4 juni 2024

AFMP-nieuwsbrief

Hieronder vind je diverse volledige blogs, berichten en artikelen uit de Nieuwsbrief Werkenden van de AFMP.

EXTRA EDITIE 4 JUNI 2024

Defensie en bonden bereiken onderhandelaarsresultaat over avw-afspraken 2025-2026
Tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) op 28 mei bereikten Defensie en de vakbonden een onderhandelaarsresultaat rond nieuwe avw-afspraken voor defensiemedewerkers voor de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Het huidige avw-akkoord 2024, dat onder andere een loonsverhoging van 7% behelst, loopt op de laatste dag van 2024 af. Het nieuwe resultaat biedt opnieuw een loonsverhoging van in totaal 7%, waarvan 5% met ingang van 1 januari volgend jaar en 2% vanaf 1 januari 2026. 
Lees hier het volledige onderhandelaarsresultaat!

Voorlichtingen van start
Nu er dus een onderhandelaarsresultaat over de nieuwe avw-afspraken voor 2025 en 2026 is bereikt, gaan we zoals aangekondigd eerst gezamenlijk met de andere vakbonden en de werkgever het land in om je uitgebreid voor te lichten. De komende twee weken staan diverse voorlichtingsbijeenkomsten en een webinar gepland. Deze voorlichtingen bieden jou de kans om goed beargumenteerd jouw mening te geven via onze op 18 juni startende online enquête in het kader van onze achterbanraadpleging.   

BIJEENKOMSTEN
(Je hoeft je hiervoor van tevoren niet aan te melden!)

Maandag 10 juni 2024
Locatie: Frederikkazerne, Den Haag, gebouw 31, zaal 101
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Dinsdag 11 juni 2024
Locatie: Generaal-majoor Kootkazerne, Stroe, Lkol Jeroen van den Brinkzaal
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Woensdag 12 juni 2024
Locatie: Kromhoutkazerne, Utrecht, Waterliniezaal
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Donderdag 13 juni 2024
Locatie: Oranjekazerne, Schaarsbergen, Gebouw N / Grote filmzaal
Tijd: 13.00 - 15.00 uur

Maandag 17 juni 2024
Locatie: Johannes Postkazerne, Havelte, Zaal Hollandscheveld
Tijd: 13.00 - 15.00 uur

Dinsdag 18 juni 2024
Locatie: Vliegbasis Leeuwarden, K97 / 1.19/ Onderofficiersmess
Tijd: 13.00 -15.00 uur

Woensdag 19 juni 2024 
Locatie: Camp New Amsterdam, Soesterberg, Basechapel
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Donderdag 20 juni 2024
Locatie: De Dukdalf, Den Helder
Tijd: 13.00 - 15.00 uur

Maandag 24 juni 2024
Locatie: Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot, filmzaal, gebouw 146
Tijd: 10.00 - 12.00 uur  

WEBINAR

Dinsdag 11 juni 2024
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Het webinar is te volgen via deze link.

Start van achterbanraadpleging
In het kader van onze op 18 juni startende achterbanraadpleging leggen wij het nieuwe avw-resultaat met een positief advies aan je voor. Je ontvangt dan een aan jouw lidnummer gekoppelde mailing met een link naar onze online enquête, waarin je vragen krijgt voorgelegd over de nieuwe avw-afspraken voor 2025 en 2026 en over de maatregelen die in 2024 al moeten zorgen voor een extra zichtbare inkomensverbetering. Door het invullen hiervan kun je ons laten weten of je het hiermee eens bent. De enquête sluit op 25 juni om 12.00 uur.

Avw-afspraken vanaf 2 juli definitief?
Tijdens onze achterbanraadpleging peilen onze kaderleden op de werkvloer hoe jij en je collega's denken over het op 28 mei 2024 bereikte onderhandelaarsresultaat. De uitslag van de enquête nemen we mee in ons besluit of we hiermee akkoord gaan. Als ook de leden van de andere bonden tijdens een extra ingelast SOD op dinsdag 2 juli 2024 uiteindelijk instemmen, dan zijn de nieuwe avw-afspraken vanaf die datum definitief.

Alle avw-afspraken op een rij
Hieronder zetten we alle gemaakte avw-afspraken overzichtelijk op een rij:

- Een eenmalige uitkering van € 500,- bruto in september 2024;
- Een incidentele loonsverhoging van 5% in de maanden oktober, november en december 2024. Deze stopt op 31 december 2024; 
- Vanaf 1 januari 2025 geldt een structurele loonsverhoging van 5%;
- Een eenmalige uitkering van € 350,- bruto in juli 2025;
- Een structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2026;
- Een verhoging van de tegemoetkoming woon-werkverkeer naar 23 cent per kilometer per 1 januari 2025;
- Een ophoging van het maximaal aantal kilometers van 94 naar 125 per 1 januari 2025 voor binnenslapers;
- Een verhoging van de vergoeding voor varen, oefenen en bijzondere inzet voor de groepen 1 en 2 naar  € 110,- per 1 januari 2025;
- Een verhoging van de vergoeding voor varen, oefenen en bijzondere inzet voor de groepen 1 en 2 naar  € 114,- en voor groep 3 naar € 119,23 per 1 januari 2026.

Erkenning & waardering
Met het oog op de verslechterende mondiale veiligheidssituatie en de toenemende consumentenprijzen leggen Defensie en de bonden in het nieuwe avw-resultaat de nadruk op primaire arbeidsvoorwaarden en maatregelen, waaruit erkenning en waardering moet spreken voor de flinke inspanningen van alle militairen en burgermedewerkers bij Defensie. Via deze link vind je alle afspraken die zij met elkaar maakten om tot dit resultaat te komen.

Incidentele loonsverhoging
Naast de eerdergenoemde loonsverhoging van in totaal 7 procent over 2025 en 2026 omvat het nieuwe avw-pakket o.a. eenmalige uitkeringen van 500 euro vanaf september dit jaar en 350 euro bruto in juli 2025. Daarnaast hebben sociale partners besloten het lopende avw-akkoord 2024 open te breken en aan te vullen met een extra incidentele loonsverhoging van 5% over de aankomende maanden oktober, november en december. Deze eindigt op 31 december 2024. Vanaf 1 januari 2025 geldt een structurele loonsverhoging van 5%.

Aanvullende maatregelen
Buiten de eerder in deze extra nieuwsbrief genoemde avw-afspraken treffen sociale partners aanvullend een aantal maatregelen rond het verhogen en vaker kunnen krijgen van een uitzendgratificatie, de aanschaf van een paspoort als dat noodzakelijk is en een eenmalig vitaliteitsbudget over 2025 voor burgermedewerkers.

EDITIE 24 MEI 2024

Blog AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Steun & vertrouwen

Defensie zegt een lerende organisatie te zijn, maar dat is helaas lang niet altijd het geval en dat kan soms erg frustrerend zijn. Ondertussen gaan diverse zaken ‘gewoon’ door, zoals het ingezette herstel van de defensieorganisatie, noodzakelijke wijzigingen in de regelgeving en de invulling van eerder gemaakte afspraken.

Een voorbeeld hiervan is de nieuwe (militaire) pensioenregeling. In het kader van onze achterbanraadpleging gaan wij tot en met 3 juni het land in om jou hierover uitgebreid voor te lichten. Woon een voorlichting bij en zorg ervoor dat je goed beslagen ten ijs komt als je vanaf dinsdag jouw stem uitbrengt via onze enquête over de nieuwe (militaire) pensioenregeling. Voor velen lijken pensioenen een ver-van-mijn-bed-show, maar wees je ervan bewust dat het ook gaat om jouw toekomstige pensioen! Verder voeren we overleg over goede arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel in 2025 en de jaren daarna. Daarover hopen we je snel te kunnen informeren.

De AFMP-agenda is flink gevuld. We houden ons namelijk niet alleen bezig met collectieve kwesties, maar spannen ons ook in om individuele casussen tot een positief einde te brengen. Regelmatig moet helaas de juridische weg worden bewandeld en dan gaat het niet alleen over de inhoud, maar ook over de traagheid van handelen.

Defensie heeft acht weken de tijd om op een rekest te reageren, maar deze termijn wordt heel vaak niet gehaald. Onze juristen moeten dan een ingebrekestelling versturen en soms ook beroep bij de rechtbank instellen enkel en alleen om Defensie zo ver te krijgen dat er een beslissing komt. Het is erg jammer dat Defensie dit proces niet beter op orde krijgt. Dit is echter vaak prettig voor onze leden, als zij aan de vertraging een dwangsom overhouden.

Een laatste onderwerp dat ik wil aansnijden, is het belang van duidelijkheid voorafgaand aan militaire inzet. Dit is een must! Noem een missie een missie en koppel hieraan alle bijbehorende rechtspositionele zaken. Verschaf duidelijkheid over de dekking bij ongevallen tijdens een missie en vertel militairen wat zij thuis kunnen antwoorden op de vraag hoe zij straks op pad worden gestuurd. Momenteel wordt gewerkt aan de Regeling Militaire Inzet, die in 2024 moet worden afgerond. Juist nu er zoveel in de wereld gebeurt, dienen een militair en diens thuisfront hierop te kunnen terugvallen. Onder meer uit deze regeling moeten de steun en het vertrouwen van Defensie als werkgever spreken!

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

Wat vind jij van het nieuwe (militaire) pensioenstelsel?
Vanaf dinsdag 28 mei om 9.00 uur kun jij als AFMP-lid jouw mening geven over het transitieplan waarin de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Via een aan jouw lidnummer gekoppelde maling ontvang je die dag een link naar onze online enquête, waarin je een aantal vragen krijgt voorgelegd. Je hebt tot maandag 3 juni om 12.00 uur de tijd om deze in te vullen! Het invullen hiervan duurt slechts enkele minuten.

Achterbanraadpleging 
In het kader van onze achterbanraadpleging leggen onze kaderleden hun oor te luisteren op de werkvloer om te vernemen hoe ieders oordeel luidt over het transitieplan. De uitslag van de enquête nemen we mee in ons besluit of we definitief instemmen met de nieuwe (militaire) pensioenregeling die in elk geval op 1 januari 2027 moet ingaan. Bij het vaststellen van deze uitkomst houden we rekening met de uiteenlopende belangen van de actieve en gepensioneerde ABP-deelnemers. Het besluit voor onze sector nemen wij op 5 juni aanstaande. Ons standpunt over de ABP-brede pensioenregeling brengen wij over aan het bestuur van onze centrale, de ACOP.  Die zal het besluit van de meerderheid van de bij de ACOP aangesloten bonden over dit deel van de pensioenregeling kenbaar maken aan de Pensioenkamer. Datzelfde doen wij zelf in het SOD voor de sector Defensie als het gaat om het militaire deel van de pensioenregeling.

Implementatie
Het streven van sociale partners is om vóór komende zomer een nieuwe (militaire) pensioenregeling op tafel te hebben liggen. Daarna start het pensioenfonds ABP met de implementatie hiervan.

Achterbanraadpleging ABP-brede pensioenregeling
Onlangs is de achterbanraadpleging van start gegaan over de ABP-brede pensioenregeling voor overheid en onderwijs. In de Pensioenkamer werd overeenstemming bereikt over deze basisregeling, die ook zal gaan gelden voor burgers bij Defensie en met wat aanvullingen ook voor militairen. Ben je AFMP-lid en burgermedewerker, maar heb je geen militaire historie?  Dan kun je via deze stemlink jouw stem uitbrengen over de ABP-brede pensioenregeling! 
Je kunt nog tot en met 30 mei aanstaande stemmen over de ABP-brede pensioenregeling. Heb je als burgermedewerker wél een militair werkverleden en hierdoor pensioen opgebouwd? Vul dan onze vanaf 28 mei startende eigen enquête over het transitieplan in! Hier tref je in elk geval het complete hoofdlijnenresultaat van de Pensioenkamer rond de ABP-brede pensioenregeling aan.

Woon de 49e Bondsvergadering van de AFMP bij!
In restaurant De Witte Raaf aan de Nieuwe Haven te Den Helder vindt op 21 juni 2024 de 49e Bondsvergadering van de AFMP plaats. Als AFMP-lid kun je deze van 9.00 tot 11.30 uur durende BV uiteraard bijwonen. Aansluitend krijg je een lunch voorgeschoteld. De agenda van de BV onthullen we binnenkort via onze website en ledenapp. Meld je aan voor onze BV via dit e-mailadres.
Tijdens deze vergadering word je als lid vertegenwoordigd op de manier zoals die staat omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht.
De vergaderstukken van de 49e BV zijn vanaf vandaag in het bezit van onze sectorhoofden. Niet-kaderleden kunnen deze opvragen bij het AFMP-secretariaat via info@afmp.nl.

AFMP liep mee in mars ter herdenking van Anjerrevolutie
Een afvaardiging van de AFMP en onze zusterbond MARVER nam op de dag voorafgaand aan de 129e AV van EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen, deel aan een mars in Lissabon ter herdenking van de Anjerrevolutie op 25 april 1974, precies 50 jaar eerder dus. Het leger beëindigde destijds de dictatuur in het land, iets wat ongebruikelijk is bij revoluties en coups. In Portugal worden militairen daarom beschouwd als beschermers van het volk en de democratie.

Grote belangstelling
Met de nodige vertraging ging de mars van start. De publieke belangstelling hiervoor was namelijk onverwacht groot en ook wilden groepen meelopen die zich van tevoren niet hadden aangemeld. Volgens een voorzichtige schatting kwamen minimaal 100.000 belangstellenden op de mars af, maar waarschijnlijk waren dit er meer. Onder groot applaus van de toeschouwers namen twee pantservoertuigen de koppositie bij de mars in.

Portugese kameraden
De lopers in de EUROMIL-groep droegen een wit shirt en wit petje met hierop het EUROMIL-logo. De eerste rij mensen droeg een spandoek met de tekst ‘Estamos ao lado dos nossos camaradas portugueses, ofwel in het Nederlands ‘Wij steunen onze Portugese kameraden’. De mars verliep in een goede sfeer. Regelmatig zongen alle aanwezigen het in Portugal bekende Lied van de bevrijding. Voor onze afvaardiging was het mooi en indrukwekkend om de mars ter herdenking van de Anjerrevolutie mee te maken.

Voorlichtingen over transitieplan gestart
Tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) op 7 mei jl. bereikten Defensie en de bonden een onderhandelaarsresultaat rond het transitieplan. In de aanloop naar onze op 28 mei startende achterbanraadpleging hierover gaan wij het land in om je uitgebreid voor te lichten. De eerste voorlichtingsbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Tot en met 3 juni aanstaande staan nog vier voorlichtingen op locatie op het programma en op donderdag 30 mei kun je een webinar bijwonen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle defensiemedewerkers, terwijl het webinar zich vooral richt op alle UGM’ers, FLO’ers en gepensioneerden. Kortom, je hebt volop de kans om zeer weloverwogen via onze online enquête jouw oordeel te geven over het behaalde onderhandelaarsresultaat!
Check de data van de resterende voorlichtingen!

'Belastingheffing over smartengeld is rechtmatig'
Nadat wij in oktober 2023 met verbazing vernamen dat de demissionair staatssecretaris van Financiën niets zou veranderen aan de fiscale behandeling van de bijzondere invaliditeitsregeling (biv), kondigden wij op onze website en in onze ledenapp aan dat wij hierover fiscaal advies zouden inwinnen. Naar ons idee was het namelijk zeer de vraag of dit aan invalide militairen uitgekeerde smartengeld als belastingplichtig loon kan worden beschouwd. Recent extern onderzoek, dat mede op ons verzoek is uitgevoerd, toont helaas aan dat dit wel degelijk het geval is. De heffing is rechtmatig, omdat de biv elke maand en niet als een bedrag ineens wordt uitgekeerd.
Eerder deed de minister van Financiën al onderzoek naar de vraag of de belastingheffing over de biv terecht was. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat dit smartengeld strikt genomen geen loon is, maar een periodieke uitkering die belast is met de inkomstenbelasting. In het najaar van 2023 informeerde Defensie iedereen met een biv dat de belastingheffing hierover daarom gehandhaafd bleef. Wij plaatsten vraagtekens bij de stellingname van de minister en lieten daarom een extern onderzoek uitvoeren naar de rechtmatigheid hiervan. De fiscalist die wij hierover consulteerden, liet ons weten dat een juridisch verweer tegen de belastingheffing helaas niets zal uithalen. Word jij als militair met een bepaalde mate van invaliditeit geconfronteerd met een belastingheffing over jouw biv? Dan adviseren wij jou om hiertegen niet in het geweer te komen. Heb je al een bezwaarschrift ingediend? Dan is ons advies om dit bezwaar in te trekken.

AFMP present op Nederlandse Veteranendag
De AFMP geeft acte de présence tijdens de Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2024. Op het Malieveld in Den Haag presenteren wij ons vanuit een tweetal stands, die wij delen met het Netwerk Veteranen FNV waarmee wij al jarenlang samenwerken. Samen zetten wij ons in voor de rechten van veteranen. Door onze aanwezigheid op Veteranendag benadrukken wij het belang dat wij hechten aan de erkenning, waardering en (psychische) begeleiding van alle mannen en vrouwen die zich in het recente of verdere verleden ergens op de wereld militair inspanden voor onze vrede en vrijheid. In de juli-uitgave van ons ledenmagazine OpLinie vind je, naar aanleiding van onze aanwezigheid daar, een sfeerimpressie van de Nederlandse Veteranendag.

Was jij tussen 1953 en 1988 actief op Camp Lejeune?
Volgens recent Amerikaans onderzoek zaten er tussen 1953 en 1988 giftige stoffen in het (drink)water op mariniersbasis Camp Lejeune in Jacksonville, North Carolina en kan dit ernstige gezondheidsproblemen opleveren voor de mariniers die daar in deze jaren actief waren. Hierbij gaat het om verschillende soorten kanker, vruchtbaarheidsproblematiek en andere aandoeningen. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek riep de Amerikaanse regering een schadevergoedingsregeling in het leven voor iedereen die meer dan 30 dagen op het kamp verbleef en hierdoor ziek werd. Deze regeling is ook opgesteld voor Nederlandse militairen en hun gezinsleden die zich in genoemde jaren op Camp Lejeune bevonden en hierdoor gezondheidsproblemen opliepen. Volgens een inventarisatie van Defensie verbleven er destijds 13 collega’s uit ons land, mogelijk met hun gezinsleden. Onduidelijk is of zij ernstig ziek zijn geworden.

Brief
De collega’s die Defensie inmiddels wist te achterhalen, zijn via een brief geïnformeerd over de Amerikaanse optie voor een schadevergoeding. Ontving jij als (oud-)marinier geen brief, maar was je tussen 1953 en 1988 wel minimaal 30 dagen actief op Camp Lejeune en kreeg je ernstige gezondheidsproblemen? Dan raden we je aan om hierover een mail te sturen aan Defensie via dit e-mailadres. Wacht hier niet te lang mee, want je hebt nog maar tot 10 augustus a.s. om een schadeclaim in te dienen bij het Amerikaanse Department of Navy.     
 

Laatste drempel voor remotie burgers weggehaald
Defensie en de bonden zijn het definitief eens geworden over de concrete invulling van de in het kader van het avw-akkoord 2024 gemaakte afspraak om remotie als instrument toe te voegen aan de rechtspositie van burgermedewerkers. Remotie is het op persoonlijke titel en om individuele redenen van een burgermedewerker toewijzen van een functie waaraan een lagere schaal is verbonden dan diens huidige functie.

Niet nieuw
Het instrument is op zich niet nieuw; burgermedewerkers konden al voor remotie kiezen.  Mogelijke redenen voor het – al dan niet tijdelijk – inzetten van dit instrument zijn het creëren van een betere balans tussen hun werk en privéleven, een omscholing naar een ander vakgebied of het verminderen van de fysieke en/of psychische belasting van hun werkzaamheden. In de oude situatie diende hun werkgever ontslag te verlenen en moesten zij vervolgens worden aangenomen op de functie met een lagere schaal. Nu hierover verdere afspraken zijn gemaakt, hoeft geen ontslag- en aannameprocedure meer te worden doorlopen om voor remotie in aanmerking te komen. Zo is dus een laatste belangrijke drempel voor het hanteren van dit instrument weggehaald.

Drie stappen
Om de financiële pijn van de remotie voor burgermedewerkers te verzachten, wordt gedurende drie jaar een afnemende remotietoelage toegekend. Dit zorgt ervoor dat het salaris niet in één keer wordt verlaagd naar de lagere schaal van de nieuwe functie, maar in drie gelijkmatige stappen van een jaar. Deze remotietoelage wordt gebaseerd op het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris op het moment van de remotie. Vervolgens wordt dat verschil in drie jaar afgebouwd, namelijk 75% van dat verschil in het eerste jaar na de remotie. Dit wordt gevolgd door 50% in het tweede jaar en tenslotte 25% in het laatste jaar. Zo komt de burger na drie jaar stapsgewijs terecht op het salaris dat behoort bij de nieuwe functie. De remotietoelage wordt overigens niet aangepast aan tussentijdse loonontwikkelingen. 

Implementatie
Remotie is al mogelijk sinds 1 januari 2024. Maak je als burgermedewerker eventueel aanspraak op een remotietoelage die vanaf die datum is ontstaan? Dan krijg je die over niet al te lange tijd met terugwerkende kracht uitbetaald, maar nu is het systeem hier nog niet op ingericht. De verwachting is dat remotie uiterlijk op 1 juni aanstaande als instrument in het defensiesysteem zal zijn geïmplementeerd.

Wil jij je wagen aan de AFMP Mudmasters?
Ben jij als jongere militair of burgermedewerker bij Defensie nog geen AFMP-lid? Schrijf je dan nu online in als lid en maak zo kans op tickets voor de derde editie van de AFMP Mudmasters op 8 juni 2024! Onder nieuw ingeschreven en bestaande leden verloot AFMP Jong, de jongerenafdeling van onze bond, een select aantal tickets waarop zij de hand wist te leggen.
Het decor van dit uitdagende hindernisparcours van 12 kilometer op een stormbaan is de Haarlemmermeer. Daar vond dit evenement onder leiding van AFMP Jong vorig jaar juni voor het eerst plaats. Wil jij je in een divers gezelschap van andere leden en AFMP-collega’s op 8 juni a.s. wagen aan de AFMP Mudmasters? Meld je dan nu nog aan als lid van de AFMP via DEZE LINK en maak kans op tickets!
 

Win Tickets voor de Dutch Grand Prix 2024!
Doe nu nog mee aan onze al een tijdje lopende campagne, waarbij jij twee tickets kunt bemachtigen voor de Dutch Grand Prix op zaterdag 24 en zondag 25 augustus! Voor ieder nieuw lid dat jij als AFMP-lid werft, ontvang je niet alleen een giftcard ter waarde van € 7,50 maar ook een lotnummer in jouw mailbox waarmee je kans maakt op deze kaarten.
Hoe groter het aantal leden is dat jij binnenhaalt, des te meer lotnummers je ontvangt en hoe groter de kans dus is dat jij je straks op pole position bevindt bij de Dutch Grand Prix. De kaarten verschaffen jou namelijk een prachtige zichtplek bij de Tarzan In Grandstand vlakbij de start finish. Ga naar onze campagnepagina, doe mee en win die felbegeerde tickets voor de Dutch Grand Prix! 
 

Overgangsbeleid ook voor waarnemers van functies in hogere rangen
In het kader van het avw-akkoord 2021-2023 zijn overgangsmaatregelen getroffen voor militairen die na de overgang naar de nieuwe salaristabel op 1 januari 2023 zijn bevorderd, maar hierdoor nadeel ondervinden ten opzichte van de oude tabel. Hierbij gaat het specifiek om de rangen van majoor, luitenant-kolonel en kolonel. Inmiddels vernam de AFMP dat bovengenoemde maatregelen ook zullen worden toegepast bij medewerkers die een hogere functie in deze rangen waarnemen.
Voorheen kregen deze waarnemers een toelage ter hoogte van het verschil met de hogere functie op basis van de nieuwe salaristabel. Ben jij waarnemer in de rangen majoor tot kolonel? Dan adviseren we je om bij Defensie een correctie van jouw toelage aan te vragen. Voor hulp of advies hierover kun je aankloppen bij onze afdeling individuele belangenbehartiging via dit e-mailadres.
 

AFMP eert oorlogsslachtoffers
Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 2024 stonden de AFMP en haar zusterbond MARVER net als de rest van Nederland met veel eerbied stil bij alle burgers én militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen bij oorlogssituaties of bij vredesoperaties ergens in de wereld.
Wij eerden hen door deze dag een krans te leggen gedurende de Nationale Militaire Dodenherdenking op Militair Ereveld Grebbeberg en bij de dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen. MARVER-voorzitter Sven Schuitema deed dit namens beide bonden op eerstgenoemd ereveld te Rhenen en AFMP-secretaris Pauline de Casparis legde een krans in Loenen. Natuurlijk lieten beide bonden ook de viering van de bevrijding van ons land op 5 mei niet aan zich voorbijgaan.

Bevrijdingsdag 
Op Bevrijdingsdag was AFMP-voorzitter Ruud Bergsma present bij de Veteranenbijeenkomst in Leeuwarden. Deze groots opgezette bijeenkomst met diverse sprekers in een flinke tent kon rekenen op de belangstelling van veteranen vanuit alle OPCO’s. Zij grepen de gelegenheid aan om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende veteranenonderwerpen, om hun gevallen kameraden eer te bewijzen én uiteraard om uitgebreid stil te staan bij de bevrijding van Nederland. Het dagprogramma werd traditietrouw afsloten met een Indische maaltijd.  

Goede gesprekken
“Tijdens de Veteranenbijeenkomst heb ik onder andere goede gesprekken gevoerd met veteranen, die in het verdere of recente verleden een posttraumatische stressstoornis, ofwel PTSS, opliepen,” zo blikt Ruud terug. “Zij hebben veel steun aan hun hulphond die ook in Leeuwarden aan hun zijde stond. Bovendien kunnen zij gelukkig rekenen op de hulp en deskundigheid van de nuldelijnshulpverlening en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Het is wel triest om persoonlijk van hen te horen dat zij met hun PTSS-klachten geregeld op het nodige maatschappelijk onbegrip stuiten. Dit onbegrip triggert natuurlijk de nodige negatieve emoties en de brandende vraag waarom zij niet worden begrepen. Lang niet iedereen lijkt anno 2024 te beseffen hoe groot de fysieke én emotionele impact kan zijn van een militaire missie.”

Netwerk Veteranen FNV
Het Netwerk Veteranen FNV, waarmee de AFMP en de MARVER al jarenlang nauw samenwerken om de belangen van veteranen optimaal te kunnen behartigen, besteedde natuurlijk ook volop aandacht aan de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en aan Bevrijdingsdag een dag later. Zo nam een bestuurslid van dit netwerk deel aan de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam en gaf een andere vertegenwoordiger acte de présence bij de traditionele 5 mei-viering in Wageningen. Via deze link kun je lezen welke activiteiten het Netwerk Veteranen FNV nog meer ontplooide op 4 en 5 mei 2024.   

Volgde jij een barbecueworkshop met jouw persoonlijke opleidingsbudget?
De AFMP is de laatste weken benaderd door leden die werkzaam zijn bij de Marine en in het kader van hun persoonlijk opleidingsbudget een barbecueworkshop hebben gevolgd. Zij krijgen een ambtsbericht opgelegd, worden verplaatst en kunnen afhankelijk van hun rang een aantal jaren niet worden bevorderd. Omdat er naar de overtuiging van de AFMP het een en ander op de besluitvorming valt af te dingen, maken we bezwaar voor leden die zich bij ons melden. Behoor jij ook tot de gedupeerden? Neem dan contact met onze juridische afdeling op via dit e-mailadres
 

EDITIE 26 APRIL 2024

Blog AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
De mens op 1

Als AFMP zijn we voortdurend in gesprek met Defensie om allerlei belangrijke zaken voor jou en je collega’s op een goede manier te kunnen regelen. Helaas raken ook wij hierbij nogal eens in de clinch met de werkgever. Naar onze mening zijn er namelijk te veel onderwerpen op het gebied van jouw werk en inkomen die Defensie anders kan én moet aanvliegen.

Voor mij als AFMP-voorzitter is het lastig om te moeten constateren dat schijnbaar simpele vraagstukken dikwijls pas na lange en bureaucratische besluitvormingsprocessen worden opgelost. Deze moeten blijkbaar eerst door diverse organisatielagen heen voordat überhaupt kan worden gesproken over oplossingen. En dit alles gebeurt in een sfeer waarin schijnbaar iedereen iets mag of moet vinden. Ligt hieraan een bewuste strategie van Defensie ten grondslag? Of overheerst simpelweg de angst om belangrijke besluiten te nemen? Wie het weet, mag het zeggen.

Ik houd mijn voorwoord deze keer bewust kort. Zo wil ik onder meer ruimte bieden aan een blog over een zaak waarmee onze afdeling individuele belangenbehartiging zich sinds enige tijd bezighoudt. Deze schrijnende zaak onderstreept nog maar eens dat Defensie zich vaak niet houdt aan haar belofte om haar medewerkers op 1 te zetten. Juist daarom focussen wij ons als AFMP wél op de mens in de organisatie en op de bescherming van jouw rechtspositie. In bovengenoemde case komt Defensie haar zorgplicht in elk geval niet na.

Jouw belangen staan bij de AFMP altijd voorop! Hiervoor blijven wij nu en in de komende jaren volop knokken. 

Veel leesplezier!

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

Schrijnende kwestie
 
Het heeft vorig jaar het nieuws gehaald: een ongeval met een legervoertuig op het terrein van een kalkzandfabriek in Drenthe, waarbij alle betrokken militairen gewond raakten. De leden, werkzaam bij de Landmacht, worden bijgestaan door de AFMP. Een van hen kwam onder het voertuig terecht en liep waarschijnlijk blijvend letsel op. Hierdoor kan hij niet actief blijven als militair.

Het ongeval vond plaats in de laatste week van een in totaal drie weken durende oefening. In de COTA was vermeld dat de oefening bedoeld was om (nog meer) bedreven te worden in het uitvoeren van complexe opdrachten. Het ongeval gebeurde in de avond op onverhard terrein en bij slecht zicht. Er werd voorzichtig gereden, maar door het beperkte zicht kwam het voertuig in de berm terecht en kiepte het om. Doordat de inzittenden niet gezekerd waren, slingerden zij uit het voertuig, met alle gevolgen van dien.

Iedereen weet dat het beroep van militair niet zonder risico’s is en daarom is het zo belangrijk dat de rechtspositie goed is beschermd. Naar de overtuiging van de AFMP kan de oefening als ‘oorlogsnabootsend’ worden gekwalificeerd. Bovendien was er geen instructeur aanwezig en zijn de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen niet getroffen. Daarom vinden wij dat het ongeval moet worden aangemerkt als dienstongeval. In dat geval heb je als militair recht op een volledige schadevergoeding. 

Triest genoeg ging dit niet op bij de genoemde zaak. Handelend namens Defensie besliste het ABP dat er sprake is van een bedrijfsongeval. Aan deze kwalificatie zijn minder gunstige voorzieningen gekoppeld. In een bezwaarprocedure bleef het ABP bij zijn standpunt. Natuurlijk laten wij het hier als AFMP niet bij zitten. Wij leggen de zaak voor aan de rechter. We betreuren het feit dat het zover heeft moeten komen. Wij hadden meer verwacht van de werkgever die van zijn medewerkers verlangt dat zij hun werk onder bijzondere omstandigheden uitvoeren en hierbij risico’s niet uit de weg gaan.

Verlof toegekend aan alle reservisten
Zoals je ongetwijfeld weet, kwam de rechtbank in Den Haag in een vorig jaar door de AFMP aangespannen procedure tot de uitspraak dat reservisten die in een kalenderjaar niet tenminste 85 dagen werkten ook recht hebben op vakantieverlof. Zij oordeelde dat de bepaling dat militairen pas vakantie opbouwen als zij aan dit criterium voldoen strijdig is met het recht van de Europese Unie. Daarom moeten reservisten net zoveel vakantie opbouwen als bij het beroepspersoneel aangestelde militairen. Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak heeft Defensie nu definitief besloten om aan alle reservisten verlof toe te kennen.

Onder druk
Onder druk van de dreigende ingebrekestellingen van onze leden, verzond de HDP inmiddels een brief met concrete voorstellen voor de toekenning van vakantieverlof aan de militaire bonden. In het kort komt het erop neer dat alle reservisten, gerekend vanaf 21 februari 2023 of een eerdere datum als er al een rekest was ingediend, met vijf jaar terugwerkende kracht vakantieverlof krijgen toegekend. Dat verlof wordt uitbetaald. Vanaf 1 januari 2023 wordt er verlof opgebouwd, dat binnen zekere tijd moet worden opgenomen.

Prima uitgangspunt 
De AFMP beschouwt de brief van de HDP als een prima uitgangspunt voor de bonden om snel met Defensie in gesprek te gaan over de invulling hiervan. Wel moeten er nog wat punten op de i worden gezet. We hebben echter goede hoop dat de bonden er met de HDP uitkomen en dat we de definitieve afspraken binnenkort bekend kunnen maken. Goed om te weten is wel dat de HDP nog circa zes maanden nodig heeft om de gemaakte afspraken uit te voeren en dat er wettelijke rente zal worden vergoed.

Afwachten
Ben je reservist? Dan adviseren we je nu geen ingebrekestelling of andere procedure over de opbouw van vakantieverlof op te starten. Er ligt namelijk een uitstekend voorstel van Defensie op tafel, op basis waarvan op korte termijn nieuw beleid zal volgen. Het is raadzaam om dit even af te wachten, vooral ook omdat er een vergoeding van de wettelijke rente zal plaatsvinden. Bij vragen over dit onderwerp kun je uiteraard bij ons terecht.

Duidelijkheid over indexatie van het MIP
Defensie heeft inmiddels duidelijkheid verstrekt over de indexatie en uitvoering van het Militair Invaliditeits Pensioen (MIP). Op 5 oktober 2022 bereikten Defensie en de bonden overeenstemming over deze nieuwe indexatie. Sinds 1 januari van het vorig jaar is concreet invulling gegeven aan de hierover gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn eveneens van toepassing voor de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen (BMNP).
Het MIP is bestemd voor (ex-)militairen bij wie invaliditeit is vastgesteld die is veroorzaakt door hun militaire inspanningen. Dankzij de nieuw indexatie is dit pensioen fors gestegen. Sinds vorig jaar wordt het MIP op dezelfde wijze geïndexeerd als de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast is het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de sinds 2010 toegepaste WIA-indexatie.

Nieuw cao-ticket vanaf nu geldig
De in het kader van het avw-akkoord 2024 gemaakte afspraak tussen Defensie en de bonden over het jaarlijkse recht op een retourreis naar Nederland voor in het buitenland geplaatste defensiemedewerkers en hun gezinsleden wordt definitief vastgelegd in artikel 22 van het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD). Onlangs bereikten de sociale partners overeenstemming over de formele bekrachtiging van dit cao-ticket, waardoor medewerkers en hun gezinsleden hiervan vanaf nu gebruik kunnen maken.

Extra reisaanspraak 
De extra reisaanspraak betekent concreet dat defensiemedewerkers die voor een meer dan twee jaar durende plaatsing in het buitenland verblijven één keer per jaar voor henzelf en hun gezinsleden recht hebben op een retourreis naar ons land. Voorheen ontvingen zij dit cao-ticket eens in de twee jaar. Een andere belangrijke verandering ten opzichte van de vorige afspraak hierover is dat dit ticket niet alleen wordt verstrekt aan medewerkers die buiten Europa zijn gevestigd, maar ook daarbinnen.
De manier van reizen is gelijk aan het buitenlandse dienstreisbeleid. Treinreizen in de eerste klasse en businessclass-vliegreizen worden derhalve niet vergoed. De tegemoetkoming in de kosten geldt specifiek voor reizen tussen de buiten ons land gevestigde woning en een locatie naar keuze in Nederland. Verblijfskosten en andere bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

Regels
Aan het nieuwe cao-ticket zijn regels verbonden. Zo bepaalt het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) bij de start van de plaatsing het aantal reizen waarop een defensiemedewerker en diens eveneens in het buitenland gevestigde gezinsleden recht heeft. Leidend hierbij is de plaatsingsduur in jaren.
Als er sprake is van een niet volledig aantal jaren, vindt een toekenning plaats van het daarboven gelegen aantal reizen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat je bij een 2 jaar en 3 maanden durende plaatsing aanspraak maakt op drie reizen.
Medewerkers en hun gezinsleden die op 1 januari 2024 buiten Europa waren geplaatst, kregen bij de start van hun plaatsing een aantal reizen toegekend op basis van de oude aanspraak. Die kwam dus neer op één reis per twee jaar. Voor de periode van hun plaatsing ná deze datum geldt nu het jaarlijkse cao-ticket. Afhankelijk van het jaar waarin de plaatsing stopt, zal het eerder aan hen toegekende aantal reizen worden verhoogd.

Defensie en bonden leggen basis voor IKB
Defensie en de bonden zijn het definitief eens geworden over de belangrijkste uitgangspunten van het Individueel Keuzebudget (IKB) dat vanaf januari 2025 wordt geïntroduceerd. Deze introductie vloeit voort uit een afspraak in het kader van het avw-akkoord 2024. Vanaf de invoering bouwen defensiemedewerkers van 1 januari t/m 31 december niet langer een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% op, maar een maandelijks IKB-budget van in totaal 16,33%. Zij kunnen dit budget spenderen aan de structurele bestedingsdoelen die worden geadopteerd uit de Cafetariaregeling Defensie, waaronder de vakbondscontributie die als bestedingsdoel aan het IKB is toegevoegd.

Andere afspraak 
Een andere definitief geworden afspraak is dat vanaf 1 januari 2025 de tegemoetkoming woon-werkverkeer kan worden uitgeruild tegen maximaal 15% van het salaris. Verder is afgesproken dat de huidige Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur wordt overgenomen in de IKB-regeling. De mogelijkheden op dit gebied worden omgezet in de optie om IKB-uren te kopen of te verkopen.
De basis van het IKB is dat je per kalenderjaar kunt beslissen wanneer, waaraan en hoeveel van het maandelijks opgebouwde bruto budget je besteedt aan tijd, geld of fiscale faciliteiten. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer budget beschikbaar is dan dat je maandelijks opbouwt.  

Geen belemmeringen
Arjen Rozendal, die als sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP betrokken is bij het overleg met Defensie hierover, vindt dat er een goede basis is gelegd voor het IKB. Wel betreurt hij dat enkele voor defensiemedewerkers belangrijke aspecten nog niet in de regeling zijn opgenomen, terwijl dat volgens hem wel had gekund.
“Tijdens het overleg vroegen wij als AFMP aan Defensie of deze aspecten nu al in de regeling konden landen, omdat wij hiervoor geen belemmeringen zien,” verduidelijkt hij. “Als antwoord kregen we dat de inrichting van de IKB-regeling en het hierin onderbrengen van de cafetariaregeling al een flinke organisatorische wissel op Defensie trekken. Aan de hand van de nu vastgestelde uitgangspunten kan het ‘mandje’ van het IKB volgens Defensie steeds verder worden gevuld. Om onze leden zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen over alle mogelijkheden van het IKB in 2025, schaarde de AFMP zich samen met de andere centrales definitief achter deze uitgangspunten. Uiteraard hopen we dat deze snel de basis zullen vormen voor onze gesprekken met Defensie over verdere IKB-uitbreidingen.”

Voorbeelden
Een onderwerp dat de AFMP graag al had teruggezien in de IKB-regeling is de uitbreiding van het spaarverlof van 50 naar 100 weken. “Fiscaal is dit namelijk nu al mogelijk en bovendien hoeft er aan de inrichting van het IKB op zich niets te veranderen om dit mogelijk te maken,” zegt Arjen. “Andere onderwerpen die nu nog in het IKB ontbreken zijn een abonnement voor de sportschool en de mogelijke continuering in 2025 van het voor dit jaar afgesproken duurzaamheidsbudget van 1000 euro netto, al dan niet met een andere grootte. Voor laatstgenoemde optie blijkt helaas nog geen financiële dekking te zijn.”

Toelichting
Op maandag 29 april informeren we je via onze website en ledenapp uitgebreid over de diverse aspecten van het IKB en over de structurele bestedingsdoelen die worden overgenomen uit het Cafetariaregeling Defensie. Nieuws dat we dan nader toelichten is dat reservisten vanaf 1 januari 2025 ook toegang hebben tot het IKB. Verder geven we uitleg over de opties die je hebt gedurende de overgangsperiode tussen de bestaande cafetariaregeling en de vanaf 2025 geldende IKB-regeling.

Blijven declareren voor Internetvergoeding Buitenland
Van rijkswege in het buitenland verblijvende defensiemedewerkers (RHV-ers) die zelf een internetabonnement moeten afsluiten, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 de kosten hiervan declareren tot een maandelijks maximum van 45 euro. Aan dit recent door de staatssecretaris van Defensie genomen besluit liggen flinke inspanningen van de AFMP ten grondslag. Toen wij onlangs vernamen dat het afgelopen december aangekondigde herstel van de Internetvergoeding Buitenland voor RHV-ers slechts een eenmalige en tijdelijke optie betrof, drongen wij bij Defensie aan op een continuering van deze vergoeding dit jaar. Dit leverde dus een concreet succes op voor defensiemedewerkers die in het buitenland zelf hun internetaansluiting moeten regelen en bekostigen.
Lees verder

Win tickets voor de AFMP Mudmasters in de Haarlemmermeer!
Ben jij als jongere militair of burgermedewerker bij Defensie nog geen AFMP-lid? Schrijf je dan nu online in als lid en maak zo kans op tickets voor de derde editie van de AFMP Mudmasters op 8 juni 2024! Onder nieuw ingeschreven en bestaande leden verloot AFMP Jong, de jongerenafdeling van onze bond, een select aantal tickets waarop zij de hand wist te leggen.
Plaats van handeling van dit uitdagende hindernisparcours van 12 kilometer op een stormbaan is de Haarlemmermeer, waar dit evenement onder de bezielende leiding van AFMP Jong vorig jaar juni zijn primeur beleefde. Wil jij je in een divers gezelschap van andere leden en AFMP-collega’s op 8 juni a.s. wagen aan de AFMP Mudmasters in de Haarlemmermeer? Meld je dan nu nog aan als lid van de AFMP via DEZE LINK en maak kans op tickets!
Lees verder!

AFMP-voorzitter Ruud Bergsma: ‘Steun aan de Oekraïne moet buiten de 2%-norm vallen’
De 400 miljoen euro die volgens de uitgelekte voorjaarsnota wordt gereserveerd voor steun aan de Oekraïne zou niet mogen meetellen om de 2%-norm van defensie-uitgaven te halen. Dit benadrukte AFMP-voorzitter Ruud Bergsma op 12 april in een interview met BNR Nieuwsradio. Naar zijn overtuiging heeft Defensie veel meer dan deze 2% nodig.

Berichtgeving

Na berichtgeving van RTL Nieuws over de Voorjaarsnota bevestigden Haagse bronnen op 11 april dat de overheid, buiten de al reserveerde 2 miljard euro, nog eens 400 miljoen euro uitgeeft om de Oekraïne te ondersteunen. Als dit gebeurt, dan voldoet ons land ook de komende jaren aan de NAVO-norm. Die norm bepaalt dat landen tenminste 2% van hun bruto binnenlands product (bbp) aan Defensie moeten besteden.

Via deze link vind je het volledige artikel van BNR Nieuwsradio, waarin Ruud als AFMP-voorzitter zijn licht laat schijnen op dit onderwerp. Daar kun je ook het interview met hem terugluisteren.
Lees verder!

P&O klachtenbox van CZSK: voor vragen, klachten óf complimenten
Veel leden die werkzaam zijn bij de Marine en het met P&O niet eens kunnen worden over individuele vraagstukken of klachten komen bij ons als AFMP op het net. Vervolgens brengen wij deze namens hen onder de aandacht bij het CZSK en is het wachten op een adequaat antwoord of een goede oplossing. Sinds enige tijd is er, buiten het informeren van het hoofd P&O, nog een snellere, maar nog niet zo bekende optie om klachten kenbaar te maken: de zogeheten P&O klachtenbox van het CZSK. Ben je actief bij de Marine en is er iets brandends dat je kwijt wilt? Ga dan naar het intranet van het CZSK. Onder DP&O > Afdelingen > Personeel & Organisatie vind je uiteindelijk de button ‘Help, ik heb een klacht!’. Als je hierop klikt, kom je uit bij een online invulformulier. In dit formulier kun je toelichten wat jouw vragen of klachten zijn. En anders dan de naam P&O klachtenbox doet vermoeden, kun je zo ook positieve feedback, complimenten of concrete suggesties doorgeven.

Collega werft lid-campagne: kom op pole position bij de Dutch Grand Prix 2024!
Wij pakken uit met een campagne, waarbij jij twee kaarten kunt winnen voor de Dutch Grand Prix op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024! Voor ieder nieuw lid dat jij als AFMP-lid werft, ontvang je niet alleen een giftcard ter waarde van € 7,50 maar ook een lotnummer in jouw mailbox waarmee je kans maakt op deze kaarten. Hoe groter het aantal leden is dat jij binnenhaalt, des te meer lotnummers je ontvangt en hoe groter de kans dus is dat jij je straks op pole position bevindt bij de Dutch Grand Prix. De kaarten verschaffen jou namelijk een prachti0ge zichtplek bij de Tarzan In Grandstand vlakbij de start finish! Je kunt op twee manieren meedoen. De eerste manier is om in het inschrijfformulier op onze site alle gegevens van het door jou geworven lid in te vullen en vervolgens jouw eigen gegevens door te geven. Je kunt ook onze AFMP-app downloaden via de App Store of Google Play.
Ga naar onze winactie!

EUROMIL-campagne in aanloop naar Europese verkiezingen
Mensenrechten moeten op een volledige en correcte manier worden ‘geïmplementeerd’ binnen de internationale strijdkrachten. Van belang hierbij is om niet te vergeten dat militairen ‘burgers in uniform’ zijn met dezelfde rechten en vrijheden als alle andere burgers. Daarom moet het Europees parlement zich inspannen voor eerlijkere arbeidsomstandigheden voor militair personeel en ervoor zorgen dat de EU-lidstaten dit ook mogelijk maken. Zo kan Europa meer ‘sociaal inclusief’ worden voor de strijdkrachten. Dit zijn enkele belangrijke doelstellingen van de huidige campagne van EUROMIL in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen die plaatsvinden van 6 t/m 9 juni 2024. Op 6 juni worden de Nederlandse leden gekozen die ons de komende vijf jaar in het Europees parlement mogen vertegenwoordigen.  

Deelthema's
Als Europese koepelorganisatie van in totaal 34 vakbonden en vakcentrales die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen maakt EUROMIL in het kader van haar campagne niet alleen werk van bovengenoemde doelstellingen. Ook diverse andere deelthema’s die van invloed zijn op het werk van de Europese strijdkrachten hebben de onverdeelde aandacht van EUROMIL, waarbij de AFMP en haar zusterbond MARVER al jarenlang zijn aangesloten. Zo focust zij zich op de relatie tussen klimaatverandering en de militaire sector, de stapsgewijze implementatie van het veelgenoemde Strategisch Kompas, het creëren van een gemeenschappelijke militaire cultuur, gendergelijkheid en diversiteit binnen de strijdkrachten en de uitdagingen voor militair personeel als het gaat om hun mentale gezondheid.

Uitgebreid artikel
Wil je weten welke concrete activiteiten EUROMIL inmiddels heeft ontplooid om succesvolle resultaten op alle genoemde terreinen te bereiken? Lees dan het uitgebreidere EUROMIL-artikel in onze Nieuwsbrief Werkenden, die op 26 mei wordt verzonden!

Oekraïense collega's
“Naast de lopende campagne blijft EUROMIL zich verder onder andere uitspreken voor de positie van de militaire collega’s in de Oekraïne, die alweer enige tijd bezig zijn om hun eigen rechten te bepleiten,” verduidelijkt AFMP-voorzitter Ruud Bergsma. “Hierbij wijst EUROMIL ook op het grote belang van goede nazorg en opvang voor hen na afloop van de in de Oekraïne voortslepende oorlog. De AFMP en de MARVER willen binnenkort graag met de Nederlandse Defensie bespreken welke ondersteunende rol wij als land hierbij kunnen spelen.”  

UGM-voorlichtingen voor leden die met leeftijdsontslag gaan
Op zowel 17 mei als 22 november wordt een UGM-webinar verzorgd voor AFMP-leden die over 6 tot 8 maanden met leeftijdsontslag gaan. De desbetreffende leden hebben als het goed is via e-mail of per brief een uitnodiging ontvangen voor dit webinar, dat duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Ga je over niet al te lange tijd met leeftijdsontslag, maar ontving je nog geen uitnodiging? Neem dan via e-mail contact op met onze ledenadministratie. Een fysieke UGM-voorlichtingsbijeenkomst vindt op 20 september plaats. Plaats van handeling van 10.00 tot 15.00 uur is het AFMP-gebouw aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 46 in Amersfoort. Kreeg je als AFMP-lid dat met leeftijdsontslag gaat hiervoor nog geen uitnodiging? Klop dan aan bij onze ledenadministratie.

AFMP geeft acte de présence op Nederlandse Veteranendag
Als AFMP zullen we van ons laten horen en zien tijdens de Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2024. Op het Malieveld in Den Haag presenteren wij ons vanuit een tweetal stands, die wij delen met het Netwerk Veteranen FNV waarmee wij al jarenlang nauw samenwerken. Samen staan wij pal voor de rechten van veteranen. Door onze aanwezigheid op Veteranendag onderstrepen wij de grote waarde die wij hechten aan de erkenning, waardering en (psychische) begeleiding van alle mannen en vrouwen die zich in het recente of verdere verleden ergens op de wereld militair inspanden voor onze vrede en vrijheid.

Eer bewijzen
Ben jij op 29 juni in de hofstad om onze veteranen eer te bewijzen? Bezoek dan onze stand. Diverse daar aanwezige AFMP-collega’s leggen je graag uit wat wij voor leden kunnen betekenen en hoe wij de belangen van oudere en jongere veteranen behartigen. “Wij zullen bij onze standbezoekers onder de aandacht brengen dat de belangen van veteranen voor ons net zo belangrijk zijn als de belangen van de collega’s in actieve dienst,” zo verduidelijkt AFMP-voorzitter Ruud Bergsma. “Juist om er altijd voor hen te kunnen zijn, werken wij niet alleen nauw samen met het Netwerk Veteranen FNV, maar bijvoorbeeld ook met het Nationaal Veteranen Platform en het Nederlands Veteraneninstituut.”

Laatste zaterdag van juni
Sinds 2005 wordt op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag georganiseerd. Gedurende deze dag eert ons land de ruim 100.000 militairen, die zich vanaf de Tweede Wereldoorlog inspanden voor onze vrede en veiligheid. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof vindt de ceremoniële opening van de dag net als vorig jaar niet in de Ridderzaal, maar in De Koninklijke Schouwburg plaats. Hierbij aanwezig zijn koning Willem-Alexander, demissionair premier Rutte en demissionair minister Ollongren van Defensie. Later op de dag ontvangen tientallen militairen een medaille voor hun inspanningen, waarna traditiegetrouw het defilé van start gaat in de binnenstad van Den Haag. Gedurende de rest van de dag zijn de AFMP-collega’s, onder wie Ruud als voorzitter van de AFMP, op het Malieveld aanwezig. Zij hopen jou daar te zien en te spreken!

EDITIE 28 MAART 2024

Blog AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Bijzonder bedrijf

De eerste drie maanden van 2024 zijn bijna achter de rug. Wat heeft het team van de AFMP in deze periode veel werk verricht! Natuurlijk kwamen de gebruikelijke zaken voorbij, zoals napraten over relevante defensieontwikkelingen in het afgelopen jaar en het bewaken van de voortgang van onze overleggen met Defensie in 2024.
Diverse overleggen verliepen niet zo soepel als wij zouden willen, maar leverden gelukkig wel resultaten op. Helaas zijn er nog genoeg uitdagingen waarbij dit (nog) niet het geval is. Zo zijn reservisten uitgesloten van het duurzaamheidsbudget. Omdat wij het oneens zijn met deze uitsluiting, voeren wij op dit moment een procedure tegen Defensie.

Het is blijkbaar erg lastig voor de werkgever om iedereen die zijn uiterste best doet voor Defensie gelijkwaardig te behandelen. Wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. In ons streven naar een gelijkwaardige behandeling van reservisten starten we binnenkort met een werkverband dat zich zal inspannen voor hun belangen. Dit werkverband gaat straks ook het gesprek met Defensie aan.

Het AFMP-team blijft werk maken van jullie arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Een thema dat veel tijd en aandacht vergt, is de nieuwe militaire pensioenregeling. Onlangs bereikten de bonden en Defensie een hoofdlijnenresultaat op dit gebied. Dit resultaat is omgezet in een concept-transitieplan waarin de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Binnenkort gaan we samen met de andere bonden het land in om jullie hierover voor te lichten. Daarna mogen jullie tijdens onze achterbanraadpleging jullie mening over het concept-transitieplan geven.

Het lijkt nog maar kort geleden dat het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 werd ondertekend, maar inmiddels zijn we alweer druk doende met jullie arbeidsvoorwaarden in de jaren daarna. Vanaf de werkvloer horen wij graag aan welke avw-aspecten jullie vooral waarde hechten.

De AFMP constateert ondertussen dat er een grote druk op de defensieorganisatie ligt om alle voorliggende taken te kunnen uitvoeren. Gezien alles wat er in de wereld gebeurt, denk alleen maar aan de nog altijd voortwoekerende oorlog in Oekraïne, is het in elk geval belangrijker dan ooit dat de landelijke politiek én de maatschappij het belang van een sterke Defensie blijven onderschrijven. Ik had het hier al eerder over. Het is eveneens van belang om in gezamenlijkheid met de andere Europese lidstaten ieders vrijheid en veiligheid te blijven verdedigen. Dit vereist een hechte samenwerking en dus ook vertrouwen en goede onderlinge afspraken!

Omdat het voor Defensie essentieel is om de veiligheid en het welzijn van haar eigen medewerkers te (blijven) garanderen, is het extra verdrietig om te moeten concluderen dat het juist op dit terrein nog te vaak misgaat. Het is vreselijk om een jonge collega te verliezen en het verdriet van diens naasten te zien, zowel binnen als buiten het militaire werkveld. Defensie is daarom een bijzonder bedrijf met medewerkers die ook onder zeer lastige omstandigheden hun mannetje moeten blijven staan. Zij gaan door waar anderen stoppen.

Mijn advies aan het slot van dit voorwoord is om goed op elkaars veiligheid te blijven letten. Durf je uit te spreken als je dingen op dit terrein ziet misgaan en spreek anderen positief-kritisch aan op fouten. Het veiligheidsbewustzijn binnen Defensie moet zo worden vergroot. En als iemands veiligheid in het geding komt, dan moet Defensie haar zorgplicht vervullen en bewijzen dat ‘de mens op 1’ geen loze kreet is.

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

SOD en Pensioenkamer stellen concept-transitieplan vast
Het hoofdlijnenresultaat dat Defensie en de vakbonden onlangs bereikten rond de nieuwe militaire pensioenregeling is omgezet in een concept-transitieplan, waarin de nieuwe pensioenregels voor militairen zijn vastgelegd. Tijdens het SOD op 5 maart jl. kwamen Defensie en de bonden tot overeenstemming over de invulling van dit concept-transitieplan voor militairen. Na de formele aanbieding hiervan aan de Pensioenkamer, stemde ook die hiermee in.

Hoorzittingen 
Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers van pensioenfondsen mogen in het kader van het wettelijke hoorrecht eerst hun oordeel geven over het concept-transitieplan. Tot 12 maart jl. konden zij de Pensioenkamer informeren of zij gebruik wilden maken van dit hoorrecht. De Pensioenkamer verzorgde de hoorzittingen gisteren en ook vandaag vinden deze nog plaats.

Achterbanraadpleging
Binnenkort mogen jullie als AFMP-leden, zowel militairen als burgermedewerkers, je uitspreken over de vraag of jullie het eens zijn met de nieuwe pensioenregeling en het transitieplan. In de aanloop naar onze achterbanraadpleging hierover gaan we samen met de andere centrales binnen Defensie vanaf medio april het land in om uitgebreide voorlichting te geven over het militaire deel van de nieuwe pensioenregeling. Voor de ABP-brede pensioenregeling doen we dat voor de militairen én burgermedewerkers bij Defensie ook gezamenlijk met de andere ACOP-bonden voor de sector overheid en onderwijs. We informeren jullie zodra de definitieve data van de voorlichtingssessies en de startdatum van de raadpleging bekend zijn. Het streven van sociale partners is om vóór komende zomer een definitieve afspraak over de nieuwe militaire pensioenregeling op tafel te hebben liggen. Daarna begint het ABP met de implementatie hiervan.

Evenveel pensioen
Het hoofdlijnenresultaat rond de nieuwe militaire pensioenregeling omvat afspraken over de manier waarop de bestaande pensioenafspraken in het nieuwe stelsel kunnen worden ondergebracht en hoe groepen militairen kunnen worden gecompenseerd die hiervan eventueel nadelige effecten ondervinden. Voor dit resultaat namen sociale partners de bestaande pensioenregeling voor militairen als vertrekpunt. De bedoeling is dat militairen straks evenveel pensioen opbouwen als nu. Verder concludeerden sociale partners dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie aan te sluiten op de nieuwe ABP-brede pensioenregeling, waarover al eerder overeenstemming werd bereikt. Voor militaire deelnemers gelden een aantal afwijkende afspraken die je terugvindt in het concept-transitieplan.

Via deze link vind je het concept-transitieplan, inclusief het militaire gedeelte.

Bron foto: Mediacentrum Defensie

'61% van personeel heeft last van tekorten in publieke sector'
Hoe beleven de bijna 3 miljoen werkenden in de publieke sectoren hun werk en wat zijn de belangrijkste knelpunten die zij hierbij ervaren? Deze twee vragen vormden de rode draad in een enquête van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), het samenwerkingsverband van de AFMP, MARVER, FNV, AOb en NPB. In totaal 11.506 respondenten uit diverse publieke sectoren vulden hiervoor een vragenlijst aan de hand van 17 stellingen in. Naar aanleiding van de op 29 februari jl. gepubliceerde bevindingen, die zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Publieke sector in focus: werknemerservaringen, knelpunten en aanbevelingen’, delen wij o.a. op onze website enkele opvallende conclusies. Zo blijkt 61% van het personeel last te hebben van de tekorten in de publieke sector.
Lees verder!

Verlenging van herkansingsopties bij het OTCKmar
Studenten van de Leergang Algemeen Opsporingsambtenaar (LAO) en de Leergang Marechaussee Beveiliger (LMB) bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee blijven ook de komende twee jaar twee herkansingsmogelijkheden behouden als zij een examen of proeve van bekwaamheid met een onvoldoende resultaat hebben afgelegd. C-OTCKMar verlengde namelijk het besluit van 21 september 2022 hierover tot 1 maart 2026. Deelnemers aan functieopleidingen van het OTCKMar kunnen sinds 1 maart ook twee jaar lang rekenen op twee herkansingsopties als zij een onvoldoende behalen voor een examen. Als studenten ook voor hun tweede herexamen geen voldoende behalen, volgt een voordracht tot ontheffing uit de opleiding. Het besluit tot verlenging van het eerder genomen besluit hierover geldt tot 1 maart 2026 voor opleidingen die zijn vastgelegd in artikel 13 en 14 van het AMAR.

Meld je aan voor voorlichtingssessie over ABP-brede pensioenregeling!
In de aanloop naar de achterbanraadpleging over de nieuwe ABP-pensioenregeling onder de leden van de bij de ACOP aangesloten bonden, waaronder de AFMP, zijn in april diverse voorlichtingsbijeenkomsten en webinars gepland. Wil jij inhoudelijk goed beslagen ten ijs komen tijdens de op 16 april startende stemming hierover? Meld je dan nu aan voor één van de op onze website gepubliceerde voorlichtingsbijeenkomsten of webinars!
Check de data van de sessies!

Ben je arbeidsongeschikt? Boek niet al je verlof af!
Recent oordeelde de rechtbank in een door de AFMP aangespannen procedure dat een lid van ons ten oprechte verlof moest opnemen tijdens diens re-integratie. Hij vroeg dit verlof aan, maar werd voordat dit inging volledig arbeidsongeschikt. Om te kunnen worden vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen, dwong Defensie hem dit verlof toch op te nemen. De rechtbank maakte korte metten met deze opstelling van Defensie en oordeelde dat het verlof niet volledig had mogen worden afgeboekt. De AFMP is blij met het oordeel van de rechtbank. Wij hopen dat de diverse defensieonderdelen zich direct zullen houden aan de in een brief van de HDP gecommuniceerde procedure rond het opnemen van verlof tijdens ziekte.
Lees verder!

AFMP staat stil bij 80 jaar vrijheid
Net als de rest van Nederland staan wij als AFMP in 2024 en 2025 uitgebreid stil bij het bijzondere feit dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Vanuit het besef dat vrijheid zeker in de huidige mondiaal woelige tijd geen vanzelfsprekendheid is, vinden wij het belangrijk om alle (militaire) slachtoffers te gedenken die vielen tussen 1940 en 1945 en tijdens latere conflicten en oorlogen in de wereld. Met dankbaarheid en grote eerbied denken wij terug aan de grote inspanningen die Nederlandse veteranen vroeger en in recentere tijden hebben verricht voor onze vrijheid. 80 jaar vrijheid vormt naar onze overtuiging een bijzondere mijlpaal, die het niet alleen verdient om gevierd te worden maar ook een goede aanleiding is om uitgebreid stil te staan bij het grote belang hiervan. 
Lees verder!

Focus op diverse doelgroepen bij Defensie
Het afgelopen jaar spande de Sector Burgerpersoneel van de AFMP zich met name in voor een specifiek op burgermedewerkers bij Defensie gerichte arbeidsvoorwaardenagenda. Omdat de maatregelen in het huidige avw-akkoord slechts een eerste stap in de goede richting zijn als het gaat om hun beloningspositie, blijft de SBU zich inzetten voor stevige arbeidsvoorwaarden voor burgerpersoneel in de nabije en verdere toekomst.

Nieuwe impulsen 
“Aanvullend op deze inspanningen gaan wij dit jaar ook voor nieuwe impulsen zorgen voor uiteenlopende doelgroepen die bij Defensie werkzaam zijn en die naar onze overtuiging nog te weinig aandacht krijgen,” verduidelijkt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel bij de AFMP. “Hierbij kun je denken aan vrouwen, mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap en reservisten. Eerst steken we volop energie in het identificeren van deze en andere doelgroepen, in het inventariseren van de belangrijkste uitdagingen waarmee zij in hun werk worden geconfronteerd en in hun specifieke behoeften. Vervolgens gaan we vanaf medio april op diverse defensielocaties in het land informatiebijeenkomsten voor hen organiseren. Zodra de inhoud en data van deze sessies bekend zijn, informeren wij jou hierover via onze website, ledenapp en nieuwsbrief.”

Behoor jij tot een doelgroep die in jouw ogen meer aandacht verdient? Mail of bel (06-23895507) dan even met Arjen.

Collega werft lid-campagne: win kaarten voor de Dutch Grand Prix 2024!
In het kader van haar 125-jarig bestaan pakt de AFMP groots uit met een campagne, waarbij jij twee kaarten kunt winnen voor de Dutch Grand Prix op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024! Voor ieder nieuw lid dat jij als AFMP-lid werft, ontvang je niet alleen een giftcard ter waarde van € 7,50 maar ook een lotnummer in jouw mailbox waarmee je kans maakt op deze kaarten. Hoe groter het aantal leden is dat jij binnenhaalt, des te meer lotnummers je ontvangt en hoe groter de kans dus is dat jij je volgend jaar op pole position bevindt bij de Dutch Grand Prix. De kaarten verschaffen jou namelijk een prachtige zichtplek bij de Tarzan In Grandstand vlakbij de start finish! Je kunt op twee manieren meedoen. De eerste manier is om in het inschrijfformulier op onze site alle gegevens van het door jou geworven lid in te vullen en vervolgens jouw eigen gegevens door te geven. Je kunt ook onze AFMP-app downloaden via de App Store of Google Play. Ga op de drie horizontale streepjes in de linkerbovenhoek staan en klik op de link ‘Maak een collega lid’. Zo kom je in het inschrijfformulier.
Ga naar onze winactie!

Vul de enquête Werk en kanker in!
Word jij in jouw werk geconfronteerd met kankerverwekkende stoffen of processen en heb jij het idee dat je desondanks veilig kunt werken? Dit is de centrale vraag die de FNV aan werknemers binnen diverse sectoren voorlegt in een online enquête. Wil jij als AFMP-lid ook anoniem jouw mening geven over dit gevoelige onderwerp? Klik dan op deze aanmeldlink en vul de enquête in. Dit neemt slechts vijf minuten van jouw kostbare tijd in beslag. Net als de FNV hecht de AFMP er veel waarde aan dat jij en je collega’s op een veilige en gezonde manier kunnen werken. Dit zou een recht moeten zijn voor iedere werknemer. Wij vinden het dan ook zorgelijk dat de nodige collega’s in aanraking komen met kankerverwekkende stoffen en processen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan asbest, benzeen, chroom-6, dieselrook, houtstof van hardhout, kwartsstof en vliegtuiguitstoot. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête willen wij graag een goed antwoord krijgen op de vraag of er op een veilige manier kan worden gewerkt met kankerverwekkende stoffen.
 
Symposium
Tijdens een gelijknamig symposium van de FNV en Stichting Arbeidsongevallen op woensdag 24 april 2024 in De Burcht te Amsterdam zullen de resultaten van de enquête Werk en kanker worden gepresenteerd. Dit symposium in het kader van Workers’ Memorial Day start om 14.00 uur en duurt anderhalf uur. Op deze dag wordt stilgestaan bij het trieste feit dat jaarlijks meer dan 4000 werknemers overlijden door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Naar onze mening is dat aantal veel te hoog. Ben je geïnteresseerd in het onderwerp ‘werk en kanker’? Schrijf je dan hier in voor het symposium.

OpLinie maart 2024: o.a. artikel over vaste aanstellingen manschappen
Op 22 maart viel de nieuwste uitgave van OpLinie bij je op de mat. Hierin vind je onder meer een achtergrondartikel over de effecten van de afspraken die de vakbonden vorig jaar met Defensie maakten over de vaste aanstellingen van manschappen en korporaals bij voldoende functioneren. "De vaste aanstelling van manschappen en korporaals bij voldoende functioneren brengt een belangrijke verantwoordelijkheid voor Defensie met zich mee," zegt Hans Treffers, sectorhoofd Landmacht van de AFMP, in dit artikel. "Iedereen weet dat het militaire werk fysiek en mentaal uitdagend kan zijn. Dit geldt zeker voor de inspanningen van manschappen en korporaals, want die zijn met alle respect ‘de werkpaarden van de organisatie’. Een relevante vraag is daarom of Defensie wel van manschappen kan verwachten dat zij tot hun pensioen actief blijven op de functie die zij nu bekleden. Ongetwijfeld is het antwoord op deze vraag in veel gevallen nee. Met het aanbieden van vaste contracten aan manschappen neemt Defensie in elk geval de verantwoordelijkheid op zich om collega’s aan het werk te houden tot ver voorbij hun 35e verjaardag."
Lees het artikel online!

EDITIE 23 FEBRUARI 2024

Blog AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
De menselijke maat


In mijn blogs probeer ik vaak binnen de lijntjes te blijven, maar dat wil ik niet altijd. Het gaat namelijk om de rechtspositie en de belangen van mensen! Daar waar Defensie de mond vol heeft van ‘het personeel op 1’, zie ik dit helaas lang niet altijd goed gaan als het gaat om haar zorgplicht en het nemen van verantwoordelijkheid voor mensen. Sterker nog, juist nu het behouden van medewerkers en het invullen van vacatures crucialer zijn dan ooit is dit het allerbelangrijkste. En dan heb ik het niet alleen over het oppakken van verantwoordelijkheid voor medewerkers, maar ook voor hun gezinnen en families.

Het komt nog steeds te vaak voor dat zaken anders kunnen en moeten. Kom op leidinggevenden en top van Defensie: laat zien dat je durft te handelen en waarde hecht aan goede zorg voor elkaar! Eerder maakte ik me op deze plek druk over de zorgplicht in relatie tot het werken met gevaarlijke stoffen, zoals PX-10, HAWK-straling, Chroom-6 en asbest, maar recent trok een andere kwestie mijn aandacht. Het ging om een militair die vorig jaar met leeftijdsontslag ging, terwijl er al maandenlang klachten waren waarvoor geen oorzaak werd gevonden. Bij het ontslag is de militair gezond verklaard. Kort na dit ontslag werd de oorzaak voor diens klachten ontdekt: betrokkene leed aan kanker en overleed binnen enkele maanden.

Binnen Defensie heerst een groot misverstand over de vraag hoe moet worden gehandeld als iemand ziek uit dienst gaat. Nog steeds hoor ik dat dan een hersteldmelding wordt geadviseerd, maar dat is geen goed advies. Naast de UGM kan er namelijk aanspraak op een ziektewetuitkering bestaan. Wij dienden voor het AFMP-lid een aanvraag in voor de toekenning van een ziektewetuitkering. Hierbij gaven wij aan dat het lid ziek was bij dienstverlating of in elk geval binnen vier weken na ontslag ziek is geworden.

Sinds kort wordt Acture ingehuurd om dergelijke zaken voor Defensie uit te voeren. Helaas lijkt het er op dat er geen goede overdracht heeft plaatsgevonden en dat Acture niet van alle procedures op de hoogte is. Hierdoor dreigen oud-defensiemedewerkers en hun naasten, zoals bij ons onlangs overleden lid, tussen wal en schip te belanden. Dit alles was niet nodig geweest als de leiding en het sociaal medisch team verantwoorde keuzes hadden gemaakt. Inmiddels hebben wij dit aangekaart bij Defensie en we hopen dat er snel verbetering volgt. Ondertussen blijven wij ons inspannen voor de leden die klem zitten tussen Defensie, het UWV en Acture. Als je ziek bent, moet je namelijk niet hersteld worden verklaard omdat je daarmee rechten verspeelt.

Ik eindig met een dringende oproep: Defensie, neem je verantwoordelijkheid en erken dat ons lid, die voorafgaand aan diens ontslag in een revalidatietraject zat, ziek was en recht heeft op een ziektewetuitkering. Voorkom dat de nabestaanden hierover nog jaren moeten procederen!
En als Defensie niet weet hoe dit kan of moet, dan denkt de AFMP graag met jullie mee voordat het verkeerd gaat. Zo houden we juridische procedures samen buiten de deur.

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

Burn-out AFMP-lid erkend als beroepsziekte
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) concludeerde onlangs dat ‘de buitensporige werkomstandigheden’ van een bij de Marine werkzaam AFMP-lid ten grondslag liggen aan haar burn-outklachten. In zijn uitspraak verwijst de hoogste rechter voor militairen onder meer naar de beschikbare medische gegevens van het lid, die geen andere oorzaken voor haar klachten laten zien. De AFMP stond haar bij tijdens een bezwaar, beroep en uiteindelijk succesvol hoger beroep naar aanleiding van de korting van 30% die in haar tweede ziektejaar werd toegepast op haar loon. Buiten de bepaling dat het gekorte bedrag alsnog moest worden terugbetaald, is de formele erkenning van haar burn-out als beroepsziekte het allerbelangrijkste in de uitspraak van de CRvB.
Lees het volledige artikel!

AFMP start procedure over vlieggeld
Onlangs startten wij een procedure tegen Defensie over de doorbetaling van vlieggeld tijdens vakantie. Dit vlieggeld is een zogeheten incidentele toelage, die in veel gevallen toch bijna het hele jaar wordt betaald. Ontvang jij deze toelage of een andere toelage in minstens acht maanden van het jaar? Dan kom je in aanmerking voor doorbetaling hiervan tijdens de vakantieperiode.
Lees verder

Ook gratis belastinghulp voor leden in buitenland
Woon of werk jij als AFMP-lid buiten onze landgrenzen en heb je hulp nodig bij jouw belastingaangifte over het afgelopen jaar? Net als alle in Nederland verblijvende leden van onze bond kun je dan rekenen op gratis hulp van de belastingservice van de FNV en de AFMP. Wees er op tijd bij! De datum waarop de aangifte binnen moet zijn, is namelijk vervroegd van 1 juni naar 1 mei a.s.
Lees verder
 

Blog AFMP-voorzitter Ruud Bergsma: 
Een sterke AFMP begint bij jou!

 
Wat speelt er veel op het wereldtoneel! De relevantie van een professioneel defensieapparaat met voldoende medewerkers is dan ook groter dan ooit. Mede door de voortwoekerende oorlog in de Oekraïne lijken de mondiale dreigingen zich op te hopen en dit voelt benauwend.
Daarom moeten we met elkaar scherp blijven op de rechtspositie en de belangen van alle militairen en burgermedewerkers bij Defensie. Niet alleen goede arbeidsvoorwaarden, maar vooral ook veiligheid, werkomstandigheden, middelen en uitrusting zijn vandaag de dag relevante aspecten.

Gelukkig hebben we in Nederland de vrijheid om hierover onze gefundeerde kritiek te uiten. Hiervoor knokt de AFMP al 125 jaar. Verschillende andere collega’s in Europa hebben het wat dat betreft een stuk zwaarder. In hun land is het not done om aangesloten te zijn bij een militaire vakbond. Zij moeten op hun woorden letten en ‘vechten voor hun rechten’ is daar uit den boze!

Daarom vinden wij het als AFMP belangrijk om onze solidariteit met deze collega’s te tonen en om er uiteindelijk samen met anderen voor te zorgen dat hun positie verbetert. Dit is de reden voor ons lidmaatschap van EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen.

Door zijn bijzondere positie heeft de Nederlandse militair geen stakingsrecht. Juist daarom is het belangrijk om AFMP-lid te zijn. Samen met de medezeggenschap komen wij dagelijks op voor de belangen van jou en jouw collega’s. Hierover blijven wij voortdurend in gesprek met Defensie.
Op 23 april publiceerde het NRC een artikel, waarin werd geconcludeerd dat de Nederlandse krijgsmacht ‘klokkenluiders’ nog steeds in de kou laat staan. Naar aanleiding hiervan willen wij vooral benadrukken dat je op onze steun kunt rekenen als je een misstand wilt melden en jij je hierdoor niet veilig voelt.

Een belangrijke prioriteit voor de komende tijd is om op een transparante wijze te laten zien en horen waarmee de AFMP zich bezighoudt. Dit doen wij voor en met jullie als leden. Alle AFMP-collega’s, of het nou gaat om onze bestuursleden of om onze mensen van de afdeling individuele belangenbehartiging, gaan graag het gesprek met jou aan en willen weten wat er allemaal speelt in jouw werk.
Mijn verzoek is om hierover met ons te blijven praten en om de geluiden van de werkvloer zo aan ons over te brengen. En ben jij enthousiast over jouw lidmaatschap? Breng jouw enthousiasme dan over op collega’s die nog geen lid zijn! Doe hiervoor mee aan onze Lid werft lid-campagne! Hierbij kun je voor elk nieuw lid dat je voor ons werft een giftcard van 5 euro in de wacht slepen!

Hoe meer collega’s bij ons zijn aangesloten, des te groter de vuist is die wij richting Defensie kunnen maken om jouw positie te verbeteren! Hierdoor zijn we straks nog beter in staat om ook resultaten te kunnen bereiken bij complexere kwesties, zoals jouw rechtpositie in een gecombineerde Europese eenheid of in een samenwerkingsverband van Nederland met andere landen in de wereld. Ook kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat alles perfect is geregeld op het moment dat je op missie gaat. Dit is slechts een greep uit alle vormen van hulp die wij jou kunnen bieden.

Mijn afsluitende vraag is: waar moeten wij ons als AFMP naar jouw mening druk over maken? Wij kijken uit naar jouw antwoord! Een sterke AFMP begint namelijk bij jou!

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

EDITIE VAN 26 APRIL 2023

Eerste positieve resultaten bij procedures rond doorbetaling incidentele toelagen tijdens vakantie
26 april 2023 - Sinds enige tijd maakt de AFMP zich sterk voor het doorbetalen van incidentele toelagen die in de praktijk bijna elke maand worden betaald. In de procedures die wij hierover voeren, zijn nu voor het eerst enkele positieve resultaten geboekt. De werkgever erkent namelijk dat deze toelagen tijdens de vakantie moeten worden doorbetaald. Helaas is het probleem hiermee niet opgelost.

Bezwaar maken
Het zal nog lang duren voordat de rechtspositie op dit gebied is aangepast. Tot die tijd is het nodig bezwaar te maken tegen jouw loonstrook als een toelage, zoals de duiktoelage of de vaartoelage, tijdens je vakantie wordt stopgezet. Onze afdeling individuele belangenbehartiging kan je hierbij helpen. Deze afdeling is bereikbaar via dit e-mailadres.

De AFMP: alles in jouw belang
26 april 2023 - De AFMP onderhandelt voortdurend met Defensie over jouw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Na een moeizaam onderhandelingsproces konden we vorig jaar, samen met de andere bonden, het avw-akkoord 2021-2023 met Defensie sluiten. Maar hierna hielden en houden onze inspanningen natuurlijk niet op.
Sindsdien spannen we ons in om de in het kader van het akkoord gemaakte afspraken goed in te vullen. Onze onderhandelaar René Schilperoort blogt hier regelmatig over en ook in de overige berichten van de AFMP op onze website, in onze ledenapp en via deze nieuwsbrief kun je hierover veel teruglezen.

Overlegtafels
Er bestaan nogal wat overlegtafels waaraan de AFMP onderhandelt. Zo kun je niet alleen denken aan onderhandelingen over jouw arbeidsvoorwaarden en jouw rechtspositie, maar ook aan besprekingen over relevante pensioenthema’s. Daarnaast lopen er diverse reorganisatieprojecten waarover we in gesprek gaan. Wij benadrukken hierbij dat het belangrijk is om te investeren in middelen en uitrusting, maar dat we na jarenlange bezuinigingen vooral oog moeten hebben voor het personeel.

Rechtspositie
Positief reorganiseren betekent niet alleen het uitbreiden van eenheden en/of het toevoegen van extra taken. Je moet vooral letten op een goede vulling van de organisaties en de vacatures. Pas als dit in orde is, kun je gaan nadenken over de uit te voeren taken. Ook hiermee houdt de AFMP zich bezig. Onze sectorhoofden houden de vinger aan de pols bij reorganisaties en personeelvullingsplannen (PVP). Ook bij hen staat de (rechts-)positie van defensiemedewerkers op 1.

Ledenraadpleging
Alle hierboven genoemde zaken draaien om jullie belangen. Zodra bijvoorbeeld nieuwe arbeidsvoorwaardenafspraken moeten worden gemaakt of bevestigd, houden wij daarom eerst een ledenraadpleging om jullie mening hierover te horen. Wij informeren jullie direct als er nieuwe ledenraadplegingen op de rol staan. Ondertussen hopen we velen van jullie te zien en te spreken. Het is namelijk belangrijk om samen goed na te denken over de vraag waarvoor we met én voor elkaar moeten gaan.

EDITIE VAN 25 MEI 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Defensie flexibel?

Al jaren hoor ik over de plannen om meer maatwerk in te regelen voor het personeel en zie ik pleidooien voorbijkomen voor een betere balans tussen werk en privé. Wat dat betreft wil Defensie een aantrekkelijke werkgever zijn en dit ook uitstralen. Maar merken de mensen daar zelf iets van?

Probeer als militair bijvoorbeeld maar eens langdurig verlof aan te vragen, of om ruimte te verzoeken om een opleiding te kunnen volgen. Of misschien wil je jouw loopbaankansen vergroten en bij een ander OPCO gaan werken of vragen of je in deeltijd kunt gaan werken. Wellicht overweeg je om met ontslag te gaan. Je hebt namelijk de verkeerde keuze gemaakt, maar je zit nog in fase 1. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen.

Hoe lastig gaat dit allemaal worden! En ja, er zijn eenheden of werkplekken waar veel mogelijk is, maar er zijn veel meer plekken in de organisatie waar dingen niet kunnen. De werkgever heeft er de mond van vol, maar komt niet over de brug. En dat wordt wel een keer tijd als je nieuwe mensen wilt aantrekken. Dan moet je durven kijken naar de wensen van de mensen en daarvoor ruimte maken.

Als vakbond zien we dit soort geschillen en andere lastige zaken voorbijkomen. Kijk maar eens naar iemand die al jaren werk doet dat niet in overeenstemming is met de functiebeschrijving. Probeer dat maar eens aan te passen. Of je doet het werk uit een vacature op een hoger niveau, maar belonen ho maar!

Of je hebt een functie, maar vanwege een reorganisatie moet het allemaal anders. Daarna mag je op een houtje bijten, terwijl je hetzelfde werk blijft doen. Of je bent reservist. De politiek roept dat veel meer gelijk moet worden getrokken met de rechtspositie van de militair. Maar als er een zaak voor de rechter komt en die vervolgens aangeeft dat er verlof mag worden opgebouwd, dan gaat Defensie toch weer in beroep. Was dat nou wat de politiek voor ogen had? En wat voor uitstraling heeft dat in de werving van personeel?

Veel van dit soort zaken zitten in de emotie en zijn daarom vaak subjectief. Een leidinggevende die bijvoorbeeld toch even zijn punt wil maken, terwijl de oplossing voor het grijpen ligt als we objectief zouden blijven. Stel, we gaan hierover in gesprek en de logica is er. Waarom belanden we dan toch altijd weer in de juridische hoek? Dat kan echt anders en daarover zijn de OPCO’s het met ons eens. Na het sluiten van de deur gaan we echter weer op de oude voet verder.

Frustraties? Jazeker! Als je pretendeert een lerende organisatie te zijn, dan moet je daar ook naar leven. Kijk maar eens naar het afgelopen arbeidsvoorwaardenakkoord. Daar staat het gewoon in. Kom op Defensie. Water bij de wijn!

Ga in bezwaar tegen loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren
25 mei 2023 - Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie heeft inmiddels erkend dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen en de WUL in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - dat wil zeggen binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kan de AFMP voor je doen. Stuur hiervoor een e-mail naar dit e-mailadres.

Communicatie over nieuw pensioenstelsel
25 mei 2023 - Naast het communicatietraject dat Defensie hierover startte, informeert de AFMP je de komende tijd ook zelf regelmatig verder over de lange weg naar het nieuwe pensioenstelsel. In dit artikel vertellen we je over de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling, de twee typen pensioencontracten van dit pensioenstelsel. In een op 28 april gepubliceerd artikel staat uitleg over het nog te presenteren transitieplan waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Hierover kun je in het najaar jouw mening geven. Via deze link vind je een filmpje van RTL nieuws, waarin op een aansprekende manier tekst en uitleg wordt gegeven over het nieuwe pensioenstelsel.

Aandacht voor grote werkdruk bij OGRV-collega's
25 mei 2023 - In een artikel op onze website, in onze ledenapp en in de septemberuitgave van OpLinie gaan wij aandacht besteden aan de te grote werkdruk en werklast voor de Object Grondverdediging (OGRV)-collega's bij de Luchtmacht. Volgens Ron Segers, sectorhoofd Luchtmacht van de AFMP, is daar de nood aan de man en staan deze collega's onder zware druk, waardoor zij ook in hun privéleven tegen allerlei problemen aanlopen. Dit is voor ons als AFMP volop aanleiding om hun problemen binnenkort in de scherpwerpers te zetten.

Concept-avw-agenda voor burgers telt tien deelthema's
25 mei 2023 - Na de recente drukbezochte avw-bijeenkomsten voor burgermedewerkers in Utrecht, Den Haag, Hoogerheide en Den Helder heeft de Sector Burgerpersoneel (SBU) van de AFMP vervolgstappen gezet om op korte termijn te komen tot een stevige arbeidsvoorwaardenagenda, die aan hun wensen tegemoet komt. De hieruit voortgekomen arbeidsvoorwaardensuggesties zijn ‘veredeld’, besproken met de SBU en samengevoegd met relevante elementen die zij al eerder definieerde. Laatstgenoemde elementen passeerden ook uitgebreid de revue tijdens de bijeenkomsten.

Loonontwikkeling en loontabel
Het resultaat dat nu aan het AFMP-bestuur wordt voorgelegd, is een concept-agenda met tien gedefinieerde deelthema’s inclusief speerpunten op arbeidsvoorwaardengebied en een door de SBU opgestelde prioriteitenmatrix. Deze matrix, waaruit naar voren komt dat loonontwikkeling en de loontabel volgens burgermedewerkers als deelthema’s de meeste prioriteit moeten krijgen, is bedoeld als richtinggevend document voor dit bestuur.

Gewenste richting
“Het is een gewenste richting om binnen de ACOP, de centrale waarvan de AFMP, de MARVER en FNV Overheid deel uitmaken, een definitieve arbeidsvoorwaardeninzet te kunnen samenstellen,” verduidelijkt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP. “Tegelijkertijd gaan we de komende weken de andere defensiebonden benaderen met onze conceptagenda en prioriteitenmatrix. Tijdens gesprekken gaan we na of we gedeelde opvattingen hebben over specifieke arbeidsvoorwaardenpunten en of we kunnen of willen komen tot een gezamenlijke arbeidsvoorwaardeninzet voor burgerpersoneel.” 

Procedures rond doorbetaling incidentele toelagen in vakantie leveren eerste positieve resultaten op
25 mei 2023 - Sinds enige tijd maakt de AFMP zich sterk voor het doorbetalen van incidentele toelagen die in de praktijk bijna elke maand worden betaald. In de procedures die wij hierover voeren, zijn nu voor het eerst enkele positieve resultaten geboekt. De werkgever erkent namelijk dat deze toelagen tijdens de vakantie moeten worden doorbetaald. Helaas is het probleem hiermee niet opgelost.

Bezwaar maken
Het zal nog lang duren voordat de rechtspositie op dit gebied is aangepast. Tot die tijd is het nodig bezwaar te maken tegen jouw loonstrook als een toelage, zoals de duiktoelage of de vaartoelage, tijdens je vakantie wordt stilgezet. Onze afdeling individuele belangenbehartiging kan je hierbij helpen. Deze afdeling is bereikbaar via dit e-mailadres.

Ins & outs van EUROMIL
25 mei 2023 - De AFMP en haar zusterbond MARVER zijn al jarenlang aangesloten bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Hierbij zijn in totaal 34 vakbonden en vakcentrales aangesloten, die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen. Het EUROMIL-hoofdkantoor bevindt zich in Brussel.

Onze infopagina 
Wil je als AFMP-lid meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap? Ga dan naar onze infopagina met talloze berichten, artikelen, publicaties en links met nieuws en informatie hierover en over het belang van internationale militaire samenwerking! In dit artikel lees je bijvoorbeeld meer over de steun die EUROMIL sinds het uitbreken van de oorlog uitspreekt richting de Oekraïne en de Oekraïense bevolking. Zo is de organisatie ook betrokken bij breed gedragen oproepen om de door Rusland gestarte oorlog in het land te stoppen. 

Data van UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten
25 mei 2023 - Ook in 2023 verzorgt de AFMP weer UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden zowel op locatie als in de vorm van webinars georganiseerd. Iedereen die behoort tot de doelgroep ontvangt ongeveer 8 maanden voor zijn of haar ontslag c.q. pensioendatum een uitnodiging. In de uitnodiging lees je hoe jij je kunt inschrijven voor een bijeenkomst.
Omdat Defensie ons als AFMP niet informeert of je hebt gekozen voor oDER of nDER, heb je mogelijk geen uitnodiging van ons ontvangen. Neem in dat geval contact op met onze ledenadministratie via la@afmp.nl. Dit zijn de data van de nieuwe UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten:

UGM-voorlichtingsbijeenkomsten
Vrijdag 26 mei 2023 (webinar)
Vrijdag 9 juni 2023 (op locatie)
Vrijdag 22 september 2023 (op locatie)
Vrijdag 24 november 2023 (webinar)

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten
Woensdag 7 juni 2023 (op locatie)
Woensdag 27 september 2023 (op locatie)
Woensdag 29 november 2023 (webinar)

48e Bondsvergadering van AFMP in Lunteren
25 mei 2023 - Het Algemeen Bestuur van de AFMP brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 30 juni 2023 de 48e Bondsvergadering wordt gehouden. De BV vindt plaats in Hotel De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH in Lunteren. Deze duurt van 10.00 en 12.00 uur. De vergaderstukken zijn vanaf 1 juni 2023 in het bezit van de sectorhoofden van de AFMP. Je kunt deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via dit e-mailadres.

EDITIE VAN 29 JUNI 2023

Lees wat wij voor je kunnen betekenen: 'Geen belastingheffing over smartengeld'
29 juni 2023 - Onlangs eiste Bosnië- en Afghanistan-veteraan Ymo Hartzema een ‘eerlijke uitkering van zijn smartengeld’, nadat hij opnieuw vergeefs melding maakte van het feit dat hierover onterecht loonbelasting was ingehouden. De bijzondere invaliditeitsverhoging (biv) is een vergoeding van het smartengeld dat je ontvangt als bij jou een bepaalde mate van invaliditeit is vastgesteld. Het ABP, dat namens Defensie de biv elke maand uitkeert, houdt loonbelasting in op deze vergoeding en bij de aangifte inkomstenbelasting gaat de Belastingdienst vervolgens uit van belastingplichtig loon. Het is zeer de vraag of dit juist is. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in een zaak van een brandweerman namelijk al dat smartengeld in beginsel niet als loon mag worden beschouwd.

Afblijven
Afgelopen vrijdag benadrukte staatssecretaris Van der Maat van Defensie in het NPO Radio 1-programma Sven op 1 dat de fiscus moet afblijven van hun smartengeld. “Volgens mij is de uitspraak van de rechter helder en is het geen inkomen en hoeft er dus geen belasting over te worden betaald.” Defensie vroeg de Belastingdienst al eerder of het smartengeld belastingvrij kan worden uitgekeerd, maar een duidelijk antwoord bleef vooralsnog uit.

Bezwaar maken
Veel mensen met een biv hebben onlangs een aanslag inkomstenbelasting 2022 ontvangen. Tegen deze aanslag kan de AFMP binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar voor je maken. Daarnaast kan worden verzocht om eerdere aanslagen inkomstenbelasting te herzien en is bezwaar tegen je specificatie mogelijk.

Houdt de Belastingdienst ook onterecht loonbelasting in op jouw smartengeld en ben je aangesloten bij de AFMP? Dan kun je voor het maken van bezwaar of hulp bij het aanvragen van een herziening  terecht bij onze afdeling individuele belangenbehartiging! Stuur hiervoor een mail naar: ibb@afmp.nl en voeg een recente specificatie van het ABP bij. Uit ervaring weten we dat op de specificaties van het ABP niet (altijd) zichtbaar is welk deel van de uitkering op de biv betrekking heeft. Wanneer de hoogte van de biv bekend is, vragen we je dit in jouw e-mail te vermelden.

48e Bondsvergadering AFMP
29 juni 2023 - Hotel De Werelt aan de Westhofflaan 2 in Luntneren vormt morgen het decor van de 48e Bondsvergadering van de AFMP. Deze duurt van 10.00 en 12.00 uur en aansluitend is er een lunch.Tijdens de BV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. De desbetreffende vergaderstukken zijn sinds 1 juni 2023 in het bezit van de sectorhoofden van de AFMP. Je kunt deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via dit e-mailadres.

AFMP Mud Masters
29 juni 2023 - Op initiatief van AFMP Jong, de jongerenafdeling van onze bond, vond op 10 juni de allereerste editie plaats van de AFMP Mud Masters in de Haarlemmermeer. Samen met onze voorzitter Ruud Bergsma en Arjen Rozendal, ons sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel, hebben diverse AFMP-leden dit uitdagende, 12 kilometer lange hindernisparcours op een stormbaan met succes volbracht. Dit gebeurde onder zomerse omstandigheden met een temperatuur boven de 30 graden Celsius.
Lees het volledige bericht!

RVU-regeling voor burgers in bezwarende functies
29 juni 2023 - De bonden bereikten onlangs overeenstemming met Defensie over een tijdelijke Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) voor burgermedewerkers in bezwarende functies. De regeling vloeit voort uit een afspraak die is vastgelegd in het avw-akkoord 2021-2023. Afgesproken werd om een regeling te treffen die in lijn is met het Pensioenakkoord van 2019. Burgers in bovengenoemde functies, die binnen drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen nu op een verantwoorde manier uitstromen. Deze mogelijkheid is er nu door herhaaldelijk aandringen van de ACOP, de overheidscentrale waarvan de AFMP deel uitmaakt, en het AC.

RVU-uitkering
Recent werden de bonden en Defensie het dus eens over een RVU-regeling voor burgers in bezwarende functies. In het kader van deze regeling gaan burgers met zogeheten RVU-ontslag en kunnen zij een RVU-uitkering tegemoet zien tot het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken. Hierbij hebben zij de keuze om laatstgenoemde uitkering te combineren met het Keuzepensioen van pensioenfonds ABP.
Lees het volledige bericht!

Vorderingen koppelpremie afgewezen
29 juni 2023 - Het gerechtshof in Den Haag heeft alle vorderingen van de groep militairen afgewezen in het hoger beroep rond de procedure van de koppelpremie. Nadat wij onlangs aankondigden dat het arrest hierover opnieuw was aangehouden tot 2 augustus, kwam het gerechtshof nu al tot de conclusie dat er van 2004 tot en met 2018 steeds een basis was voor de premie-opslagen en dus voor het meerdere keren inhouden van de opslag op hun pensioenpremies. Zij hebben volgens het hof daarom geen recht op een schadevergoeding. De advocaat van de militairen, onder wie een lid van de AFMP, reageert teleurgesteld op dit arrest.
Lees het volledige bericht!

Akkoord over opleidingsbudget militairen
29 juni 2023 - Een groep militairen die door vertraging in de uitvoering van het avw-akkoord 2017-2018 geen gebruik kon maken van het in artikel 16bis van het AMAR vastgelegde persoonlijk opleidingsbudget krijgt de gelegenheid om dit in 2023 alsnog aan te vragen. Defensie stuurde inmiddels een brief met deze boodschap aan militairen met een LOM-datum tussen nu en 1 januari 2024 die tot deze groep behoren. Samen met de andere bonden ging de AFMP tijdens een recent overleg met Defensie akkoord met een voorstel hiervoor, op voorwaarde dat de werkgever ook zou nadenken over een passende oplossing voor militairen die sinds 1 januari 2022 met UGM zijn gegaan.
Lees het volledige bericht!

Voorbereidingen voor snelle Europese interventie-eenheid staan onder druk'
29 juni 2023 - In samenwerking met het Europees Parlement verzorgde EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen waarbij de AFMP en de MARVER al jarenlang zijn aangesloten, onlangs een seminar bij de EU in Brussel. Onderwerpen van gesprek waren de huidige geopolitieke situatie in Europa en belangrijke Europese defensieontwikkelingen. In samenspraak met Europees Parlementslid Juozas Olekas werd een interessant seminarprogramma samengesteld, waaraan namens de AFMP Ron Groenewegen, Koos Stauthamer en Gil Bruel als leden deelnamen.

Ingrijpend veranderd 
Generaal Robert Bieger, voorzitter van het Militair Comité van de EU (EUMC), beet het spits af bij het seminar. In zijn betoog verwees hij naar het Europese geopolitieke speelveld, dat ingrijpend is veranderd door de agressie van Rusland tegen de Oekraïne. Maar ook de wereldwijde cyberdreigingen en klimaatveranderingen, die een gevaar vormen voor de Europese veiligheid en stabiliteit en dus ook voor de EU-bondgenoten, passeerden de revue in Brussel.
Lees het volledige artikel!

Infopagina met ins & outs van EUROMIL
29 juni 2023 - De AFMP en de MARVER zijn al jarenlang aangesloten bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Hierbij zijn in totaal 34 vakbonden en vakcentrales aangesloten, die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen. Wil je als AFMP-lid meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap? Ga dan naar onze infopagina met talloze berichten, artikelen, publicaties en links met nieuws en informatie hierover en over het belang van internationale militaire samenwerking!

Loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren
29 juni 2023 - Ga je uit dienst en heb je nog recht op de uitbetaling van vakantie-uren? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie erkent inmiddels dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen en de WUL in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kunnen wij voor je oppakken. Stuur hiervoor een e-mail naar dit e-mailadres.

Nieuw pensioenstelsel: het arbeidsongeschiktheidspensioen
29 juni 2023 - In onze eerder gepubliceerde pensioenartikelen vertelden we jullie dat je in het nieuwe pensioenstelsel straks pensioen opbouwt via een persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt het pensioen voor jou persoonlijker. Wat niet persoonlijker wordt, is het delen van risico’s. Ook in het nieuwe stelsel delen jij en de andere deelnemers dan risico’s, zoals het risico op arbeidsongeschiktheid, met elkaar. Tijdens de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel bekijken we hoe we met de bestaande afspraken over arbeidsongeschiktheid moeten omgaan. Hierbij zijn er verschillen tussen militairen en burgerambtenaren. Die verschillen lichten we in dit artikel toe.

Onder voorwaarden
Als een defensiemedewerker door arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, dan heeft hij of zij onder voorwaarden recht op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV betaalt deze uitkering in beginsel tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd uit.

Ben je burgerambtenaar?
Ben je burgerambtenaar? Dan is er voor jou een aanvullende uitkering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid geregeld in het pensioenreglement van pensioenfonds ABP. Dit is het zogeheten ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen. In de periode waarin je recht hebt op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maak je ook aanspraak op laatstgenoemd arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van deze aanvulling op je wettelijke uitkering is afhankelijk van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Ben je militair?
Ben je militair? Dan heb je recht op een vergelijkbare aanvullende pensioenvoorziening als je arbeidsongeschikt bent. Jouw arbeidsongeschiktheidspensioen verloopt echter niet via het ABP-pensioenreglement voor militairen. Defensie heeft dit afzonderlijk geregeld in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. Hierin zijn ook andere aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit vastgelegd, die te maken hebben met jouw bijzondere positie als militair.
Lees het volledige artikel!

EXTRA EDITIE VAN 21 JULI 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Beste collega's

Onlangs heeft de AFMP besloten om een extra Nieuwsbrief Werkenden en een extra Nieuwsbrief Postactieven uit te brengen, die vrijwel volledig in het teken staan van het nieuwe pensioencontract, ofwel het NPC. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord of gelezen in één van onze recente pensioenberichten op onze website of in onze ledenapp praten Defensie en de bonden (sociale partners) hierover al ruim een jaar met elkaar.

Het belangrijkste doel van deze gesprekken, die in een goede harmonie en in een vertrouwelijke sfeer plaatsvinden, is om uiteindelijk een goede nieuwe pensioenregeling voor militairen en burgerambtenaren bij Defensie tot stand te brengen.

Tijdens een recent overleg van de Werkgroep Postactieven is vertrouwelijk van gedachten gewisseld over het NPC. Sociale partners besloten al eerder om alle defensiemedewerkers op de hoogte te brengen van de actuele stand van zaken en van het verloop van de gevoerde gesprekken.
Met een eigen artikel dat jullie hieronder kunnen lezen, heeft ook de AFMP dit opgepakt.

Na het zomerreces ontvangen wij van het ABP alle belangrijke achterliggende berekeningen en kunnen wij verder praten. Op basis van deze berekeningen kunnen pas echt belangrijke keuzes worden gemaakt. Wij verwachten dat er in de eerste helft van volgend jaar een resultaat op tafel ligt, dat wij uiteraard eerst aan jullie als leden zullen voorleggen.

In een zestal filmpjes krijgen jullie uitleg over het nieuwe pensioenstelsel en andere relevante pensioenonderwerpen, zodat jullie ons straks weloverwogen kunnen laten weten of jullie het eens zijn met het uiteindelijk bereikte resultaat.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

Ps. De eerstvolgende Nieuwsbrief Werkenden na de zomervakantie wordt verzonden op donderdag 24 augustus.

Nieuw pensioenstelsel: waar staan we nu?
21 juli 2023 - Omdat een nieuw pensioenstelsel wordt ingevoerd, moeten Defensie en de vakbonden (sociale partners) nieuwe afspraken maken over de pensioenregeling. In het toekomstige stelsel kan de bestaande pensioenregeling namelijk niet worden voortgezet. Wij vinden het belangrijk dat er een goede nieuwe pensioenregeling voor zowel militairen als burgerambtenaren bij Defensie tot stand wordt gebracht.

Goed beeld
Met de hulp van externe pensioenspecialisten praten Defensie en de bonden daarom al ruim een jaar met elkaar om een goed beeld te krijgen van de diverse aspecten hiervan en om uiteindelijk goede inhoudelijke afspraken te kunnen maken. Een vraag die hierbij bijvoorbeeld ter sprake komt, is welke consequenties dit heeft voor de in de huidige regeling opgebouwde pensioenaanspraken. Nu het zomerreces nadert, vertellen we je in dit artikel hoe ver de gesprekken inmiddels zijn gevorderd.

Gesprekken
De gesprekken die over de nieuwe pensioenregeling gevoerd worden, vinden plaats in de Pensioenkamer van de raad voor het overheidspersoneel (PK) en in het sectoroverleg Defensie (SOD). Besluiten over de brede ABP-regeling, die voor alle bij de overheid en in het onderwijs werkzame personen gaat gelden, worden genomen in de Pensioenkamer. In het SOD praten we over de specifieke gevolgen voor de militaire pensioenregeling en maken we straks ook afspraken over aanvullingen op de brede ABP-regeling voor de sector Defensie.

Afspraken
In het kader van de nieuwe pensioenregeling moeten onder andere afspraken worden gemaakt over:

- het vormgeven van de huidige eigenstandige pensioenregeling voor militairen in het nieuwe pensioenstelsel;
- de premie die wordt ingelegd voor het ouderdoms- en partnerpensioen;
- het type pensioencontract;
- de hoogte van het partner- en wezenpensioen;
- het pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Lees het volledige artikel op onze website!

Zes filmpjes met nuttige info over nieuwe pensioenstelsel
In de media wordt veel gezegd en geschreven over het nieuwe pensioenstelsel. Om jou helderheid te verschaffen in de wirwar van informatie hierover hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de FNV diverse filmpjes gemaakt waarin het toekomstige pensioenstelsel centraal staat. Wij selecteerden voor jou zes boeiende filmpjes uit dit brede aanbod.

Filmpje 1: wat is pensioen?

Filmpje 2: waarom nieuwe pensioenregels?

Filmpje 3: wat blijft en wat verandert er?

Filmpje 4: waarom wordt je pensioen belegd?

Filmpje 5: waarom een solidair contract?

Filmpje 6: waarom invaren?

Q&A

VRAAG

Wat gebeurt er als er niet wordt ingevaren?

ANTWOORD

Als AFMP krijgen wij vaak de vraag waarom de bestaande pensioenen en aanspraken ook mee moeten naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit noemen we overigens ‘invaren’. Een belangrijke achterliggende vraag is wat er misgaat als we niet zouden invaren. Het antwoord is dat de negatieve gevolgen hiervan groot kunnen zijn.

Kans op indexatie klein
Als er niet wordt ingevaren, dan blijven de pensioenen en opgebouwde aanspraken voortbestaan onder de regels van het huidige wettelijke pensioenstelsel. Dat betekent dat het huidige Financieel Toetsingskader (FTK) voor die pensioenen wordt gehanteerd en dat de kans op indexatie klein blijft. Als er niet wordt ingevaren, is het onmogelijk om in het nieuwe stelsel in een Solidaire Premieregeling (zie noot 1 onder dit artikel) reserves te vullen. Er is immers geen geld om mee te beginnen en alles moet daarom helemaal opnieuw worden opgebouwd. Dat zou gevolgen hebben voor het vullen van bijvoorbeeld een solidariteitsreserve (zie noot 2) en de financiering van een compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek (zie noot 3).

Moeilijker vaarwater

Daar tegenover staat dat de niet ingevaren aanspraken waarschijnlijk in een steeds moeilijker vaarwater zullen komen. Dan komen er namelijk geen nieuwe deelnemers meer bij. Het bestand met ‘achterblijvers’ wordt in de loop van de tijd steeds kleiner, waardoor die pensioenpot langzaamaan leeg zal lopen.
Belangrijk om te vermelden is dat, ook wanneer er niet wordt ingevaren, toch wordt overgestapt op het nieuwe stelsel. Die overstap is onontkoombaar nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe pensioenwet. Deze moet zoals het er nu voorstaat per 1 januari 2028 zijn doorgevoerd voor alle werkenden.

Onevenredig nadeel
Daarbij is invaren op grond van de nieuwe pensioenwet het uitgangspunt. Sociale partners kunnen hiervan alleen afzien als dat invaren tot een onevenredig nadeel leidt voor alle of voor (grote) groepen van deelnemers. Wat de gevolgen precies zullen zijn van het wel of niet invaren en of we gaan invaren in het nieuwe stelsel weten we nu nog niet. Veel moet namelijk nog worden uitgewerkt en berekend. Daarover kunnen we jullie waarschijnlijk begin 2024 meer vertellen.

NOTEN

Noot 1: De solidaire premieregeling is ontwikkeld om een persoonlijker pensioen met behoud van solidaire elementen mogelijk te maken. Het blijft evenwel een premieregeling: hoeveel premie de werkgever en de werknemer inleggen voor het pensioen staat vast. De pensioenuitkering is afhankelijk van met name de beleggingsresultaten en de rente en staat dus niet vast.

Noot 2: Een belangrijk element van het nieuwe pensioencontract is de verplichte solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve is een verplicht collectief element van dit nieuwe contract. Deze verplichte reserve betreft een collectief (niet toebedeeld) vermogen dat mag worden gevuld door middel van premies en/of overrendement.

Noot 3: Bij een doorsneesystematiek wordt voor elke werknemer hetzelfde premiepercentage betaald en krijgen werknemers voor iedere ingelegde euro dezelfde pensioenopbouw, onafhankelijk van de leeftijd. De inleg van jongere deelnemers tot pensioendatum wordt langer belegd en kan dus langer renderen.

EDITIE VAN 24 AUGUSTUS 2023

Blog van Koos Stauthamer, algemeen bestuurslid AFMP:
Voelbare druk 

Onlangs was ik namens de AFMP samen met Gil Bruel in het Ierse Dundalk. Daar vond een tweedaagse bijeenkomst plaats van de EUROMIL Northern Group. EUROMIL is de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen waarbij de AFMP en de MARVER al jarenlang zijn aangesloten. De jaarlijkse regionale bijeenkomst wordt traditiegetrouw georganiseerd door een collega-vakbond in het land waar deze plaatsvindt.

Daarom waren nu de Permanent Defence Force Other Ranks Representative Association (PDFORRA) en de Representative Association of Commissioned Officers (RACO) de organisatoren. De bijeenkomst in Dundalk bood niet alleen een gevarieerde agenda met actuele en landeigen thema’s, maar ook ruimte voor een levendige discussie over de toekomst van de defensieorganisatie in de EU en de NAVO. 

Een verrassend gespreksonderwerp tijdens de bijeenkomst was het feit dat onze militaire collega’s in Ierland geen overwerkvergoeding krijgen. Omdat de Ierse regering niet wilde bewegen in de richting van een oplossing, diende EUROMIL namens RACO en PDFORRA op 9 augustus 2022 een klacht in bij het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR). De klacht had betrekking op artikel 2 - het recht op rechtvaardige arbeidsvoorwaarden - en artikel 4 - het recht op een billijke vergoeding - van het herziene Europees Sociaal Handvest. Volgens EUROMIL profiteren Ierse militairen niet van passende arbeidsvoorwaarden en beloningen, vooral als het gaat om werken op feestdagen en het maken van overuren.

De ECSR accepteerde de ingediende klacht en onderzoekt deze nu. Bovendien gaf de Ierse regering inmiddels haar eerste reactie op het initiatief van onze Ierse collega-bonden om een klacht in te dienen. Deze reactie was negatief te noemen. De regering kijkt wat dat betreft veel naar andere landen om vervolgens tegen de Ierse vakbonden te zeggen dat zij geen zaak hebben. RACO is ondertussen wel tien zaken gestart bij de Ierse Hoge Raad. Daarnaast diende PDFORRA 240 individuele compensatieclaims in, naar aanleiding van het feit dat na het verrichten van een 24-uursdienst of inzet er geen (verplichte) rustdag volgt.

Dankzij de toch wel voelbare druk van EUROMIL en de diverse zichtbare bijeenkomsten van deze organisatie in Europa, waaronder die in Dundalk, merken onze collega’s in Ierland dat de Ierse overheid nu meer bereid is om te bewegen. Beide vakbonden daar zitten nu eindelijk met de Ierse defensieorganisatie om tafel. Zij vinden echter dat het nog niet echt opschiet. Het begin is gelukkig wel gemaakt.

Het feit dat de overheid in Ierland in beweging komt bij de discussie over het ontbreken van de overwerkvergoeding, onderstreept naar mijn mening de doorslaggevende rol die EUROMIL kan spelen bij actuele arbeidsvoorwaardendossiers in verschillende landen. Daar waar op nationaal niveau oplossingen onmogelijk lijken, kan EUROMIL als belangenbehartiger voor doorbraken zorgen. Dit is voor ons een belangrijke reden om aangesloten te blijven bij EUROMIL.

Koos Stauthamer
Algemeen bestuurslid AFMP

Let op wijziging klikmaand!
Op 2 augustus publiceerden wij een bericht over een wijziging van de klikmaand na de eerste plaatsing op functie zonder de toekenning van een trede. Inmiddels is duidelijk dat dit defensiebreed speelt. De wijziging van de klikmaand heeft te maken met de afspraak in het avw-akkoord dat deze wordt bepaald aan de hand van de eerste plaatsing op functie of de plaatsing in een vervolgopleiding. De AFMP meent dat Defensie deze afspraak niet juist toepast en zal na het zomerreces aandacht vragen voor dit probleem. Om de rechten van onze leden veilig te stellen, maken we ook bezwaar als we zien dat de klikmaand is aangepast en er een trede is of wordt gemist.

Hersteloperatie reiskosten 
Met ingang van 1 juli 2022 is er sprake van een nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer. Omdat deze tegemoetkoming pas in december vorig jaar daadwerkelijk is ingevoerd, vonden in die maand en in mei van dit jaar nabetalingen plaats. Onlangs liet Defensie ons en de andere bonden weten dat de nabetalingen niet in alle gevallen goed zijn berekend. Hierdoor kregen sommige collega’s geen of te weinig nabetaling, terwijl anderen juist een te hoog bedrag ontvingen. Defensie heeft inmiddels aangekondigd dat het herstel van de foutieve berekeningen, in de vorm van een nabetaling of een terugvordering, deze maand plaatsvindt.
Lees het volledige bericht!

AFMP houdt vinger aan de pols bij opbouw Europese defensieorganisatie
Future Shocks 2023 (Toekomstige schokken 2023, red.) is de titel van een studie van de European Parliamentary Research Service. Aan de hand van deze studie wil de Europese Unie het hoofd bieden aan de 15 belangrijkste (veiligheids-)risico’s voor Europa in de komende jaren. De EU stelt 10 maatregelen voor om deze risico’s beheersbaar te maken. Eén van de voorgestelde maatregelen is het verder uitbouwen en vergroten van de capaciteit van de Europese defensieorganisatie. De AFMP en MARVER blijven dit proces nauwlettend in de gaten houden. 

Artikelen
In een op 24 april gepubliceerd artikel kondigden wij aan dat er in 2025 een snelle interventie-eenheid komt in de EU, de zogeheten Rapid Deployment Capacity (RDC). Deze publicatie werd gevolgd door een artikel op 14 juni naar aanleiding van de deelname van de AFMP en de MARVER aan een seminar van EUROMIL bij de EU in Brussel.
Lees het volledige artikel!

Neem dit jaar nog jouw overgangsverlof op!
Heb jij nog verlof staan dat je hebt opgebouwd vóór 1 januari 2019? Wees dan gewaarschuwd: je kunt dit zogenoemde overgangsverlof alleen nog opnemen tot 1 januari 2024. Heb je dit op 31 december 2023 nog steeds niet gedaan? Dan vervalt dit verlof en de houdbaarheid hiervan kun je niet verlengen.

Misverstand 
Om een veelgehoord misverstand uit de wereld te helpen: dit staat los van de in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 aangekondigde verlenging van de bewaarmijn van het vakantieverlof over 2021 en 2022. In dat akkoord is afgesproken dat het verlof over 2021 kan worden opgenomen tot 1 januari 2025 en het verlof over 2022 tot 1 januari 2026.

Verlofoverzicht
Deze verlenging in het avw-akkoord geldt dus niet voor het eerder genoemde verlof van voor 1 januari 2019. Dat vervalt nog steeds op 1 januari 2024. In het verlofoverzicht in Selfservice is dit zichtbaar als overgangsverlof. Ons advies luidt om bij het opnemen van verlof gedurende dit jaar eerst het overgangsverlof te selecteren. Zo kun je voorkomen dat het na dit jaar vervalt.

Grote werkdruk bij OGRV: 'Ik krijg het allemaal niet meer verkocht aan mijn gezin'
Wij vinden het hoog tijd om uitgebreid aandacht te besteden aan de grote werkdruk die veel collega’s van de OGRV al (jaren)lang ervaren. De OGRV is onderdeel van het dienstvak luchtvaarttroepen binnen de Koninklijke Luchtmacht. Door alle werklast worden de daar actieve collega’s ook in hun privéleven met allerlei problemen geconfronteerd. Want hoe kun je rekening houden met jouw partner en/of gezin, als jouw werkrooster van het ene op het andere moment wordt omgegooid en dit voor de zoveelste keer?

Drie deelthema's
Om je een indruk te geven van alle moeilijkheden die zij ervaren, vertellen enkele OGRV-collega’s geanonimiseerd hun verhaal. Dit doen zij aan de hand van drie deelthema’s: Structurele uithulp en lastminute (rooster)wijzigingen, Impact op familie en/of gezin én Invloed op getraindheid.
Lees de volledige OGRV-publicatie!

Nieuwe inlog voor app
Zoals je misschien al hebt gemerkt, heeft onze ledenapp een nieuwe inlogmogelijkheid gekregen. Dit is gebeurd om deze extra te beveiligen. Voortaan moet je inloggen met jouw e-mailadres en een wachtwoord. Wil jij de app updaten naar de nieuwste inlogmogelijkheid, maar heb je geen automatische app-update ingeschakeld staan? Ga dan naar de App Store of Google Play, waar deze update klaarstaat. Heb je (nog) geen wachtwoord om te kunnen inloggen? Ga dan naar het wachtwoord vergeten-formuliertje en vul daar jouw e-mailadres in.
Je ontvangt dan mail met een link waarmee je een wachtwoord kunt aanmaken. Vervolgens kun je met jouw e-mailadres en het zojuist aangemaakte wachtwoord inloggen.

Is jouw uitkering verhoogd?
Ontving jij tussen 1 januari 2022 en 1 augustus 2023 voor het eerst een arbeidsongeschiktheidspensioen, MIP of BIV? Controleer dan of het ABP jouw uitkering heeft verhoogd naar aanleiding van de nabetaling van cao-verhogingen! Voor de berekening van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hanteert het ABP een berekeningsgrondslag. Deze wordt gebaseerd op de inkomsten die je had moeten hebben in het jaar voorafgaand aan je ontslag. Als er dus een nabetaling komt - bijvoorbeeld na de totstandkoming van een nieuwe cao voor defensiepersoneel - zal het ABP de berekeningsgrondslag moeten aanpassen. Dit moet met terugwerkende kracht tot een hogere uitkering leiden.
Twijfel je of het ABP jouw uitkering correct heeft herzien? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via dit e-mailadres.

Collectieve ongevallenverzekering voor AFMP-leden
Speciaal voor leden heeft de AFMP een collectieve ongevallenverzekering met een ruime 24-uursdekking afgesloten. Als AFMP-lid val je hierdoor automatisch onder deze verzekering, die jou in de hele wereld, zowel tijdens werktijd als daarbuiten, een uitstekende dekking biedt. Onder deze dekking vallen bijvoorbeeld ook ongevallen tijdens woon-werkverkeer en sportactiviteiten.

Dit zijn de verzekerde bedragen voor jou als lid:
- bij overlijden € 5.000
- bij blijvende invaliditeit € 10.000

Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit kun je een gedeeltelijke uitkering tegemoet zien. De verzekering stopt als jij jouw 85e verjaardag bereikt. Let op: een dodelijk ongeval moet je binnen 48 uur, maar uiterlijk voor de crematie of de begrafenis, bij ons melden! Een geval van blijvende invaliditeit door een ongeval dien je binnen drie maanden te melden.
 
Hier vind je de algemene voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering en via deze link kun je het aangifteformulier downloaden, dat je uiteindelijk ingevuld kunt sturen naar onze afdeling individuele belangenbehartiging: ib@afmp.nl.
 

Ga in bezwaar tegen loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren
Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie heeft inmiddels erkend dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen en de WUL in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - dat wil zeggen binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kan de AFMP voor je doen. 

EDITIE VAN 28 SEPTEMBER 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Miljoenennota 2024 Defensie:
Meer investeringen, maar zorgen over de toekomst blijven!


Zoals gebruikelijk op de derde dinsdag van september was het weer tijd voor de overheidsbegroting voor het komende jaar. Een woordencombinatie die we nog veel gaan horen de komende tijd is ‘Brede welvaart’. Deze benadering geeft aan dat het om meer zaken gaat dan alleen geld als je praat over welvaart. En dat is op zich natuurlijk een waarheid als een koe. We moeten afwachten of het dé oplossing zal zijn voor de vele uitdagingen die ons land kent. Het is in elk geval goed om te zien dat veiligheid onderdeel uitmaakt van die brede welvaart. Daarmee verschuift veiligheid van het tabelletje ‘kost geld’ naar ‘levert welvaart op’ en dat zou echt een trendbreuk zijn!

De vraag is natuurlijk in hoeverre onze politici die veiligheid dan ook serieus nemen. En daar begint op defensiegebied dan toch onze eerste kritische noot. Raken we in 2024 bijna de 2% van het BBP aan die we volgens de afspraken met de NAVO zouden moeten halen, dan zien we dat dit in de jaren hierna wordt gevolgd door een gestage daling. Zelfs als de verwachting er zou zijn dat er wereldvrede kan uitbreken, dan leert het verleden ons dat lagere defensie-uitgaven ook dan volstrekt onverstandig zijn. Als politici al vredesdividend incalculeren terwijl we op dit moment leven met de dreiging van misschien wel het grootste conflict ooit, dan biedt dat niet veel hoop voor de toekomst. De beloftes die op dit moment in veel verkiezingsprogramma’s staan om ons te houden aan 2% BBP zullen echt moeten resoneren in het regeringsbeleid van de komende decennia!

Het is in elk geval goed dat de investeringen de NAVO-norm van 20% ruimschoots overschrijden. Deze zijn ook hard nodig om de achterstanden in onze verdediging te kunnen inlopen. We weten dat alleen al het op peil brengen en houden van de munitievoorraden enorm veel extra geld kost! Investeren in materieel en uitrusting is belangrijk, maar zonder mensen hebben we daar niets aan. Natuurlijk is geld daarvoor niet de enige oplossing. We moeten er echter wel voor waken dat andere sectoren ons niet rechts en links inhalen op arbeidsvoorwaardengebied.

Lees de volledige versie van dit blog op onze website!

Informatie over overgang Anw-hiaatverzekering a.s.r. naar elipsLife
Defensie heeft een nieuw contract afgesloten voor een collectieve algemene nabestaandenwet (Anw)-hiaatverzekering. Onlangs verzond Defensie een mailing over de overgang naar elipsLife aan de huidige deelnemers van de Anw-hiaatverzekering van a.s.r. Naar aanleiding van deze mailing klopten veel leden met uiteenlopende vragen bij ons aan. Deze vragen kwamen ook van leden die nog niet aan bovengenoemde hiaatverzekering deelnemen en een mail hierover hebben ontvangen. Daarom leggen we je in dit artikel uit wat een Anw-hiaatverzekering eigenlijk inhoudt en waarom Defensie hiervoor een collectief contract heeft afgesloten.

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) garandeert een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen. Je moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je hieraan voldoet, ontvang je een Anw-uitkering. Meestal kan een nabestaande niet rondkomen van deze uitkering. Deze inkomensterugval kun je opvangen met een Anw-hiaatverzekering.

Stukje geschiedenis
Per 1 mei 2018 is de Anw-compensatieregeling van het ABP komen te vervallen. Die compensatieregeling zorgde voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen voor jouw partner tot aan zijn of haar AOW-leeftijd. Deze was maximaal 75% van de Anw-uitkering van de SVB. De compensatieregeling blijft wél doorlopen voor diegenen die op 1 mei 2018 al Anw-compensatie van het ABP ontvingen. Verder is er een uitzondering gemaakt voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en die zich daardoor vóór deze datum nergens anders konden verzekeren.

Lees via deze link de antwoorden op veel gestelde vragen over de Anw-hiaatverzekering elipsLife!

Lees het volledige artikel via deze link!

NISA zoekt vrijwilligers
Het Netwerk Internationale Samenwerking AFMP en MARVER (NISA) is op zoek naar vrijwilligers! De belangrijkste doelstelling van dit netwerk is om het Algemeen Bestuur van de AFMP en de vereniging strategische adviezen over internationale vraagstukken te gaan verstrekken. Het NISA kan nog de nodige personele versterking gebruiken. Daarom zoeken we naar betrokken leden die hiervan deel willen gaan uitmaken. Heb jij kennis en ervaring die een toegevoegde waarde kunnen hebben voor het NISA? En spreek jij je graag uit over (bonds-)vraagstukken en uitdagingen met een internationaal karakter? Aarzel dan niet en stuur ons een e-mail waarin jij jow interesse toelicht: info@afmp.nl. Jij hoort dan snel van ons!

Nieuwe OpLinie
Morgen valt de nieuwste editie van ons ledenmagazine OpLinie bij je op de mat. Je kunt deze uitgave nu al lezen via onze ledenapp of onze website. In het rijkgevulde nummer vind je onder meer een infographic, die in woord en vooral beeld duidelijk maakt hoe de AFMP functioneert en hoe onze verenigingsstructuur in elkaar steekt. Zo leer je waar je terecht kunt met jouw vragen of problemen en op welke manier jij jouw steentje kunt bijdragen aan onze bond.

Hulphond
In de komende OpLinie staat ook een interview met veteraan Cor Keijzer, die chronische PTSS opliep na zijn missie in Libanon. Hij vertelt hoe hij zijn leven terugkreeg dankzij zijn hulphond Koen.

AFMP-kaderlid Peter de Block neemt afscheid
Tijdens een feestelijke afscheidsreceptie in het Huis van het Regiment Genietroepen te Vught werd op 31 augustus uitgebreid afscheid genomen van adjudant Peter de Block, die na een mooie militaire loopbaan en talloze verdiensten in uiteenlopende rollen voor de AFMP met Leeftijdsontslag Militairen (LOM) is gegaan. Bij zijn afscheid was, naast AFMP-voorzitter Ruud Bergsma, onder meer een ruime vertegenwoordiging van zijn collega-kaderraadsleden binnen onze bond aanwezig.

Grote meerwaarde 
Zowel binnen als buiten onze bond spande Peter zich volop in voor het welzijn van militairen en dan met name dat van onderofficieren. In diverse rollen en functies was hij in de loop der jaren van grote meerwaarde voor de AFMP. Zo was hij onder meer kaderraadslid en kaderlid bij de sector Landmacht van onze bond. Ook vervulde hij jarenlang de rol van groepshoofd en bekleedde hij diverse posities binnen meerdere medezeggenschapscommissies.

Betrouwbare bondgenoot
In zijn afscheidsspeech sprak Ruud Bergsma als AFMP-voorzitter lovende woorden tot Peter de Block. “Peter is een graag geziene collega, die nooit te beroerd is om zaken aan te pakken,” zo benadrukte Ruud. “De samenwerking in de medezeggenschap met hem is hiervan een goed voorbeeld. Je bent een MC’er in hart en nieren. Je wilt stappen zetten voor het team, waar anderen dat liever niet doen. Daarnaast was je kaderlid, kaderraadslid en ook binnen ons team een trouwe en betrouwbare bondgenoot. Jouw aanpak in het ervoor zorgen dat alles goed blijft lopen en dat de mensen krijgen waar zij recht op hebben, is een voorbeeld voor anderen. Jij baande de weg voor anderen.”

Tradities
Ruud refereerde ook aan de achtergrond van Peter als genist. Daarom noemde Ruud het Huis van het Regiment Genietroepen een mooie plek om Peters afscheid te vieren. “In het verleden heb ik regelmatig met leden van dit gilde en hun tradities mogen omgaan, zoals het geniepark met het monument, de Uienrats, de brandewijn en het mineurslied,” vertelde hij. “Maar vooral hun geschiedenis en het teamgevoel spreken tot de verbeelding. De genie vormt een geheel en een hecht team. En dat was Peter ook voor onze vakbond en de collega’s bij Defensie: een teamspeler.”

Bloemen- en klusbon
Ruud zette in zijn speech Peters vrouw Elisabeth in het zonnetje. “Mijn eerste geschenk is niet voor jou Peter, maar voor je dame die je bij alles heeft ondersteund en je gang heeft laten gaan,” zo zei de AFMP-voorzitter. “Daarom voor jou Elisabeth geen bos bloemen, die krijg je toch meestal al, maar een bloemenbon. Kan je zelf op zoek naar iets wat je mooi vindt.”
Ruuds tweede geschenk was voor Peter zelf. “Het komt uit een goed hart en is namens iedereen binnen de AFMP-familie. Met dankbaarheid voor wat je hebt gedaan. Ik hoop dat we je als lid mogen behouden. Wie weet als actief PA-lid of toch in een andere vorm. Voor jou ook een bon, maar dan een klusbon. Die zal vast van pas komen bij je hobby, klussen aan het huis.”
Tenslotte wenste hij Peter en zijn gezin een goede en gezonde toekomst toe.

Maak bezwaar tegen loonstrook met uitbetaalde vakantieuren
Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie heeft inmiddels erkend dat onder andere het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - dat wil zeggen binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kan de AFMP voor je doen. Stuur hiervoor een e-mail naar onze afdeling individuele belangenbehartiging.

Plaquette voor John Knottenbelt bij Veteranenveldje
In het Zuid-Limburgse Mesch begon op 12 september 1944 de bevrijding van ons land door de geallieerden. Eenheden van de 30ste Amerikaanse Divisie zetten toen vanuit België voet op Nederlandse bodem. Om dit te gedenken, organiseert Bevrijdingscomité Mesch jaarlijks een herdenking. Het Netwerk Veteranen FNV was net zoals in voorgaande jaren ook tijdens de afgelopen editie betrokken bij de organisatie hiervan. Ter nagedachtenis aan voorzitter en AFMP-erelid John Knottenbelt, die begin 2023 overleed en die deel uitmaakte van het comité, werd een permanente plaquette bij het Veteranenveldje onthuld.

Jaarlijkse herdenking
Al een aantal jaren werkt het Netwerk Veteranen FNV mee om de jaarlijkse herdenking in Mesch in de Zuid-Limburgse gemeente Eijsden te organiseren. John Knottenbelt was namens het netwerk nauw betrokken bij de planning en de uitvoering hiervan. Mede dankzij hem kwam het Veteranenveldje tot stand. Dit monument in een V-vorm is omringd door anjers en bijna traditiegetrouw zorgt het netwerk voor een verse aanvoer van deze plantjes. John Knottenbelt ging in de loop der jaren deel uitmaken van het bevrijdingscomité en was een graag geziene gast bij de jaarlijkse herdenking. Vanwege zijn inspanningen en ter nagedachtenis eerde het comité hem op 12 september jl. dus met een plaquette.

Leonard J. Hofman
Centraal tijdens de jaarlijkse, door het bevrijdingscomité georganiseerde herdenking in Mesch staat de eerste Amerikaanse soldaat die op Nederlandse bodem sneuvelde. Private First Class Leonard J. Hofman overleed in de middag van 12 september 1944 in het gebied tussen Moelingen en Mesch. Hij was geplaatst bij het 1e bataljon van het 117e Regiment en was al lang onderweg in Europa. Ter nagedachtenis aan hem is bij het bevrijdingsmonument in Mesch een gedenksteen geplaatst.

Slecht weer
De maandag voorafgaand aan de herdenking kwam er al vroegtijdig bericht dat het weer slecht zou kunnen zijn tijdens de herdenking. Hevige regenbuien met donder en bliksem werden verwacht. Hierop vooruitlopend, week de organisatie uit naar een grote tent op een grasveld in de buurt. Iedereen was opgetogen dat de plechtigheden rond 17.00 uur in de tent konden doorgaan. Een bak met een deel van het perkje ten behoeve van de plaquette was ook binnen opgesteld. 

Even stil
Tijdens een uitgebreid programma met toespraken, muziek en voordrachten door de jeugd nam ook het Netwerk Veteranen FNV, bij monde van Koos Stauthamer, een kort moment om iedereen toe te spreken. Tijdens een korte ceremonie onthulden Johns zoon Patrick Knottenbelt en pastoor Driessens de plaquette. Iedereen werd hiervan even stil.

Symboliek anjer
Koos ging ook in op de symboliek van de anjer en verduidelijkte waarom deze jaarlijks op de Veteranendag en andere momenten wordt uitgedeeld en gedragen. Het Netwerk Veteranen FNV droeg zorg voor een aantal anjers in pot voor het monument en anjers op steel om bij het monument te kunnen neerleggen. De gehele gemeenschap nam deel aan de bloemlegging.

Veel veteranen
De gemeenschappen van Eijsden en het Belgische Voeren stelden het erg op prijs dat het bestuur van het Netwerk Veteranen FNV met een grote afvaardiging én een groep afgevaardigden van diverse veteranenorganisaties bij de herdenking aanwezig waren. De burgemeester van Eijsden sprak de hoop uit dat het netwerk volgend jaar weer met zoveel veteranen aanwezig zal zijn.

Grootse viering
Het Netwerk Veteranen FNV kijkt terug op een waardige en geslaagde herdenking. In 2024 is het trouwens 80 jaar geleden dat bevrijding van Nederland werd ingezet en dit zal daarom groots worden gevierd. Ook de beide gemeenten en veel deelnemende veteranen en veteranenorganisaties willen graag hieraan bijdragen. De voorbereidingen starten komende maand.

Infopagina met ins & outs van EUROMIL!
De AFMP is al jarenlang aangesloten bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Hierbij zijn in totaal 34 vakbonden en vakcentrales aangesloten, die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen. Wil je als AFMP-lid meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap? Ga dan naar onze infopagina met talloze berichten, artikelen, publicaties en links met nieuws en informatie hierover en over het belang van internationale militaire samenwerking!

Heb jij als zieke reservist geen loon ontvangen? Klop dan bij ons aan!
Op dit moment is niet officieel geregeld dat reservisten bij ziekte recht op loon houden. In een aantal recent door de AFMP gevoerde procedures toonde Defensie echter de bereidheid om het loon van reservisten tijdens ziekte door te betalen. Ben je reservist en heb je gedurende jouw ziekte geen loon ontvangen? Klop dan binnen zes weken nadat de gemiste loonbetaling op je loonstrook zichtbaar is geworden bij ons aan. Dan kunnen wij een bezwaarschrift voor je indienen. Je kunt ons bereiken via dit e-mailadres.

Let op uitbetaling van structurele toelagen tijdens vakantie!
Je bent je er wellicht niet van bewust, maar er zijn diverse incidentele toelagen die een structureel karakter hebben. Hierbij kun je denken aan de vaartoelage, het vlieggeld en de duiktoelage. Houd goed in het oog of jouw werkgever deze toelage(n) wel doorbetaalt tijdens jouw vakantie. Als de werkgever dit niet doet, dan ontvang je in de maand daarna minder nettoloon. Is dat bij jou het geval? Dan kan de AFMP hier namens jou bezwaar tegen aantekenen. Wil je weten of je tijdens jouw vakantie recht hebt op doorbetaling van specifieke incidentele toelagen met een structureel karakter? Lees dan dit artikel, dat we eerder hierover publiceerden op onze website en in onze ledenapp!

 

EDITIE VAN 26 OKTOBER 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Beste collega's

Het is duidelijk dat dit een nieuwsbrief is voor onze werkende en actieve leden, maar eigenlijk is deze voor iedereen interessant. Veel postactieve collega’s zijn en blijven namelijk nog steeds geïnteresseerd in wat er speelt binnen defensieland. Vandaar dat wij ook een driewekelijkse nieuwsbrief voor deze doelgroep uitbrengen.

Wederzijdse gezamenlijke interesse juich ik toe. Defensiemedewerkers vormen een bijzondere groep mensen met een bijzondere werkgever, die ook vaak heel bijzonder werk hebben. Dit laatste is zeker van toepassing bij inzet buiten de normale werkplek om. In eerdere blogs heb ik al aangegeven dat er in de maatschappij veel te weinig aandacht voor elkaar is en dat we ook geen boodschap aan elkaar lijken te hebben.

Er speelt veel in de wereld, zoals in de Oekraïne waar maar geen einde aan de verschrikkingen lijkt te komen, en nu ook in Israël dat met een ongekende terreurdaad wordt geconfronteerd. Er vallen talloze onschuldige slachtoffers en dit aan beide kanten. Deze verschrikkingen leven onder velen van ons.
De regio - Libanon, Gaza, Israël en Syrië – kent een lange en tragische geschiedenis. De missies in het Midden-Oosten hebben heel wat collega’s opgeleverd die daar ervaring opdeden en die hierover daarom een mening hebben. En dan praat je over de nodige postactieve en actieve leden van onze bond. 

Hoe mooi is het daarom om elkaar af en toe nog te kunnen spreken en steun bij elkaar te kunnen vinden! Dit is ook waardevol voor al die andere veteranen en voor diegenen die zich misschien geen veteraan mogen noemen, maar die van dichtbij de impact van ons werk hebben ervaren. Denk eens aan al diegenen die nu collega-militairen uit de Oekraïne opleiden en helpen en die alleen maar kunnen hopen dat het goed met hen afloopt. Dat laatste vereist ook alle zorg en aandacht. Officieel ben je dan misschien geen veteraan, maar je wordt wel geconfronteerd met de verschrikkingen van een oorlog. 

Op vrijdag 6 oktober was ik aanwezig bij de themadag van het Netwerk Veteranen FNV, die het thema ‘Sporen: verhalen van veteranen’ had. Ik sprak daar vooral met postactieve veteranen. Jammer vond ik het dat er bijna geen actieve veteranen op de themadag waren af gekomen.

Ik stelde mezelf hierdoor de vraag: weet iedereen wel dat het Netwerk Veteranen FNV en alle hulpmiddelen die het biedt ook bedoeld zijn voor de actieve veteranen?  Ik zou daarom zeggen: bekijk via deze link de site van het Netwerk Veteranen FNV en ontdek hoe gemakkelijk het is om hiervan lid te worden en hoe jij jouw steentje kunt bijdragen aan het goede werk dat dit netwerk verricht.  

En ondertussen spannen wij ons als AFMP volop in voor goede arbeidsvoorwaarden voor alle collega’s en helpen wij individuele collega’s bij het oplossen van hun problemen. Maar natuurlijk schuilt er dus nog veel meer achter de horizon van het militaire leven.
Denk hierbij ook aan de nieuwe collega's, bij wie we te maken hebben met een enorm verloop in de wereld van initiële militaire opleidingen. Hierover zal Defensie echt moeten gaan nadenken. Pak de cultuur aan, houd je aan het curriculum en besef dat we iedereen nodig hebben. Juist nu moeten we de nieuwe collega's niet over de kling jagen! 

Wat ik tenslotte nog maar eens wil benadrukken: we zijn een groeiend team en dat is nodig, maar we moeten wel op elkaar blijven letten, oog voor elkaar hebben en onze oren te luisteren leggen.

AFMP-lid hoeft teveel aan salaris niet terug te betalen
Een vorig jaar bij Defensie in dienst getreden militair die sinds januari 2023 teveel salaris ontving en die hierdoor met een hoge terugvordering werd geconfronteerd, hoeft definitief niets terug te betalen. Namens de bij de AFMP aangesloten militair maakten wij onlangs met succes bezwaar tegen deze terugvordering. Na het door ons ingediende bezwaar besloot Defensie om de zogeheten onverschuldigde betaling kwijt te schelden. Van een dergelijke betaling is sprake als je over een bepaalde periode een hogere bezoldiging, tegemoetkoming of vergoeding ontvangt dan waarop je op grond van jouw rechtspositie aanspraak maakt.

Onverschuldigd 
Het DienstenCentrum Human Resources (DCHR) stelde eerder vast dat vanaf 1 januari van dit jaar de hoogte van de financiële rang als eerste luitenant onverschuldigd aan de militair is uitbetaald. Hierover lichtte het DCHR de militair echter niet in. Op het moment van diens aanstelling werd de financiële rang nog handmatig verwerkt in het salarissysteem NSK.

Nieuwe salaristabel
Door de invoering van de nieuwe salaristabel per 1 januari 2023 corrigeerde het de trede van de rang niet op de juiste manier. Dit had eerste luitenant trede 2 moeten zijn. Vanaf 6 juli jl. zijn de financiële rangen vanuit het NSK-systeem overgezet naar PeopleSoft. Uit hierna uitgevoerde controles op de datakwaliteit kwam naar voren dat de trede van de financiële rang van de militair niet klopte.

Niet redelijk
Volgens artikel 10b van de Wet ambtenaren Defense (Wad) kan een onverschuldigde betaling worden teruggevorderd. Deze terugvordering kan echter alleen plaatsvinden als de medewerker wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat er onverschuldigd werd uitbetaald.  Defensie kwam echter tot de slotconclusie dat dit bij ons AFMP-lid niet het geval was.
De militair deed bijvoorbeeld navraag bij diens leidinggevende over de hoogte van het salaris en die gaf aan dat dit klopte. Ook was de onverschuldigde betaling volgens Defensie niet te wijten aan de militair zelf. Daarom vond zij het uiteindelijk niet redelijk om het teveel aan ontvangen salaris terug te vorderen.

Open brief aan NRC
AFMP-voorzitter Ruud Bergsma was onlangs medeondertekenaar van een open brief aan de NRC, waarin wordt benadrukt dat het onze morele plicht is om steun te bieden aan Afghanen die Nederlandse militairen hielpen en die nu worden gemarteld door de Taliban. Andere ondertekenaars zijn o.a. oud-AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels, MARVER-voorzitter Sven Schuitema, VBM-voorzitter Jean Debie, FNV-voorzitter Tuur Elzinga en VluchtelingenWerk Nederland. Op onze website vind je de volledige versie van deze open brief. Lees via deze link het artikel dat de NRC op 1 oktober jongstleden publiceerde op basis van de ontvangen open brief. 

Infopagina EUROMIL
De AFMP is al jarenlang aangesloten bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Hierbij zijn in totaal 34 vakbonden en vakcentrales aangesloten, die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen. Wil je als AFMP-lid meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap? Ga dan naar onze infopagina met talloze berichten, artikelen, publicaties en links met nieuws en informatie hierover en over het belang van internationale militaire samenwerking!

AFMP luidt op feestelijke wijze nieuw verenigingsjaar in
In het gezelschap van medewerkers van onze werkorganisatie FNV Veiligheid, hoofdbestuursleden van zowel de AFMP als de MARVER, de kaderraadsleden van de AFMP en de kaderleden van de MARVER luidde de AFMP in haar pand te Amersfoort op donderdag 28 september het verenigingsjaar 2023-2024 in. Bij deze feestelijke gelegenheid met ook diverse andere genodigden werd stilgestaan bij het 125-jarig bestaan van onze bond. Vanuit een foodtruck kregen alle aanwezigen smakelijke pizza’s en pasta’s en drankjes voorgeschoteld. 

Ons Belang
In 1898 zag onze voorloper, Ons Belang, Koninklijke Vereniging van Onderofficieren, het levenslicht. Uiteindelijk werd op 1 januari 1992 de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) gevormd door een fusie tussen Ons Belang, de Vereniging voor Militair Technisch en specialistisch Beroepspersoneel (VMBT) en de Algemene Militaire Pensioenbond (AMP).

Voorbeeld voor velen
In een speech heette AFMP-voorzitter Ruud Bergsma alle aanwezigen welkom. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot Wim van den Burg, voormalig voorzitter van onze bond en tot enkele “oud-strijders” van zowel de AFMP als de MARVER die bij de opening van het verenigingsjaar present waren.
“Dit zijn leden die heel wat hebben betekend en gedaan binnen vakbondsland en daarbuiten. Jullie blijven echt betrokken bij de club en dat is een groot goed en voorbeeld voor velen,” zo benadrukte Ruud. Hij stond stil bij een aantal succesvolle recente activiteiten van de AFMP. “Het is goed om te weten dat onze wervers steeds meer voet aan de grond krijgen en mooie resultaten behalen en dat is nodig om een grote speler te blijven. Onze wervers voeren wekelijks acties uit en ook de goede bereikbaarheid van ons team backoffice én frontoffice doet wonderen. De inspanningen van onze individuele belangenbehartigers en van alle andere medewerkers van onze werkorganisatie FNV Veiligheid onderstrepen dat de leden voor ons het grootste goed zijn. Samen met al die actieve spelers binnen de sectoren, moeten we trots blijven uitspreken over het lidmaatschap van onze vereniging.”

Grootste goed
Ruud refereerde tijdens zijn speech onder meer aan de oorlog in de Oekraïne. “Gelet op Defensie is het verdedigen van de democratie het grootste doel en wij weten al heel lang dat dit niet een gegarandeerd gegeven is,” zo verduidelijkte hij. “In het Oosten is het oorlog en de verschrikkingen komen dagelijks voorbij in het nieuws. Van heel dichtbij is nu te zien dat de vrijheid op het spel staat. Logisch dat er meer wordt gedaan aan het budget voor Defensie en dat de politiek zich steeds sterker maakt voor het behalen van de 2%-norm. Nu moeten ze dat blijven volhouden voor altijd! Defensie moet klaar zijn voor de taken en dat houdt in dat wij met een andere blik moeten kijken naar het overleg. Eindelijk wordt weer een keer positief gereorganiseerd en niet ingekrompen, maar gekozen voor groei. We moeten nu eerst herstellen wat kapot is gemaakt, de mensen in de organisatie belonen voor hun goede werk en investeren in nieuwe mensen en goede opleidingen.”

Beeldje

Sven Schuitema, voorzitter van onze zusterbond MARVER, greep de feestelijke start van het verenigingsjaar aan om een speciaal gemaakt jubileumbeeldje uit te reiken aan Ruud als voorzitter van de AFMP. Namens de MARVER feliciteerde hij Ruud hartelijk met de bondsmijlpaal van 125 jaar.

Bevordering na MWO
Enkele leden lieten ons recent weten dat zij na afronding van de MWO niet meteen zijn bevorderd tot luitenant, maar pas na vier weken. Zij vergelijken zich met militairen die de KOO hebben doorlopen en die wel direct worden bevorderd. Voor deze leden maakten wij inmiddels bezwaar en we hopen hiermee een positief resultaat te boeken. Word jij ook te laat bevorderd? Neem dan gerust contact met ons op via dit e-mailadres.

Is jouw klikmaand gewijzigd?
De afgelopen weken hebben we voor verschillende leden actie ondernomen, omdat hun klikmaand was gewijzigd bij de eerste plaatsing op functie terwijl zij in 2023 niet in de opleidingstabel zaten. Dit is financieel nadelig, omdat de toekenning van een salaristrede hierdoor uitgesteld wordt. Let goed op of dit ook bij het geval is! Neem vooral contact met ons op als je ziet dat je klikmaand is aangepast!

Defensie erkent recht reservisten op opbouwen verlof
Op vrijdag 29 september voerden wij een gesprek met Defensie, waaruit naar voren kwam dat zij het voornemen heeft om het recht van reservisten op het opbouwen van verlof te erkennen. Ook benadrukte Defensie tijdens dit gesprek dat zij het hoger beroep wil intrekken tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, die reservisten in februari van dit jaar in het gelijk stelde in twee procedures die wij enkele jaren geleden aanspanden rond de vraag of zij recht hebben op het opbouwen van verlof. 
Lees het volledige bericht!

Betaaldata salarissen defensiemedewerkers in 2024
Onlangs zijn de betaaldata bekendgemaakt van de salarissen van militairen en burgermedewerkers bij Defensie in 2024. Deze data delen we met jou via onze website en ledenapp. Uiterlijk de volgende dag na de betaaldatum wordt het salaris op de rekening van jou als militair of burgermedewerker bijgeschreven.

Op poleposition met de AFMP: win kaarten voor de Dutch Grand Prix 2024
 De AFMP bestaat 125 jaar en deze mijlpaal laten wij niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom pakken wij groots uit met een campagne, waarbij jij twee kaarten kunt bemachtigen voor de Dutch Grand Prix op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024!

Giftcard
Voor ieder nieuw lid dat jij als AFMP-lid werft, ontvang je niet alleen een giftcard ter waarde van € 7,50 maar ook een lotnummer in jouw mailbox waarmee je kans maakt op deze kaarten. Hoe groter het aantal leden is dat jij binnenhaalt, des te meer lotnummers je ontvangt en hoe groter de kans dus is dat jij je volgend jaar op poleposition bevindt bij de Dutch Grand Prix.

Prachtige plek
De kaarten verschaffen jou namelijk een prachtige zichtplek bij de Tarzan In Grandstand vlakbij de start-finish!

Ga naar onze winactie! 

EDITIE VAN 16 NOVEMBER 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Beste leden

De afgelopen weken waren bijzonder, want na een zeer drukke onderhandelingsperiode bereikten Defensie en de centrales op 3 november een arbeidsvoorwaardenresultaat voor 2024. Hieraan liggen de acties ten grondslag die wij als AFMP uitvoeren in het kader van de collectieve belangenbehartiging. Bij deze acties is een flink team van AFMP-mensen betrokken. Een speciaal woord van dank gaat uit naar René en Arjen, die de onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden namens de AFMP hebben gevoerd. Belangrijk voorbereidend werk werd verricht door Jaqueline, dus ook alle credits voor haar.   

Voor actuele informatie over het arbeidsvoorwaardenresultaat verwijs ik je, naast deze nieuwsbrief, naar onze website, ledenapp en social media-kanalen en naar de berichtgeving die Defensie hier zelf onder meer via MULAN over naar buiten brengt. Samen met de andere bonden zijn er mooie arbeidsvoorwaardenresultaten bereikt die ons allemaal aangaan. Met Defensie werden wij het niet alleen eens over een loonsverhoging van 7 procent, maar ook over een eenmalige bruto uitkering,  inzetvormen, woon-werkverkeer, buitenlandzaken en de beloningspositie van burgers. En dit alles met een koppeling naar het verkrijgen van meer inzicht in wat de bijzondere positie van de militair inhoudt, hoe die moet worden beloond en nog een flink aantal andere zaken.
Ook bevat het avw-resultaat bijvoorbeeld enkele maatregelen om de beloningspositie van het burgerpersoneel te verbeteren. Naar onze mening een mooie stap vooruit, nadat we dit jaar al een specifieke avw-agenda voor burgers in de steigers hebben gezet. 

Wij ontvangen diverse vragen van leden over hoe de belangrijkste avw-informatie wordt gedeeld en hoe wij dat als AFMP inregelen. Het antwoord hierop is dat wij er bewust voor kiezen om onze mensen heel dichtbij de werkvloer te laten werken. De AFMP kent een sectorale indeling. Iedere sector heeft een sectorhoofd en onze kaderleden zijn bekend bij de leden. Deze kaderleden zijn aanwezig op de werkvloer, peilen de meningen en gaan het gesprek met de leden aan. Dit helpt om de wensen van leden zo direct mogelijk mee te nemen in de onderhandelingen. Op deze manier van werken vertrouwen wij als AFMP. Uiteindelijk gaat het namelijk om de leden en hun inbreng!      

En is het arbeidsvoorwaardenresultaat een finaal akkoord? Nee, want wat wij hebben gedaan in het voortraject hiervan, herhalen wij de komende weken: we trekken op met Defensie en de andere centrales. Samen gaan we het land in om informatiebijeenkomsten over dit resultaat te verzorgen en vragen daar zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarnaast houden wij als AFMP onder meer via ons kader een achterbanraadpleging. Indien nodig verzorgen wij op locatie extra voorlichtingen of digitale informatiesessies voor onze leden, bijvoorbeeld via Microsoft Teams. Als laatste vragen wij jullie als leden vanaf 29 november in een online enquête naar jullie mening over het avw-resultaat 2024. De uitkomsten van de raadpleging en de enquête zijn doorslaggevend voor de vraag wat tijdens het Sectoroverleg Defensie op 12 december onze definitieve reactie zal zijn: stemmen we in met het resultaat of niet?  

Stel dat wij hiermee instemmen en de andere centrales niet. Dan zullen de stemmen worden geteld. Als twee van vier centrales instemmen met resultaat, dan kan Defensie met haar ‘finale stem’ een definitief akkoord vaststellen. Op basis van het mooie bereikte avw-resultaat en de enthousiaste reacties die we tot nog toe vanuit het land krijgen, zijn we hoopvol dat het resultaat definitief kan worden omgezet in een akkoord. Uiteindelijk zou dit betekenen dat er, nog vóór het verstrijken van het bestaande avw-akkoord 2021-2023, een nieuw akkoord op tafel ligt. Daarmee liggen een soepele overgang en een ingangsdatum van 1 januari 2024 binnen handbereik. Jullie hebben in dat geval snel extra geld op jullie bankrekening staan en dat is voor menigeen hard nodig!

Onderhandelaarsresultaat rond arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel in 2024
Op 3 november bereikten Defensie en de vakbonden een onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel in 2024. Met het oog op een tijdige uitvoering van de te treffen maatregelen op dit terrein en vanuit de wens om vóór de afloop van het lopende avw-akkoord 2021-2023 nieuwe avw-afspraken aan jullie te kunnen presenteren, is gekozen voor een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2024. Sociale partners werden het eens over een loonsverhoging van 7% en een eenmalige pensioengevende uitkering van 1500 euro bruto voor defensiepersoneel dat op 1 januari a.s. in dienst is.    
Bekijk het volledige avw-resultaat! 

Bezoek één van onze informatiebijeenkomsten!
Om jullie nader over het avw-resultaat 2024 te informeren en jullie de kans te bieden om hierover vragen te stellen, verzorgen de bonden samen met Defensie de komende weken verschillende informatiebijeenkomsten. Jullie worden van harte uitgenodigd om bij één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. De tot nog toe definitief vastgestelde data, locaties en tijden hebben wij voor jou op een rij gezet op onze website. 
Check de data en locaties van de bijeenkomsten!

Wat staat er allemaal op de planning in aanloop naar mogelijk avw-akkoord 2024?
 
- Bijeenkomsten - 
Tot en met 29 november vinden op verschillende locaties  informatiebijeenkomsten over het avw-resultaat 2024 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten kun jij jouw inhoudelijke vragen hierover stellen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je goed beslagen ten ijs komt als jij als AFMP-lid jouw mening mag geven in onze online enquête, die onderdeel is van onze achterbanraadpleging. 

- Achterbanraadpleging - 
In het kader van onze achterbanraadpleging peilen onze kaderleden de komende weken op de werkvloer wat leden vinden van de avw-resultaten voor komend jaar. Aanvullend op hun bevindingen start op 29 november om 9.00 uur onze enquête over het avw-resultaat 2024 Je hebt als lid tot 6 december om 23.59 uur de tijd om deze korte enquête in te vullen. Daarna zullen wij onder meer via onze website en ledenapp communiceren wat jullie van het resultaat vinden.  

- Sectoroverleg Defensie - 
Tijdens het op 12 december geplande Sectoroverleg Defensie (SOD) maken wij aan de minister van Defensie namens onze centrale, de ACOP, bekend of jullie instemmen met het omzetten van het avw-resultaat in een akkoord. Als de leden van de andere vakbonden samen met jullie ja tegen dit resultaat zeggen, dan ligt er nog vóór het verstrijken van het bestaande arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 een nieuw avw-akkoord 2024 op tafel.

Deadline voor uitruil van jouw vakbondscontributie nadert!
Dankzij het Cafetariamodel van Defensie heb je de kans om je vakbondscontributie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 uit te ruilen tegen jouw brutosalaris. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het avw-akkoord 2021-2023. De deadline voor het indienen van de aanvraag voor deze uitruil via DIDO Selfservice is 30 november a.s. Ga hiermee daarom snel aan de slag als je dit nog niet hebt gedaan! Komt jouw aanvraag te laat binnen? Dan vis je helaas definitief achter het net.   

Voorwaarden 
Wil je weten wat de voorwaarden zijn voor de uitruil van jouw vakbondscontributie en hoe je dit moet aanpakken? Ga dan naar de intranetpagina Cafetariamodel Defensie 2023. We willen je ervoor waarschuwen dat de uitruil financiële voordelen oplevert, maar ook een keerzijde kan hebben. Door deze uitruil verandert namelijk jouw inkomen voor het vaststellen van sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de WIA of de WW. Als je in het jaar na de uitruil werkloos of zo ernstig ziek wordt dat je voor een WIA-uitkering in aanmerking komt, dan kan de uitruil tot een iets lagere uitkering leiden. Twijfel je wat je moet doen? Vraag ons dan om advies via dit emailadres.     

Met ontslag
Het Cafetariamodel van Defensie biedt niet alleen de mogelijkheid om jouw vakbondscontributie uit te ruilen, maar geeft ook uitruilopties als je met ontslag gaat. In dit laatste geval moet je jouw aanvraag voor deze uitruil twee maanden van tevoren – als je op de eerste dag van een maand met ontslag gaat – of één maand van tevoren – als je op een andere dag van een maand met ontslag gaat – indienen.

Uitruilopties
Naast de uitruil van jouw vakbondscontributie heb je dit jaar uitruilopties voor de aanvullende kilometervergoeding en voor een fiets en/of computer/tablet. Wat de fiets of computer betreft kan dit maximaal één keer per 5 kalenderjaren tot een maximum bedrag van 1500 euro. De eerdere termijn van drie kalenderjaren tot een maximum van 750 euro van een eerdere uitruil moet dan wel zijn verstreken. Hoe dit precies werkt, kun je vinden op de intranetpagina Cafetariamodel Defensie 2023.
De uitruil van de aanvullende kilometervergoeding is, in tegenstelling tot vorig jaar, grotendeels geautomatiseerd. Je hoeft daardoor vaak niet eens zelf meer een aparte aanvraag hiervoor in te dienen. Wel moet er een goedgekeurde aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer, over de uitruilperiode, geregistreerd staan in Selfservice. Exacte informatie hierover, ook voor reisafstanden onder de 11 kilometer, staat op de intranetpagina Uitruil aanvullende kilometervergoeding.

Gelijktijdige aanvraag
De uitruil van de vakbondscontributie, de aanvullende kilometervergoeding en de fiets en/of computer mag je tegelijkertijd aanvragen. Voor al deze opties geldt wel dat de aanvraag vóór 1 december 2023 moet zijn geregistreerd in Selfservice. In de maand waarin je uitruilt, wordt jouw salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering met het uit te ruilen bedrag verlaagd. Hierdoor betaal je minder belasting. Wees je er wel van bewust dat meer uitruilen dus een toenemend negatief effect kan hebben op jouw (eventuele) sociale zekerheidsuitkering.

Reservisten
Let op! Ben je reservist? Dan kun je geen beroep doen op de cafetariaregeling. Sinds eind vorig jaar voert de AFMP een gerechtelijke procedure over de uitruil van vakbondscontributie voor reservisten. Wil jij als reservist in aanmerking komen voor de fiscale uitruil? Geef dit dan binnen twee weken aan ons door via ib@afmp.nl. Net als vorig jaar kunnen wij het verzoek dan bij de werkgever neerleggen.

AFMP wint fiscaal advies in over belastingheffing over smartengeld
De AFMP nam onlangs met verbazing kennis van de aankondiging van demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën dat aan de fiscale behandeling van de bijzondere invaliditeitsregeling (biv) niets zal veranderen. Van Rij benadrukte dit op 26 oktober in een brief aan de Tweede Kamer. De komende tijd gaan wij als AFMP extern fiscaal advies inwinnen, omdat het volgens ons de vraag blijft of er sprake is van belastingplichtig loon.

Nieuws voor chroom-6-slachtoffers
Het is alweer een tijdje geleden dat wij je als AFMP informeerden over de stand van zaken in het chroom-6-dossier. Los van onze communicatie blijven wij ons op de achtergrond inspannen voor individuele leden die door het werken met chroom-6 bij Defensie ziek zijn geworden. Vanuit de paritaire Commissie Chroom-6, waarvan de AFMP al jarenlang deel uitmaakt, kunnen we je nu in elk geval nieuws melden. Het ziet er namelijk naar uit dat het meest recente overleg tussen de leden van de paritaire commissie en Defensie snel zal leiden tot een flink hogere uitkering aan nabestaanden van chroom-6-slachtoffers, die rekening houdt met de huidige hoge inflatie. Verder hebben de paritaire commissie en Defensie zich verdiept in de vraag hoe een aanvraag voor een uitkering kan worden ingediend, vooral de wijze waarop erfgenamen dat kunnen doen. Zodra de definitieve aanpassingen bekend zijn, breng wij jou hiervan op de hoogte via onze website, app en social media-kanalen.

Maak bezwaar tegen loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren
Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij bezwaar voor je aantekenen tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie heeft inmiddels erkend dat onder andere het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - dat wil zeggen binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kan de AFMP voor je doen. Stuur hiervoor een e-mail naar dit mailadres

EDITIE VAN 21 DECEMBER 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Beste collega's

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar, maar we hebben zeker niet voor de laatste keer nieuws te melden in 2023! De ontwikkelingen in het leven van defensiemedewerkers staan nooit stil en dat geldt ook voor de activiteiten van de AFMP. Blijf daarom onze website en ledenapp in de gaten houden!

Mijn advies is om elkaar als collega’s scherp te houden en te letten op ieders veiligheid en gezondheid. Op de werkvloer vinden namelijk regelmatig dienst- of bedrijfsongevallen plaats. Vaak ontstaat daarna discussie met de werkgever over de vraag of er sprake is van een dienstongeval of een bedrijfsongeval. De voorzieningen bij een dienstongeval zijn goed te noemen, maar dat geldt in mindere mate voor een bedrijfsongeval of een ongeval dat burgers overkomt. Daarom gaan wij de strijd aan met Defensie om geblesseerd of gewond geraakte leden hun recht te laten krijgen. Dit is uiteraard jammer. Juist bij Defensie moet de zorgplicht hoog in het vaandel staan.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de AFMP vormen de werk- en rusttijden van medewerkers. Binnen Defensie vinden op dit gebied voortdurend overtredingen plaats van het AMAR en het BARD. Die zorgen voor onveilige werksituaties en bijvoorbeeld voor verzekeringsproblemen als leden een ongeluk krijgen op het moment dat zij het maximaal toegestane aantal werkuren hebben overschreden, hiertoe dikwijls gedwongen door hun werkgever. Je kunt je voorstellen hoeveel ellende hierbij om de hoek komt kijken.

Onlangs hoorde ik het verhaal van een lid dat na twee, 12 uur durende diensten in het weekend nog ruim een uur naar huis moest rijden. Dit mag gewoon niet! Let daarom alsjeblieft op elkaar mensen! Weet dat wij hierover in gesprek blijven met demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie, die het trouwens volledig met ons eens is. Hij riep de commandanten onlangs op om een einde te maken aan het overtreden van de werk- en rusttijdenregeling. Blijf hier ondertussen zelf ook scherp op en waarschuw de MC of ons als AFMP als jij en je collega’s te veel uren moeten maken. Niet alleen jullie veiligheid en gezondheid zijn in het geding, maar ook die van jullie bezorgde thuisfront.   

Ik sluit mijn voorwoord af met het goede nieuws dat Defensie en de bonden op 12 december het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 ondertekenden. Hierdoor kunnen jullie vanaf 1 januari a.s. rekenen op 7 procent meer loon. Met het oog op de kerstboodschappen die jullie ongetwijfeld nog moeten doen, is dit een prettige wetenschap.

De nadere feestdagen vormen een mooie gelegenheid om even terug te kijken en na te denken, maar vooral om te genieten met je geliefden, familieleden, vrienden én vaak ook je medestrijders. Binnen Defensie worden op dit moment allerlei activiteiten georganiseerd, die een terechte waardering uitdrukken voor jullie inspanningen in 2023. Vooral dankzij jullie effort is Defensie zich volop aan het herstellen.

Ondertussen blijft er nog veel te doen om dit herstel te laten voortduren. Zo zijn er nog altijd veel openstaande vacatures en dat zorgt voor een hoge werkdruk voor de bestaande collega’s. Daarom wens ik jullie voor 2024 veel nieuwe collega’s en nieuw materieel toe. Ook is mijn vurige wens dat de politiek in de komende decennia echt minimaal 2% van het bbp uitgeeft aan Defensie.

Ik wens jullie allemaal mooie feestdagen, een gezellige oud en nieuw en een prachtig 2024 toe!

Akkoord over doorbetaling (incidentele) toelagen in vakantieperiode
Onlangs bereikten we met Defensie een akkoord over de doorbetaling van (incidentele) toelagen in de vakantie. Wat nog wel restte, was een geschil over de berekening. Op dit punt stelde de rechtbank ons deze week in het gelijk. Lees hier hoe je bezwaar kunt maken als jouw toelagen in de vakantie niet doorbetaald worden.

Heb jij jouw loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren ontvangen?
Let op! Als je uit dienst gaat en je vakantie-uren krijgt uitbetaald, dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is.
Lees via deze link waarom en hoe je dit moet aanpakken!

Defensie en bonden zetten handtekening onder het avw-akkoord 2024
Sinds 12 december is het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 voor defensiepersoneel een feit. Dit betekent onder meer een loonsverhoging van 7 procent en een eenmalige pensioengevende uitkering van 1500 euro bruto voor medewerkers die op 1 januari a.s. in dienst zijn. Tijdens het SOD in Den Haag zetten demissionair staatssecretaris van Defensie en vertegenwoordigers van de vakbonden hun handtekening onder het akkoord, dat een looptijd heeft van 1 januari t/m 31 december 2024.
Naast de genoemde loonsverhoging en uitkering omvat het diverse andere avw-maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere kilometervergoedingen voor binnenlandse dienstreizen en woon-werkverkeer.

Verheugd
Demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie is verheugd dat de missie is geslaagd om nog vóór het verstrijken van het lopende avw-akkoord 2021-2023 tot een nieuw akkoord te komen. “Met het akkoord is een belangrijke stap gezet naar erkenning en waardering voor het belangrijke werk van zowel burgermedewerkers als militairen bij Defensie.”

Nodige kritiek
Tijdens het SOD maakten wij namens onze centrale ACOP aan de staatssecretaris bekend dat jullie massaal instemden met het omzetten van het op 3 november bereikte resultaat in een akkoord, maar ook de nodige kritiek hadden. Omdat de leden van de andere centrales eveneens in groten getale ja zeiden, konden de staatssecretaris en de vertegenwoordigers van de defensiebonden hieronder uiteindelijk hun handtekeningen zetten. 

Via deze link vind je het volledige arbeidsvoorwaardenakkoord 2024. Klik hier voor een overzichtelijke infographic hiervan.

Lees het volledige bericht!

‘Voeg inkomenstoeslag toe aan salaris burgerambtenaren’
Voeg de inkomenstoeslag toe aan het salaris van burgerambtenaren bij Defensie. Dit maakt hun beloningspositie meer inzichtelijk en beter vergelijkbaar met die van rijksambtenaren. Bovendien verbetert hierdoor de uitstraling naar de markt, omdat zij dan een hoger basissalaris hebben. Zo luidt de belangrijkste aanbeveling op basis van een onderzoek, dat het Technisch werkverband (TW) Beloningspositie burgerpersoneel recent verrichtte.

Minder gewaardeerd
Burgermedewerkers geven al langer aan dat zij zich (financieel) minder gewaardeerd voelen dan militairen en dat de verschillen in de basisbeloning bij een directe vergelijking tussen dezelfde functies onverklaarbaar groot zijn. Uit de vier informatiebijeenkomsten die wij dit jaar voor hen organiseerden, kwam naar voren dat zij de ongelijkheid in het basissalaris als onrechtvaardig beschouwen.
In het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 werd afgesproken om onderzoek te doen naar de beloningspositie van burgerambtenaren bij Defensie ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan werden in het bestaande avw-akkoord 2021-2023 enkele maatregelen vastgelegd, waaronder de toekenning van een extra periodiek voor de schalen 3 t/m 7.

Nieuw akkoord
Ook in het nieuwe akkoord voor 2024 staan maatregelen die de beloningspositie van burgerpersoneel verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het (wederom) verhogen van de inkomenstoeslag, in dit geval met 20 euro. Deze inkomenstoeslag wordt vervolgens onderdeel van het maandsalaris, wat weer zorgt voor een hogere opbouw van de vakantie- en eindejaarsuitkering. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de aanbevelingen van het TW Beloningspositie burgerpersoneel.

Lees het volledige bericht!

AFMP gaat binnenkort in gesprek met Veteranen Platform
Samen met de voorzitter van het Netwerk Veteranen FNV bezocht AFMP-voorzitter Ruud Bergsma onlangs de Algemene Vergadering (AV) van het Veteranen Platform. Zij waren daar present om de belangen van de bij de AFMP, MARVER en het Netwerk Veteranen FNV aangesloten veteranen te behartigen. Ruud sprak met het bestuur van het Veteranen Platform af om binnenkort met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag hoe we elkaar nog beter kunnen ondersteunen.
Lees verder!

Heb jij een idee dat duurzame inzetbaarheid stimuleert?
Heb jij als actieve militair of burgermedewerker bij Defensie een waardevol idee dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van personeel? Dan kun je voor subsidie aankloppen bij het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD), een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de vier centrales van overheidspersoneel, waaronder de ACOP waarvan de AFMP deel uitmaakt.
Lees verder!

Dien jouw declaratie in voor de Internetvergoeding Buitenland
Nadat we hiervoor een jaar lang namens onze leden aandacht vroegen bij Defensie is eindelijk de mogelijkheid voor van rijkswege in het buitenland gehuisvest defensiepersoneel (RHV-ers) hersteld om gebruik te maken van de internetkostenvergoeding. Als zij zelf hun internetabonnement betalen, dan kunnen zij hiervoor weer declaraties indienen. Medio vorig jaar werd deze optie stopgezet na een misverstand over het lopende avw-akkoord. Na het van kracht worden van de nieuwe, uit de regeling ‘thuiswerk- en internetvergoeding Defensie’ voortvloeiende internetregeling vanaf 1 juli 2022 verviel de oude internetkostenvergoeding voor defensiemedewerkers. Deze kwam neer op een te declareren bedrag van maximaal 15 euro per maand.

Uitzondering
Voor buitenlandse RHV-ers is echter een uitzondering gemaakt. Zij kunnen gebruik blijven maken van de oude internetkostenregeling, die hiervoor in de Internetvergoeding Buitenland is veranderd. Om hierop aanspraak te maken, moet je van rijkswege in het buitenland verblijven op een locatie waar geen internet aanwezig is. Op deze locatie moet je op eigen kosten zorgen voor een internetaansluiting en je mag geen aanspraak maken op een andere internetkostenvergoeding.
Lees verder!

Nieuw pensioenstelsel: invaren of niet?
Is het een goed plan om pensioenen die via de huidige pensioenregeling zijn opgebouwd in te brengen in de toekomstige pensioenregeling? Over deze vraag buigen sociale partners zich op dit moment in de aanloop naar deze nieuwe regeling. In dit bericht zoomen we in op de uitdaging die de vóór 1 juni 2001 door militairen opgebouwde pensioenaanspraken hierbij met zich meebrengen.   

Invaren
Het uitgangspunt van de nieuwe pensioenwet is dat reeds opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten in de nieuwe pensioenregeling worden ondergebracht. Als dit uiteindelijk gebeurt, dan zijn de hierin vastgelegde regels direct van toepassing op deze aanspraken. Op deze manier houd je het huidige en het nieuwe pensioen bij elkaar en dit noemen we ook wel ‘invaren’. Op dit moment wordt berekend of het invaren van de bestaande pensioenaanspraken gunstig uitpakt voor deelnemers en gepensioneerden, zoals vaak wordt verondersteld.
Lees het volledige bericht!

Nieuw sectorhoofd Landmacht onthult ambities in OpLinie
In de laatste uitgave van ons ledenmagazine OpLinie dit jaar, die 27 december bij je op de mat valt, vind je niet alleen meer informatie over het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024, maar onder meer ook een interview met Hans Treffers. Hij is sinds 1 september van dit jaar het nieuwe sectorhoofd Landmacht van de AFMP. In een uitgebreid interview onthult hij zijn belangrijkste ambities in deze rol, waarin hij de opvolger is van Elze Mulder.

Goede contacten
"Een belangrijk streven is om alle medezeggenschapscommissies binnen de Landmacht te benaderen en om goede contacten met hen te onderhouden," zo benadrukt Hans in dit interview. "Uiteindelijk is het namelijk van belang dat deze MC’s ons als AFMP weten te vinden als zij vragen hebben of met problemen zitten. Zij moeten nog meer het gevoel krijgen dat wij een ruggensteun voor hen zijn."

70 jaar AFMP-lid
In OpLinie doen we ook verslag van het bezoek dat AFMP-voorzitter Ruud Bergsma op 1 december bracht aan Dick de Hoogd, die al zeventig jaar lid is van de AFMP. Ruud reikte hem tijdens deze visite in aanwezigheid van Dicks zoon Marcel de bijbehorende versierselen uit. In flarden vertelde Dick over zijn jarenlange loopbaan bij de Luchtmacht.
"Ik heb er geen dag spijt van gehad,” zei hij aan het slot van Ruuds bezoek. “Ik kon altijd met alle Luchtmacht-collega’s opschieten en zij gelukkig met mij. Op welke plek ik bij de Luchtmacht ook was; ik voelde me altijd thuis.”
Vanaf 27 december kun je OpLinie ook lezen via onze website en ledenapp.

Betaaldata salarissen in 2024
Lees hier wat de betaaldata zijn van de salarissen van militairen en burgermedewerkers bij Defensie in 2024!

EDITIE 25 JANUARI 2024

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Beste collega's

Time flies! Het is alweer 2024 en de eerste maand van dit nieuwe jaar is bijna voorbij. Dit laatste geldt natuurlijk niet voor het belangrijke werk dat voor ons als AFMP op tafel ligt. Het bestaande arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd van een jaar en dat betekent dat we nu alweer aan de slag moeten met de onderhandelingen voor het hierna volgende akkoord.

Hierbij hebben wij jouw input als AFMP-lid keihard nodig. Wat zijn jouw voornaamste wensen op arbeidsvoorwaardengebied? Voor welke onderwerpen moeten wij het hardst strijden? Jouw antwoorden zullen ongetwijfeld neerkomen op meer dan alleen een hoger salaris. Ondertussen is het van groot belang om alle arbeidsvoorwaardenzaken die uit de laatste twee akkoorden voortvloeiden eindelijk eens volledig af te ronden en goed te laten landen in de defensieorganisatie.

Op deze plek heb ik het al vaker gehad over het ingrijpende herstelproces dat op dit moment gaande is in de defensieorganisatie. Als actief AFMP-lid bevind jij je middenin dit proces. De AFMP gaat altijd als één van de eerste partijen constructief het gesprek met Defensie aan over het creëren van aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel. Die arbeidsvoorwaarden moeten ervoor zorgen dat er in de nabije toekomst voldoende defensiemedewerkers zijn en dat Defensie er operationeel weer goed voorstaat.

Het is belangrijk dat de defensieorganisatie zelf ook met goede en duidelijke plannen komt, die geen nieuwe vraagtekens opleveren. Juist bij het lanceren van deze plannen gaat het vaak mis. En als de achterliggende processen dan ook nog eens vertraging oplopen, zijn vaak tijdrovende procedures nodig om tot goede oplossingen te kunnen komen. Deze gang van zaken is betreurenswaardig en onnodig. Als simpelweg de juiste processtappen worden gevolgd, ontstaan goede plannen waarover heldere afspraken kunnen worden gemaakt.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om besluitvormingsprocessen niet te laten vastlopen op de kleinste details. Die details zijn vaak nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Het is daarom verstandig om maatwerkafspraken met elkaar te maken en om goed voor medewerkers te zorgen als er onverhoopt toch iets verkeerd gaat. Hierop moeten we met zijn allen letten.

Vallen jou specifieke aspecten op in deze processen of heb je tips om dingen gestroomlijnder te laten verlopen? Deel deze informatie dan met ons als AFMP! De bestuursleden, sectorhoofden en overige medewerkers van de AFMP, die dagelijks alles uit de kast halen voor onze leden, kunnen namelijk niet zonder jouw waardevolle inbreng.

Wil je als AFMP-lid meepraten over belangrijke arbeidsvoorwaardenonderwerpen of over actuele bondszaken en zou je een actievere rol bij onze bond willen spelen? Klop dan aan bij onze sectoraal ingerichte defensiebond met sectorhoofden die precies weten wat er allemaal reilt en zeilt op de werkvloer! Zij worden terzijde gestaan door een enthousiast team van kaderleden. Ik zou je willen adviseren: spreek een kaderlid op de werkvloer aan en ga dan eens het gesprek aan. De contactgegevens van onze sectorhoofden en onze bestuursleden vind je via www.afmp.nl/over-afmp/onze-mensen.      

We komen ook met plezier een keer bij je langs om jouw brandende vragen te beantwoorden. Graag horen we dan ook waarvoor we ons in 2024 en in de komende jaren volgens jou vooral moeten inspannen!   

Afsluitend hoop ik dat je goede feestdagen hebt gehad en dat jouw accu hierdoor weer helemaal is opgeladen. Ik wens je een prachtig 2024 toe! Ik zie je graag bij ons in Amersfoort of ergens op de werkvloer!

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

Nieuw pensioenstelsel: nieuwe regeling en transitieplan in zicht
De bonden verwachten binnenkort overeenstemming met Defensie te bereiken over de hoofdlijnen van een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Wij hopen dat we aansluitend daarop komend voorjaar een onderhandelaarsresultaat in de vorm van een transitieplan aan jullie kunnen voorleggen.

Aan de gesprekstafel
Op dit moment zitten sociale partners aan de gesprekstafel om de puntjes op de i te zetten voor een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Samen formuleren zij een antwoord op de vraag hoe deze pensioenregeling er het beste uit kan komen te zien, op welke manier de bestaande pensioenafspraken in het nieuwe stelsel kunnen worden ondergebracht en hoe groepen militairen kunnen worden gecompenseerd die hier eventueel nadelige effecten van kunnen ondervinden.

SOD
Aanstaande dinsdag staat een Sectoroverleg Defensie (SOD) op de agenda, waarin onder meer het nieuwe pensioencontract (NPC) onderwerp van gesprek is.

Lees het volledige bericht op onze website!   

Vraag subsidie aan bij ASD
Heb jij als actieve militair of burgerambtenaar bij Defensie een waardevol idee dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van personeel? Dan kun je subsidie aanvragen bij het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD), een samenwerkingsverband van Defensie en de vier centrales van overheidspersoneel, waaronder de ACOP waarvan de AFMP deel uitmaakt.

Flyer
In een nieuwe flyer vind je uitgebreide informatie over de uiteenlopende ASD-activiteiten, over het belang van duurzame inzetbaarheid en over de twee soorten subsidies die je kunt aanvragen: de zogeheten Duurzaam Inzetbaar Yourself (DIY)-subsidie en de thema-subsidie.

Duurzame inzetbaarheid

Het belangrijkste doel van het ASD is het defensiebreed bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van actieve burgermedewerkers en militairen bij Defensie. Hiervoor coördineert en stimuleert het fonds onder andere projectinitiatieven die deze inzetbaarheid stimuleren. Voor meer info kun je ook terecht op de vorig jaar vernieuwde ASD-website.

In de maartuitgave van ons ledenmagazine OpLinie vind je een uitgebreid interview met Lucette van der Est, fondsmanager van het ASD. Zij belicht hierin de meerwaarde van het fonds voor defensiemedewerkers.

AFMP-belastingservice 2024
Als lid van de AFMP kun je ook in 2024 weer gebruik maken van onze gratis belastingservice. De belastingdeskundigen van de FNV en AFMP helpen je met het invullen van jouw jaarlijkse belastingaangifte, voorlopige aanslag en toeslagen.
Vanaf volgende maand kun je via de website www.afspraakmakenfnv.nl een afspraak maken om jouw belastingaangifte te laten verzorgen door één van de deskundige vrijwilligers van onze belastingservice. Zoek een invullocatie bij jou in de buurt en klik op het blauwe icoon ‘afspraak maken’. Wil je telefonisch een afspraak maken? Geef dan aan dat je lid van onze bond bent en houd zo mogelijk je lidnummer bij de hand.
Lees verder op onze website!

In Memoriam: Tinus Klasens
Met groot leedwezen en veel dankbaarheid voor alles wat hij voor ons betekende, hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Tinus Klasens op 30 december 2023. Door de jaren heen was Tinus van grote meerwaarde voor zowel de AFMP als voor onze zusterbond MARVER. Zo bekleedde hij meerdere bestuursfuncties en was hij ook actief als raadsman namens onze verenigingen. Wij zullen ons Tinus blijven herinneren als een warme persoonlijkheid, een vrijwilliger in hart en nieren en een lichtend voorbeeld voor velen.
We wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe met het grote verlies van Tinus. Via deze link vind je de rouwadvertentie die in de Asser Courant is geplaatst. Hier kun je desgewenst een condoleancebericht achterlaten bij een online geplaatst overlijdensbericht over Tinus. Zijn familie stelt dit enorm op prijs. Onderaan het overlijdensbericht staat ook het correspondentieadres vermeld.
De AFMP en de MARVER zullen Tinus enorm gaan missen.

Bezoek onze infopagina over EUROMIL!
De AFMP maakt al jarenlang deel uit van EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen en Vakbondsorganisaties. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Anno 2024 maken in totaal 34 vakbonden en vakcentrales deel uit van EUROMIL, dat de belangen behartigt van militair personeel in 22 landen. Wil je meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap van deze Europese organisatie? Bezoek dan onze informatiepagina met veel nieuws en achtergronden.
Ga naar onze infopagina!

Win kaarten voor Dutch Grand Prix 2024!
De AFMP bestaat 125 jaar en deze mijlpaal laten wij niet ongemerkt. Daarom pakken wij groots uit met een campagne, waarbij jij twee kaarten kunt bemachtigen voor de Dutch Grand Prix op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024! Voor ieder nieuw lid dat jij als AFMP-lid werft, ontvang je niet alleen een giftcard ter waarde van € 7,50 maar ook een lotnummer in jouw mailbox waarmee je kans maakt op deze kaarten. Hoe groter het aantal leden is dat jij binnenhaalt, des te meer lotnummers je ontvangt en hoe groter de kans dus is dat jij je volgend jaar op pole position bevindt bij de Dutch Grand Prix. De kaarten verschaffen jou namelijk een prachtige zichtplek bij de Tarzan In Grandstand vlakbij de start finish!
Ga naar onze winactie!

‘Avw-maatregelen voor burgers vormen een eerste stap'
De maatregelen in het avw-akkoord 2024 om de beloningspositie van burgerpersoneel te verbeteren, zijn een eerste stap in de goede richting en nog geen gewenst einddoel als het gaat om de invulling van een stevige avw-agenda voor deze doelgroep in de nabije toekomst. Zo reageert Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, desgevraagd op het op 12 december ondertekende akkoord tussen de bonden en Defensie.

Binnen een jaar 
“Tegen iedere burgermedewerker die vindt dat met het oog op de bredere inzet nog niet genoeg bereikt is, zou ik willen zeggen: het avw-akkoord 2024 heeft een looptijd tot en met 31 december. Dus binnen een jaar zitten we samen met de andere bonden weer met Defensie aan de onderhandelingstafel over nieuwe arbeidsvoorwaarden,” zo benadrukt Arjen. “Het doel van de volgende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen voor burgerpersoneel moet zijn om uiteindelijk een akkoord te bereiken over een volledig nieuwe salaristabel of om anders in te zetten op de doorontwikkeling van de herijkingen die nu hebben plaatsgevonden in de bestaande tabel. Bij voldoende financiële ruimte komen daarna ook de onderwerpen weer terug op tafel die we afgelopen voorjaar opgehaald hebben.”

Lees het volledige artikel over de avw-maatregelen voor burgerpersoneel in de op 27 december jl. verschenen editie van ons magazine OpLinie. Deze uitgave kun je ook lezen via onze website en ledenapp. 

Worden jouw (incidentele) toelagen in de vakantie doorbetaald?
Ga je met vakantie en ontvang je gedurende tenminste acht maanden per jaar een (incidentele) toelage? Dan moet jouw werkgever deze toelage in de vakantieperiode gewoon doorbetalen. Wij stelden succesvol beroep in tegen het niet doorbetalen hiervan. De doorbetaling van de incidentele toelagen is echter nog niet structureel ingeregeld. Dit betekent dat je bezwaar moet maken als de toelagen niet zijn doorbetaald. Lees hier hoe je dit kunt doen!
 

Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald?
Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij tijdig bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie erkent inmiddels dat o.a. het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Lees in dit AFMP-artikel hoe je bezwaar moet maken!

Ben je ziek en ga je met leeftijdsontslag?
Met enige regelmaat komen leden bij ons op het net die ziek zijn op de ingangsdatum van hun UKW en die het advies hebben gekregen om zich beter te melden. Wij drukken hen altijd op het hart om dit advies niet op te volgen en ziek uit dienst te gaan. Ook zieke medewerkers hebben namelijk recht op een UKW-uitkering. Daarnaast komen ze echter ook nog voor een ziektewetuitkering in aanmerking. Verkeer je in een dergelijke situatie of dreig je hierin te belanden? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging. Wij denken dan met je mee. Stuur hiervoor een mailtje naar dit e-mailadres.

Kom op pole position bij de Dutch Grand Prix 2024!
In het kader van haar 125-jarig bestaan pakt de AFMP groots uit met een campagne, waarbij jij twee kaarten kunt winnen voor de Dutch Grand Prix op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024! Voor ieder nieuw lid dat jij als AFMP-lid werft, ontvang je niet alleen een giftcard ter waarde van € 7,50 maar ook een lotnummer in jouw mailbox waarmee je kans maakt op deze kaarten. Hoe groter het aantal leden is dat jij binnenhaalt, des te meer lotnummers je ontvangt en hoe groter de kans dus is dat jij je volgend jaar op pole position bevindt bij de Dutch Grand Prix. De kaarten verschaffen jou namelijk een prachtige zichtplek bij de Tarzan In Grandstand vlakbij de start finish! Je kunt op twee manieren meedoen. De eerste manier is om in het inschrijfformulier op onze site alle gegevens van het door jou geworven lid in te vullen en vervolgens jouw eigen gegevens door te geven. Je kunt ook onze AFMP-app downloaden via de App Store of Google Play. Ga op de drie horizontale streepjes in de linkerbovenhoek staan en klik op de link ‘Maak een collega lid’. Zo kom je in het inschrijfformulier.
Ga naar onze winactie!

Je kunt nu declareren voor het duurzaamheidsbudget
Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen, is in het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 de afspraak gemaakt dat je als defensiemedewerker eenmalig gebruik kunt maken van een duurzaamheidsbudget van 1000 euro netto. De concrete mogelijkheid om jouw declaraties voor de verduurzaming van jouw (huur)woning of de aanschaf van een fiets en/of computer te kunnen indienen, liet echter wat langer op zich wachten. Vanaf nu kun je deze definitief doorgeven via Selfservice. Graag leggen we je uit waar en hoe je jouw declaratie(s) moet doorgeven. Na aanschaf van de goederen kun je deze indienen via Selfservice. Naar onze mening is het duurzaamheidsbudget ook bedoeld voor reservisten of uitzendkrachten die voor Defensie werken. Wij zijn het oneens met de uitsluiting van beide groepen. Naast een lopende procedure bij de rechtbank over het cafetariamodel voor reservisten willen wij daarom ook een procedure tegen Defensie aanspannen over het verstrekken van het duurzaamheidsbudget.
Lees verder!

AFMP gealarmeerd door nieuwe sluiting Meeuwennest
Commandeur Paul Willemse, directeur P&O van het CZSK, informeerde ons als AFMP op 15 februari jl. over de directe sluiting van bedrijfsrestaurant het Meeuwennest op de Nieuwe Haven in Den Helder. Dit restaurant is opnieuw tot nader order gesloten, omdat zich in de kantine al heel lang hygiëne- en veiligheidsproblemen voordoen, zoals lekkages, ongedierte en problemen in de spoelkeuken. Voor het personeel en de bezoekers is het volgens het CZSK onverantwoord om het restaurant open te houden. Als voorlopige oplossing zijn uitwijklocaties voor het ontbijt, de lunch en de warme maaltijd ingericht. Op dit moment praat het CZSK met Defensie Vastgoed Management over een betere oplossing voor de korte en langere termijn. De AFMP is gealarmeerd door de zoveelste sluiting van bedrijfsrestaurant het Meeuwennest.
Lees verder!

Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald?
Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij tijdig bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie erkent inmiddels dat o.a. het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed.
Lees in dit AFMP-artikel hoe je bezwaar moet maken!
 

Hoger beroep functiebeschrijving van militair gegrond
De Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter voor militairen, verklaarde recent het hoger beroep van een bij de AFMP aangesloten militair gegrond die het oneens was met zijn vastgestelde functiebeschrijving. Hiermee zette de CRvB een streep door het eerdere oordeel van de rechtbank Den Haag dat diens uitspraak onjuist was. De militair verrichtte jarenlang meer werkzaamheden dan in zijn functiebeschrijving waren vastgelegd.
Lees verder!
 

'ASD wil aanjager zijn van projecten bij Defensie'
In een op onze website gepubliceerd interview gaat Lucette van der Est in op de meerwaarde van het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) voor militairen en burgers bij Defensie.
"Als dankzij het ASD een project is gerealiseerd, dan hopen wij dat de werkgever dit gaat omarmen en/of hiermee zelf verder aan de slag gaat," zo benadrukt zij in dit interview. "Het ASD wil een aanjager zijn van belangrijke ontwikkelingen en projecten binnen Defensie. Het uiteindelijke doel is om deze goed te borgen binnen de defensieorganisatie.”
Lees het online interview!

Onduidelijkheid over inhouding op UGM-uitkering
De afgelopen dagen kwamen enkele UGM’ers bij ons als AFMP op het net met een klacht over het feit dat er een hogere inhouding van de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van 5,32% heeft plaatsgevonden op hun bruto UGM-uitkering. Hierdoor ontvingen zij een lagere uitkering dan zij gewend zijn. Navraag bij het ABP leert dat er in januari als gevolg van de betaling van eenmalige uitkering te weinig bijdrage Zvw is ingehouden. De inhouding hiervan is namelijk gemaximeerd op  € 317,55 per maand. Het resterende in te houden bedrag is deze maand alsnog verrekend.
Lees verder!     
 

Waarnemingstoelage verlaagd door nieuw loongebouw?
Zat jij op 1 januari 2023 middenin een waarneming van een hoger ingeschaalde functie? Kijk dan goed wat er gebeurd is met jouw waarnemingstoelage bij de overgang van het oude naar het nieuwe loongebouw en of de waarnemingstoelage in 2023 gebaseerd is op het loon dat je zou hebben moeten verdienen op basis van de salarisnummers die je op 31 december 2022 had en de transitietabel. Veel militairen werden begin 2023 geconfronteerd met een lagere waarnemingstoelage dan zij voorheen hadden en dat was naar de mening van de AFMP niet terecht.
Als het goed is, ontvingen deze militairen vorige maand een brief met de mededeling dat zij zullen worden gecompenseerd. Heb jij die brief niet ontvangen en denk jij ook recht te hebben op zo’n compensatie? Of heb je wel een brief gehad, maar twijfel je aan de hoogte van het bedrag? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar dit e-mailadres met je loonstrook van december 2022 en januari 2023, de brief van vorige maand als je die hebt gekregen en (indien bekend) het bedrag aan compensatie.
Let op! Over het compensatiebedrag wordt het bijzondere tarief toegepast, waardoor het nettobedrag lager uitvalt dan de gewone waarnemingstoelage. Dit is een verplichting vanuit de fiscus en daaraan kunnen Defensie en wij niets veranderen. Bij de belastingaangifte 2024 kan dit worden rechtgetrokken.

Wil jij ons nieuwe veelzijdige sectorhoofd Marine worden?
Wil jij je vanuit jouw achtergrond bij de Marine graag inzetten voor de individuele en collectieve belangen van de leden van twee sterke defensievakbonden? Denk dan eens aan een baan als sectorhoofd Marine bij FNV Veiligheid, het samenwerkingsverband van de AFMP en de MARVER! Bekijk hier de vacature op onze website!

Gerard de Graaff Lid van Verdienste van AFMP
Tijdens het AFMP-sectorenberaad op 13 maart in Amersfoort is Gerard de Graaff benoemd tot Lid van Verdienste van de AFMP. Hij kreeg de bijbehorende speld en een speciaal certificaat uit handen van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma. Gerard dankt deze benoeming aan zijn jarenlange inspanningen voor onze bond. Zo is hij al vanaf 2011 actief kaderlid en sinds 2015 ook kaderraadslid binnen de sector Landmacht.
Sinds zeven jaar vertegenwoordigt hij deze sector ook in diverse werkgroepen en commissies. Al even lang is hij bovendien de vaste vertegenwoordiger van de AFMP in het FNV Ledenparlement. Dankzij zijn functies als voorzitter van de MC en DMC speelt Gerard verder een cruciale rol in de vertegenwoordiging van de AFMP op de werkvloer.

Stimulans
De AFMP prijst Gerard om zijn enthousiasme en proactieve houding. Dankzij deze eigenschappen vormt hij volgens onze bond een stimulans voor alle kaderleden binnen de sector Landmacht. Sinds de noodgedwongen verminderde inzet van Elze Mulder als sectorhoofd Landmacht bij de AFMP nam Gerard een aantal coördinerende rollen op zich, waardoor deze sector optimaal kon blijven functioneren. Voor het kersverse nieuwe sectorhoofd Landmacht  Hans Treffers is Gerard bovendien een prettige sparringpartner en vraagbaak bij diverse onderwerpen die in de sector spelen. “Al met al een collega die zich met hart en ziel voor de AFMP inzet,” zo benadrukt AFMP-voorzitter Ruud Bergsma.

Ben je arbeidsongeschikt? Boek niet al je verlof af!
Recent oordeelde de rechtbank in een door de AFMP aangespannen procedure dat een lid van ons ten oprechte verlof moest opnemen tijdens diens re-integratie. Hij vroeg dit verlof aan, maar werd voordat dit inging volledig arbeidsongeschikt. Om te kunnen worden vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen, dwong Defensie hem dit verlof toch op te nemen. De rechtbank maakte korte metten met deze opstelling van Defensie en oordeelde dat het verlof niet volledig had mogen worden afgeboekt. De AFMP is blij met het oordeel van de rechtbank. Wij hopen dat de diverse defensieonderdelen zich direct zullen houden aan de in een brief van de HDP gecommuniceerde procedure rond het opnemen van verlof tijdens ziekte.
Lees verder!