000 euro. Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit volgt een gedeeltelijke uitkering. De verzekering stopt op het moment dat je 85 jaar oud wordt. Let op! Een dodelijk ongeval moet binnen 48 uur, maar uiterlijk voor de crematie of de begrafenis bij ons moet worden gemeld. Van een geval van blijvende invaliditeit door een ongeval dien je binnen drie maanden melding te maken.

Via deze link vind je de algemene voorwaarden van de ongevallenverzekering. Hier vind je het te downloaden formulier waarmee je aangifte kunt doen van een overlijden of een geval van invaliditeit. Vul het formulier in en stuur het naar ibb@afmp.nl.

De opbouw van jouw AOW: welke impact heeft mijn eerdere verblijf in het buitenland?
13 mei 2022 - Je bouwt een volledige AOW-uitkering op als je in de vijftig jaar voordat je een AOW-uitkering kreeg in Nederland hebt gewoond. Voor elk gemist jaar – dus ieder jaar waarin je in het buitenland woonde - wordt deze uitkering met 2% gekort. Als je AOW-leeftijd bijvoorbeeld 67 jaar is, dan start de opbouw van jouw AOW bij 17 jaar. Woonde je al die tijd in Nederland? Dan bouwde je een volledige AOW-uitkering op. Ben je in dit voorbeeld 20 jaar als je in Nederland komt wonen? Dan mis je 3 jaar AOW-opbouw en krijg je 6% minder AOW.

Buitenlandplaatsing

Word je voor Defensie in het buitenland geplaatst? Dan heeft dit voor jou en jouw eventuele partner geen gevolgen voor de opbouw van jouw AOW-tijd. Gaat jouw partner in het buitenland werken? Dan kan dat deze opbouw beïnvloeden. Dit kun je navragen bij de SVB.
In het verleden is de overdracht van gegevens vanuit Defensie naar de SVB niet helemaal vlekkeloos verlopen. Hierdoor kan daar geregistreerd staan dat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. Je wordt dan gekort op jouw AOW en die van je partner.

Controleer je AOW-opbouw
Via Mijn SVB kun je jouw AOW-opbouw controleren. Dit gaat als volgt:

- Log in op Mijn SVB met jouw DigiD. Klik bij ‘Raadplegen’ op het onderwerp ‘AOW-opbouw’.
- Vervolgens zie je wat de vastgestelde c.q. je minimale AOW-leeftijd is. Lees vooral de toelichting goed door!

Wanneer verzekerd
In het hoofdstuk ‘Uw AOW-opbouw’ lees je vanaf wanneer je bent verzekerd. Daarna zie je wat je tot nu toe hebt opgebouwd. Daaronder vind je hoeveel AOW je hebt opgebouwd op je AOW-leeftijd als je situatie niet verandert. Staat er 100%? Dan heb je een volledige AOW-opbouw. Staat er een lager percentage? Dan mis je AOW-tijd. Dit kan te maken hebben met het feit dat je gedurende een periode in het buitenland geplaatst was. Uitzendingen hebben overigens ook geen invloed op de opbouw van je AOW-tijd.

E-mail aan DCHR
Stuur tenslotte een e-mail naar het Dienstencentrum Human Resources (DCHR) in Enschede. Vraag in deze mail naar een AOW-diensttijdverklaring ten bate van de SVB. Je krijgt vervolgens een brief met een formulier van het DCHR. Waar nodig moet je deze aanvullen. Maak een kopie van de brief en het ingevulde formulier. Stuur vervolgens de documenten naar de SVB en zij corrigeren dan jouw opgebouwde AOW-tijd.

Werknemers-ID
In jouw e-mail aan het DCHR moet je wel jouw werknemers-ID (PeopleSoft-nummer) vermelden. Werk je nog bij Defensie? Dan mag je het e-mailadres niet gebruiken en moet je gebruik maken van de SelfService.

Pensioenwebinar op 15 juni & pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op 24 juni
13 mei 2022 - Nu alle coronabeperkingen verleden tijd zijn, kan de pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 24 juni weer in fysieke vorm in Utrecht plaatsvinden. Omdat veel PA-leden belangstelling blijven houden voor een digitale variant, wordt op woensdag 15 juni een pensioenwebinar georganiseerd. Het pensioenwebinar is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor in het buitenland verblijvende of wonende AFMP-leden.

8 maanden voor pensioenleeftijd

Zowel de bijeenkomst als het webinar richt zich op mannen en vrouwen die acht maanden voor hun pensioenleeftijd zitten. Zij hebben afgelopen week een brief en/of mail met een uitnodiging ontvangen. Zij bereiken na 1 juli 2022, maar vóór 1 juli 2023 de leeftijd van 65 jaar.

Twee delen
Beide sessies bestaan uit twee informatieve delen:

- Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden(start om 10.00 uur)
- Zorg en belastingen (start om 13.00 uur)

Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, terwijl je wel tot de doelgroep behoort? Neem hierover dan contact op met de ledenadministratie van de AFMP via e-mail of telefoon: 085-8900410.

UGM-voorlichting op 21 en 29 juni 2022
13 mei 2022 - Na het opheffen van alle coronamaatregelen kan ook de fysieke UGM-voorlichtingsbijeenkomst weer doorgaan. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 juni in Utrecht. Voor de liefhebbers is er op dinsdag 21 juni nog steeds een UGM-webinar. Mannen en vrouwen die acht maanden voor hun ontslagdatum zitten, vormen de doelgroep van zowel de fysieke als de digitale sessie. Zij hebben hierover in de eerste week van mei een brief en/of mail ontvangen.

Deel 1 en 2
Beide sessies bestaan uit twee informatieve delen:

-UGM en procedure, Pensioenen (start om 10.00 uur)
-Zorg en belastingen (start 13.00 uur)

Omdat het voor ons als AFMP lastig is om mensen uit de juiste doelgroep uit te nodigen voor de UGM-voorlichtingsbijeenkomst, is het mogelijk dat je geen uitnodiging hebt ontvangen. Heb je geen uitnodiging gekregen, maar behoor je wel tot de doelgroep? Klop dan aan bij onze ledenadministratie via de eerdergenoemde gegevens.

Wil jij groepshoofd worden bij de Sector Postactieven?

13 mei 2022 - De Sector Postactieven (SPA) van de AFMP heeft een aantal vacante posities als groepshoofd bij de regio’s/groepen Apeldoorn/Salland (locatie: Apeldoorn), Brabant NO (locatie: Volkel), IJsselland (locatie: Wezep) en Steenwijk (locatie: Steenwijk). Spreekt het jou aan om in één van deze regio’s/groepen de verbindende schakel te vormen tussen de regioleden en het sectorhoofd? Maak dan nu je interesse kenbaar via de contactgegevens onderaan deze oproep!

De SPA van onze bond telt bijna 5.000 leden en is verdeeld in 32 regio’s, waarvan 30 in Nederland en twee in Duitsland (Seedorf en Blomberg). Elke regio/groep wordt geleid door een groepshoofd en sommige regio’s hebben daarnaast een contactpersoon. Als groepshoofd ben je op uiteenlopende terreinen de verbindingspersoon tussen de regioleden en het sectorhoofd. Hierbij kun je denken aan thema’s als pensioenen, AOW en belastingen. Relevante kennis over één of meerdere van deze onderwerpen is een pré, maar absoluut geen must.

PA-kader(be-)raad
Samen met de gekozen kaderleden maak je als groepshoofd deel uit van het PA-kader(be-)raad. Tijdens dit beraad kun je onderwerpen die spelen binnen jouw afdeling voorleggen en bespreken. Daarnaast kun je in deze functie altijd rekenen op actuele informatie uit het overleg, dat onder meer bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, Beleid Arbeid en Inkomen (BAI) en het Sectorenberaad.

Contact met leden
Verder houd je als groepshoofd natuurlijk contact met de leden van jouw groep. Zo ontmoet je deze leden tijdens de (werk-)bijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden. Ook bezoek je een aantal van hen eventueel thuis. In overleg met sectorhoofd Paul Engelbertink organiseer je twee keer per jaar een PA-bijeenkomst.

Van belangenbehartiging tot nazorg
Als groepshoofd coördineer je activiteiten, behartig je de individuele belangen van leden en verspreid je relevante informatie in overleg met Paul. Daarnaast verleen je eventueel bijstand of nazorg bij het overlijden van een lid uit jouw groep. Bij deze laatste activiteit fungeert de Handleiding Nabestaanden van bedrijfsmaatschappelijk als richtlijn.

Neem contact op
Wil je het werk van groepshoofd niet alleen doen, maar graag samen met iemand anders uit jouw regio? Dit kan natuurlijk ook. Wil jij graag de uitdaging aangaan om groepshoofd te worden bij de SPA? Neem dan contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon: 06-12905748. Je kunt ook informatie opvragen bij de andere groepshoofden. Zij kunnen jou vanuit hun eigen ervaring vertellen wat dit werk inhoudt.

Aanbesteding voor vervangend product: onduidelijkheid over ANW Aanvullingspensioen

13 mei 2022 - Vorige week ontving iedereen die het ANW AanvullingsPensioen van ASR heeft een e-mail van het DCHR in Enschede. Hierin staat dat je dit AanvullingsPensioen met terugwerkende kracht kunt opzeggen. Met de communicatie over dit product is het niet allemaal goed gegaan. Zo wordt gesuggereerd dat je hiermee kunt stoppen en dat je de premie met terugwerkende kracht terug krijgt. Je kreeg de bewuste e-mail (en die van februari) op 29 april, omdat de premie met ingang van 1 januari 2022 behoorlijk is gestegen. De helft van de premiestijging komt echter ten laste van Defensie. Door de slechte communicatie van Defensie en ASR kreeg de AFMP de afgelopen weken veel vragen van leden over het ANW AanvullingsPensioen.

Twee vragen
Je kunt jezelf twee vragen stellen als je twijfelt of het verstandig is om hiermee te stoppen:

- Kan mijn partner blijven wonen waar hij of zij nu woont wanneer ik kom te overlijden?
- Kan mijn partner nog steeds de dingen doen die hij of zij nu doet wanneer ik kom te overlijden?

Als je op beide vragen nee moet antwoorden, dan lijkt het niet verstandig om het AanvullingsPensioen op te zeggen. Op dit moment is Defensie een aanbestedingsprocedure gestart om een beter vervangend product te vinden. Wij als AFMP mogen meekijken bij deze aanbesteding. maar we kunnen en mogen hierover niets publiceren. Wij adviseren je om even te wachten op het nieuwe product en dan een definitieve keuze te maken.

Wat kan de AFMP betekenen voor jou als postactief lid?
22 april 2022 - We krijgen regelmatig de vraag wat wij specifiek kunnen betekenen voor jou als postactief lid. Graag geven wij jou in deze Nieuwsbrief Postactieven uitgebreid antwoord op deze vraag. Vanaf het moment dat je met leeftijdsontslag bent, kunnen wij nog het nodige voor je betekenen. Natuurlijk geven wij jou 6 tot 12 maanden voordat je met pensioen gaat een pensioenvoorlichting. Maar daarnaast hebben wij nog veel meer voor jou in petto. Los van alle hieronder genoemde voordelen is solidariteit met jouw collega's natuurlijk ook een belangrijke reden om lid te blijven van de AFMP.

Nabestaandenzorg
Zo bieden we nabestaandenzorg, die onder andere bestaat uit gerichte communicatie richting pensioenfonds ABP, jouw zorgverzekeraar Zorgzaam en de SVB. Indien nodig helpen wij bij het aanpassen of aanvragen van jouw zorgtoeslag. Ook kunnen wij na een overlijden de aangifte verzorgen bij de Belastingdienst via het zogeheten F-formulier.

Van belangenbehartiging tot gratis belastingservice
Dit zijn andere vormen van hulp en meerwaarde die wij jou als postactief lid kunnen bieden:

- Belangenbehartiging richting ABP en SVB in de meest brede zin van het woord;
- Bemiddeling bij geschillen met zorgverzekeraar Zorgzaam;
- Professionele juridische hulp als je werkt naast je UKW of pensioen. Ook als je uitkeringsvragen of geschillen met jouw gemeenten hebt over de verstrekking van voorzieningen op basis van de WMO, kunnen wij jou juridisch met raad en daad bijstaan;
- Kosteloze ongevallenverzekering tot 85 jaar;
-Gratis AFMP-belastingservice.

Cao-onderhandelingen
Vooral militairen die nog niet met pensioen zijn en die een UGM-uitkering ontvangen, hebben baat bij de uitkomsten van de cao-onderhandelingen die wij met jouw oud-werkgever Defensie voeren over het inkomen in de vorm van loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen en over regelingen die de UGM raken. Een voorbeeld hiervan is de AOW-gat-voorziening. De cao-onderhandelingen voert de AFMP dus ook namens jou als postactief lid.

Pensioen
Helaas kunnen wij als bond geen rechtstreekse invloed uitoefenen op (de indexatie) van jouw pensioen. FNV, de vakcentrale waarbij de AFMP is aangesloten, heeft deze mogelijkheid wel. Zo kan de FNV haar stem laten horen bij de politiek en bij pensioenfonds ABP. Wél kan de AFMP UGM’ers van dienst zijn bij de overgang naar het nieuwe pensioencontract. Ook hierover voert de AFMP namelijk overleg met jouw oud-werkgever. Voor militairen binnen onze sector zijn er namelijk eigen regelingen. Hierbij kun je denken aan militair-specifieke regelingen die in het pensioenreglement staan. Voorbeelden van regelingen zijn: 

- Aanvulling niet verzekerde AOW-tijd vóór 1-1-1986
- Toeslag op AOW-uitkering (AOW-partnertoeslag) vóór 1-1-1986
- Samenvallende diensttijd vóór 1-1-1995
- Aanvulling inbouw gehuwde vrouw vóór 1-1-1986
- Aanvulling Wezenpensioen vóór 1-1-1986
- Opgebouwde pensioenen van vóór 1-6-2001 (overgang AMP naar ABP)

Alles over de uitkering bij overlijden
22 april 2022 - Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitkering bij overlijden (UBO)? Veel postactieve leden hebben deze vraag de afgelopen tijd aan ons gesteld. In deze Nieuwsbrief Postactieven volgt daarom een lang antwoord op deze vraag.

Als weduwnaar of weduwe van jouw huwelijkspartner/geregistreerde partner kom je sowieso in aanmerking voor een uitkering bij overlijden. Je wordt ook als weduwnaar of weduwe beschouwd als je niet getrouwd was, maar wel een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde op basis van een notarieel samenlevingscontract. Dit contract bevat de wederzijdse rechten en verplichtingen bij het samenwonen en de gemeenschappelijke huishouding. Let op: dit contract moet wel bij ABP zijn aangemeld. Dit is ook wel bekend als ‘ABP-geregistreerd’. Slechts één persoon kan als levenspartner worden aangemerkt. ABP kan een schriftelijke verklaring van een notaris vereisen, dat het bestaan van het samenlevingscontract bewijst.

Geen terugbetaling
De verstrekte uitkering is bedoeld als overbrugging van de periode vanaf het overlijden tot aan de eerste dag dat jij jouw nabestaandenpensioen krijgt uitbetaald. Je hoeft deze eenmalige uitkering niet terug te betalen.

Overlijden in UGM-periode
Als je overlijdt tijdens jouw UGM-periode, dan heeft jouw partner recht op een eenmalige uitkering bij overlijden (UBO). Deze uitkering komt neer op drie keer de uitkeringsgrondslag van de UGM- uitkering waarop je op de dag voorafgaand aan die van het overlijden aanspraak maakte. Het gaat om een bruto-nettovergoeding waarbij alles boven de 73% (uitkeringspercentage UGM) wordt belast. De betaaldatum van de UBO is dezelfde als de reguliere betaaldatum.

In Nederland of het buitenland
De eventueel teveel ontvangen UGM-uitkering wordt verrekend met de uitkering bij overlijden. Woon je in Nederland? Dan krijgt ABP via de gemeente het overlijdensbericht automatisch toegestuurd. Het pensioenfonds stuurt de nabestaande het betaalformulier ‘Uitkering bij overlijden’. De bij ABP bekende gegevens zijn al ingevuld. De nabestaande hoeft deze alleen maar te controleren en eventuele ontbrekende informatie, zoals het IBAN-rekeningnummer, aan te vullen.
Woon je in het buitenland? Dan moet jouw nabestaande contact opnemen met ABP.

Documenten
ABP zal jouw nabestaande adviseren om de volgende documenten en informatie zo snel mogelijk op te sturen:

- Een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand of een door een notaris opgemaakte overlijdensakte;
- Jouw Burgerservicenummer;
- Jouw IBAN-rekeningnummer.

Met ingang van de dag na het overlijden vervalt de UGM-uitkering. Jouw partner kan eventueel met ingang van die dag recht hebben op een door ABP uitbetaald nabestaandenpensioen. ABP berekent de uitkering bij overlijden en stelt deze ‘betaalbaar’ aan de rechthebbende. Als er geen partner is, dan kent ABP de overlijdensuitkering toe aan:

- de wezen;
- ouders, meerderjarige kinderen, broers of zussen, als de overledene kostwinner van hen was.

Staan er geen personen zoals hierboven vermeld? Dan kan ABP de overlijdensuitkering uitbetalen aan een derde voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en de lijkbezorging. De nalatenschap van de overledene moet dan niet toereikend zijn voor deze kosten.

Overlijden na UGM-periode (op of na je 65e jaar)
Als je overlijdt na jouw UGM-periode - op of na jouw 65e verjaardag - dan heeft jouw partner recht op een eenmalige uitkering. Deze uitkering komt neer op twee keer het bruto pensioenbedrag netto.
Als je in Nederland woont, dan krijgt ABP het overlijdensbericht automatisch toegestuurd via de gemeente. ABP stuurt de nabestaande het betaalformulier ‘Uitkering bij overlijden’. De bij ABP bekende gegevens zijn al ingevuld. De nabestaande hoeft deze alleen maar te controleren en eventuele ontbrekende informatie, zoals het IBAN-rekeningnummer, aan te vullen. Woon je in het buitenland? Dan moet jouw nabestaande contact opnemen met ABP.

Documenten
ABP zal jouw nabestaande adviseren om de volgende documenten en informatie zo snel mogelijk op te sturen:

- Kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand of een door een notaris opgemaakte overlijdensakte;
- Jouw Burgerservicenummer;
- Jouw IBAN-rekeningnummer.

Met ingang van de dag na het overlijden vervalt het ouderdomspensioen. Jouw partner kan eventueel met ingang van die dag recht hebben op een door ABP uitbetaald nabestaandenpensioen. ABP berekent de uitkering bij overlijden en stelt deze ‘betaalbaar’ aan de rechthebbende. Het eventueel teveel ontvangen ouderdomspensioen wordt verrekend met de uitkering bij overlijden. Als er geen partner is, dan kent ABP de overlijdensuitkering toe aan:

- de wezen;
- ouders, meerderjarige kinderen, broers of zussen, als de overledene kostwinner van hen was.

Staan er geen personen zoals hierboven vermeld? Dan kan ABP de overlijdensuitkering uitbetalen aan een derde voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en de lijkbezorging. De nalatenschap van de overledene moet dan niet toereikend zijn voor deze kosten.

SVB
Als je overlijdt op of na jouw AOW-leeftijd, dan heeft jouw partner naast de overlijdensuitkering van ABP ook recht op een eenmalige uitkering van de SVB. Deze uitkering is gelijk aan eenmaal het bruto maandelijkse bedrag van het AOW-pensioen netto van de SVB, waarop je op de dag voorafgaand aan die van het overlijden aanspraak maakte. Als je in Nederland woont, dan krijg de SVB via de gemeente het overlijdensbericht automatisch toegestuurd.

De overlijdensuitkering is bedoeld voor:
• de overblijvende partner of als deze er niet is:
* de kinderen jonger dan 18 jaar of als deze er niet zijn:
* de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.

Omdat de partner bij de SVB bekend is, betaalt de SVB de overlijdensuitkering direct uit. Het eventueel teveel ontvangen AOW-pensioen wordt verrekend met de eenmalige uitkering.

Let op!
Heb je geen overlijdensuitkering ontvangen, maar denk je dat je hierop wel recht hebt? Neem dan contact met de SVB. De overlijdensuitkering moet binnen een jaar na het overlijden worden aangevraagd. Woon je in het buitenland? Dan dient jouw nabestaande altijd contact op te nemen met de SVB.
De uitkering bij overlijden is belastingvrij. Dit betekent dat deze niet zichtbaar wordt op jouw jaaropgave en dus ook niet aan de Belastingdienst wordt doorgegeven.

Nuttige informatiebronnen
Dit zijn tenslotte nog enkele nuttige informatiebronnen over dit onderwerp:

Pensioenen MP 32-500–3000 UGM wet: artikelen 9 en 10
ABP-pensioenreglement
Algemene Ouderdomswet
Website AOW overlijden
Website ABP overlijden

Ben je ziek bij het ingaan van je UKW? Ga dan ziek uit dienst!
22 april 2022 - Met enige regelmaat nemen leden contact met ons op die ziek zijn op de ingangsdatum van hun UKW en het advies hebben gekregen om zich beter te melden. Als AFMP adviseren wij deze leden steevast om dit advies niet op te volgen en om ziek uit dienst te gaan. Als zieke medewerker heb je namelijk recht op een UKW-uitkering en kom je vaak eveneens nog voor een ziektewetuitkering in aanmerking. Word je geconfronteerd met het advies van je werkgever om je beter te melden of dreig je in deze situatie te belanden? Dan raden we je aan om aan te kloppen bij de AFMP, zodat wij met je kunnen meedenken. Stuur hiervoor een e-mail naar ibb@afmp.nl.

Let op voor (online) oplichters! Maak het ze niet te gemakkelijk
22 april 2022 - Met een speciale, op ouderen gerichte campagne waarschuwt het ministerie van Justitie en Veiligheid voor allerlei vormen van (online) criminaliteit, waaronder phishing. Deze campagne heeft als motto ‘Maak het ze niet te gemakkelijk’. Bekijk nu twee filmpjes van het ministerie over het fenomeen ‘phising’, waarbij criminelen je geld afhandig proberen te maken via een nep-sms’je of -e-mail. Check hier het eerste filmpje en via deze link vind je het tweede filmpje.

Breng nu nog je stem uit op één van onze VO-kandidaten!
22 april 2022 - Op 4 april 2022 zijn de verkiezingen van start gegaan voor het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Gepensioneerden kunnen online of via de telefoon nog tot en met 24 april hun stem uitbrengen op onze VO-kandidaat Bert Weeren. Onze VO-kandidaten voor werkende leden, ofwel voor de actieve ABP-deelnemers, zijn Arjan Roos en Jeroen Maat. Meer informatie over Bert, Jeroen of Arjan lees je hier. Online stemmen kan via deze link.

Vragen

Naar aanleiding van de berichtgeving over de VO-verkiezingen in de voorgaande nieuwsbrief kregen we de nodige vragen van postactieve leden. Zo vroegen zij zich af op wie zij als al dan niet ‘officieel gepensioneerde’ nou precies hun stem konden uitbrengen. Anderen klopten bij ons aan, omdat zij van ABP geen unieke stemcode hadden ontvangen of deze waren kwijtgeraakt. In dit bericht op de AFMP-website geven we je antwoord op al deze vragen.

Actuele dekkingsgraad van ABP: 117,4 procent
22 april 2022 - De meest actuele dekkingsgraad van ABP is 117,4%, terwijl de beleidsdekkingsgraad 106,5% is. Elke maand publiceert het pensioenfonds deze twee dekkingsgraden om te laten zien of het genoeg geld in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De aan het eind van elke maand vastgestelde actuele dekkingsgraad vormt een momentopname. Is de actuele dekkingsgraad 100%? Dan heeft ABP voor elke 100 euro die straks aan pensioen moet worden betaald precies datzelfde bedrag aan vermogen. Op de peildatum 31 maart 2022 was de dekkingsgraad dus 117,4%. Check via deze link de huidige financiële situatie bij ABP.

Stabieler beeld
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Omdat het om een gemiddelde gaat, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft daardoor een stabieler beeld van de ABP-financiën. Deze wordt daarom gebruikt bij het nemen van besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen. Op 31 maart 2022 was de beleidsdekkingsgraad 106,5%. Hier vind je meer info hierover.

Grote onrust
Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP reageert op de gepubliceerde dekkingsgraden. "Het was een kwartaal met grote onrust over de aanhoudende coronapandemie en zeker ook de Russische inval in Oekraïne," benadrukt hij. "Dat veroorzaakt veel leed in Oekraïne, maar raakt ook mensen daarbuiten. Ook de beurzen reageren daarop: de financiële markten doen het slecht. ABP teert dan ook in op het vermogen. En toch stijgt de dekkingsgraad van ABP fors. Dat komt omdat door de gestegen rente, onze verplichtingen nog harder daalden."

Stapje dichterbij 
Pensioenverhoging komt volgens Van Wijnen weer een stapje dichterbij. "Het helpt als de grens voor pensioenverhoging per 1 juli mogelijk versoepeld wordt. We hebben er de afgelopen jaren voor gepleit om op weg naar het nieuwe pensioencontract de pensioenen eerder te kunnen verhogen. Als die mogelijkheid er komt, is het de intentie van het ABP-bestuur dit ook te doen. We zullen dan een besluit nemen op basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers.”

Informatieavond over Oekraïne
22 april 2022 - 
 
Evenement: Informatieavond Oekraïne
Doelgroep: Oudgedienden – oud-militairen en -burgermedewerkers - met aanhang
Datum: 12 mei 2022
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Luitenant-generaal Bestkazerne
Adres: Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel

Toelichting:
Talloze mensen, onder wie (oud-)militairen en –burgermedewerkers, zijn erg bezorgd over de huidige oorlogssituatie in de Oekraïne. Vanwege hun ervaringen worden de laatste weken opvallend veel oud-militairen benaderd door hun directe omgeving voor advies. Ook krijgen zij dikwijls het verzoek om hun mening over of visie op de oorlog te geven. Vaak kennen zij de precieze actuele situatie echter niet precies, omdat zij alleen maar informatie hierover via de reguliere media krijgen voorgeschoteld.
Tijdens recente gesprekken hebben diverse oudgedienden aangegeven dat zij met meer betrokkenheid en op basis van meer kennis de oorlog in de Oekraïne willen volgen. Het gebrek aan extra informatie uit hun vorige werkomgeving ervaren zij als een gemis. Daarom wordt speciaal voor oudgedienden een informatieavond over de Oekraïne georganiseerd.

Sprekers:

Tijdens deze avond bespreken onderstaande sprekers de volgende onderwerpen:

Drs. Willem Bogaard, o.a. voormalig fundamentele voorlichter KLu

Hij schetst de historische achtergrond van het conflict.

Generaal-majoor b.d. drs. Pieter Cobelens, o.a. voormalig directeur MIVD
Hij schetst de actuele militaire situatie en strategie.

Andrea Vonkeman, directeur van UNHCR Nederland
Zij gaat in op het vluchtelingenwerk zowel in de regio Oekraïne als hier in Nederland.

Een laatste spreker gaat in op het thema ‘Wat doet de oorlog in Oekraïne met jou als oudgediende?’.

De avond wordt afgesloten met een panelsessie waarbij de aanwezigen vragen kunnen stellen aan de sprekers. Wil jij deze avond bijwonen?
Meld je dan aan via één van deze twee e-mailadressen: A.hussaarts@upcmail.nl of JJ.Tonnis@mindef.nl. Dit zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die je hierbij moet doorgeven: aanhef, voorletters, tussenvoegsel(s), naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, type identiteitsbewijs, nummer identiteitsbewijs, geboortedatum en geboorteplaats.

Vragen
Je kunt in je mail ook alvast de vragen mailen die je aan de sprekers zou willen stellen. Voorafgaand aan de informatieavond worden alle binnengekomen vragen geïnventariseerd. Heb je algemene vragen over de informatieavond? Stuur dan een e-mail naar: c.ribbers@hotmail.com.

Relevante info over de compensatie van het AOW-hiaat
1 april 2022 - De afgelopen weken ontving de AFMP veel vragen van leden over de compensatie van het AOW-hiaat. Vaak stellen zij deze vraag omdat bijvoorbeeld hun hypotheekverstrekker heeft geconstateerd dat er een AOW-gat zit tussen iemands 65e verjaardag en diens AOW-leeftijd. Dit geldt trouwens niet voor militairen die hebben gekozen voor de nDER, ofwel de nieuwe diensteinderegeling.
Relevante informatie over de compensatie van het AOW-hiaat vind je via de website van ABP en via de website van Defensie. Op laatstgenoemde website staat ook een rekentool waarmee je met behulp van jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) zelf kunt uitrekenen wat je gaat ontvangen als je op je 65e met pensioen gaat.

Verkiezingen VO ABP naderen snel: interview met VO-kandidaat Bert Weeren

1 april 2022 - In de op 25 maart verschenen uitgave van ons ledenmagazine OpLinie vind je interviews met de drie heren die zich namens de AFMP en de MARVER kandidaat hebben gesteld voor het Verantwoordingsorgaan ABP: Bert Weeren, Arjan Roos en Jeroen Maat. Zij lichten in deze interviews onder meer hun belangrijkste motivatie voor hun kandidatuur toe. Als postactief lid willen we je het interview niet onthouden met Bert (69), op wie je als gepensioneerde bij ABP jouw stem kunt uitbrengen tijdens de VO-verkiezingen die plaatsvinden van 4 t/m 25 april.

Bert maakte de afgelopen zittingsperiode namens de AFMP en de MARVER deel uit van het VO ABP. Hij kijkt met positieve spanning uit naar de komende VO-verkiezingen. “Verkiezingen zijn lastig te voorspellen,” zegt Bert, tevens kaderraadslid Postactieven bij de AFMP. “Als alle gepensioneerde leden van de AFMP en de MARVER gaan stemmen, en dan bij voorkeur op mij, dan kan ik de kiesdrempel weer halen.”


Hoe kijk je terug op de afgelopen vier VO-jaren?

Het waren eerlijk gezegd vier tropenjaren. Dit werk vraagt namelijk een behoorlijke tijdsinvestering. Zo moet je veel belangrijke pensioenstukken lezen en bestuderen. Zeker in het begin van mijn VO-periode volgde ik veel pensioencursussen. Het vergaderschema is zeer frequent en de vergaderdagen zijn vaak lang. Naast de fractievergaderingen, de commissievergaderingen, het VO in eigen kring en het VO met het bestuur overleggen we binnen de eigen vakbonden. Ook maken we deel uit van het overleg van de Landelijke Adviescommissie (LAC, red.) ABP. Verder woon ik veel webinars en bijeenkomsten bij van de Pensioenfederatie, Stichting Pensioen Opleidingen en van de FNV zelf.

Wat is er sindsdien op pensioengebied allemaal gebeurd?
De afgelopen vier jaar is er van alles gepasseerd. Gaandeweg ben ik erachter gekomen dat adviseren, zelfs ongevraagd, iets anders is dan invloed uitoefenen op beslissingen en/of het ‘even aanpassen’ van het pensioenreglement en zaken die de regering oplegt en door DNB strikt worden gevolgd. Het achterliggende gevoel is dat het opgebouwde vermogen uitgesteld loon is, dat als premie is ingelegd. Dit is steeds in waarde gestegen, maar dat zien we niet terug in onze portemonnee. Het is niet uit te leggen dat je 40 jaar werkt en pensioen opbouwt en dat je steeds minder krijgt, terwijl dit vermogen toeneemt. Desondanks proberen we het ABP-bestuur op alle denkbare manieren te bewegen om initiatief te nemen, zodat we in het nieuwe pensioencontract wel kunnen gaan indexeren. 

Wat beschouw je als de belangrijkste resultaten die het VO in die tijd heeft bereikt?
We hebben zowel formeel als informeel diverse resultaten voor onze leden weten te behalen. Hierbij kun je denken aan de samenvallende diensttijd – de netto-bruto-compensatie bij nabetaling - de zogeheten Bewijs van leven-procedure, het al dan niet toepassen van loonheffingskortingen, de wet verevening pensioenrechten bij scheidingen (WPS, red.) in het buitenland en zaken rond AOW-compensaties. Vooral in de communicatie richting de deelnemers is veel verbeterd. We mochten als VO meepraten over het strategisch communicatieplan van ABP en over de aanpassingen van het reglement en de statuten, omdat het pensioenfonds een nieuwe bestuursvorm kreeg.

Hoe vind je dat het VO nu in het algemeen functioneert?
Als ik kijk naar onze eigen ACOP FNV-fractie, dan functioneren we als VO in het algemeen goed. We overleggen vaak, brengen belangrijke pensioenpunten in en zijn prima vertegenwoordigd in de diverse commissies. Zelf zit ik als secretaris in de commissie Communicatie en hiermee hebben we best veel kunnen bereiken. Met deze commissie proberen we ervoor te zorgen dat onze leden formeel en informeel goed worden geïnformeerd. Als er dingen misgaan, proberen we deze problemen op te lossen. Verder maak ik deel uit van de pensioengeleding die regelmatig informeel overlegt met het ABP-bestuur. Samen wordt bekeken op welke terreinen we iets kunnen bereiken en wat er leeft onder de gepensioneerden.

Met gevoel kijk je vooruit naar de VO-verkiezingen?
Verkiezingen zijn altijd lastig te voorspellen. Als alle gepensioneerde leden van de AFMP en de MARVER gaan stemmen, en dan bij voorkeur op mij, dan kan ik de kiesdrempel halen. Helaas zijn er meerdere partijen die de gepensioneerden willen vertegenwoordigen, maar zonder fractie is dat erg moeilijk. Je kunt jezelf als individu op één dag immers niet over meerdere commissievergaderingen ‘verdelen’. Als ik opnieuw word gekozen, ga ik me opnieuw volledig inzetten voor onze gepensioneerde collega’s. Mijn motto bij mijn nieuwe kandidatuur is ‘Er moet duurzaam en verantwoord geïndexeerd gaan worden’. Ik heb inmiddels een aardig netwerk opgebouwd en weet waar ik moet zijn. Ook zal ik me opnieuw beschikbaar stellen voor de commissie Communicatie.

Wat zijn jouw prioriteiten als je opnieuw wordt gekozen?
Voor de komende jaren staat het nieuwe pensioencontract op het programma. Daarom wil ik er op gaan letten dat de pensioenrechten en de nog te ontvangen pensioenrechten met 20% na-indexatie goed worden ingezet. Ook wil ik volop aandacht besteden aan belangrijke zaken, zoals een evenwichtige belangenbehartiging, het ‘invaren’ van oude rechten, een goede indexatie en beleidsdekkingsgraad en een nieuwe vorm van rekenrente. Samen vormen deze zaken een megaklus, waarvoor ik me samen met de AFMP en de MARVER met hart en ziel wil inzetten.

Waarin schuilt jouw meerwaarde als (mogelijk) VO-lid?
Als ik me in een pensioenonderwerp vastbijt, laat ik niet los voordat ik een gepensioneerde deelnemer een antwoord kan geven. En Nee kan dan ook een antwoord zijn. Ik ben een zeer betrokken persoon en probeer me altijd te verplaatsen in de deelnemer die een probleem aankaart.

Wat kun je allemaal betekenen bij het VO?
Als je je wilt inzetten voor (oud-)collega’s en de motivatie hebt om daarvoor tijd vrij te maken, kun je ondanks het nauwe pensioenregelkorset belangrijke zaken realiseren.

MEER INFO
Sinds 2 maart staan alle kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan van ABP, onder wie dus Bert, met hun foto en motivatie op de ABP-website van de snel naderende VO-verkiezingen. Verder vind je op de website van het pensioenfonds de belangrijkste standpunten van de lijstindieners. Via deze link vind je alle VO-kandidaten namens de gepensioneerden en hier staan de kandidaten namens de actieve deelnemers. Algemene informatie over de verkiezingen voor het VO ABP tref je aan via deze link.

Vanaf 1 mei tweede budgetronde: STAP-budget voor training, cursus of opleiding
1 april 2022 - Vanaf 1 maart konden niet gepensioneerde volwassenen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt tijdens een eerste budgetronde een STAP-budget van maximaal €1000 aanvragen voor scholing, training en ontwikkeling bij de overheid. De belangstelling voor de overheidsregeling was enorm: in totaal 35000 mensen dienden een aanvraag in, waardoor het voor de eerste ronde beschikbare budget inmiddels volledig is vergeven.

1000 euro
Vanaf 1 mei volgt een tweede STAP-budgetronde, waarin je dus maximaal €1000 kunt aanvragen om een scholing of training te volgen. We beseffen heel goed dat gepensioneerden niet op dit budget kunnen rekenen, maar omdat tot de sector Postactieven ook veel niet gepensioneerde leden behoren, besteden we hieraan toch uitgebreide aandacht in deze nieuwsbrief. Zo kan de regeling onder meer interessant zijn voor FLO’ers.

Breder beschikbaar
Het STAP-budget van maximaal €1000 komt in de plaats van de eerdere afgeschafte fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Je hoeft de kosten voor een arbeidsgerelateerde training of opleiding dus niet meer voor te schieten. Tot dit jaar was het mogelijk maximaal €15.000 per jaar aan scholingskosten in mindering te brengen op de aangifte inkomstenbelasting. Toen was er ook een drempelbedrag van €250. Dit was vooral nadelig voor mensen met lage inkomens of met weinig budget. Het STAP-budget is voor meer mensen beschikbaar en bereikbaar.

Groot voordeel
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het maximaal beschikbare bedrag van €1000 is lager dan bij de afgeschafte regeling met fiscale aftrek, maar er geldt geen drempelbedrag meer. Een ander groot voordeel is dat je de opleidingskosten niet meer hoeft voor te schieten en dat deze helemaal worden vergoed.

Selectie

Met het STAP-budget kun je een training, cursus of opleiding volgen, die jouw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt behoudt of verbetert. Je maakt hiervoor een selectie uit een vooraf goedgekeurd opleidingsaanbod.
Niet alle opleidingskosten komen in aanmerking. Het dient te gaan om les-, cursus-, college- of examengeld of om kosten van door de opleider verplicht gestelde middelen. Je moet de opleiding starten binnen drie maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend.
Een aanvraagtijdvak duurt twee maanden, dus de driemaandstermijn start maximaal twee maanden nadat je de subsidie aanvraagt. Heb je een opleiding uitgekozen, dan controleert het UWV of je de scholingsactiviteit waarvoor je subsidie krijgt ook echt volgt. 

PA-bijeenkomsten & kaderberaad sector PA in april
1 april 2022 - De komende weken organiseren wij als AFMP weer diverse activiteiten voor de sector Postactieven, waaronder de bekende PA-bijeenkomsten. Hieronder bieden we je een overzicht van alle PA-bijeenkomsten en het (verzette) kaderberaad sector PA deze maand.

Dinsdag 5 april
PA-bijeenkomst de Kempen

Woensdag 6 april
PA-bijeenkomst Rijk van Nijmegen

Vrijdag 8 april
PA-bijeenkomst ’t Gooi & Utrecht e.o.

PA-bijeenkomst de Baronie & Rijen

Dinsdag 12 april

PA-bijeenkomst Veluwe

Vrijdag 22 april
Kaderberaad sector PA

PA-bijeenkomst Hart van Brabant van de baan
De PA bijeenkomst van Hart van Brabant op dinsdag 19 april is vanwege omstandigheden geannuleerd. Als alternatief kun je deelnemen aan PA-bijeenkomst de Baronie te Breda. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 8 april om 13.30 uur.

Alle info over de kandidaten voor het VO ABP
 11 maart 2022 - Sinds 2 maart staan alle kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan van ABP met hun foto en motivatie op de ABP-website van de snel naderende VO-verkiezingen. Onder meer presenteren zich daar Bert Weeren, Jeroen Maat en Arjan Roos, die namens de AFMP en de MARVER op de kandidatenlijst staan. Verder vind je op de website van het pensioenfonds de belangrijkste standpunten van de lijstindieners.
Via deze link vind je alle VO-kandidaten namens de gepensioneerden en hier staan de kandidaten namens de actieve deelnemers. Algemene informatie over de verkiezingen voor het VO ABP tref je aan via deze link. Binnenkort staat er op de ABP-website meer informatie over het tijdpad tot en met de VO-verkiezingen, die plaatsvinden van 4 t/m 25 april a.s. Je hebt als ABP-gepensioneerde dan de mogelijkheid om je stem uit te brengen op Bert Weeren. Als ABP-deelnemer kun je onder meer stemmen op Jeroen Maat of Arjan Roos, die ook namens de ACOP FNV-fractie op de lijst staan.

Drie interviews
In de op 26 maart verschijnende editie van ons ledenmagazine OpLinie vind je drie uitgebreide interviews, waarin Bert, Jeroen en Arjan hun belangrijkste motivatie toelichten voor hun VO-kandidatuur. Ook vind je hierbij uitleg hoe je uiteindelijk je stem kunt uitbrengen tijdens de verkiezingen.

Jubilaris al zeventig jaar AFMP-lid: draagspeld voor Willem Quast

 11 maart 2022 - Samen met Dik de Jonge, groepshoofd van De Baronie, reikte Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP, afgelopen woensdag een draagspeld uit aan Willem Quast. Deze 92-jarige jubilaris is inmiddels namelijk maar liefst zeventig jaar lid van de AFMP. Ondanks zijn respectabele leeftijd, woont hij nog altijd zelfstandig in zijn woonplaats Breda. Tijdens het bezoek trakteerde hij Paul en Dik op smakelijke Brabantse worstenbroodjes.
Paul kijkt terug op een onvergetelijk bezoek aan Willem Quast, die precies wist te vertellen wat hij gedurende zijn diensttijd allemaal gedaan had. Willem werd in 1929 geboren op Java, waar hij tot zijn 16e jaar woonde. In 1935 ging hij naar Nederland en kwam hij in december aan in Rotterdam.  

Vervroegd in dienst

Willem ging in 1949 vervroegd in dienst als dienstplichtig militair. De kaderschool in Weert vormde zijn opkomstplaats. Hij was bestemd voor de infanterie en ging vervolgens voor een opleiding naar het VOC in Ede. Op het VOC kon hij als lid voor de eerste keer rekenen op de hulp van de AFMP. Dankzij de inspanningen van onze bond werd hij met terugwerkende kracht beroepsmilitair. Iets wat uiteraard voordelig uitpakte voor Willems portemonnee. In 1960 ging Willem naar de luchtdoelartillerie, waar hij werkte met de 40L70 en de M55.

Naar de VS
Daarna maakte hij in 1976 een overstap naar de artillerieschool in Breda, waar hij de opleiding op de AMX verzorgde. Ook was hij nog een aantal jaren werkzaam in ’t Harde. Opmerkelijk is nog dat hij in 1952 voor vier maanden naar de Verenigde Staten vertrok in het kader van de Marshallhulp. Uiteindelijk ging Willem in 1984 op zijn 55e met FLO.

Ins & outs van de RVU-uitkering
11 maart 2022 - De UGM-uitkering op de jaaropgave van pensioenfonds ABP heeft sinds dit jaar de nieuwe naam ‘RVU-uitkering’. Ook de AOW-hiaatcompensatie en de UGM- en FLO-uitkering staan voortaan onder deze naam op de jaaropgave. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding.
De Belastingdienst gebruikt deze nieuwe naam nu voor de UGM- en FLO-uitkering en de AOW-hiaatcompensatie. Om het voor iedereen begrijpelijk te houden, heeft ABP deze naam overgenomen op de jaaropgave. Alleen de naam RVU-uitkering is nieuw; de regelingen en jouw uitkering blijven onveranderd.  

Technisch probleem
Je vindt de RVU-uitkering sinds 2022 niet alleen terug op jouw jaaropgave van ABP. Je zal deze naam ook terugzien bij jouw vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Op dit moment is jouw RVU-uitkering echter nog niet zichtbaar in jouw vooraf ingevulde aangifte. Dat wordt veroorzaakt door een technisch probleem.

Twee keuzes
Volgens de Belastingdienst kun je op dit moment twee dingen doen.

- Je kunt ervoor kiezen om nog even te wachten met het doen van jouw aangifte. Waarschijnlijk staat de RVU-uitkering vanaf 14 maart namelijk wél in je vooraf ingevulde aangifte
- Een andere keuze is om het bedrag van de RVU-uitkering zelf in te vullen. Kies hierbij voor ‘Pensioen en uitkeringen’ en voor de omschrijving ‘Andere uitkeringen’. Je vindt het bedrag van de RVU-uitkering terug op jouw jaaropgave van ABP. Dit staat vermeld in de Mijn ABP-omgeving.

Samenvallende diensttijd met pensioen van jouw partner
11 maart 2022 - De afgelopen weken ontvingen we weer veel vragen van leden over de samenvallende diensttijd. Daarom leggen we jullie graag nogmaals uit hoe deze (mogelijke) aanvulling in elkaar steekt. Heb jij in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft jouw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heb je mogelijk recht op ‘samenvallende diensttijd’ in de vorm van een aanvulling. Meer informatie over deze aanvulling vind je op deze pagina.

Meest gestelde vragen
In deze nieuwsbrief geven we jou alvast antwoord op de meest gestelde vragen hierover. Doorloop deze vragen om te ontdekken of je recht hebt op een aanvulling.

1. Hebben jij en jouw partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen opgebouwd?
• Nee? Dan heb je geen recht op een aanvulling.
• Ja? Ga dan door naar vraag 2. 

2. Hebben jij en jouw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt?
• Nee? Je hebt pas recht op een aanvulling als jullie beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt.
• Ja? Ga dan door naar vraag 3.

3. Bouwde jouw partner vóór 1 januari 1995 (ook) pensioen op bij een ander pensioenfonds dan ABP?
• Nee? Dan beoordeelt ABP de aanvulling zelf. Je hoeft hiervoor niets te doen.
• Ja? Dan heb je mogelijk recht op een aanvulling. Download hiervoor het formulier ‘Samenvallende diensttijd' en stuur dit naar de pensioenuitvoerder(s) waar jouw partner pensioen opbouwde vóór 1 januari 1995.

Meer info
Klik op deze link voor antwoorden op andere veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd.

Update kaderberaad sector Postactieven

11 maart 2022 - In de twee voorgaande nieuwsbrieven stond een oproep aan jou als postactief lid om toe te treden tot het AFMP-kaderberaad van de sector Postactieven. Er waren namelijk drie aftredende leden, van wie er twee herkiesbaar waren. Helaas heeft zich niemand als kandidaat voor het kaderberaad gemeld.

Herkozen 
Gezien het huidige aantal leden moesten wij een kaderraadslid inleveren. Inmiddels zijn de twee herkiesbare kandidaten John Knottenbelt en Henk Janssen herkozen. Wij feliciteren John en Henk van harte met hun herverkiezing en wensen hen veel succes de komende vier jaar! Ondertussen is afscheid genomen van Henk van Soest als kaderraadslid. Wij bedanken hem voor zijn enorme inzet in de afgelopen acht jaar. Henk van Soest blijft nog wel als bestuurslid verbonden aan het Netwerk Veteranen FNV.

Hans van Eldik
Een ander afscheid was van Hans van Eldik, die vertrekt als contactpersoon van PA-groep De Baronie. Hans zette zich de afgelopen 45 jaar continu in voor de AFMP. Hans begon in 1971 als bestuurslid in Utrecht, Apeldoorn en West-Brabant. Verder was hij groepshoofd in Den Haag, De Baronie. Ook zat hij in de MC en GMC. Bovendien was hij sectorhoofd PA van de regio Zuid. Naast al deze functies nam hij ook deel aan diverse werkgroepen. Gelukkig blijft Hans wel actief bij onze belastingservice. Wij spreken onze grote dank uit aan Hans voor al het werk dat hij verrichtte voor de AFMP en VMTB!

AFMP-activiteiten voor postactieve leden
 11 maart 2022 - In de agenda op onze website en in onze ledenapp vind je alle PA-bijeenkomsten, kaderberaden van de sector PA, pensioen- en UGM-voorlichtingen die de AFMP de komende maanden heeft gepland. Wij sommen in deze nieuwsbrief onze activiteiten tot en met 12 april voor jou op. Klik op de links voor meer informatie.

Dinsdag 15 maart

PA-bijeenkomst Rijnmond

PA-bijeenkomst Haaglanden

Woensdag 16 maart
Pensioenvoorlichting

Donderdag 17 maart
PA-bijeenkomst Kennemerland

PA-bijeenkomst Noord-Holland-Noord

Vrijdag 18 maart
PA-bijeenkomst Zeeland

PA-bijeenkomst Roosendaal & West-Brabant

Dinsdag 22 maart  
PA-bijeenkomst NO-Veluwe

PA-bijeenkomst Eemland & Doorn

Woensdag 23 maart
PA-bijeenkomst Apeldoorn & Salland

Donderdag 24 maart
PA-bijeenkomst IJsselland

Vrijdag 25 maart
PA-bijeenkomst Zuid-Limburg

PA-bijeenkomst Venlo & Roermond

Dinsdag 29 maart
PA-bijeenkomst ZO-Veluwe

Woensdag 30 maart
PA-bijeenkomst Friesland

PA-bijeenkomst Steenwijk

Vrijdag 1 april
PA-bijeenkomst Poort van Limburg

PA-bijeenkomst Brabant Noord-Oost

Dinsdag 5 april
PA-bijeenkomst de Kempen

Woensdag 6 april  
PA-bijeenkomst Rijk van Nijmegen

Vrijdag 8 april
PA-bijeenkomst ’t Gooi & Utrecht eo

PA-bijeenkomst de Baronie & Rijen

Dinsdag 12 april
PA-bijeenkomst Veluwe

AFMP-hulp voor UGM’ers & FLO’ers die elders werken
18 februari 2022 - Bij lang niet iedereen is bekend dat de AFMP ook advies en ondersteuning biedt aan bij ons aangesloten UGM’ers en FLO’ers, die elders bijverdienen. Zo wijzen wij leden die in hun FLO/UGM-tijd zitten regelmatig op hun recht op een WW-uitkering nadat dit werk ongewild stopt. Maar wij verlenen hun ook juridische bijstand als zij in conflict raken met hun werkgever buiten Defensie.

Juridische hulp 
Zo stonden wij onlangs nog een collega bij, die gedurende zijn UKW via twee achtereenvolgende uitzendbureaus werkzaam was bij een werkgever. Nadat zijn uitzendovereenkomst stopte, kreeg hij te horen dat hij financieel nergens meer op hoefde te rekenen. Dit was voor hem aanleiding om onze juridische hulp in te schakelen. Uiteindelijk slaagden we erin om voor hem de transitie- en aanzegvergoeding binnen te halen waarop hij recht had.

Verkeerde veronderstelling
Het desbetreffende lid kreeg hulp van Pauline de Casparis, jurist bij FNV Veiligheid. Zij behartigde zijn belangen in de zaak tegen het uitzendbureau, waar hij tot en met oktober 2021 werkzaam was. “Via een e-mail kreeg hij te horen dat zijn contract na 31 oktober niet meer zou worden verlengd zou worden en dat hij niet in aanmerking kwam voor een transitievergoeding,” blikt Pauline terug op de zaak. “Het uitzendbureau benadrukte dat hij die vergoeding niet kreeg, omdat hij bij Defensie de pensioengerechtigde leeftijd al zou hebben bereikt. Dit was echter een verkeerde veronderstelling. Hij heeft de AOW-leeftijd nog helemaal niet bereikt en is ook bij Defensie nog niet pensioengerechtigd, maar dit laatste was voor deze zaak niet van belang. Omdat het einde van zijn arbeidsovereenkomst niet op tijd was doorgegeven, had hij naar mijn overtuiging ook recht op een aanzegvergoeding. Hem is namelijk pas op 26 oktober gemeld dat zijn arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.”    

Positief nieuws
Na een lange en tijdrovende zaak tegen het uitzendbureau kreeg het lid volgens Pauline eind december 2021 positief nieuws: hij kon zowel rekenen op een aanzeg- als een transitievergoeding.
“Extra mooi nieuws was dat hij later nog een betaling kreeg bovenop het eerder toegezegde bedrag voor de aanzegvergoeding,” zo benadrukt Pauline tenslotte. “Die bleek aanvankelijk namelijk te laag te zijn berekend.”
 
Verkiezingen VO ABP van 4 t/m 25 april: maak kennis met onze VO-kandidaten
18 februari 2022 - Op 30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van alle leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP, dat het bestuur van dit pensioenfonds gevraagd en ongevraagd adviseert. Het gaat om 19 zetels namens de ABP-deelnemers en 13 zetels namens de ABP-gepensioneerden. Daarom zijn van 4 t/m 25 april a.s. verkiezingen uitgeschreven.
Op de kandidatenlijst van de ACOP FNV-fractie voor het VO staan drie namen waarop jij als deelnemer of gepensioneerde jouw stem kunt uitbrengen: Bert Weeren namens de ABP-gepensioneerden en Jeroen Maat en Arjan Roos namens de ABP-deelnemers. In de op 26 maart verschijnende uitgave van ons ledenmagazine OpLinie stellen zij zich in drie interviews aan jullie voor. Hun in deze interviews verwoorde motivatie voor hun VO-kandidatuur delen we alvast met jou in deze nieuwsbrief.

Bert Weeren
Bert Weeren (69) maakte de afgelopen zittingsperiode deel uit van het VO ABP en stelt zich enthousiast opnieuw kandidaat namens de AFMP en de MARVER. “Als ik word gekozen, ga ik me opnieuw volledig inzetten voor onze gepensioneerde collega’s,” zegt Bert in zijn OpLinie-interview. “Mijn motto bij mijn nieuwe kandidatuur is ‘Er moet duurzaam en verantwoord geïndexeerd gaan worden’.”

Jeroen Maat
Jeroen Maat (51) werd in 2012 via de AFMP gevraagd voor de toenmalige deelnemersraad van ABP en was hij van 2014 t/m 2018 al eerder actief voor het VO. “Ik heb mij als pensioenspecialist weer kandidaat gesteld, omdat pensioen de duurste arbeidsvoorwaarde van Defensie is,” benadrukt Jeroen. “Ik geloof oprecht in de meerwaarde van medezeggenschap en in solidariteit binnen ons gezonde pensioenfonds van onderwijs en overheid. Mijn belangrijkste streven is om deze oudedagvoorziening in goede staat te houden en waar mogelijk te verbeteren.”

Arjan Roos
Als burgermedewerker bij Defensie stelt Arjan Roos (44) zich voor het eerst verkiesbaar voor het VO ABP. “Ik vind het belangrijk dat zowel gepensioneerden als toekomstig gepensioneerden erop kunnen vertrouwen dat de inleg in het pensioenfonds zo wordt gebruikt dat er voor beide groepen een fatsoenlijk pensioen is,” vertelt Arjan. “Dit belang moet het ABP-bestuur bij alle besluiten voor ogen hebben. Daarom moet ABP behoorlijk worden beheerd en dient de inleg alleen ten goede te komen aan de pensioenen. Door verantwoord te beleggen, kan ABP niet alleen zorgen voor een goed pensioen voor alle generaties.”

In de op 11 maart verschijnende Nieuwsbrief Postactieven kun je meer lezen over de met rasse schreden naderende verkiezingen voor het VO ABP!

Redenen toegelicht in blog: Ton van den Berg stopt als AFMP-voorzitter
18 februari 2022 - In een blog op de AFMP-website kondigt Ton van den Berg op 9 februari zijn afscheid aan als voorzitter van onze bond. Hij licht hierin de belangrijkste redenen toe voor zijn vertrek. “Door mijn ervaring binnen Defensie waren de contacten met Defensie meer dan vertrouwd,” zo verduidelijkt hij. “Echter, het werk van vakbondsvoorzitter behelst veel meer dan alleen maar in goede harmonie overleggen met de werkgever. Zeker als je als vakbond in een actietraject zit, heb je richting die werkgever een andere boodschap te brengen en dat zet ook druk op die relaties. Daarnaast zijn de relatie met de andere vakbonden, de FNV en de interne bedrijfsvoering van de vereniging belangrijke taken. Ik ben erachter gekomen dat mijn passie hier niet ligt. Het kost me veel meer energie dan dat het me oplevert.”
Hierbij komt volgens Ton dat hij in mei opnieuw vader wordt van een zoontje. “De werklast van het voorzitterschap brengt met zich mee dat ik mijn gezin in die periode minder zou kunnen ondersteunen dan ik zou willen. Alles overwegende heb ik besloten mijn taak als voorzitter van de AFMP neer te leggen. Ik zal als lid uiteraard verbonden blijven aan onze prachtige vereniging. Ik dank jullie voor het vertrouwen en wens de vereniging het beste toe voor de toekomst.”
Lees via deze link de volledige blog van Ton over zijn afscheid als AFMP-voorzitter.

De ins & outs van SZSK en Zorgzaam

18 februari 2022 - Na de recente problemen rond de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam—verzekering van Univé naar VGZ, werpen we een korte blik op de geschiedenis en achtergronden hiervan. Vorig jaar was er een aanbesteding voor Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZSK). Nadat enkele partijen zich op deze aanbesteding hadden ingeschreven, viel de keuze op zorgverzekeraar DSW. Ook voor stichting Zorgzaam moest worden gezocht naar een nieuwe uitvoerder van deze ziektekostenverzekering. Uiteindelijk werd gekozen voor VGZ Zorgverzekeraar. Op 1 januari van dit jaar ging zowel de overgang van SZVK als van Zorgzaam in.  

Automatische incasso
De overgang van Univé naar VGZ is zoals je ongetwijfeld hebt gemerkt niet bepaald vlekkeloos verlopen. Zo ging de eerste premiebetaling over de maand januari niet goed. Als je hiervoor in oktober of begin november 2021 een machtiging voor automatische incasso had afgegeven aan Zorgzaam, dan moest je alsnog jouw premie over de eerste maand van het nieuwe jaar via de acceptgiro betalen. De verwerking van jouw toestemming voor automatische incasso liep namelijk fout. Alle doorgegeven machtigingen zijn op 27 januari alsnog verwerkt. Dit betekent dat de premiebetaling voor de maand februari, waarvan de afschrijving op 27 januari plaatsvond, ook niet bij iedereen goed ging. Zorgzaam heeft inmiddels toegezegd dat de premie-inning voor de maand maart, waarvan de inning op 27 februari plaatsvindt, wel volledig probleemloos zal verlopen.

Check betaalgegevens
Bekijk in de Zorgzaam-app of in jouw Mijn Zorgzaam-omgeving of de betaalwijze van de premie op automatische incasso staat ingesteld. Dit kun je als volgt controleren: ga in de Zorgzaam-app naar Service en kies vervolgens voor Betaalgegevens wijzigen. Daar kun je zien of de betaalwijze op automatische incasso of op iDEAL staat ingesteld. Ook op de Zorgzaam-website kun je checken hoe de betaling is geregistreerd. Ga hiervoor naar Mijn Zorgzaam 2022. Log in met behulp van jouw DigiD en ga naar Mijn gegevens. Scrol daarna iets naar beneden. Daar zie je dus hoe de betaling is geregistreerd.

Wachttijden
Na alle problemen namen veel via Zorgzaam verzekerde leden van ons telefonisch contact op met Zorgzaam. Hierdoor liepen de wachttijden aan de telefoon op tot soms wel 45 minuten. Natuurlijk is dit niet goed. De lange wachttijden zijn echter ook te verklaren door het feit dat eind december en januari sowieso de drukste periode voor een zorgverzekeraar vormen. Veel mensen besluiten in die periode namelijk over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Zorgzaam werkt inmiddels keihard om de wachttijden weg te werken.

Nieuwe voorwaarden
Ook gingen met ingang van 1 januari 2022 de nieuwe verzekeringsvoorwaarden in. Deze voorwaarden staan los van de overgang van Univé naar VGZ. Een voorbeeld van zo’n nieuwe voorwaarde is dat een bril nu nog maar eens in de drie jaar wordt vergoed, terwijl dit eerder eens in de twee jaar was. Deze brilvergoeding is wel iets omhoog gegaan. Heb je een bril gekocht in 2020 en ook een vergoeding van Zorgzaam ontvangen? Dan kom je in het kader van de nieuwe voorwaarden in 2023 weer in aanmerking voor een brilvergoeding.

Dekkingsgraad ABP blijft stijgen
18 februari 2022 - Zowel de actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds ABP blijft stijgen. De actuele dekkingsgraad was op 31 januari 103,9%, terwijl de beleidsdekkingsgraad die dag  
107,9% bedroeg. Beide maandelijks gerapporteerde dekkingsgraden laten zien of ABP als pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Actuele dekkingsgraad
De aan het eind van elke maand vastgestelde actuele dekkingsgraad is een momentopname. Als de actuele dekkingsgraad 100% zou zijn, dan heeft ABP voor elke € 100,- die het (straks) aan pensioen moet betalen precies € 100,- aan vermogen. Bekijk hier de meest actuele financiële situatie van ABP.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad vormt het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, stijgt of daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft daarom een stabieler beeld van de financiële situatie bij ABP. Deze wordt onder meer gehanteerd bij besluiten over waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen.

Heb jij belangstelling? Verkiezingen voor kaderraad Postactieven
18 februari 2022 - Op 2 maart 2022 zullen verkiezingen plaatsvinden voor de kaderraad Postactieven van de AFMP. De verkiezingen worden gehouden tijdens het kaderberaad van de Sector PA. Drie van de elf leden van de kaderraad zijn aftredend. Dit zijn John Knottenbelt, Henk Janssen en Henk van Soest. De eerste twee heren kunnen worden herkozen, maar Henk van Soest treedt terug omdat hij het rustiger aan wil gaan doen en van zijn pensioen wil gaan genieten. Dankzij het huidige aantal leden heeft de sector PA van de AFMP nog recht op een vertegenwoordiging van 10 kaderraadsleden. Dit betekent dat Henk van Soest niet hoeft te worden vervangen door een nieuw kaderraadslid. Heb jij als postactief AFMP-lid belangstelling om toe te treden tot de kaderraad PA? Neem dan contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon: 06-12905748. Je kunt nog tot woensdag 23 februari 2022 jouw interesse kenbaar maken.

Belangrijke info over (gezondheids-)risico’s van chroom-6 en CARC
18 februari 2022 - Vanaf 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroom-6 en/of CARC, ofwel Chemical Agent Resistant Coating. Hierbij ging het onder andere om oud-medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen. Deze staan ook wel bekend als Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties, kortweg POMS-locaties.
Veel mensen maakten zich zorgen over hun gezondheid. Defensie gaf daarom het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht om onderzoek te doen naar de gezondheidssituatie en -gevaren rond chroom-6 en CARC. Dit onderzoek moest niet alleen worden verricht op de POMS-locaties, maar ook op alle niet-POMS-locaties van Defensie. Een zogeheten paritaire commissie is toen in het leven geroepen om dit onderzoek aan te sturen. In deze commissie waren wij als AFMP ook vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar is het RIVM-onderzoek volledig afgerond. Hierover lees je meer op deze pagina. Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven rond chroom-6 van het Informatiepunt Chroom-6 Defensie, dat ook een informatieve website heeft. De laatste, op 3 februari verschenen nieuwsbrief van dit informatiepunt tref je hier aan. Via deze link lees je wat de AFMP voor jou kan betekenen als je ziek bent geworden door het werken met chroom-6.

De AFMP-agenda voor maart

18 februari 2022 - In de agenda op onze website en in onze ledenapp vind je alle PA-bijeenkomsten, kaderberaden van de sector PA, pensioen- en UGM-voorlichtingen die de AFMP de komende maanden heeft gepland. Wij sommen onze komende activiteiten in maart voor jou op. Klik op de links voor meer informatie.

Woensdag 2 maart

Kaderberaad sector Postactieven

Vrijdag 4 maart
UGM-voorlichting

Dinsdag 8 maart
PA-bijeenkomst Twente

Donderdag 10 maart
PA-bijeenkomst Assen & Groningen

PA-bijeenkomst Emmen

Vrijdag 11 maart
PA-bijeenkomst De Meijerij

Dinsdag 15 maart

PA-bijeenkomst Rijnmond

PA-bijeenkomst Haaglanden

Woensdag 16 maart
Pensioenvoorlichting

Donderdag 17 maart
PA-bijeenkomst Kennemerland

PA-bijeenkomst Noord-Holland-Noord

Vrijdag 18 maart
PA-bijeenkomst Zeeland

PA-bijeenkomst Roosendaal & W-Brabant

FNV-voorzitter Tuur Elzinga: ‘Loskoppeling AOW en minimumloon onacceptabel’
28 januari 2022 - “Ondoordacht, onbeschaafd en onacceptabel.” Zo kwalificeert FNV-voorzitter Tuur Elzinga de plannen van het nieuwe kabinet om de ontwikkeling van de AOW los te koppelen van die van het verhoogde minimumloon. “Slecht nieuws voor ouderen, die toch al op achterstand staan, maar ook werkenden schieten er met een hogere pensioenpremie bij in,” zo benadrukt hij. “Dit moet anders.”
Elzinga stelt voorop dat de geplande verhoging van het minimumloon een goede zaak is. “Al is de 80 cent verhoging in vier jaar bij lange na niet voldoende om 14 euro per uur te halen waar de FNV voor pleit,” nuanceert Elzinga. “De verhoging is een trendbreuk, nadat het minimumloon in de loop van de jaren fors bij de algemene ontwikkeling is achtergebleven. En het is ook een goede zaak dat het uurloon wordt vastgelegd en dat dit niet meer afhankelijk is van de duur van de werkweek: 36, 38 of 40 uur. Maar we nemen geen genoegen met deze minimale verhoging.”

Groeiend verzet
Het verzet tegen het ontkoppelen van de AOW en het minimumloon groeit. Diverse maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen en roepen de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden. Het kabinet heeft het voornemen om het minimumloon in stapjes met 7,5% te verhogen. Tot nu toe stijgen de uitkeringen en de AOW mee met het minimumloon, maar in het regeerakkoord wordt hierop een uitzondering gemaakt voor de AOW. Het minimumloon en de uitkeringen gaan dus stijgen, maar de AOW niet.

Premie-incasso bij Zorgzaam loopt vertraging op
28 januari 2022 - De afgelopen tijd ontving de AFMP diverse mails en telefoontjes van bezorgde leden, die de dupe zijn geworden van een storing bij zorgverzekeraar Zorgzaam. Bij de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering van Univé naar VGZ per 1 januari 2022 ging iets technisch mis in de digitale VeCoZo-omgeving. Hierdoor stonden veel leden ten onrechte niet als verzekerd geregistreerd. Zorgzaam slaagde er bovendien niet in om bij iedereen die hiervoor een machtiging had afgegeven de zorgpremie van januari automatisch af te schrijven. Inmiddels zijn de grootste problemen opgelost, maar Zorgzaam kon de premie voor januari helaas niet alsnog automatisch afschrijven.

Eenmalige problemen
Zorgzaam verzocht iedereen die van de verzekeraar een acceptgirokaart of betaallink heeft ontvangen, daarom vriendelijk om hun zorgpremie voor één keer op een van deze manieren te betalen. Zij garandeerde dat de premie hierdoor niet dubbel wordt afgeschreven. Zorgzaam benadrukte dat de problemen eenmalig zijn en dat de premie voor februari wél wordt afgeschreven volgens de door verzekerden gewenste betaalwijze. Als je een machtiging hebt afgegeven, dan is de premie 27 januari automatisch geïncasseerd. Meer informatie over de premie-incasso bij Zorgzaam vind je via deze link. Heb je geen machtiging afgegeven? Dan moest de premie uiterlijk 27 januari bij Zorgzaam binnen zijn.

Andere manier
Weet je als verzekerde niet wat jouw betaalwijze is of wil je dit aanpassen? Dat kan eenvoudig via de Zorgzaam-app of via Mijn Zorgzaam. Sinds dit jaar betaal je jouw premie als verzekerde op een andere manier aan Zorgzaam. Vorig jaar werd deze premie nog automatisch op jouw salaris of uitkering ingehouden.

Inloggen & declareren bij Zorgzaam
28 januari 2022 - Omdat de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering is overgegaan van Univé naar VGZ zijn er nu twee inlogomgevingen van Mijn Zorgzaam. Wil je informatie over 2021 en eerder? Dan moet je via deze link inloggen. Zoek je naar informatie over dit lopende jaar 2022? Log dan hier in. Op twee manieren kun je bij Zorgzaam een declaratie indienen: via de Zorgzaam-app of per post

Dit is het postadres van Zorgzaam:

Zorgzaam
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Wijzigingen in ABP bruto-nettoberekeningen sinds 1 januari
28 januari 2022 - Met ingang van 1 januari 2022 zijn er zoals elk jaar weer wijzigingen in je bruto-nettoberekeningen van pensioenfonds ABP. Dit geldt zowel voor de UGM- als voor de pensioenberekeningen.
Allereerst is het percentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting veranderd van 37,1 naar 37,07%. Dit heeft een klein positief effect op de ingehouden loonheffing. Daarnaast is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW gewijzigd van 5,75% naar 5,5%. Dit is een financiële bijdrage die wordt betaald als je voor ziektekosten bent verzekerd in Nederland. Deze verplichte premie wordt berekend aan de hand van het inkomen, zoals salaris, pensioen of een uitkering. Ook dit heeft een positief effect op de berekening.

Zorgcompensatie
Heb je een UGM-uitkering? Dan heeft de wijziging van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ook effect op de zorgcompensatie. Die compensatie is namelijk 5,5% van je bruto-uitkering. Dit betekent dat als de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW omlaag gaat de zorgcompensatie ook daalt. Daarnaast is de pensioenpremie ook verhoogd. Voor de UGM’er betekent dat een stijging van 3,57% naar 3,705%. Dit heeft natuurlijk een negatief effect op je bruto-nettoberekening. Het totale plaatje zal tussen de €7,- en €9,- positief uitvallen.

AFMP terughoudend over nieuwe bewindslieden bij Defensie
28 januari 2022 - Evenals de andere Nederlandse defensievakbonden reageert de AFMP terughoudend op de beëdiging van Kajsa Ollongren als nieuwe minister van Defensie en Christophe van der Maat als nieuwe staatssecretaris van Defensie. Volgens AFMP-voorzitter Ton van den Berg ontbreekt bij zowel Ollongren als bij Van der Maat defensie-ervaring. "Juist daarom én omdat er zo weinig in het D66-verkiezingsprogramma over Defensie staat, is het afwachten welke kant het opgaat en hoe Ollongren haar beleid gaat vormgeven," zegt hij.
Ton beschouwt Ollongren als ‘een kundig politica met een paar uitglijders, zoals de bekende ‘functie elders’.’

Verkiezingen kaderraad Postactieven
28 januari 2022 - Tijdens het kaderberaad op 2 maart van de Sector PA van de AFMP zullen de verkiezingen plaatsvinden voor de kaderraad van deze sector. Drie van de elf kaderraadsleden - John Knottenbelt, Henk Janssen en Henk van Soest – zijn aftredend. John Knottenbelt en Henk Janssen zijn herkiesbaar, maar laatstgenoemde niet. Henk van Soest wil het wat rustiger aan gaan doen en nog meer gaan genieten van zijn pensioen. Sinds 1 januari 2022 heeft de sector Postactieven binnen de AFMP, gezien het aantal leden, nog recht op tien kaderraadsleden. Dit betekent dat er voor Henk van Soest geen nieuw kaderraadslid nodig is. Heb jij belangstelling om toe te treden tot het kaderberaad van de Sector PA? Laat dit dan weten aan Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon (06-12905748).

Kaderberaad, UGM-voorlichting & Pensioenvoorlichting
28 januari 2022 - In de agenda van onze website en in onze ledenapp vind je de kaderberaden Sector Postactieven, UGM-voorlichtingen en Pensioenvoorlichtingen die de komende tijd op de rol staan bij onze bond. In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je het eerstvolgende kaderberaad van de Sector PA, de eerstvolgende UGM-voorlichting en de komende Pensioenvoorlichting.

Woensdag 2 maart
Kaderberaad Sector Postactieven

Vrijdag 4 maart
UGM-voorlichting

Woensdag 16 maart
Pensioenvoorlichting